Paieška Saugo gamtos dainiaus atminimą

Saugo gamtos dainiaus atminimą

Vytautas LEŠČINSKAS

 

2009 m. liepos 25 d. Vyžuonų miestelyje (Utenos r.) vyko tradiciniai šv. Marijos Magdalietės atlaidai. Ta proga netrūko ir kitų – Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirtų – renginių. Taigi miestelio gyventojams ir gana gausiai iš įvairių šalies vietų suvažiavusiems svečiams visa ta diena buvo nenutrūkstama šventė. Joje dalyvavo ir apskrities bei rajono valdžios atstovai, taip pat, žinoma, Vyžuonų seniūnas Audrius Remeikis.

Iškilmės prasidėjo mišiomis senojoje Vyžuonų bažnyčioje. Po pamaldų šventės dalyviai turėjo progą apsilankyti mietelyje gyvenančio dailininko, žinomo ir meniniais medžio darbais, Algirdo Indrašiaus sodyboje bei pasigrožėti jo kūriniais – įvairiomis medžio skulptūromis, koplytstulpiais, įspūdingu kryžiumi ir kt. Vyžuonų parapijos klebonas pašventino dailininko naujai sukurtą ir šalia sodybos, prie gatvės pastatytą trijų koplytstulpių grupę. 

Vėliau dalyviai susirinko į miestelio centre esančią Grudzinskų sodybą. Joje gyveno du šį kraštą savo darbais garsinę žmonės Grudzinskai – tėvas Jonas, žinomas šviesuolis, mokytojas, ir sūnus Leonardas, rašytojas gamtininkas, deja, abu jau išėję anapilin. Buvo iškilmingai atidengta prie namo sienos pritvirtinta paminklinė lenta, skirta Jonui ir Leonardui Grudzinskams atminti. Šią meniškai iš medžio pagamintą paminklinę plokštę atidengė jos autorius dr. Romualdas Šimkūnas, o pašventino Vyžuonų šv. Jurgio bažnyčios klebonas. Paminklinės lentos autorius taip pat buvo pagerbtas: jam įteiktas padėkos raštas.

Apie Jono ir Leonardo Grudzinskų gyvenimą bei darbus susirinkusiesiems kalbėjo dr. Juozas Lapienis, Utenos rajono meras Alvydas Katinas, Vyžuonų seniūnas Audrius Remeikis, dr. Romualdas Šimkūnas.

Šios šventinės dienos iškilmes vainikavo naujų knygų pristatymo vakaras Vyžuonų kultūros centro salėje. Viena iš jų – „Laiškai iš žemuogių kalnelio“, kurioje pateikiama daug Leonardo Grudzinsko apybraižų, straipsnių, etiudų įvairiomis gamtos temomis. Knyga, labai gausiai iliustruota ir meniškai apipavidalinta, yra išleista Leonardo sesers Onutės Merkevičienės šeimos lėšomis.

Kita knyga, pavadinta „Laiškai iš vaivorykščių kalnelio“, kurią parengė Regina Katinaitė Lumpickienė, skirta Leonardui Grudzinskui atminti. Ji išleista Utenos rajono savivaldybės lėšomis. Knygoje pateikiama Leonardo bendražygių, draugų, bendradarbių ir kitų su juo bendravusių žmonių atsiminimai. Pateikti ir kai kurie Leonardo kūriniai bei laiškai artimiesiems.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"