Paieška RAŠINIŲ KONKURSO „ŽAIZDOS ŽĖMĖS MŪSŲ“ NUOSTATAI

MOKSLEIVIŲ RAŠINIŲ KONKURSO „ŽAIZDOS ŽĖMĖS MŪSŲ“ NUOSTATAI

 

I. Bendros nuostatos

 

  1. Konkursą „Žaizdos žemės mūsų“ organizuoja viešoji įstaiga „Grunto valymo technologijos“, laikraštis „Žaliasis pasaulis“ ir visuomeninė organizacija „Lietuvai pagrąžinti Vilniaus draugija“.
  2. Konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip X klasės Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai.

 

II. Konkurso tikslai ir užduotys

 

  1. Skatinti moksleivius bei jų pedagogus:

3.1.   ugdyti ekologinę pasaulėžiūrą;

3.2.   kelti aplinkosaugos problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų;

3.3.   plėtoti aplinkosauginį švietimą.

 

III.   Konkurso organizavimas

 

  1. Reikalavimai rašiniams:

4.1.    rašinių apimtis turi būti iki 2 lapų (A4 formato) spausdinto teksto. Tekstas spausdinamas 12 dydžio šriftu 1 eilutės protarpiu. Spausdinama tik vienoje lapo pusėje. Tekstiniai puslapiai turi būti sunumeruoti. Spausdinant tekstą, lapo kairėje pusėje paliekamos 2,5 cm, dešinėje, viršuje ir apačioje – 2 cm paraštės.

4.2.   rašiniai pateikiami atspausdinti su autoriaus parašu bei skaitmeniniu formatu (atsiunčiant paštu ir/arba elektroniniu paštu);

4.3.   darbų autoriais gali būti tik pavieniai mokiniai;

4.4.   tituliniame lape turėtų būti nurodyta: autoriaus vardas, pavardė, kontaktinis telefonas ir adresas, miestas, mokyklos pavadinimas ir klasė bei kuruojantis mokytojas.

4.5.   rašinys neturi būti publikuotas spaudoje.

  1. Rašiniai turi būti pateiki iki 2010 metų rugsėjo 1 dienos adresu: VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, el. paštas: gvt@gvt.am.lt. Tel.: (5) 2685301.

 

IV. Darbų vertinimas

 

6.  Darbus vertins VšĮ „Grunto valymo technologijos“, laikraščio „Žaliasis pasaulis“ ir visuomeninės organizacijos „Lietuvai pagrąžinti Vilniaus draugija“ sudaryta komisija.

7.    Darbai vertinami pagal šiuos rodiklius:

7.1. aktualumas;

7.2. originalumas;

7.3. ekologinis efektyvumas bei aktualumas.

8.        Neatitinkantys reikalavimų ir pavėluotai pateikti rašiniai nebus vertinami.

9.  Komisija per 4 savaites įvertins gautus rašinius ir nugalėtojus paskelbs laikraštyje „Žaliasis pasaulis“ (www.zpasaulis.lt ).

10.   Geriausi rašiniai bus premijuojami:

1. I vieta – 1000 Lt;

2. II vieta – 750 Lt;

3. III vietos - 500 Lt;

4. 3 paskatinamosios premijos po 250 Lt.

5. Specialūs prizai gali būti skiriami ir aktyviausiems pedagogams, organizavusiems šios tematikos rašinių konkursus savo mokyklose.

11. Aktualiausi rašiniai bus publikuojami laikraštyje „Žaliasis pasaulis“.

 

Viešoji įstaiga „Grunto valymo technologijos“

Laikraščio „Žaliasis pasaulis“ redakcija

Visuomeninė organizacija „Lietuvai pagrąžinti Vilniaus draugija“

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"