Paieška Mokyklos gimtadienis – Žemės diena

Mokyklos gimtadienis – Žemės diena

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Vilniaus Žemynos pagrindinės mokyklos, kurioje dabar mokosi apie 1100 vaikų ir paauglių, istorija prasidėjo prieš dvidešimt vienerius metus, kai buvo įsteigta vidurinė mokykla, kuri prieš šešerius metus padalyta į dvi atskiras mokyklas – gimnaziją ir pagrindinę mokyklą. Per visą šios švietimo įstaigos gyvavimo laiką joje vyko labai aktyvi gamtosauginė bei ekologinė veikla. Buvo įkurta daug moksleivių – gamtos bičiulių – būrelių, kuriuos vienija ir visą jų veiklą koordinuoja mokyklos gamtininkų klubas.

 

Budino žemę, šoko su jūra

 

Pats svarbiausias bei didžiausias mokyklos gamtininkų klubo renginys yra Žemės dienos šventė. Ypač išradingai, įdomiai ji vyko šiais metais. Grojant muzikai į salę buvo iškilmingai įnešta Žemės vėliava. Pagal ta proga parengtą scenarijų mokiniai deklamavo eiles, dainavo ir šoko su jūra, budino žemę iš žiemos miego. Skambėjo daina: „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“ Šventė buvo masinė, joje dalyvavo visi moksleiviai bei pedagogai. O apskritai Žemės dienos renginiai vyko ištisą savaitę.

Aplinkosauginę, ekologinę veiklą mokykloje labai palaiko direktorė Eugenija Surmilavičienė, tad pedagogams sudaromos kuo geriausios sąlygos dirbti ekologinio, aplinkosauginio švietimo darbą. Ypač gamtininkų klubo veiklą aktyvinti padeda direktorės pavaduotoja ugdymui, biologė Irmina Veikutienė ir geografijos mokytoja Gražina Ambrutienė.

Iš tiesų, šiais metais Žemės dienos šventei mokykloje rengtasi labai energingai. Ta proga vyko daug įvairių parodų („Linksmieji gyvūnai“, „Pavasario žiedai“, „Jūra. Pieva. Boružės“, „Brangi esi mums, Žeme!“ ir kt.), taip pat surengtas moksleivių piešinių konkursas „Neuždek!”. Parengta nemaža stendų temomis: “Sugrįžta paukščiai į gimtinę”, “Klimato atšilimo problemos”, “Po gimtinės skliautu”, “Žemės diena – mokyklos gimtadienis” ir kt., vykdomi įvairūs moksleivių projektai: „Sveiki, paukščiai!”, “Simetrija architektūroje ir gamtoje”, “Žmogus magnetinių bangų nelaisvėje”, “Laiškai Žemei”, “Nykstančios rūšys Lietuvoje”, “Įdomiausios Lietuvos vietovės” ir kt. Surengtos akcijos “Švaros reidas”, “Sveika, Žeme!”, buvo keliami inkilai paukščiams.    

 

Pagražino mokyklos aplinką

 

Kaip sakė direktorės pavaduotoja ugdymui I. Veikutienė, ypač didelis dėmesys skiriamas puošti mokyklos aplinką sodinant medelius, krūmus, gėles.

„Braižėme projektus, sodinome augalus. Visi dabar augantys medeliai – kaštonai, pušys, liepos yra sodinti mūsų rankomis. Aplink stadioną medžių prisodinta, prie Pašilaičių troleibusų žiedo, šalia kurio, kaip matote, yra mūsų mokykla, jau suaugo beržų miškelis, o kitoje pastato pusėje prieš dvejus metus pradėjome sodinti ąžuolų miškelį. Kasmet vis naujų ąžuoliukų atsiranda. Pernai taip pat pasodinome nemaža kaštoniukų, formuojame kaštonų alėją. Mūsų mokykloje įgyvendinamas projektas „Puoškime mokyklą“, kuris jau yra tęstinis, vykdomas nemaža metų, pradėtas dar prieš atsiskiriant nuo vidurinės mokyklos. Bet ypač darbas pagal šį projektą suaktyvėjo, kai mūsų mokymo įstaiga tapo pagrindine mokykla. Kasmet tą projektą pildome naujomis idėjomis, o visų mūsų darbų viršūnė yra Žemės diena. Joje susumuojame metų rezultatus: kiek medelių, gėlių pasodinome, kiek projektų įgyvendinome. Visi šie darbai matyti Žemės dienos renginiuose... Taigi papuošėme mokyklos aplinką ir kas metai ją tobuliname. Rengiame visuotines tvarkymosi talkas, nuolat purename žemę krūmeliams. Aplink mokyklą žydi gėlės. Visus tuos aplinkos tvarkymo bei gražinimo darbus dirbame patys – ir mokytojai, ir mokiniai. Šiam darbui vadovauju drauge su geografijos mokytoja eksperte Gražina Ambrutiene. Šiemet labai pavyko akcija, nukreipta prieš žolės deginimą. Buvome prie Pūčkorių atodangos, dalyvavome inkilų kėlimo šventėje. Mūsų tikslas - ugdyti sveiką vaiką, o koks jis bus be švarios aplinkos? Viską darome su mokiniais drauge – sodiname gėles, medelius. Pradinukai turi gamtos būrelį, kuriame vyksta pirminis ugdymas, visi būreliai integruoti į gamtininkų klubą. Jo veikla jau yra tapusi mokyklos gyvenimo būdu. Mūsų darbas – tik komandinis, nėra individualių projektų. Darbas vyksta grupėmis, kai triūsia visas mokytojų kolektyvas ir mokiniai. Visi mes – tai mokyklos bendruomenė. Kiekvienas jos narys stengiasi įsiterpti į vieną ar kitą projektą; yra net konkurencija. Ir pagalbiniam personalui paskirstyti plotai, kuriuos reikia prižiūrėti. Pavasarį, kai sužydi žolynai, vaikus vedamės prie Vilnios pasivaikščioti po šlaitus, susipažįstame su medžiais ir krūmais. Keliaujame Kalvarijų Kryžiaus keliu. Kiekvieną pavasarį važiuojame į Žuvintą“, – pasakojo direktorės pavaduotoja ugdymui.

