Paieška Kaštonai juk žydi nuostabiai!..

Kaštonai juk žydi nuostabiai!..

Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto bendruomenė kartu su Lietuvos biologijos mokytojų asociacija atgaivino 2004–2006 metais Vilniaus mieste vykusias 5–6 klasių moksleivių gamtamokslines olimpiadas. Gamtamokslinė olimpiada vyko 2010 m. balandžio 24 d. Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultete.

Augustas UKTVERIS

 

Patikėkite: nejaukiai klasėje jaučiasi koks mokinukas, kai mokytoja dažnais rankos smūgiais į pilkąją lentą trupina kreidos gabalą. Kur kas geriau ugdomasis jaučiasi kokioje girioje, kai atkraginęs galvą stebi didįjį margąjį genį, tokiais pat dažnais galvos smūgiais kalantį medžio kamieną.

Na, tarkime, bent man (o Jums, skaitytojau, taip nebuvo?) yra tokia scena su pikta mokytoja moksleiviškais metais nutikusi. Tai ir prisiminiau neseniai užsukęs į Lietuvos pedagogų didžiąją kalyklą – Vilniaus pedagoginį universitetą.

Tądien, nors buvo šeštadienis, vyko sostinės šeštokų bei penktokų gamtos mokslų olimpiada.

Žinia, apie olimpines ugneles penktokėliui gal dar ir per anksti kalbėti, tačiau kas galėtų saliamoniškai nusakyti - kada ir kokia sėja yra pradedama...

Bent apie tai po šios olimpiados kalbėjo Vilniaus pedagoginio universiteto habil.dr. Jonas Rimantas Stonis (Zoologijos katedros profesorius). Šio renginio organizatoriai, Gamtos mokslų fakulteto prodekanas docentas Dalius Dapkus, gausus kitų dėstytojų bei studenčių būrys dėkojo profesoriui už talką moksleiviškoje olimpiadoje. Jonas Rimantas Stonis tik pasidžiaugė, jog toks renginys sostinėje atgaivintas, nes vyko 2004-2006 metais, o po to kažko sustota...

Gamtos mokslų fakulteto prodekanas docentas Dalius Dapkus, kaipo šiųmetės olimpiados siela, džiaugėsi tarsi bitutės dūzgiančiomis pagalbininkėmis – studentėmis. Vėliau teikė joms visoms padėkos raštus už nuoširdžią veiklą. Stebėdamas tatai iš šono susivokiau, jog visi čia – ne dėstytojai ir studentai, o kolegos. Puiku!..

Gerą nuotaiką teikė ir pasikalbėjimas su Gediminu Petkumi (baigęs VPU Gamtos mokslų fakultetą, dabar studijuoja ekologiją VU magistratūroje), VPU Zoologų klubo pirmininko pavaduotoju (šio klubo vadovė Ingrida Miškinytė tuokart svečiavosi Graikijoje, tęsia ten studijas pagal studijų mainų programą). Gediminas sakė, jog ir mokinukų olimpiadai gražiai talkina VPU Zoologų klubo nariai. Šio klubo veikla savita ir įdomi. Daug keliaujama po saugomas teritorijas, rezervatus, siekiama pažinti Lietuvos gamtą. Keliaujama kartu ir su dėstytojais. Vykstama į gamtą vien pasiklausyti paukščių balsų. Rūpi labiausiai ornitologijos, entomologijos dalykai.

Gediminui antrino ir Zoologų klubo narė Jolitą Čeputytę:

„Esu antrakursė, biologė. Dauguma mūsų Zoologų klubo nariai yra biologai, nors esama ir geografų, kitokių gamtininkų. Gali dalyvauti visi norintys. Tiesiog mes išvykų metu skatiname domėjimąsi gamta, gyvūnais, augalais. Dalyvaujame Lietuvos ornitologų draugijos įvairiuose renginiuose. Štai Vilniuje, Kudirkos aikštėje buvo neseniai renginys „Pabūk gandriuku“, kuriame aktyviai dalyvavo ir VPU Zoologų klubo nariai. Juk reikėjo ir pabūti gandru, ir būti sužieduotuoju... Reikėjo ir kitokių išmonių sugalvoti ar tapti tos išmonės objektu.

Dirba Zoologų klubas ir su moksleiviais. Jei kas į mus kreipiasi, organizuojame, prisidedame organizuojant ekskursijas į gamtą. Juk klube esama apie 30 narių, tad patalkinti yra kam. Jei jau mums reikia pagalbos, tada kreipiamės į savo dėstytojus, iš kurių paramos visada sulaukiame.“

Dalyvauja, užsuka į Zoologų klubo renginius ir buvę nariai. Tokia yra ir Mykolo Riomerio universitete dirbanti Aušra Šaltenytė - aktyvi klubo narė iki šiol.

Pirmieji Zoologų klubo nariai jau patapo ir profesoriais. Štai minėtasis profesorius Jonas Rimantas Stonis buvo vienas iš Zoologų klubo įkūrėjų.

