Paieška Aplinkos ministerijoje: 2009 m. vasario 9-15 d.

Aplinkos ministerijoje: 2009 m. vasario 9-15 d.

 

Vasario 9-10 d. Briuselyje vyko EK Aplinkos direktorato 2-asis darbo grupės susitikimas, kuriame buvo svarstomi nauji genetinės modifikacijos metodai. Dalyvavo AM Gamtos apsaugos departamento Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus vyr. specialistė Odeta Pivorienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3564.

 

Vasario 9-10 d. Briuselyje vykusiame ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės posėdyje klimato kaitos klausimais dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Klimato kaitos skyriaus vyr. specialistė Jurga Rabazauskaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3508.

 

Vasario 9-11 d. Dubline (Airija) vyko LR finansų ministerijos užsakymu organizuojamas susitikimas su Airijos institucijų atstovais, kuriame buvo aptariami ES Sanglaudos fondo administravimo klausimai. Dalyvavo AM  Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktorė Vilma Slavinskienė.  Išsamesnė informacija tel. 266 3533.

 

Vasario 11-13 d. Briuselyje - EK Biologinės įvairovės ir gamtos koordinacinės grupės posėdis. Dalyvauja AM Gamtos apsaugos departamento Saugomų teritorijų skyriaus vedėjas Algirdas Klimavičius.  Išsamesnė informacija tel. 266 3565.

 

Vasario 10-12 d. Briuselyje vykstančiame ET sekretoriato organizuojame Miškų ūkio darbo grupės posėdyje dalyvauja AM Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Donatas Dudutis. Išsamesnė informacija tel. 272 8289

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

 

Pramonininkai siekia dalykiško dialogo su aplinkosauga

 

Vasario 9 d. aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas priėmė Pramonininkų konfederacijos viceprezidentą Mykolą Aleliūną ir su juo atvykusius konfederacijos atstovus Rimą Budrį, Joną Motiejūną, Konstantiną Iljasevičių, Sigitą Leonavičių,  Algimantą  Jankauską. Susitikime taip pat dalyvavo aplinkos viceministras Ramūnas Kalvaitis, ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis, departamentų vadovai ir kiti atsakingi pareigūnai.

„Yra įsisenėjusių aplinkosaugos problemų, kurias reikia spręsti bendromis pastangomis, - sakė konfederacijos viceprezidentas Mykolas Aleliūnas. – Mes čia atėjome pasirengę dalykiškam pokalbiui.“

Konfederacijos atstovai akcentavo, kokie yra galimi pigesni ir ekonomiškai naudingesni bioskaidžių atliekų tvarkymo būdai negu jų džiovinimas, naudojant gamtines dujas. Kaip teigė Sigitas Leonavičius, būtų galima sutaupyti milijardą litų, jeigu Lietuvoje būtų diegiamos ne centralizuotos, bet lokalinės nuotakų sistemos. Jis informavo, kad kaimynai lenkai eina šituo keliu. Lokalių nuotakų įrengimas yra pigesnis, nes nereikia tiesti didelių vamzdynų, kurie brangiai kainuoja. 

Pramonininkai norėtų, kad privačiam kapitalui būtų sudarytos teisinės prielaidos dalyvauti aplinkosauginiuose projektuose. Jie atkreipė dėmesį, kad yra ne vienodos komunalinių atliekų ir pramonės atliekų tvarkymo sąlygos. Aptartos ir kitos aktualijos.

Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas paprašė, kad pramonininkai pateiktų daugiau konkrečios informacijos, dalykiškų pasiūlymų, nes, pasak ministro, vien tik pokalbiai negali nieko iš esmės pakeisti. 

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855 

2009 02 09

 

„ES paramos elementoriuje“ yra ir aplinkosaugos puslapiai

 

Finansų ministerijos informacinių renginių pareiškėjams ir projektų vykdytojams cikle dalyvauja ir Aplinkos ministerijos specialistai. Aplinkosauginiuose puslapiuose bus pateikiama informacija ir praktiški patarimai apie aplinkos projektų finansavimo galimybes bei paramos suteikimo tvarką.

Vasario – kovo mėnesiais įvairiuose Lietuvos miestuose įvyks aštuoni informaciniai renginiai „ES paramos elementorius“. Renginių metu pranešimus skaitys ir tiesiogines konsultacijas teiks visos su ES struktūrine parama susijusios institucijos.

