Paieška trečiasis sostinės aplinkosaugos forumas

Prižiūrint sostinės „žaliąjį rūbą“...

Vilniaus miesto savivaldybės, jos administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus iniciatyva surengtas trečiasis sostinės aplinkosaugos forumas.

Augustas UKTVERIS

 

Gruodžio 19 d. į sostinės Kultūros, pramogų ir sporto rūmus (Žirmūnų g. 1E) rinkosi vilniečiai, neabejingi savojo miesto gamtosaugos, aplinkosaugos, ekologinėms, sveiko gyvenimo problemoms. Jau treti metai vyksta toks svarbus gamtos draugų sambūris. Tad išklausyta nemaža pranešimų (seminaro metu), dairytasi po parodos stendus, susipažinta su demonstruojamais gamtosauginiais vaizdo siužetais.

Forumo pirmininkė, Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė dr. Violeta Ivinskienė pasidžiaugė, jog pirmasis toks renginys vyko miesto rotušėje, kiek apgailestavo, jog šiemet toje vietoje nebepavyko sukviesti visus dalyvius, svečius.

 

Trečiojo sostinės gamtos bičiulių forumo dalyvius pradžioje sveikino Aplinkos ministerijos sekretorius Inesis Kiškis. Jis atsiprašė, jog aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas, perduodamas geriausius linkėjimus, dėl užimtumo negalėjo šį kartą pabendrauti su vilniečiais.

„Drįsčiau teigti, jog Lietuvoje gamtinė aplinka dar niekuomet nėra buvusi tokia švari, kokia yra dabar. Tad padėties negalime dramatizuoti. Žinoma, reikia kovoti patiems su savimi, juk žmogus yra tos aplinkos niokotojas ir teršėjas. Pats esu ne kartą Neries pakrantėse rinkęs šiukšles. Ir kiekvieną kartą jų būna tiek daug, jog pamanai: niekas niekada tų atliekų čia nėra rinkęs... Tad susiduriame ne su aplinkosaugine, o žmonių sąmoningumo, elgesio kultūros problema...“, - kalbėjo Aplinkos ministerijos sekretorius.

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Kupliausias taipogi linkėjo forumo dalyviams bendrauti vardan švaresnio ir žalesnio miesto veido: „Kiekvienas seminaras, kiekvienas forumas turi teikti naudą. Tikiuosi, jog šio sambūrio dalyviai sieks, kad mes iš tikro gyventume švaresnėje aplinkoje“.

 

Gamtosaugos bičiulius smagiais šokiais, sceniniais pasirodymais giedrino sostinės lopšelio-darželio „Žilvinėlis“ vaikučiai. L.Karsavino vidurinės mokyklos moksleiviai (ansamblis „Šypsena“) nuotaiką kėlė atliekamomis dainomis.

 

Forumo dalyvius taipogi sveikino šio sambūrio koordinatorius Aloyzas Burba (Ekologijos institutas), Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vita Braškienė.

*  *  *

Netrukus, pasibaigus plenariniam posėdžiui ir prasidėjus seminarui, Vita Braškienė išsamiai aptarė oro taršos ir triukšmo mažinimo prevenciją sostinėje. Pranešėja akcentavo, jog teršalų emisija iš autotransporto sudaro apie 80 proc. visų Vilniaus mieste išmetamų teršalų.

„Atlikus Vilniaus miesto triukšmo strateginį kartografavimą nustatyta, kad net 121 tūkstantį vilniečių nakties metu veikia viršnorminis (55 dBA) triukšmas. Didžiausias triukšmo šaltinis Vilniuje yra autotransportas. Net 116,6 tūkst. vilniečių gyvena prie didelio intensyvumo eismo gatvių“, - kalbėjo Vita Braškienė, pridurdama, jog šiais metais Savivaldybės taryba patvirtino 2008-2011 m. Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programą.

 

Apie privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą tvarkant pakuočių atliekas savitai kalbėjo VšĮ „Žaliasis taškas“ vadovas Arūnas Makauskas. Šis pranešėjas tiesiog paprašė visų skirti atliekas nuo šiukšlių. Atliekos – vertybė, iš kurios galima daug ką pagaminti. O šiukšlėmis tampa tos atliekos, kurios atsiduria sąvartyne. Nors jame atsiduria taipogi daug atliekų, kurioms sąvartynas – ne vieta.

