Paieška Aplinkos ministerijoje: 2009 m. sausio 19-25 d.

Aplinkos ministerijoje: 2009 m. sausio 19-25 d.

 

Sausio 18-20 d. Prahoje (Čekija) vyko ES pirmininkausiančios šalies Čekijos organizuotas neformalus ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės posėdis klimato kaitos klausimais. Dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Klimato kaitos skyriaus vyr. specialistė Jurga Rabazauskaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3508.

Sausio 22 d. Briuselyje - Europos teritorijų planavimo stebėsenos tinklo „ESPON 2013“ veiksmų programos koordinavimo padalinio susitikimas „Pirmo lygio finansų kontrolierių susitikimas“. Dalyvauja AM Europos Sąjungos paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyriaus vyr. specialistas Aurimas Zabulis. Išsamesnė informacija tel. 266 2718.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

 

Už pažeidimus aplinkai laukia baudžiamoji atsakomybė


Nuo šių metų pradžios iki sausio 20 d. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai jau išaiškino 382 pažeidimus. Nustatyta 294 žvejybos ir 18 medžioklės taisyklių pažeidimų. Išaiškinti 29 miško nelegalaus kirtimo atvejai. Atliekų tvarkymo srityje fiksuota 17 pažeidimų. Pažeidėjams skirta daugiau kaip 38 tūkstančiai litų administracinių baudų.

“Vykdydami kontrolę, pareigūnai stebi, kaip gyventojai ir įmonės laikosi aplinkos apsaugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, - sakė Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Strateginio planavimo ir kontrolės organizavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimantas Širvinskas. – Šalia kitų pažeidimų, išaiškiname ir nelegalių statybų atvejus, kai įvairūs ūkinės ar kitokios veiklos objektai – gyvenamieji namai, gamybiniai pastatai, tvoros - būna statomi, rekonstruojami, plečiami, atiduodami ar priimami naudoti be nustatyta tvarka patvirtintos ir suderintos dokumentacijos arba nesilaikant joje numatytų aplinkos apsaugos reikalavimų. Šiais metais pareigūnai nenustatė nė vieno nelegalių statybų atvejo. Pastebima nelegalių statybų mažėjimo tendencija. Jeigu 2007 metais nustatėme 48 savavališkas statybas, tai pernai jų buvo beveik perpus mažiau – 26 atvejai. “

Šiais metais fiksuota 12 pažeidimų, kurių metu buvo padaryta 20 tūkstančių litų žala gamtai. Ją turės atlyginti pažeidėjai. 

Pernai, palyginus su 2007 metais, pažeidimų sumažėjo atmosferos, miškų, medžioklės ir jau minėtų nelegalių statybų srityse. Daugiau nustatyta vandenų teršimo, netinkamo atliekų tvarkymo, žvejybos taisyklių pažeidimų bei cheminių medžiagų netinkamo tvarkymo atvejų. Pernai aplinkai buvo padaryta beveik 2 milijonų litų žala. Daugiausia žalos padaryta kraštovaizdžio, miškų, medžioklės, žvejybos ir savavališkų statybų srityse. 

Praėjusių metų pabaigoje priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę, kurią valstybės narės turės įgyvendinti iki 2010 m. gruodžio 26 d. Pagal direktyvą yra griežtinama atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus, nustatoma, už kuriuos pažeidimus valstybės narės turės taikyti baudžiamąją atsakomybę. 

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2009 01 21

 

Aplinkosaugininkai siekia pažinti kitų valstybių pažangią patirtį

 

Sausio 20 d. aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas priėmė Jungtinės Karalystės ambasadorių Lietuvoje p. Simon Butt ir ambasados trečiąją sekretorę Joanne Cappa.   Susitikime taip pat dalyvavo ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis, ministro patarėja Laura Dzelzytė.

Svečiai domėjosi, kokie yra mūsų šalies naujosios Vyriausybės prioritetai aplinkosaugos srityje. 