„Tai jau buvo bent prieš 30 metų... Tad daug klubo narių dirba ir mokyklose, ir ministerijose, ir šalies saugomose teritorijose. Štai Giedrius Vaivilavičius, Kauno marių regioninio parko ekologas, kaip tik Zoologų klube labiausiai ar ir nesusidomėjo įvairiausiais moliuskais.“, - kalbėjo Dalius Dapkus, VPU Gamtos mokslų fakulteto prodekanas.

... Aptarus 5-6 klasių sostinės moksleivių gamtamokslinės olimpiados organizavimą (rezultatai buvo sumuojami kur kas vėliau, nes tądien vertinimo komisija tik įsismagino...), popietėje prie kavos puodelio su kitais dėstytojais bei studentais profesorius Jonas Rimantas Stonis maloniai prisiminė, jog savo vaikystę praleido kaime, vienkiemyje. Pašnekovo mama, kaip sykis, baigusi aukštąją mokyklą, ją paskyrę dirbti į kaimą, verkė tenai, verkė, esą, kol Jonas Rimantas gimęs... 

Vieną kartą tame kaime įvykęs esminis posūkis – į mokyklą atvažiavo nauja mokytoja. Ją vaikai praminė tigre, nes visus sužavėjusi.

Profesorius sakė, jog tapęs tą pačią minutę gamtininku, ėmęs vėliau dalyvauti gamtininkų olimpiadose, net ir respublikinėse.

„Mokytoja mums padavė aukštosios mokyklos vadovėlį: ruoškitės!.. Jei jau moksleiviukas turėjau krimsti aukštosios mokyklos vadovėlį, kur jau ir laureatu nepatapsi Lietuvoje“, – lyg ir pokštavo dabartinis profesorius. 

... Galų gale Jonas Rimantas Stonis įstojo į Pedagoginį universitetą. Jame mokydamasis sužinojo, jog toji mokytoja, kuria žavėjosi, iki tol neakivaizdžiai mokėsi tame pačiame universitete, tame pačiame fakultete. Tačiau iki šiolei esąs dėkingas tai pedagogei už tai, kuo dabar esąs.

Profesorius sakė: „Tikiu, jog iš tų, kurie šiandien dalyvavo Vilniaus moksleivių olimpiadoje, kažkada taipogi išaugs profesorius gamtininkas. Ar bent jau bus visą gyvenimą gamtos bičiulis. Beje, iš savosios mokyklos dar pamenu matematikos mokytoją, kuris tik vieną pamoką dėstė, tačiau ir jos metu pasakojo apie savo kelionę į Altajaus kalnus. Tiesiog papasakojo, be jokių nuotraukų. Tačiau žodis turėjo man labai didelę reikšmę. Nes vėliau juk tapau ne vien gamtininku, o ir keliautoju“.

Prieš šį pokalbį su profesoriumi vykusios sostinės 5-6 klasių moksleivių olimpiados dalyvių netrikdžiau – juk kiekvienam reikėjo susikaupti. Jau po renginio palabinau vilnietę Dalią Mireckienę, kuri tą šeštadienį į universitetą atėjo su dukromis Elena (Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos penktokė) ir Marija (antrokė, kurios šeštadienį namuose nenorėta palikti). Pakalbinta Elena Mireckaitė tądien sakė, jog „būtinai dalyvaus panašioje olimpiadoje ir kitąmet – viskas buvo įdomu“. Tik po kelių dienų, kai buvo susumuoti rezultatai, paaiškėjo, jog Elena pelnė sostinėje antrąją vietą.

Tačiau ne pelnyti laurai yra svarbiausia. Juk prasideda margojo gamtos pasaulio pažinimas tada, kai vaikas dar gali tai daryti, kai jo dar suvis nepaviliojo koks visagalis kompiuteris, dažnai iš įvairiausių internetinių nišų parodantis tik vaizdingas trijų pirštų kombinacijas - spalvingai... Tačiau ir toji mirksinti kombinacija vaikui jau yra graži, patrauklesnė net už kalantį margąjį genį.. Liūdniausia, jog prieš tai monotoniškai buvo kažkuo kalęs klasėje tūlas mokytojas, tuo nuvydamas kokį vaikigalį nuo slėpiningojo gamtos pasaulio verdenės, nuo kažkur nuostabiai žydinčio kaštono, nuo įstabaus paukščio kilimo viršum debesų...

 

Nuotraukose:

Dalia Mireckienė, su dukromis Elena (Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos penktokė) ir Marija (antrokė).

 

Gediminas Petkus

 

Zoologų klubo narė Jolita Čeputytė.

 

*  *  *

 

Kaip teigė olimpiados užduočių rengėjas VPU lektorius Kęstutis Grinkevičius, ankstesniais metais susidomėjimas šiomis olimpiadomis buvo iš ties didelis. Šiųmetėje olimpiadoje dalyvavo 65 moksleiviai iš 35 Vilniaus miesto mokyklų, kuriuos moko ir olimpiadai parengė 48 mokytojai.