Šių renginių tikslas – pristatyti ES struktūrinių fondų paramos 2007-2013 m. etapą, supažindinti visuomenę, paramos gavėjus su ES struktūrinės paramos veiksmų programomis ir jų finansavimo galimybėmis, paraiškų teikimo, projektų rengimo, jų finansavimo, administravimo ir įgyvendinimo sąlygomis, projektų atrankos kriterijais, paraiškų vertinimo procedūromis ir specialistais, galinčiais suteikti išsamesnės informacijos. Renginių dalyviai ir svečiai galės užmegzti kontaktus su visomis ES struktūrinės paramos administravime dalyvaujančiomis institucijomis ir pasisemti įkvėpimo iš jau įgyvendintų ES remiamų projektų, kuriais pagrįstai didžiuojamasi. Dalyvauti ir susipažinti su ES struktūrinės paramos panaudojimo galimybėmis pagal 2007-2013 m. veiksmų programas, kviečiami apskričių ir savivaldybių administracijų atstovai, regioniniai, socialiniai, ekonominiai partneriai, visuomenė ir žiniasklaidos atstovai. 

Dalyvavimas nemokamas. Pirmasis renginys vasario 10 d. vyks Marijampolėje.

Išsamesnė informacija apie renginius, rengimo vietą ir laiką pateikiama internete :

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/aktualijos/aktualija?lbtitem_id=090bdd538009e02f  

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2009 02 09

 

Naudingi patarimai ir priminimai vairuotojams

 

Viešoji įstaiga “Grunto valymo technologijos” išleido patarimų ir priminimų knygelę vairuotojams “Automobilis ir aplinka”. Leidinyje yra daug naudingos informacijos, atsakymai į labiausiai rūpimus klausimus, naudingų ir praktiškų patarimų. 

Knygelę parengė įstaigos “Grunto valymo technologijos” direktorius Rapolas Liužinas, Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Atmosferos skyriaus vedėjas Vytautas Krušinskas ir šio departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Naktinis, žurnalo “Transporto pasaulis” vyriausiasis redaktorius Tomas Labžentis. Knygelę spaudai parengė M. Mikalajūno leidykla “Apyaušris”.

“Automobilyje ne vien metalas, bet ir daugelis cheminių medžiagų: plastikas, skysčiai, gumos dirbiniai, elektronika ir kt. Netvarkingas jo utilizavimas – rykštė aplinkai, nes didelė automobilyje esančių medžia­gų dalis yra ne tik antrinės žaliavos, bet ir pavojingos atliekos,” – teigia knygelės rengėjai. 

Knygelėje pateikti faktai iš automobilio atsiradimo ir jo vystymosi istorijos, akcentuojamas automobilio neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai ir šio poveikio mažinimo būdai ir tendencijos. 

Knygelę kiekvienas vairuotojas gali nemokai įsigyti regionų aplinkos apsaugos departamentuose, viešojoje įstaigoje “Grunto valymo technologijos” Antakalnio g. 42, Vilniuje. Visas leidinys skelbiamas internete adresu: www.gvt.lt, skyrelyje “Leidiniai”. 

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2009 02 09

 

Miškininkai ir bendruomenės atstovai išgirsti

 

Vasario 6 d. aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas lankėsi Varėnos rajone, Marcinkonyse. Dzūkijos nacionalinio parko Lankytojų centre ministras susitiko su Alytaus apskrities merais, urėdais, apskrities viršininko administracijos darbuotojais ir bendruomenės atstovais.

Buvo svarstomos galimybės, kaip mažinti valdymo išlaidas. Vyko diskusijos dėl darbuotojų skaičiaus sumažinimo, padalinių apjungimo. Išsakytos pačios įvairiausios nuomonės. Ilgametę darbo patirtį turintys urėdai, sakė, kad stambinimas sumažina darbuotojų atsakomybę. Buvo akcentuojama, kad urėdijose dirbantys žmonės myli mišką, augina jį ir puoselėja, saugo gamtos grožį. Tokie žmonių, urėdų manymu, negalima atsisakyti.

