Paieška Žmogus ir gandras

Konkursui "Gamtos pasaka"

Žmogus ir gandras

Laura VAINAUSKAITĖ

Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos septintokė

 

Kartą gyveno neturtingas žmogus. Išėjo jis vieną dieną į seną žmonių ir ugnies nuniokotą mišką uogų rinkti. Vaikštinėja, vaikštinėja po liūdną brūzgyną, tik plumpt ir įslydo į pelkę. Įsmuko iki pusės ir nebegali pajudėti. Kas gi beliko tam žmogeliui – tik laukti, kol kas gyvas pro šalį šliuoš.

Ilgai laukęs sulaukė vargšelis – į pelkę atskrido gandras, nutūpė tiesiai žmogeliui ant galvos ir dairosi. Tas tik čiupt gandrą už kojų, gandras išsigandęs plast paplast nuskrido. Ištraukė ir žmogelį iš pelkės. Tik neturtėlis nepaleido gandro kojų ištrauktas iš maurų; skrido kartu su gandru.

Gandras skrido skrido, toli, be sustojimų, kol sveikatos turėjo. Labai pavargęs nutūpė ant kažkokių rūmų stogo. Žmogus, paleidęs gandro kojas, neišlaikė pusiausvyros ir nusirito nuo stogo žemyn. O prie lango tuo metu stovėjo rūmų savininkas ir galvojo, kam paskirti valdyti šias aplink jo rūmus plytinčias žemes. Žemė derlinga, gera, o sveikatos jis nebeturi, vaikų taip pat... Nespėjo susigraudinti turtuolis, o pro akis praskrido žemyn kažkoks žmogus.

- Bus tinkamas, – pagalvojo. - Jį juk, galima sakyti, atsiuntė pats dievas.

Istorija visai nejuokinga, tačiau rūmų savininkas tikrai paskyrė vargšą keliautoją žemių valdytoju. O tas, gandro išgelbėtas žmogelis, norėjo atsidėkoti paukščiui už naują gyvenimą. Pasikvietė jis gandrą į rūmus, uždarė jį ir, kilmingiems svečiams atvykus, pasakodavo istoriją apie kelionę iš pelkės.

Gandras buvo nelaimingas, nors ir gerbiamas. Jis troško laisvės. Norėjo vėl kilti į dangų, skraidyti virš medžių viršūnių, stebėti gyvenimą po saule, gal ir savo susikurti. Išpasakojo galiausiai gandras savo širdgėlą išgelbėtam žmogeliui, tas ir paleido jį į laisvę.

Prisiskraidęs po plačias apylinkes gandras susikrovė lizdą rūmų stogo atbrailoje. Kleketavo apie laisvę, džiugino žmones. Pats buvo laimingiausias gandras pasaulyje – žinojo, jog ne rūmų turtai laimę neša, o laisvė.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"