Paieška Baltijos vėrinėlis

Baltijos vėrinėlis

Zenonas BUTKEVIČIUS

 

„Baltijos vėrinėlis“ – maždaug taip galima apibūdinti knygą, kurią sumanė daktaras Romas Pakalnis ir fotomenininkas Jonas Danauskas.

Mintis paprasta – iliustracijomis ir tekstais apkeliauti visus Baltijos krantus, pabuvoti visose šalyse, kurios glaudžiasi prie jūros, parankioti gražiausius ir įdomiausius gamtos, kultūros, istorijos, žmonių gyvenimo būdo vaizdus, aprašyti juos; surasti, kas mus jungia, kuo esame gražiai saviti.

...Ekrane prabėgta maža dalimi jau surinktos medžiagos, ji pakomentuota, ir išsyk visiems pasidarė aišku, jog labai gerai įvykdyti sumanymą bus sunku. Sakau „labai gerai“, nes abu autoriai kitaip dirbti nesugeba. O čia – uždavinys su daugybe klaustukų. Kokią tos pakrantės juostą atsirėžti? Juk visą šalį vaizduoti ir ją aprašyti šiuo atveju neįmanoma. Kaip atsispirti pagundai žengti dar vieną kitą žingsnį toliau už tos juostos, jei čia pat – viliojančios įdomybės, įžymybės? Kaip išlaikyti gamtos ir žmogaus gyvenimo proporcijas?

Pagal planą sumanyta apkeliauti Lenkiją, Vokietiją, Daniją, Švediją, Suomiją, Estiją ir Latviją. Pasvarstymų, patarimų buvo nemaža. Deja, tik kitą dieną atėjo į galvą mintis – o kur dingo Rusija? Kaliningrado sritis, Baltijos krantai ties Suomijos įlanka Leningrado srityje? Sumanymo logika lyg ir sakytų, jog toje kelionėje išimčių neturėtų būti. Mūsų skaitytojus tikrai sudomintų Sembos pusiasalio likimas jau vien dėl to, kad jis – Kuršių nerijos tėvas.

„Lietuvai priklauso tik mažytė dalelytė Baltijos kranto ir akvatorijos, - sakė Romas Pakalnis. – Pro tą siaurutį langelį nelengva apžvelgti visas šalis, kurios turi didžiąją jūros dalį. Ne tik dėl to, kad langelis mažas... Baugoka nesuklysti, būtina parinkti tinkamą požiūrio mastelį.“

Tai teisybė. Juk širdis geidžia pasakyti, o Baltija, nors ir būdama jauniausia pasaulio jūra, turi tiek daug įdomybių, kad net storiausion knygon nesudėsi – ir vaizdų, ir teksto. Tuo sykiu skaitytojams daugybė dalykų įdomūs ir svarbūs. Pavyzdžiui, kad ir šis: kodėl Švedijos krantai ir visa šiaurinė sausumos dalis kyla iš vandens? Kada suomiai į Švediją galės nueiti tiesiai per jūrą, nesušlapdami kojų, tarkim, ir per tą vietą, kur dabar iš vandens kyla Alandų salos, o visa Botnijos įlanka virs ežeru? Kodėl pietinės Baltijos dalies, taigi ir mūsų, krantai dumba ir jūra anksčiau ar vėliau vėl tyvuliuos kur nors ties Rambynu, o Palangą tik prisiminsime?

Sunkus darbas... Galima tik su užuojauta palinkėti R. Pakalniui ir J. Danauskui sėkmės.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"