Paieška FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „ŽAIZDOS ŽĖMĖS MŪSŲ“ NUOSTATAI

MOKSLEIVIŲ FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „ŽAIZDOS ŽĖMĖS MŪSŲ“ NUOSTATAI

 

 

I. Bendros nuostatos

 

  1. Konkursą „Žaizdos žemės mūsų“ organizuoja viešoji įstaiga „Grunto valymo technologijos“ (www.gvt.lt) ir laikraštis „Žaliasis pasaulis“ ( www.zpasaulis.lt ).
  2. Konkurso „Žaizdos žemės mūsų“ tikslas:

2.1.    Skatinti moksleivija domėtis vietos ir regiono aplinkosauginėmis problemomis;

2.2.   Išaiškinti dirvožemio, miškų, upių ir ežerų taršos šaltinius, fototechninėmis priemonėmis parodyti žalą gamtai;

2.3.   Ugdyti ekologinę pasaulėžiūrą.

 

 

II. Konkurso dalyviai ir sąlygos

 

  1. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai.
  2. Konkurso dalyviai gali pateikti iki 3 fotografijų (pageidautina serijos ar ciklai) tema „Žaizdos žemės mūsų“. Fotografijos turi būti pateiktos su pavadinimais bei vietovės, kur jos buvo nufotografuotos, aprašymu ir tiksliu adresu.
  3. Konkurso dalyviai iki 2010 m. rugsėjo mėnesio 1 dienos turi pateikti kokybiškas atspausdintas fotografijas (formatas 13x18 cm) ir skaitmeninį jų variantą (vienos fotografijos dydis – apie 1 MB) adresu: VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, el. paštas: gvt@gvt.am.lt, tel. (5) 2685301. Pateikiant fotografijas turi būti nurodyta: autoriaus vardas, pavardė, kontaktinis telefonas ir adresas, mokyklos pavadinimas, klasė, el. pašto adresas.
  4. Fotografijos turi būti nepublikuotos spaudoje.

 

III.   Konkurso pateiktų fotografijų vertinimas

 

  1. Fotografijas vertins VšĮ „Grunto valymo technologijos“ ir laikraščio „Žaliasis pasaulis“ sudaryta komisija.
  2. Konkursui pateiktos fotografijos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

8.1.   temos atskleidimas;

8.2.   meniškumas;

8.3.   aplinkosauginis aktualumas.

  1. Komisija įvertins gautas fotografijas ir per 4 savaites ir nugalėtojus paskelbs laikraštyje „Žaliasis pasaulis“ (www.zpasaulis.lt ).
  2. Geriausi darbai bus premijuojami:

1. I vieta – 1000 Lt;

2. II vieta – 750 Lt;

3. III vietos - 500 Lt;

4. 3 paskatinamosios premijos po 250 Lt.

11. Geriausios fotografijos bus publikuojamos laikraštyje „Žaliasis pasaulis“.

 

Viešoji įstaiga „Grunto valymo technologijos“

Laikraščio „Žaliasis pasaulis“ redakcija

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"