Paieška Mes - už švarią aplinką

Mes - už švarią aplinką

Zigmas VASAITIS

Vištyčio P. Kriaučiūno vidurinės mokyklos direktorius, biologijos mokytojas

 

Gamtamokslinis ugdymas mokykloje skirtas ugdyti mokinių gamtamokslinę kompetenciją. Ir gebėjimą bei nusiteikimą naudotis gamtos pasaulį aiškinančiomis žiniomis. Gamtos tyrimų metodais siekiant atsakyti į iškylančius klausimus, ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų bei sprendimų. Suprasti žmogaus veiklos sukeltus pokyčius gamtoje ir imtis asmeninės atsakomybės už aplinkos išsaugojimą, tausoti savo ir kitų žmonių sveikatą.

Siekiant realių pokyčių mokyklos bendruomenės narių požiūryje į aplinkosaugą, ugdant asmeninę atsakomybę už aplinkos būklę, mūsų mokykloje nuolat organizuojamos įvairios akcijos, vykdomos talkos, išvykos, ekskursijos, ruošiamos parodos, vedamos integruotos pamokos, šventiniai renginiai.

Norint sąmoningai vykdyti efektyvų aplinkosauginį švietimą, kuris darytų realią įtaką jaunosios kartos pasaulėžiūrai ir formuotų pažangesnį požiūrį į mus supančią aplinką, kartu su Vištyčio regioninio parko administracija organizavome renginį „Mes - už švarią aplinką“, skirtą Žemės dienai. Nors Žemės dienos yra dvi, mums nekyla jokios painiavos kurią švęsti, tai mes darome visą mėnesį ir žinome, kad  Žemei dėmesio niekada nebūna per daug.

Renginys „Mes - už švarią aplinką“ prasidėjo nuo pat ryto. Įėjus pro duris mus pasitiko iš šieno pagaminti gyvūnai: gervė, sraigė, vėžys, driežas, žuvis, varna ir daug skraidančių paukštelių. Šią dieną V-XII klasėse visų dėstomų dalykų pamokose buvo kalbama apie gamtą, žmogaus ir gamtos ryšius, žmogaus daromą žalą gamtai bei jos grįžtamąjį ryšį, apie pagarbą gyvybei ir atsakomybę už ją, aplinkosauginę veiklą. I-IV klasių mokiniai dalyvavo piešinių konkurse „Švari Žemė“. Visi pradinukai mokyklos koridoriuje piešė gražią, žydinčią, čiulbančią, spindinčią ir, žinoma, švarią Žemę. Po to surengė piešinių parodą. Regioninio parko darbuotojai R. Gagienė ir V. Leonavičius V-XI klasių mokiniams suorganizavo viktoriną „Mes - už švarią aplinką“, kuri prasidėjo šokiu „Protėvių žemė“. Viktorinoje klasių komandos minė mįsles, rinko Lietuvos raudonosios knygos gyvūnus, sprendė testus, atsakinėjo į klausimus, braukė neteisingus teiginius, taip pat pristatinėjo namų darbus - paruoštus paveikslus. Tuo metu, kai klasių komandų nariai suko galveles, kiti klasių mokiniai mokyklos kieme dalyvavo konkurse „Statinys iš atliekų“. Čia po vaikų įdomaus, energingo, kruopštaus darbo pamatėme aukštą pilį, spalvingą karaliaus sostą, žydinčias gėles, šakotą medį, besišypsančius robotus, velykinius margučius, padarytus iš įvairiausių atliekų. Mokinių išradingumu džiaugėsi ne tik organizatoriai, bet ir klasių auklėtojai.

Mokyklos vadovai, regioninio parko darbuotojai apibendrindami renginį dėkojo visiems dalyviams už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą, klasėms įteikė padėkos raštus ir prisiminimo dovanėles.

Organizuodami tokius renginius siekiame, kad mokiniai patys galėtų atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą, atpažintų ir išmoktų dalyvauti sprendžiant įvairias problemas, susijusias tiek su gyvąja, tiek su negyvąja gamta, atsakingai priimtų sprendimus ir jais pasitikėtų, gebėtų dirbti kolektyve.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"