Paieška Viktorina „Pažinkime grybus“

Viktorina „Pažinkime grybus“

Julija NAVICKAITĖ, Ieva LINKEVIČIŪTĖ

Varėnos „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos 7 b klasės mokinės

 

Antri metai Varėnos „Ąžuolo“ vidurinėje mokykloje vykdoma sveikatos stiprinimo ir visuomenės informavimo programa „Miško gėrybės dzūko gyvenime, jų radioaktyvioji tarša bei taršos mažinimo būdai“ (programos vadovė – chemijos mokytoja metodininkė Jolanta Žilionienė).

Programos vadovė ir šios mokyklos technologijų mokytoja Alma Tumėnienė pakvietė mokyklos septintų klasių mokinius dalyvauti viktorinoje „Pažinkime grybus“. Mokiniams, žinia, tam reikėjo pasirengti: sugalvoti komandos pavadinimą, emblemą, paruošti iš anksto po 3 klausimus priešininkų komandai (tematika: grybai, jų biologija, valgiai iš grybų ir pan.), sugalvoti ir parengti 5 minučių komandos prisistatymą, atsinešti valgių iš grybų. Svarbiausia – gilinti žinias apie grybus, kad ir nuotaika gerėtų. Tam pasitarnavo palaikymo grupės, atėjusios su spalvingais šūkiais, skanduotėmis...

... Viktoriną jos vedančiosios pradėjo tokiais žodžiais: „Aš namo negrįšiu dykas, / Man krepšely – baravykas, / Baravykas kaip kepurė / Niekas šitokio neturi.“

Vėliau buvo pristatyti komandų vertinimo komisija, kapitonai traukė burtus, kurie lėmė pirmumą prisistatant...

... Mūsų klasė pasivadino „Grybauskai“. Buvome tikri grybautojai: su lietpalčiais, guminiais batais... O kapitonas Emilis Morkūnas net trimitavo. Pasigirdo ir mūsų klasės auklėtojos daina „Oi, grybai, grybai...“.

Po to reikėjo per 5 minutes surašyti kuo daugiau valgomųjų grybų. Beje, programos vadovė Jolanta Žilionienė vaizdo projektoriumi demonstravo grybų nuotraukas. Reikėjo iš trijų galimų atsakymų pasirinkti vieną – teisingą.

Vienuoliktokė Ieva Černiauskaitė viktorinos dalyviams ir renginio stebėtojams pristatė atlikto tiriamojo darbo apie grybų radioaktyviąją taršą ir jos mažinimo būdus santrauką, išvadas. Viktorinos komandų atstovams reikėjo atsakyti: koks leistinas Cs-137 izotopo kiekis maisto produktuose? kokie grybai labiausiai kaupia Cs-137 izotopą? kaip galima sumažinti radioaktyviąją grybų taršą? koks efektyviausias tam būdas?..

Vėliau – užduotis sukurti eilėraštį, panaudojant žodžius: rytą, grybauti, išrauti, pintinėlėn, kadagynai, eglynai, baravykas, pulkaunykas. Reikėjo taipogi užrašyti penkių valgių, kuriems naudojami grybai, pavadinimus. Žinoma, buvo galima ir įsiteikti komisijai, vaišinant ją valgiais su grybais (tai atsinešėme iš namų).

Renginio organizatoriai nustebino, nes reikėjo užrištomis akimis per 5 minutes dideliame popieriaus lape nupiešti bei nuspalvinti didelį grybą (vienas pagalbininkas galėjo kiek patarti piešiančiajam sakydamas tik „taip“ arba „ne“). Kiek prakaito teko išlieti komandų kapitonams, kai reikėjo tik gestais ir veido išraiška perteikti pateiktojo teksto turinį. Komandos nariai turėjo susivokti, apie ką mąsto kapitonas, nors per 5 minutes ir galėjo pateikti jam 5 klausimus, į kuriuos tegalima atsakyti tik nebyliai - linksint ar purtant iš šalis galvą.

To negana. Komandos viena kitai pateikė po tris parengtus pasiteiravimus (apie grybus, grybavimą, valgius iš grybų ir t.t.). Kaipgi verstis be madų demonstravimo, susiejant jas su grybais. Būta ir madingosios musmirės, ir stilingojo baravyko, ir... Ir šaunių sirgalių palaikymo.

Galop - vertinimo komisijos pirmininkės, mokyklos direktorės pavaduotojos ugdymui Janinos Vidzbelienės paskelbimas, jog laimi draugystė!.. Mums tik liko dar kartą dėkoti tokio renginio sumanytojoms Jolantai Žilionienei, Almai Tumėnienei – už smagiai praleistą popietę, įgytas žinias, patirtą azartą, vertintojų atkaklumą ir geranoriškumą...

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"