Ministras informavo, kad Lietuva siekia aiškiai reglamentuoti klimato kaitos valdymo nacionalinę politiką, sukurti efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, skatina atliekų rūšiavimą ir perdirbimą. Taip pat siekiama užtikrinti biologinės įvairovės apsaugą, nustatyti (atnaujinti) Lietuvos biologinės įvairovės išsaugojimo strategines kryptis, labiau integruoti biologinės įvairovės apsaugą į atskirus ūkio šakų sektorius. Ministras taip pat pažymėjo, kad teritorijų planavimo ir statybos srityse reikia didinti planavimo sistemos veiksmingumą ir skaidrumą, sumažinti teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiko ir išteklių sąnaudas bei užtikrinti darnaus vystymosi principų teritorijų planavime įgyvendinimą. Jis domėjosi, kaip šios problemos sprendžiamos Jungtinėje Karalystėje. 

Susitikimo dalyviai pasikeitė nuomonėmis, kokiose srityse būtų galimas dvišalis bendradarbiavimas, koks turėtų būti tarptautinis atsakas į klimato kaitą, aptarta ES darbotvarkė. Buvo svarstomi pasiūlymai dėl ES teisės aktų, kuriuos Europos Komisija planuoja pateikti šį pusmetį – tai Elektros ir elektronikos įrangos atliekų direktyva, Nacionalinių emisijų limitų (NEC) direktyva. Aptarti ir kiti aktualūs klausimai.

“Mums labai svarbu bendrauti su kitomis valstybėmis, - sakė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas. – Reikia keistis informacija ir patirtimi įvairiose aplinkosaugos srityse. Mūsų valstybė siekia pažinti pažangiausią patirtį ir pritaikyti ją savo veikloje.” 

Ministras paminėjo siekį įkurti Lietuvoje informacijos centrą, kuris ir padėtų keistis informacija, kaupti ją ir deramai panaudoti. 

Ambasadorius pabrėžė, kad Lietuvos ir Jungtinės Karalystės prioritetai aplinkosaugos srityje yra panašūs, todėl Jungtinė Karalystė ateityje norėtų  bendradarbiauti ir diskutuoti su Lietuva Europos Sąjungos lygmenyje. Jis pakvietė ministrą Gediminą Kazlauską atvykti į Jungtinę Karalystę ir pratęsti abiems valstybėms svarbų dialogą. Ministras priėmė ambasadoriaus kvietimą.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2009 01 20

 

Nesudrumskime kurtinių ramybės

 

Nuo sausio mėn. kurtinių tuokvietėse bei greta jų draudžiama kirsti mišką. Šis paukštis labai jautrus trikdymui, aplinkos pokyčiams. Paskutiniais Aplinkos ministerijos duomenimis, Lietuvoje šiuo metu priskaičiuojama apie 400 retų ir gražių paukščių - kurtinių (Tetrao urogallus). Dažniausiai jie sutinkami Lazdijų, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių rajonų miškuose. 

“Tai stambūs, beveik kalakuto dydžio paukščiai, - sakė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Selemonas Paltanavičius. - Jie yra sėslūs, žiemą maitinasi pušų spygliais, kuriuos lesa nuo pasirinktų medžių. Pavasarį senuose pušynuose, prie aukštapelkių vyksta kurtinių tuoktuvės. Patelės peri ant žemės, dėtyje būna 6-10 kiaušinių. Jauniklius vedžioja tik patelės.”

Jau daugelį metų Veisiejų miškų urėdijos darbuotojai imasi visų galimų priemonių, kad išsaugotų šiuos retus paukščius, įsikūrusius pačiame ramiausiame Kapčiamiesčio girininkijos miško masyve. Jų ramybę saugo ne tik miškininkai, bet ir pasienio ruožo su Baltarusija pareigūnai. 

Paskutinėmis praėjusių metų dienomis, gamybinio pasitarimo metu, Veisiejų miškininkai diskutavo, kaip dar labiau sustiprinti jų krašte gyvenančių, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų kurtinių apsaugą. 