 

Propaguoja sveiką gyvenseną

 

Jaunųjų gamtininkų veikla glaudžiai susijusi su sveiko gyvenimo būdo propagavimu, nes Žemynos pagrindinė mokykla priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų nacionalinio projekto tinklui. Taigi gamtosauginė, ekologinė veikla ugdo mokinių supratimą apie sveiką aplinką, kurioje užauga ir sveikesnis žmogus. Ekologija, gamtosauga bei sveika gyvensena yra trys svarbiausios mokyklos gamtininkų klubo veiklos kryptys.

„Mes reaguojame į visus tarptautinius su gamta, ekologija susijusius įvykius, domimės renginiais, kaupiame informaciją apie viską, kas šia linkme vyksta mieste, - sakė I. Veikutienė. – Visa informacija talpinama į stendus, o jei jų neužtenka, kabiname tiesiog ant sienų. Šiais metais per Žemės dieną visų mokinių darbeliai  netilpo į stendus, neužteko net sienų jiems sukabinti. Juk gamtosauginėje, ekologinėje veikloje dalyvauja visi mokiniai – nuo pirmokų iki aštuntokų. Be to, šie dalykai integruoti į visas mūsų pedagogų pamokas. Nuolat propaguojame sveiką gyvenseną, ekologiją ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Visos edukacinės, išvažiuojamosios mūsų mokinių ekskursijos yra gamtosauginės, ekologinės. Suprantama, renkame šiukšles, esame su mokiniais ir vandenvalos, atliekų rūšiavimo įmonėse, elektrinėse lankęsi.“

Viena iš ekologinės veiklos temų yra „Vandens kelias Vilniaus mieste“. Pagal šią temą mokiniai susipažįsta ir su geriamojo vandens tiekimo, ir su nuotekų šalinimo bei valymo įrenginiais. Kita svarbi tema „Kaip tu naudoji popierių?“

„Pratiname vaikus, kad ir savo namuose atsirandančias atliekas rūšiuotų, pakuotų taip, kad joms būtų lengvesnis kelias į perdirbimo įmones, - aiškino mokytoja G. Ambrutienė. – Dabar bene gausiausia buities atlieka yra popierius. Taigi mokiniai turi žinoti, iš kur jis atsiranda, kam naudojamas ir kam tinka panaudotas. Kad mokiniams būtų aiškiau, kam reikia rinkti popieriaus atliekas, anksčiau su jais lankėmės Grigiškių popieriaus fabrike.“

 

Pasodink gėlę prie mokyklos!

 

I. Veikutienė prisiminė ir dar vieną prasmingą akciją, kuri buvo pavadinta „Pasodink gėlę prie mokyklos“. Juk mokykla yra tokia įstaiga, kurioje visą aplinkos gražinimo darbą pedagogams ir mokiniams reikia nudirbti savo rankomis. Tad jei nori, kad  mokykla pasidabintų žiedais, reikia prisodinti gėlių. Iš kur jų paimti, kai tam niekas neskiria lėšų? Buvo paskelbta akcija „Pasodink gėlę prie mokyklos“, kurioje labai noriai dalyvavo mokiniai su tėvais, skirdami pinigų gėlių daigams įsigyti. Kiekvienas vaikas, atnešęs po litą ar du, turėjo progą į specialią garbės knygą įsirašyti savo pavardę. Tai mokiniams labai patiko, tuo labiau, kad dabar kiekvienas žino, jog ir jis prisidėjo, kad mokykla gražėtų, kad gėlės, pasodintos pernai ir pražystančios šiemet, yra jo kartu su tėvais parūpintos – šeimos indėlis į bendrą mokyklos aplinkos puošimo reikalą. Todėl gėlynų mokiniai netrypia, o stengiasi juos tinkamai prižiūrėti. Ir kiek pasodinta medelių pernai, šiemet, jie visi pririšti, niekas jų nelaužo. O patys mažiausieji, pirmokėliai, net eina kalbėtis su savo pasodintais ąžuoliukais. Kiekvienas stebi, kad niekas jo medelio neskriaustų. Ne kartą mokiniai lankėsi Kairėnų botanikos sode, Verkių regioniniame parke, su kuriuo mokykla nuolat bendradarbiauja. Ypač tas bendradarbiavimas buvo aktyvus, kai Pavilnių ir Verkių regioninių parkų administracijoje Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėja dirbo Nijolė Balčiūnienė. Mokiniai dalyvavo įvairiuose renginiuose - paukščių sutiktuvėse, pavasario lygiadienio šventėje ir kitose. Bet tas bendradarbiavimas vyksta ir dabar.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"