Dar vyko dalykiškos diskusijos dėl privačių ir valstybinių miškų priežiūros ypatumų. Miškininkai kalbėjo, kad daugelis miškų savininkų gyvena miestuose, retai atvažiuoja, neprižiūri miškų, nemoka to daryti. Dėl mažų miško plotų jiems netikslinga įsigyti miško darbų technikos. Kaip teigė ministras, valstybinių miškų urėdijos galėtų teikti savininkams miško priežiūros paslaugas, juos mokyti ir konsultuoti. Iš to gali būti planuojamos ir pajamos.

Daug problemų ir išlaidų miškininkai patyria organizuodami miškų priešgaisrinę priežiūrą. Buvo svarstoma galimybė apjungti miškų ir savivaldybių priešgaisrines pajėgas.  Aptarta mokesčio už miško naudojimą įvedimo galimybė ir daug kitų aktualių problemų.

Susitikime su bendruomenės atstovais aplinkos ministras atsakė į gyventojams labiausiai rūpimus klausimus, kurie susiję su ūkinės veiklos apribojimais saugomose teritorijose. Patys gyventojai pasakojo, kad įsteigus saugomas teritorijas, sutvarkyta aplinka, puoselėjamos gamtos vertybės. Tačiau ūkinės veiklos apribojimai apsunkino jų gyvenimą.

“Apribojimai saugomose teritorijose išliks, - sakė Gediminas Kazlauskas. – Tačiau juos patiriantys gyventojai turėtų gauti kompensacijas, kaip tai daroma kitose valstybėse. Mūsų valstybė taip pat siekia įvesti tokias kompensacijas.”

Apibendrindamas susitikimą, ministras akcentavo, kad visos nuomonės ir pasisakymai išgirsti. Jie bus analizuojami ir turės įtakos priimant atsakingus, aplinkai ir žmonėms svarbius sprendimus.

Susitikime taip pat dalyvavo Aplinkos ministerijos sekretoriai Aleksandras Spruogis ir Jūratė Juozaitienė, ministro patarėjas Romas Petrauskas.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2009 02 06

 

Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas susitiks su skirtingų interesų grupių atstovais

 

Vasario 10 d. Verkių rūmuose vyko aplinkos ministro Gedimino Kazlausko susitikimas su skirtingų interesų grupių atstovais. Pasak Gedimino Kazlausko, aplinkosaugoje verdančios aistros nepadeda ieškoti konstruktyvių sprendimų.

Žinodamas visuomenės susidomėjimą aplinkosauga ir siekdamas jos sėkmingo bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija ministras pristatė pagrindines veiklos kryptis, siekiant, kad skirtingų interesų aplinkosaugoje turintys žmonės susitikimo metu artimiau susipažintų, pabendrautų, pasidalintų rūpesčiais, aptartų opiausias problemas.

Siekdama didinti savo veiklos atvirumą ir skaidrumą Aplinkos ministerija pakvietė į susitikimą nevyriausybinių organizacijų, verslo, akademinės visuomenės ir žiniasklaidos atstovus.

Visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus, jos teises gauti informaciją apie aplinką iš valstybės institucijų, teikti savo pasiūlymus numato tarptautinė Orhuso konvencija, už kurios įgyvendinimą yra atsakinga aplinkos ministerija.

 

AM Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3659

 

Atliekų tvarkymo sistema bus tobulinama

 

Vasario 5 d. įvyko aplinkos ministro Gedimino Kazlausko susitikimas su „Žaliojo taško“ ir gamintojų, tiekiančių rinkai pakuotes, atstovais. Susitikime dalyvavo Aplinkos ministerijos atitinkamų departamentų atstovai.

Susitikimo metu „Žaliojo taško“ atstovai išsakė pastabas ir pasiūlymus dėl šiuo metu veikiančios atliekų tvarkymo sistemos. Jų nuomone šiuo metu esanti situacija yra bloga, norint ją pagerinti reikia atitinkamai koreguoti teisės aktus. Numatomas pakuotės užstato įdiegimas išspręstų tik labai nedidelės dalies pakuotės tvarkymą, o kitų pakuočių tvarkymas pabrangtų.

Kaip sakė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas, esamą atliekų tvarkymo situaciją reikia gerinti, neatmetant ir užstato už vienkartinę pakuotę įvedimo. Tai padaryti reikėtų išsiaiškinus visus tokio pasiūlymo privalumus ir trūkumus.