Miškų urėdas Zenius Želionis informavo, kad pastaruoju metu miškininkai pastebėjo, jog kurtiniai įsikūrę jau ne tik Pertako kurtinių draustinyje, bet ir gretimuose Stalų girininkijos miškuose. Pavieniai pastebėti ir Veisiejų girininkijos Kauknorio miške. Kita šios kurtinių populiacijos dalis saugoma įsteigtame kurtinių draustinyje kaimyniniuose Lenkijos Respublikos miškuose. Pasak Zeniaus Želionio, plėšrūnai sunaikina nemažai kurtinių dėčių. Todėl svarbu reguliuoti plėšrūnų (mangutų, lapių, miškinių kiaunių) skaičių. Galima kurtinio populiacijos palaikymo priemonė - jų veisimas nelaisvėje ir išleidimas į laisvę.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2009 01 19

 

 

Įveikę gaudynes, aplinkosaugininkai sulaikė vagis

 

Sausio 15 d. (apie 21 val.) Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių rajono agentūros pareigūnas Audrius Pilka kartu su neetatiniu gamtos apsaugos inspektoriumi Jonu P. sulaikė dujų balioną ir elektros kabelį pavogusius Anykščių miesto gyventoją A. D. ir Anykščių rajono gyventoją R. B.

Apsnigtame kelyje Šeiminiškėliai – Lašiniai (apie 10 km nuo Anykščių miesto) aplinkosaugininkai pastebėjo pėdsakus. Nors tuo metu snigo, bet pėdsakai atrodė švieži. Keliukas suko link miško, todėl pasidarė įdomu, kas taip vėlai ir tokiu blogu oru sugalvojo pasivaikščioti. Pareigūnai važiavo sekdami pėdsakais. Nustebo pamatę, kad pėdsakai nuo kelio pasuko į mišką. Vyresnysis specialistas Audrius Pilka kartu su neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi pasileido vytis.

Gana greitai buvo sulaikytas Anykščių m. gyventojas A. D., gimęs 1989 m. Kitas asmuo visiškoje tamsoje atsitrenkdamas į medžius, kniubdamas per kupstus ir krūmus, puolė bėgti. Pareigūnai bėgo iš paskos. Teko įveikti ilgas ir sunkias gaudynes. Bėglys buvo geros sportinės formos, jam pavyko šiek tiek nuo persekiotojų atitrūkti. Miškais ir laukais prabėgus apie 10 kilometrų, jėgos išseko, jis pailsęs suklupo. Tai buvo Anykščių rajono gyventojas R. B., gim.1987 m.

Prie sulaikytųjų rastas dujų balionas ir elektros kabelis. Kaip vėliau paaiškėjo, šie daiktai buvo pavogti iš Anykščių r. gyventojų.

Aplinkosaugininkai sulaikytuosius perdavė Anykščių rajono Policijos komisariatui. Abu asmenys policijos pareigūnams gerai žinomi dėl kitų nusikaltimų ir net ieškomi. Policija juos sulaikė, dabar vyksta tyrimas.  

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2009 01 16

 

Leidinyje “EAA Signalai 2009” – svarbiausios Europos aplinkos problemos

 

Leidinyje „EAA Signalai 2009“ –  glaustai aptariamos problemos, kurios ateinančiais metais domins tiek aplinkos apsaugos politikus, tiek plačiąją visuomenę. Leidinys išleidžiamas 26 kalbomis kiekvienų metų pradžioje. 

Europos aplinkos agentūros vykdančioji direktorė profesorė Jacqueline McGlade leidinio įžanginiame žodyje rašo:

“Gamtos pasaulis yra tarsi mūsų kasdienio gyvenimo dekoracijos. Mus supa maži upeliai, tvenkiniai ar paplūdimiai. Mus stebina Alpių ar Karpatų grožis. Šimtametės girios, didžiulės upės ar nuostabaus grožio pakrantės. Mūsų atmintyje, be Europos, taip pat įstrigę Arkties ir Antarkties ledo masyvų, Amazonės atogrąžų miškų ir Afrikos Safario lygumų vaizdai.

Dabar mūsų gamtiniam paveldui pavojų kelia spartus gyventojų skaičiaus augimas ir ekonominė plėtra. „Signalais“ ketiname prisidėti prie geresnio gamtinės aplinkos supratimo. Tikimės, kad šis leidinys paveiks mąstymą, požiūrį į sprendimus, kuriuos žmonės priima kasdien.“

2009 m. leidinyje nagrinėjamos aštuonios temos, atrinktos pagal jų svarbą dabartiniams Europos aplinkos politikos debatams. Jos skirtos prioritetinėms klimato kaitos, gamtos ir biologinės įvairovės, gamtos išteklių naudojimo ir sveikatos problemoms.

Daugiau informacijos apie leidinį ir pats leidinys skelbiamas internete: http://reports.eea.europa.eu/signals-2009/lt/

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2009 01 16

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"