Paieška Gamtininko pasas. Kas jis?

Gamtininko pasas. Kas jis?

Lena SKRIPTIENĖ

Šiaulių jaunųjų gamtininkų biologijos skyriaus vedėja

 

„Aš drįstu tvirtinti, kad iš visų žinių mums vertingiausios yra žinios apie gamtą ir jos dėsnius...“  (Lamarkas)

           

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras (ŠJGC) savo ugdytiniams įteikia „Gamtininko pasą“! Jį pelno mūsų lojalieji ugdytiniai. Jau 130  smalsių, aktyvių, iniciatyvių, kūrybingų, išradingų ŠJGC ugdytinių įteikti netradiciniai gamtininko pasai.

Mūsų bendruomenės sprendimu „Gamtininko pasą“ ugdytiniui galima išduoti jau po 5 mėnesių (pradėjus lankyti būrelį). Šiame gamtininko dokumente įrašus daro tik būrelio mokytojas (2 kartus per metus, sausio ir gegužės mėnesį). Pasas jaunajam gamtininkui grąžinamas mokslo metų pabaigoje arba ugdytinio tėvams ar globėjams pageidaujant susipažinti, arba ugdytiniui nusprendus nebelankyti būrelio.

Kokie įrašai yra tame gamtininko pase?..

Šiame ypatingame dokumente įrašomas ŠJGC ugdytinio vardas, pavardė, gimimo metai. Yra ir fotografija, ir data, liudijanti nuo kada oficialiai įrašytas į gamtininkų centro ugdytinių gretas. Taip pat šiame pase yra informacinė rubrika, kurioje - trumpa gamtininkų centro istorija ir šiandienos padėtis

Beje, ŠJGC įsteigtas 1966-aisiais. Lanko 300 vaikų, jų amžius: 4-18 metų. Organizuojame įvairius renginius: šventes, parodas, konkursus, varžybas, žygius, susitikimus, minėjimus ir kt. Turime ir gyvąjį egzotinių gyvūnų kampelį, kuriame galite išvysti įvairius naminius ir egzotinius gyvūnėlius. ŠJGC „Gėlių sode“ bei pažintinėje kolekcijoje auga daug kambarinių ir lauko gėlių, vaistažolių. Turime net ir „Katinų muziejų“.

Tokios įdomybės išdėstytos informacinėje „Gamtininko paso“ rubrikoje. Jo skyriuose („Veikla būrelyje“, „Atstovavimas JGC“, „Dalyvavimas JGC veikloje“, „Pasiekimai, laimėjimai, pažanga“) fiksuojama visa jaunojo gamtininko veikla. Ugdytinių nuomone, šie skyriai jiems aktualiausi… Neapsieita ir be svarbios atmintinės, kuri skirta prisiminti jaunojo gamtininko pareigas.

Ir vis dėlto! Ką mums reiškia pareiga?

J. V. Gėtė pasakytų, kad „Pareiga – tai Meilė tam, ką pats sau įsakai“. O mumyse dažniausiai priimtina nuostata, kad  „pareiga – pageidaujamas ir laikomas doru bei teisingu individo santykis su visuomene (šeima, darbo kolektyvu, kitais žmonėmis, tėvyne ir kt.)“.  

Taigi kokias pareigas turi ŠJGC ugdytiniai? (Pradžioje: turi sumokėti ir savivaldybės nustatytą mokestį už gamtamokslinį ugdymą.) Be abejonės, jos yra visuomenės toleruotinos ir priimtinos: dalyvauti savivaldoje, renginiuose, nenaudoti fizinio, psichologinio smurto prieš bendruomenės narius. Taip pat nesinešti, nevartoti alkoholio, narkotinių, toksinių medžiagų, nerūkyti ŠJGC arba jo teritorijoje; būtina tausoti ir saugoti turtą, gamtą; kabinetuose, koridoriuose elgtis tvarkingai, taupiai naudoti vandenį, elektros energiją, nešiukšlinti. Jokiu būdu nevartoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius bei privalu sveikintis su mokytojais, draugais, kitais bendruomenės nariais, svečiais. Žinoma turi gerbti ŠJGC ir jo simbolius. Kiekvienas privalo rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros.

… Aplink mus visur knibždėte knibžda įvairūs ir skirtingi savo reikšme žmogui gyvūnai, žmogų supa begalinė augalijos įvairovė. Norėtųsi, kad itin sena daugialypė žmogaus pažintis su gyvąja gamta mus ne tik džiugintų, bet ir skatintų ją saugoti, įpareigotų ja rūpintis.

Padėkime gamtai, fiksuokime savo gerus darbus gamtininko pase, rodykime visiems juos, skatinkime tuo aplink mus esančius, galbūt abejingus gamtos išlikimui, būkime tikrais gamtininkais visur..

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"