Arūnas Makauskas išsamiai aptarė pakuočių atliekų ir makulatūros surinkimo sistemų atsiradimą, vystymasi bei patirtį, „žaliųjų taškų“ sistemų Europos šalyse sukūrimą, funkcionavimą, to funkcionavimo teisinius, ekonominius, socialinius, rinkos (ir t.t.) pagrindus. Pranešėjas atkreipė ES nuostatą dėl pakuočių: didžiąją jų dalį reikia perdirbti, o ne deginti.

 

Vitas Stanevičius (Vilniaus universiteto Ekologijos institutas) aptarė seminare Vilniaus miesto bioįvairovės būklę ir miesto plėtros įtaką jos pokyčiams.

„Vilnius pasižymi miestams nebūdinga didele gamtine įvairove. Esama mieste 70 proc. Lietuvos savaiminių augalų rūšių, 25 proc. bestuburių, 69 proc. vietinių žuvų ir nėgių, 85,7 proc. varliagyvių, 71 proc. roplių, apie 50 proc. perinčių paukščių ir 75 proc. žinduolių“, - sakė Vitas Stanevičius, pridurdamas, jog miestas taipogi kelia gyvajai gamtai didžiulę grėsmę. Neminint jau to, jog po automobilių ratais itin daug žūva varliagyvių. Pranešėjas atkreipė dėmesį ir į būtinybę griežtai kontroliuoti invazinių augalų plitimą, benamių kačių kiekį.

 

Banga Laurutėnaitė (Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyrius) aptarė poveikio aplinkai vertinimo procesą Lietuvoje, įvairius jo aspektus, kliūtis šiam procesui. Ši pranešėja atkreipė dėmesį ir į tai, jog yra visuomenė ir - suinteresuotoji visuomenė. Kartais šios dvi pusės net ir konfliktuoja...

 

Gediminas Vaitkevičius (Lietuvos istorijos instituto Miestų istorijos skyrius) kalbėjo apie istorinį Vilniaus urbanizacijos ir aplinkos sąveikos vertinimą. Forumo dalyviams, regis, buvo įdomu išgirsti, jog 1386 metais Vilniaus miesto centras buvo perkeltas į dabartinio Senamiesčio erdvę, kur būta pagrindinio kelių mazgo (Šv. Jonų bažnyčia).

 

Algirdas Urbanavičius (UAB „Ekovil“) kalbėjo apie komunalinių atliekų tvarkymo Vilniaus regione alternatyvas – nuo sąvartyno iki deginimo. Pranešėjas pateikė Fisia Babcock Environment GmbH kompanijos įrengimų pagrindu parengtą 255500 tonų per metus pajėgumo mechaninį atliekų apdorojimo naudojančios gamyklos projektą. Joje atliekos deginimo vietoje rūšiuojamos ir smulkinamos. Gamyklos kaina – 130 000 000 eurų. Atsiperka per 7 metus nuo eksploatavimo pradžios. Į tinklus įmonė gali tiekti 15 MW elektros ir 30 MW šiluminės energijos.

 

Artūras Kazlauskas (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra) aptarė taršos poveikį žmogui Vilniaus mieste. Kalbėta ir apie pastato mikroklimatą, oro kokybės indeksą.

 

Zita Šilienė (Aplinkos apsaugos agentūra) kalbėjo apie valstybinę aplinkos kokybės stebėsenos sistemą Lietuvoje ir Vilniuje.

 

Baigiantis seminarui Violeta Ivinskienė siekė įvertinti ekologinio švietimo padėtį sostinėje. Aptarusi pasiekimus, pranešėja pergyveno, jog net savivaldybės administracijoje kviečiantis į panašų renginį, kaip „Aplinkosaugos forumas – 2008“, visi teisinasi užimtumu. Tad kalbėti apie darnios plėtros raidą sostinėje tada irgi darosi problematika. Tai liudytų ir antroje dienos pusėje ganėtinai „aptirpusios“ forumo dalyvių gretos. Žinoma, būtų kuo ir teisintis: šaltoka buvo tose patalpose. Tačiau viltis, jog kitąmet vėl susirinksime į „Vilniaus aplinkosaugos forumą – 2009“ yra tvirta.

*  *  *

Papildoma informacija:

Aloyzas Burba, projekto koordinatorius, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 8~686 11245, aloyzas.burba@gmail.com

Rita Karpuvienė, forumo koordinatorė, VšĮ „Žaliasis taškas“, 8~699 30830,  rita.karpuviene@ztl.lt

Violeta Ivinskienė, forumo įkvėpėja, Aplinkos apsaugos skyrius, vyriausioji specialistė, 8~5-2112461, violeta.ivinskiene@vilnius.lt 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"