Kol kas Lietuva vykdo ne visas Europos Sąjungos jai iškeltų pakuočių tvarkymo užduotis. Savivaldybės, įstatymų įpareigotos organizuoti komunalinių atliekų tvarkymą savo teritorijose, daugeliu atvejų tinkamai neatlieka šios pareigos.

Susitikimo metu nuspręsta įvertinti esamą situaciją ir aplinkos ministrui iki vasario pabaigos pateikti pasiūlymus, kaip iš esmės pagerinti atliekų rūšiavimo sistemą, kad sumažėtų aplinkos tarša vienkartinių pakuočių atliekomis.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3659

 

R. Zujevo vagonėlis iškeliavo į Klaipėdą

 

Padėtas taškas daugiau kaip metus teisėtą visuomenės, žiniasklaidos ir pareigūnų pasipiktinimą kėlusioje verslininko Rolando Zujevo vagonėlio Juodkrantėje istorijoje.

Vykdydamas aplinkos ministro Gedimino Kazlausko pavedimą Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas organizavo šio ir dar vieno neteisėtai Kuršių nerijoje stovėjusio vagonėlio nutempimą į saugojimo aikštelę Klaipėdoje. Nutempimo darbus, stebint aplinkosaugos, statybų priežiūros ir policijos pareigūnams, antstoliams, vykdė UAB „Klaipėdos kranai“. Nameliai nugabenti į Klaipėdą ir bus saugomi A. Valiulio prekybos įmonės aikštelėje. Už šį namelių-vagonėlių pašalinimą iš Kuršių nerijos nacionalinio parko apmokės Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų. Vėliau neteisėtų namelių-vagonėlių savininkams bus pateiktas ieškinys dėl minėtų lėšų išieškojimo.

„Kaip prieš rinkimus deklaravo Tautos prisikėlimo partija, kuri delegavo mane į šį postą, visuomenės interesai bus ginami, valstybė bus grąžinta žmonėms, - komentuodamas šį veiksmą pabrėžė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas. – Šis žingsnis yra pirmas, bet tikrai ne paskutinis. Tai ne griovimas, o visuomenės pasitikėjimo atstatymas, jo susigrąžinimas. Pradėjome ir nesirengiame sustoti.”

Aplinkos ministerijai ėmusis griežtų priemonių Kuršių nerijoje neteisėtai pastatytų vagonėlių nebeliks. Du prie ardomų garažų Nidoje pastatyti statybininkų nameliai taip pat bus nutempti iki pavasario.

 „Savavališkoms statyboms negali būti jokių nuolaidų, jokio toleravimo, - sakė aplinkos ministras. – „Priemonių yra daug, tik reikėtų didesnio aplinkosaugininkų, teisininkų ir visuomenės susitelkimo, kad tokiems pažeidimams nebeliktų vietos. Kai kurias nuostatas vertėtų patobulinti, sudarant galimybes operatyviau kovoti su negerovėmis. Dėl savavališkų statybų aplinkosaugininkai pasigenda aktyvesnių apskričių pareigūnų ir teisėsaugos pareigūnų veiksmų. Reikėtų, bent jau laiko atžvilgiu, spartesnių antstolių ir teismų sprendimų. Mūsų sistemos atsakingi pareigūnai džiaugiasi geru bendradarbiavimu su Prokuratūra. Šiuo laikotarpiu intensyviai formuojama kovos su nelegaliomis statybomis teismų praktika. Bendrais veiksmais pasieksime gerų rezultatų“, – sakė ministras G. Kazlauskas.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3659

 

Aiškinamasi, ar avarijos Vaidotų geležinkelio stotyje metu padaryta žalos gamtai

 

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija 2009 metų vasario 5 dieną 17 val. 5 min. iš Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budėtojos gavo pranešimą, kad Vilniuje, Vaidotų geležinkelio stotyje įvyko avarija. Avarijos metu nuvažiavę nuo bėgių apvirto ir nuriedėjo nuo sankasos šilumvežis ir cisterna su dyzeliniu kuru, nuo bėgių nuvažiavo ir penki krovininiai vagonai.