*  *  *

Moksleivius lydintys mokytojai klausėsi žymaus mokslininko, keliautojo, entomologo prof. habil. dr. Jono Rimanto Stonio paskaitos apie VPU mokslininkus, ieškančius naujų gyvūnų rūšių Centrinėje ir Pietų Amerikoje bei susitiko su oranžerijos darbuotoja lektore Terese Jokšiene, kuri pateikė įdomių faktų ir praktinių patarimų apie augalus, auginamus uždarose patalpose.

*  *  *

Gamtos mokslų olimpiadų tikslai yra: 1) padidinti mokytojų ir mokinių susidomėjimą gamtos mokslais ir technologijomis, 2) skatinti daugiau sužinoti apie gamtamokslines ir technologines profesijas ir 3) pagerinti gamtos mokslų mokymo ir mokymosi kokybę (Bloom). Taip pat teigiama, kad tikslingas mokinio domėjimasis kuriuo nors iš mokomųjų dalykų, ateityje gali turėti įtakos apsisprendžiant dėl būsimosios profesijos.

*  *  *

Olimpiada organizuojama dviem etapais: I-ąjį etapą pagal mokyklinį turinį rekomenduojama surengti mokyklose 2010 m. vasario-kovo mėn.

II-asis etapas įvyks 2010 m. balandžio 24 d. (šeštadienį) Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultete (Studentų g. 39).

 

 

5–6-ų klasių integruoto gamtos mokslo turinio pagrindą sudaro biologijos, chemijos ir fizikos dėmenys. Taip pat integruojama gamtinė geografija bei bendramoksliniai dalykai: ekologija, etnologija, sveika gyvensena, vartotojo kultūra – ugdantys mokinių sociokultūrinę sampratą.

*  *  *

2010 metų Vilniaus miesto 5–6-tų klasių mokinių Gamtos mokslų olimpiados organizavimo komitetas: doc. dr. Dalius Dapkus, VPU Gamtos mokslų fakulteto prodekanas (pirmininkas); habil.dr. Jonas Rimantas Stonis, VPU Zoologijos katedros profesorius; dr. Dalia Paškevičienė, VPU Zoologijos katedros docentė; Kęstutis Grinkevičius, VPU Botanikos katedros lektorius; Teresė Jokšienė, VPU Botanikos katedros asistentė; Jurgita Nemanienė, ŠMM pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė; Jolita Kančiauskienė, Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, biologijos mokytoja metodininkė; Romas Darafėjus, Lietuvos Biologijos mokytojų asociacijos pirmininkas, Vilniaus „Sietuvos“ vidurinės mokyklos biologijos vyr. mokytojas (nariai).

*  *  *

Ketvirtosios Vilniaus miesto 5-6 klasių mokinių gamtos mokslų olimpiado vertinimo komisija (Vidmantas Kančiauskas – Vilniaus Žvėryno gimnazijos biologijos mokytojas metodininkas, vertinimo komisijos pirmininkas; Birutė Noreikienė – Vilniaus Žemynos pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė; Margarita Purlienė – UPC projektų vadovė, metodininkė; Jūratė Mikulevičiūtė – „Šviesos“ leidyklos švietimo sistemos projektų vadovė; Danguolė Skurauskienė – Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė; Romas Darafėjus – Vilniaus „Sietuvos“ vidurinės mokyklos biologijos vyr. mokytojas, LBMA pirmininkas; Kęstutis Grinkevičius – VPU Botanikos katedros lektorius; Jolita Lukošaitienė – VPU Botanikos katedros asistentė, Vilniaus Simono Daukanto pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja;  Ingrida Čiučkytė - VPU Zoologijos katedros asistentė, Vilniaus  Petro Vileišio pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė; Agnė Šimkevičiūtė – VPU Botanikos katedros vyresnioji laborantė, biologijos studijų programos magistrantė; Dalius Dapkus – VPU Gamtos mokslų fakulteto prodekanas, organizacinio komiteto pirmininkas) nutarė:

5 klasių mokinių grupėje nugalėtojų vietas paskirstyti taip:

I vieta –   Rugilė Bausytė, Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla;

II vieta –  Elena Mireckaitė, Gerosios Vilties vidurinė mokykla; Rytis Jonynas, Jėzuitų gimnazija;

III vieta – Milda Valiutytė, Petro Vileišio pagrindinė mokykla; Domantas Miškinis, Pilaitės vidurinė mokykla; Marija Adelė Matiukaitė, Šv. Kristoforo pagrindinė mokykla; Marija Niunevaitė, Simono Daukanto pagrindinė mokykla; Greta Šimonytė, Žemynos pagrindinė mokykla.

*  *  *

Vertinimo komisija už puikiai pademonstruotas žinias šeštų klasių mokinių grupėje nugalėtojų vietas paskirstyti taip:

I vieta –  Ignas Planutis, Baltupių vidurinė mokykla;

II vieta – Monika Orvydaitė, Jeruzalės vidurinė mokykla; Simonas Jotužis, Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla;

III vieta – Gabija Tunaitytė, Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla; Šarūnas Žilėnas, „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla; Algirdas Liekis, Antano Vienuolio pagrindinė mokykla. 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"