Paieška Mažais žingsneliais...

Mažais žingsneliais...

S. BAGDONIENĖ, I. ČERNIAUSKIENĖ

Projekto „Žaliuoju taku“ koordinatorės, Pasvalio darželio–mokyklos „Liepaitė“ mokytojos

 

Gyvenime nuolat viskas keičiasi. Deja, beskubėdami neberandame laiko giliau pažvelgti į mus supantį pasaulį. Mokytojo pareiga – suformuoti vaikų požiūrį, jog Žemė – mūsų visų namai, ir mes turime ją gerai pažinti bei saugoti. Kiekvienas iš mūsų gali nedaug, bet visi drauge mes galime išsaugoti Žemę.

Visa ko pradžia, kaip rašė poetas Justinas Marcinkevičius, yra ten, toli, vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti Žmogumi. Būti žmogumi - tai žinoti, būti žmogumi – tai mąstyti, stengtis būti geresniam, išmintingesniam. Būti žmogumi – tai daryti gera. Nereikia būti išsilavinusiu šviesuoliu, kad pajustum gamtos vertę, kad pamiltum ošiančių beržų dainą. Tiesiog pakanka suvokti, kad gamta – mūsų antrieji namai, kuriuose kiekvienas ras užuovėją.

Siekdami tos užuovėjos mes, Pasvalio darželio-mokyklos „Liepaitė“ pradinių klasių mokytojos, sudarome sąlygas mūsų mažiesiems mokinukams stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti, analizuoti, klausytis gamtoje garsų. Vaikai tada ima suprasti gamtos kitimo ritmą, jos dėsnius. Svarbu mokiniams padėti suvokti, jog ir jie gali saugoti gamtą, rodydami asmeninę iniciatyvą, jog jų sprendimai ir darbai taip pat yra labai svarbūs. Tokiu būdu formuojami ne tik  gamtosaugos, o ir demokratiškumo pagrindai.

Žmogus atsako už gamtos išsaugojimą. Todėl mes, mokytojai, tėvai turime, tiesiog  privalome puoselėti vaikuose meilę gamtai, atsakomybę už jos išsaugojimą. Vaikai gyvens tokioje žemėje, kokią mes išmokysime mylėti.

Pradinių klasių ugdymo programa yra dėkinga: čia daug medžiagos gamtos pažinimui, ekologiniam švietimui, sveikai gyvensenai ir t.t. Žinios ir gebėjimai ugdomi įvairiuose trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose projektuose.

Mūsų mokykloje jau tapo tradicija Žemės dieną pasitikti projektu „Sveikinu bundančią Žemę“. Tai ilgalaikis projektas, kurio tikslai: ugdyti atsakomybę už gamtos išsaugojimą, ieškoti gamtos ir žmogaus harmonijos. Mokiniai mokosi rengti pranešimus konferencijai, mokosi komandinio darbo pagrindų. Projekto metu kiekviena klasė, išsirinkusi užduotis imasi darbo: vykdo stebėjimus, apklausas, eksperimentus, tyrinėjimus. Surinkta informacija, medžiaga yra analizuojama, sisteminama. Darbo rezultatai pristatomi paskutinę projekto dieną rengiamoje konferencijoje. Į ją pakviečiami ne tik savosios mokyklos  mokiniai, o ir svečiai.

Daug projektų būta per penkis metus: „Gandrai sugrįžta“, „Pavasario žaluma akį vilioja“, „Žaliuoju taku“, „Nykstantys gyvūnai“, „Sveikatos nenusipirksi“, „Mūsų augintiniai“, „Metų ratas“, „Miško byla“, „Žemė – mūsų namai“ ir t.t. Mokiniai kasmet rašo laiškus Žemei, kuria plakatus, piešia piešinius. Įsimintiniausia mokiniams buvo savo augintinių paroda. Jos metu galėjo bendraamžiams parodyti ir papasakoti apie savo auginamą gyvūnėlį. Ir ko tik čia nebuvo: triušiai, šinšilos, žiurkėnai, pelės, žiurkės, jūrų kiaulytės, degu, banguotosios papūgėlės, žuvytės... Kiek džiaugsmo ir teigiamų emocijų mokiniams suteikė šis renginys. Net visas mokyklos laikraštėlis „Varpelis“ buvo skirtas projektui „Sveikinu bundančią Žemę“.

Mūsų darželio-mokyklos „Liepaitė“ 4 klasės mokiniai (kartu su P. Vileišio gimnazijos gimnazistais) dalyvavo projekte „Švarus Lėvuo“. Šio projekto tikslas – kurti jaukią ir švarią gyvenamąją aplinką ir tuo prisidėti prie karstinio regiono ekologinių problemų sprendimo. Ketvirtokai jautėsi labai svarbūs ir dideli kartu su gimnazistais tvarkydami Lėvens pakrantes, parką prie Pasvalio girininkijos. „Liepaitės“ mokinukai kiekvienais metais išeina į talką. Tvarko ne tik savo mokyklėlės aplinką, o ir Kryžių slėnį.

... Atėjus ir šiam pavasariui, visus pakvietėme į jau penktąją  konferenciją „Sveikinu bundančią Žemę“. Prieš ją mokiniai visą mėnesį ruošė projektus, dalyvavo viktorinoje „Įmink gamtos paslaptis“, piešė piešinius „Išsaugok mūsų Žemę“, kūrė  eilėraščius, rašė rašinius. Mokiniai ruošė svarbius, aktualius projektus: „Gandrai grįžta” (1 klasė); „Klimato atšilimas –pasaulinio masto problema”  (2 klasė),  „Kodėl vanduo toks svarbus“ (3a klasė); „Sveikai valgau + daugiau judu = kietas esu“ (3b klasė);  „Metų laikai“ (4 klasė). Sulaukėme svečių iš Vaškų vidurinės, Vilniaus Genio pradinės mokyklų, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos.

Siekime visi, maži ir dideli, kad Žemė, žolė, paukštis ir visa gamta taptų vaikui gaivinančiu, niekad neišsenkančiu šaltiniu, iš kurio jis semtų Grožį, Gėrį, Meilę, Dorą...

Težydi Žemė nuo jūsų šypsenų, darbų!

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"