Paieška Žaliosios pamokos Lietuvos mokyklose

Žaliosios pamokos Lietuvos mokyklose

Diana RAKAUSKAITĖ

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

 

Tarptautiniais biologinės įvairovės metais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdo edukacinį projektą „Be gamtos nėra ateities“, skirtą moksleiviams. Žaliosios pamokos vyks Lietuvos miestų ir miestelių vidurinėse mokyklose bei gimnazijose. Pirmoji pamoka  - Aukštadvario vidurinės mokyklos devintokams ir dešimtokams.

Žaliųjų pamokų metu bus pasakojama apie saugomų teritorijų biologinę įvairovę: augalų, gyvūnų ir grybų rūšis, jų buveines, apie genų įvairovę. Bus aiškinama, kodėl saugomose teritorijose reikia reguliuoti veiklą, galinčią turėti neigiamą poveikį gamtai, saugomiems objektams, kraštovaizdžiui. Moksleiviai galės dalyvauti viktorinoje ir, teisingai atsakę į klausimus, laimėti kuprinę ar suvenyrą. Pamokoje bus rodomas gamtininko Eugenijaus Drobelio filmas „Kai teksi kurtiniai“, kiti dokumentiniai filmai.  

Moksleiviai sužinos, kokia gausi biologinė įvairovė Lietuvoje: randama apie 30 000  įvairių  rūšių, tarp jų – apie 20 000 gyvūnų rūšių, apie 2000 augalų rūšių, daugiau kaip 6000  grybų ir kerpių rūšių. Pamokos metu bus pristatoma Lietuvos raudonoji knyga. Moksleiviai bus supažindinti su įdomiausiomis Lietuvos saugomų teritorijų vietomis, gamtos paveldo objektais.  

Kyla klausimas, kodėl reikia saugoti biologinę įvairovę? Žmogus veikia aplink esančius gyvus organizmus ir pats yra jų veikiamas. Būtent žmogus kasdien sunaikina nežinomą gyvybės formų, rūšių skaičių, nes jo veiksmai skatina klimato kaitą, didina aplinkos užteršimą, ardo natūralias augalų ir gyvūnų buveines. Ne kiekvienas suvokia, kad be gamtos nėra ateities.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės Rūtos Baškytės nuomone, „labai svarbu nuo vaikystės suvokti, kad esi gamtos dalis, esi atsakingas už jos išsaugojimą. Nuo gamtos išlikimo  priklauso žmonijos likimas. Esame surišti viena virve. Dar vaikystėje turime išmokti galvoti ne tik apie save, bet apie kitus, ypač tuos, kurie patys negali ginti savo teisių. Mūsų suaugusiųjų pareiga perduoti jaunimui žinias ir patirtį“.

Planuojama apsilankyti visuose Lietuvos regionuose – daugiau kaip dvidešimtyje mokyklų. Pažindami savo krašto gamtą ir jos įvairovę, aplankydami artimiausią saugomą teritoriją ir sužinodami, kas joje saugoma, moksleiviai turėtų išmokti saugoti ir palaikyti švarią aplinką: nedeginti žolės, nemėtyti šiukšlių, taupyti gamtos išteklius.

Tarptautinių biologinės įvairovės metų ženklas simbolizuoja sausumos ir vandenų gamtos įvairovę. Čia pavaizduoti ne tik gyvūnai ir augalai, bet ir žmogus, kuris  taip pat yra gamtos dalis. Visi mes gyvename viename Pasaulyje.

Jungtinių tautų Generalinė asamblėja 2010-uosius paskelbė Tarptautiniais biologinės įvairovės metais, ragindama valstybes nares prisidėti prie metų renginių, didinti visuomenės supratimą apie biologinės įvairovės svarbą. Biologinės įvairovės konvenciją yra pasirašiusios 188 šalys, tarp jų  ir Lietuva.

Išsamesnė informacija tel.: (5) 270 9048, mob. 8~698 35776  

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"