Paieška Lietaus spektaklis

Konkursui "Gamtos pasaka"

Lietaus spektaklis

Eglė LUKOŠIŪTĖ

Babtų gimnazijos 2 gimnazijos klasės mokinė (konsultavo mokyt. Daliutė Masaitienė)

 

Grakščiai pakilusi Mėta nužingsniavo lango link. Ji dar nelabai suprato, kas dedasi, todėl ėjo pažiūrėti. O lauke lijo.

Prikišusi savo smulkią nosytę prie lango stiklo ji užmiegotomis akimis žvelgė į tamsą lyg laukdama kažko grįžtančio. Ji laukė, tik nežinojo ko.

Skruostai šiek tiek raustelėjo nuo už lango sklindančio šalčio. Bet Mėta nejudėjo – ji negalėjo atsistebėti - žaibas kartas nuo karto išsiskėsdavo danguje. Jo grublėti kreivi pirštai vis bandydavo ką nors pačiupti nuo žemės, bet nesėkmingai.

Mėtos žvilgsnis nuslydo į lietaus lašus – dideli vėjo šuorai juos taškė į visas keturias puses.

Vienas mažas lašelis nusprendė pašokti. Susikibo su kitu ir ėmė suktis. Susidarė poros, vėliau rateliai... Mėtai pro langą vis mažiau matėsi, vaizdas vis blanko ir blanko... Net žaibas nebeapšviesdavo tamsos...

Vieną sekundę Mėta jau norėjo eiti šalin, bet milžiniškas žaibas išžirgliojo ant viso dangaus. Aplink nušvito kaip dieną – šviesa laikėsi net kelias sekundes.

Mėta sustingo iš siaubo.  Rodėsi, jog aplinkui niekas nejuda, jog viskas negyva... Nebesijautė nei vėjo, nei nepermatomų lašų. Ramiai krapnojo.

Mažylė pajuto švelnų delną ant skruosto. Atsimerkė išsigandusios akys, veide nušvito šypsena ir mergytė visu gležnu kūnų prigludo prie mamos. Pasiliko dar kelioms minutėms, bent jau iki spektaklio pabaigos...

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"