Paieška MOKOME TUNTUKUS

JAUNŲJŲ MIŠKO BIČIULIŲ, KLUBŲ, MOKYKLINIŲ GIRININKIJŲ KONKURSAS

 „MOKOME TUNTUKUS

 

NUOSTATAI

 

Konkursą „Mokome tuntukus“ inicijuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Konkursą organizuoja VšĮ „Nepriklausomi projektai“ (telefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 237 7134, 8 ~ 685 72505), jurate@nprojektai.net

 

1. TIKSLAS

1.1. Išrinkti jaunųjų miško bičiulių (toliau JMB) būrelius, klubus, mokyklines girininkijas, kurie aktyviausiai dirbo su globojamais miško bičiuliukų (tuntukų) tuntais (vaikų darželiais), apibendrinti jų veiklą ir organizuoti jų darbo patirties sklaidą.

 

2. DALYVIAI

2.1. Konkurse dalyvauja jaunųjų miško bičiulių būreliai, klubai, mokyklinės girininkijos.

 

3. INFORMACIJOS PATEIKIMAS

3.1. JMB būreliai, klubai, mokyklinės girininkijos, dalyvaujantys konkurse, pateikia 2008–2009 metais vykdytos veiklos aprašymą su nuotraukomis ir informacijos spaudoje kopijomis apie tai, kaip mokė bičiuliukų tuntus – sodinti medžius, atpažinti miško medžius ir krūmus, kitus augalus, gyvūnėlius, paukščiukus, grybus ir kt.

3.2. Informacija pateikiama iki 2009 m. gegužės 10 d. adresu: Jaunųjų miško bičiulių sambūris, konkursas „Mokome tuntukus“, a. d. 1934 Vilnius - 12.

3.3. Organizatoriai pasilieka teisę pateiktą informaciją naudoti edukaciniuose leidiniuose.

 

4. VERTINIMAS

JMB konkurso „Mokome tuntukus“ nugalėtojus renka vertinimo komisija, sudaryta iš LR aplinkos ministerijos, miškininkų, visuomeninių organizacijų atstovų.

 

Rezultatus skaičiuoja organizatorių sekretoriatas. Rezultatai skelbiami viešai (2009 m. gegužės mėn.), kai komisija pateikia vertinimo protokolą. Komisijos sprendimai nekeičiami.

 

Vertinimo kriterijus

Pastabos

Balai

Vertinimo laikotarpis

2008-09-01– 2009-05-05

1. Tuntų miškosauginis švietimas

 

 

1.1. Mokomosios medžiagos rengimas (plakatai, maketai, filmukai)

balai

Vertinama po 2 balus už kiekvieną priemonę

2. Praktiniai darbai

 

 

2.1. Medelių / miško sodinimo šventės, talkos, piliakalnių, pilkapių tvarkymas ir kt.

balai

Kiekvienas praktinis darbas miške – 10 balų

 

2.2. Praktiniai darbai miške (ėdžių, šėryklų įrengimas ir priežiūra, pažintinių takų priežiūra, talkos)

balai

Kiekvienas praktinis darbas miške – 10 balų

 

3. Renginiai, akcijos, konkursai, viktorinos, seminarai

balai

Kiekvienas renginys su tuntukais – po 10 balų.

 

4. Papildoma veikla

balai

JMB būreliai, klubai, mokyklinės girininkijos gali sugalvoti papildomų būdų, kaip propaguoti miškosaugines idėjas mokyklų, gyvenviečių bendruomenių tarpe. Kiekviena iniciatyva pelno po 1 papildomą balą.

 

Konkurso rezultatai skelbiami 2009 m. birželio 1 d. JMBS interneto svetainėje www.jmbs.misksajunga.lt

 

5. APDOVANOJIMAS

Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir dovanomis, o vadovai –padėkomis.

Visiems konkurso dalyviams, jų vadovams ir globėjams įteikiami konkurso dalyvio pažymėjimai.

Konkurso dalyviai apdovanojami stovyklos „Žalioji vasara“ metu.

 

Konkurso koordinatorė – J. Morkvėnaitė-Paulauskienė, mob. tel. 8 ~ 685 72505, tel. (8 ~ 5) 237 7134, el. p. jurate@nprojektai.net

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"