Į avarijos vietą nedelsiant išsiųsti Vilniaus miesto aplinkos apsaugos agentūros pareigūnai nustatė, kad iš apvirtusios cisternos kuras neištekėjo, iš šilumvežio kuro bakų į aplinką išsiliejo naftos produktai. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai, atvykę į įvykio vietą, nustatė, kad iš šilumvežio išsiliejęs dyzelinis kuras pavojaus aplinkai nekelia. Šilumvežis ir cisterna nuriedėjo nuo sankasos ir teršalai išsiliejo teritorijoje, kuri susijungia su Vaidotų stoties paviršinių vandenų surinkimo sistema. Visas vanduo nuo šios teritorijos patenka į naftos produktų surinkimo įrenginį ir iš jo į  valymo įrenginius. Kadangi gruntas yra įšalęs, teršalai susigerti į gruntą negali.

Atvykus geležinkelio gelbėjimo traukiniui, pradėti avarijos likvidavimo darbai. Atlaisvinus kelius, bus pakeliama nuvirtusi nuo sankasos cisterna, kurioje yra beveik 60 tonų gazolio. Kuras  bus perpumpuotas į kitą cisterną, taip pat bus pakeltas ir šilumvežis. Po teritorijos atlaisvinimo bus surenkami naftos produktų teršalai ir valoma užteršta teritorija. Darbus kontroliuos aplinkos apsaugos pareigūnai.

Lietuvos geležinkelių Krovinių pervežimo direkcijos atsakingiems pareigūnams nurodyta pateikti informaciją apie išsiliejusių ir surinktų teršalų kiekius, inžinerinių komunikacijų ir pažeistos teritorijos planus, kitą reikiamą informaciją aplinkos apsaugos tarnyboms. Išanalizavus surinktą informaciją, bus priimti sprendimai dėl aplinkai padarytos žalos. Nustačius, kad žala aplinkai buvo padaryta, ją privalės atlyginti AB „Lietuvos geležinkeliai“. Dėl avarijos kalti asmenys bus patraukti administracinėn atsakomybėn.

 

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3659

 

Pernai vilniečiai kvėpavo švaresniu oru

 

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento duomenimis, 2008 m. Vilniaus mieste buvo užfiksuotos mažiausios kietųjų dalelių koncentracijos per pastaruosius 4 metus. Oro kokybės tyrimo stotelės Senamiestyje, Lazdynuose, Žirmūnuose ir Savanorių prospekte per visus metus neužfiksavo taršos padidėjimo. Oro kokybė atitiko griežtus Europos Sąjungos (ES) reikalavimus.

Pagal ES direktyvų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus kietųjų dalelių koncentracijos vidutinė metinė vertė yra 40µg/m³, o paros ribinė vertė (50 μg/m3) neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per kalendorinius metus. Vilniaus mieste nė vienoje stotyje nebuvo viršyta leistina 35 dienų riba ir vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija.

Kietosios dalelės – ore esančių dalelių ir skysčio lašelių mišinys, iš jų didžiausią žalą žmonių sveikatai gali padaryti smulkiausia kietųjų dalelių frakcija, kuri dėl smulkumo nesulaikoma viršutiniuose kvėpavimo takuose ir prasiskverbia į žmogaus organizmą. 

“Pagrindiniai kietųjų dalelių emisijų šaltiniai Vilniaus mieste – vėjo ir transporto keliamos dulkės, pramonės, energetikos įmonių, individualių namų katilų degimo produktai, - sakė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius. - Didesnis oro užterštumo stebimas pavasarį, išdžiūvus žemės paviršiui ir gatvių dangai. Taršą smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis didina ir netvarkingai dirbančios statybų bendrovės. ”

Jei norime kvėpuoti dar švaresniu oru, reikia, kad visos įmonės ir gyventojai laikytųsi aplinkosaugos reikalavimų, - teigia Rolandas Masilevičius. - Savivaldybės ir komunalinių paslaugų tarnybos gatvių švara turėti rūpintis kiekvieną dieną, ne tik šiltuoju metų laiku.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2009 02 05

 

Klaipėdos rajone sulaikyti stirnas žudę brakonieriai

 

Vasario 3 d. Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai sulaikė du Venckų kaimo gyventojus, kurie Svencelės miške kilpomis gaudė stirnas.  

