Paieška Ir Palangoje esama gamtos bičiulių!

Ir Palangoje esama gamtos bičiulių!

Ekologinė diena „Gamtos mokykla“

Živilė GALDIKIENĖ, Irena PAKŠTAITIENĖ, Nijolė BUKIENĖ 

Palangos pradinės mokyklos PDG mokytojos

 

Palangos pradinėje mokykloje mažieji mokomi būti tikrais gamtos draugais. Jau vienuoliktus metus vyksta projektas gamtosaugos temomis, skatinantis mokyklos bendruomenę prisidėti prie švarios bei sveikos gamtos išsaugojimo ir elgesio joje.

Žemės planetos pamokų bei balandžio - švaros ir tvarkos mėnesio – metu vaikai daug sužinojo apie mus supančią aplinką, gamtos užterštumą ir jo pasekmes gyvybei, švarino aplinką, gamino inkilus sparnuočiams (vyko akcija „Visi turi namus“ ) ir juos iškėlė medžiuose prie mokyklos. Aktyviausieji inkilų „meistreliai“ buvo apdovanoti mokyklos padėkomis.

Mokykloje toliau vyksta įvairūs projekto „Gamta - visų namai, gamtą saugot privalai“ renginiai. Šių mokslo metų projekto tema „Ugnelė – ir draugas, ir priešas“. Jį organizuoja Palangos pradinės mokyklos pailgintos dienos grupių (PDG) mokytojos Irena Pakštaitienė, Nijolė Bukienė, Živilė Galdikienė, padedant mokyklos vadovams. Projekte dalyvauja ir kitų Palangos bei Šventosios mokyklų pradinių klasių PDG. Jo tikslas - propaguoti aplinkosaugos idėjas, ugdyti ekologines nuostatas, susietas su gamtos stebėjimais, pojūčiais, ugdant mokinių kūrybines galias, saviraišką ir atsakomybę už sveikos ir švarios gamtos išlikimą.

Susitikimų, popiečių bei akcijų metu mokiniai aktyviai bendravo ir su Kretingos miškų ūkio urėdijos Šventosios bei Palangos girininkijų girininkais Rimantu Kvikliu ir Stanislovu Jonaičiu, gamtininke–ornitologe Lidija Umbrasiene. Apsilankė Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnybos (PSGT) Palangos skyriuje rinko medžiagą apie gaisrus, jų priežastis bei pasekmes, talkinant PSGT darbuotojams.

Laisvalaikiu PDG mokiniai atlieka kūrybinius darbus ugnies tema, ieško tinkamos medžiagos literatūroje, internete, spaudoje, aptaria skaitomus tekstus apie ugnį bei kitokiu būdu gaunamą energiją, kibirkštis. Mokosi saugaus elgesio su įvairiais elektros ir kitokiais buityje naudojamais prietaisais.

Ypač aktyviai visos mokyklos mokiniai įsijungė į projekto darbus prieš mokslo metų užbaigimą: atliko kūrybinius darbus pavasario, paukščių sugrįžimo, ugnies tema, dalyvavo akcijoje „Visi turi namus“ (inkilų gaminimas ir kėlimas). Šia tema ekologinės savaitės metu vyko integruotos pamokos. Salėje, dalyvaujant gamtininkei–ornitologei L.Umbrasienei, mokiniai stebėjo filmukus apie gyvūnus ir jų gyvenimo ypatumus.

Gražus renginys – ekologinė diena „Gamtos mokykla“ prie Naglio kalno, Plaušės pievoje, vyko balandžio pabaigoje. Tai buvo dalinis projekto darbų apibendrinimas, parodęs, kaip mokiniai moka elgtis, bendrauti, bendradarbiauti gamtoje.

Atvykusių į stovyklavietę mokinių laukė pažymėtos sutartiniais ženklais įsikūrimo vietos, paruošti reikmenys iškylai gamtoje – palapinių statymui, kuprinių krovimui, priemonės žaidimams.

Mums talkino Palangos V.Jurgučio vidurinės mokyklos gamtos bičiulių būrys, prieš savaitę mūsų mokykloje po pamokų organizavęs „Snaigiukės“ (prevencinė programa) 4 valandų trukmės stovyklą.

Į „Gamtos mokyklą“ atvyko ir svečių, projekto pagalbininkų: gamtininkė–ornitologė L. Umbrasienė, Palangos girininkijos girininkas St. Jonaitis. Ypatingą dėmesį atkreipėme į saugų elgesį gamtoje. Akcentuotas žolės deginimas, dėl to kylantys gaisrai ir liūdnos jų pasekmės.

Mokiniai ne tik praktiškai mokėsi statyti palapines, tinkamai susikrauti kuprines išvykai. Mokytojų, girininko bei mokyklos meistro prižiūrimi mokėsi sukrauti ir saugiai užkurti bei užgesinti (su PGST leidimu) laužą. Sužinojo daug gamtos įdomybių (paukščių, vabalų, vabzdžių, žvėrių gyvenimas, miško ir lauko augalų saugojimas). Pakeliui į stovyklavietę mokiniai praplėtė Palangos miesto istorijos žinias, buvo patikslintos ir įtvirtintos saugaus elgesio gatvėje taisyklės. Mokiniai pailsėjo gamtoje, daug sužinojo, bendravo. O baigiantis „Gamtos mokyklos“ išvykai – sutvarkė savo buvimo vietą ir artimiausią Plaušės pievos aplinką. Tokiu būdu mokykla dar prisidėjo ir prie tarptautinės akcijos „Darom – 2009“, nes jau anksčiau visos mokyklos klasės dalyvavo talkoje mokyklos ir miesto aplinkai tvarkyti. Pabaigoje buvo skirta užduotis - kiekvienai klasei sukurti skanduotę gamtos tema.

Visoms klasėms buvo įteikti Gamtos draugų pasižadėjimai bei Palangos PGST ir girininkijos dovanotų lankstinukų rinkinukai.

... Sučiurleno upeliai, atgijo žaluma, „pravirko“ beržai ir klevai. Gamta pabudo. Skambėdamas paukščių balsais, ragindamas visus griebtis įvairių darbų, per žemę keliauja pavasaris. Darbų begalės, tik reikia noro ir pastangų juos atlikti.

Gamtos bičiuliams – tikras darbymetis. Net ir patarlė primena: „Darbymetyje ir akmuo kruta“.

 

Gamtos draugų pasižadėjimas

 

Mes, Palangos pradinės mokyklos 1 „Ąžuoliukų“ klasės mokiniai, p a s i ž a d a m e būti Gamtos draugais, saugoti ir puoselėti Žemę.

Atsiprašome už išdegintus laukus, už iškirstus miškus, nusausintus ežerus, išnaikintas gyvūnų rūšis, tirpstančius ledynus.

Atsiprašome už tai, kad laiku neišgirdome Tavo pagalbos šauksmo, kad nepakėlėme šiukšlės, nuo kurios Tau, Gamta, tapo sunku alsuoti.

Priimk mūsų pasižadėjimą, kurį stengsimės įrodyti mažais naudingais darbeliais,  kad

Tu, Žeme, visados išliktum Gyvybės planeta.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"