Inspekcijos pareigūnus pasiekė gyventojų informacija apie žudomas stirnas. Inspektoriai Ugnius Rauckis ir Virgilijus Olšauskas miške nuo 10 val. ryto pasaloje laukė įtariamų brakonierių. Vėliau į mišką dar atvyko jų kolegos Albertas Barpšys, Vadimas Kondičius, Arvydas Žilinskas, Petras S.Valiūnas ir Vitalis Marozas. Apie 13 val. prie draudžiamų medžioklės įrankių (kilpų) pasirodė įtartini asmenys. Sulaikytieji buvo Venckų kaimo gyventojai. Miške aplinkosaugininkai rado 9 kilpas. Trijose iš jų buvo jau nebegyvos stirnos. Rajono policijos pareigūnai iš karto apsilankė pažeidėjų namuose. Surado draudžiamų medžioklės įrankių bei vienos stirnos skerdieną. 

“Minėtiems pažeidėjams surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai, - sakė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Andrius Kairys. – Jiems gresia bauda nuo dviejų iki keturių tūkstančių litų, konfiskuojant pažeidimo įrankius ir priemones. Skaičiuojama, kad gamtai padaryta žala gali būti iki 3000 Lt. Žalą pažeidėjai privalės atlyginti.”

Pernai Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai išaiškino beveik pusantro tūkstančio gyvūnijos apsaugos teisės aktų pažeidimų. Pažeidėjams skirta daugiau kaip 130 tūkst. Lt administracinių baudų. Už padarytą žalą gyvajai gamtai pateikta daugiau kaip 36 tūkst. Lt ieškinių. Nustatyti 184 šiurkštūs mėgėjiškos žvejybos, 13 verslinės žvejybos ir 13 medžioklės taisyklių pažeidimų.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855 

2009 02 05     

 

Susitikimas su pramoninkais – tai išsakyti pasiūlymai, pažangios idėjos

 

Vasario 4 d. aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas susitiko su Lietuvos Pramoninkų konfederacijos prezidentu Bronislovu Lubiu, viceprezidentu Mykolu Aleliūnu. Susitikime dalyvavo Algimantas Jankauskas, Skirmantas Skrinskas, Robertas Dargis, Adakras Šeštakauskas, taip pat ir aplinkos viceministras Ramūnas Kalvaitis, ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė, ministro patarėjai Laura Dzelzytė, Romas Petrauskas ir Kęstutis Rupulevičius, ministerijos padalinių vadovai.  

Susitikime buvo aptariamos statybos darbų finansavimo galimybės, socialinio būsto klausimai. Statybininkai akcentavo, kaip svarbu yra, kad Aplinkos ministerija parengtų tipinius daugiabučių namų renovavimo projektus, nes kiekvieno namo individualus renovavimo projektas jo gyventojams kainuoja didelius pinigus ir stabdo namų bendrijų apsisprendimą dėl renovavimo. 

Kalbėjusieji Pramoninkų konfederacijos atstovai akcentavo, kad iki šiol dar nėra nuspręsta, kurią dalį renovavimo išlaidų padengs valstybė. Jie atkreipė dėmesį į sunkią daugiabučiuose namuose gyvenančių pensininkų padėtį, kurie neturi ir jau niekada nebesukaups būsto renovavimui reikalingų 50 tūkstančių litų. Buvo kalbama ir apie dar tobulintiną būsto renovavimo teisinę bazę. 

Lietuvos karjerų asociacijos atstovas Skirmantas Skrinskas akcentavo, kad šiais metais sumažėjo žvyro poreikis. Jo sunaudojama tik 13 procentų nuo to kiekio kuris buvo suvartojamas pernai tuo pačiu laiku. Jis atkreipė dėmesį į valstybės mokestį už iškasamą žvyrą, tačiau aplinkos ministras priminė mūsų valstybės strategiją tausoti žemės turtus, todėl jie negali būti neatsakingai švaistomi.

Bronislovas Lubys kalbėjo apie į atmosferą išmetamų dujų reguliavimo įtakos pramonei problemas. Jis išreiškė pageidavimą, kad formuojant Lietuvos poziciją šioje srityje, būtų atsižvelgiama ir į pramoninkų interesus. 

“ Išsakyti pasiūlymai, keliamos pažangios idėjos bus svarstomi  Aplinkos ministerijoje visuose lygmenyse, - sakė ministras Gediminas Kazlauskas. – Ieškosime kuo racionalesnių bendradarbiavimo formų. Nėra abejonės, kad bendromis pastangomis galėsime daugiau pasiekti saugodami ir gerindami mus visus supančią aplinką. Svarbu, kad tokie pokalbiai vyktų su visomis interesų grupėmis.” 

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2009 02 04

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"