Paieška Darželinukai - darže!

Darželinukai - darže!

Skamba panašiai, ar ne? Tačiau mažyliai darė vageles, sėjo daržoves...

Valda BRIEDIENĖ

Panevėžio gamtos mokyklos metodininkė

 

... Mūsų tautinės kultūros šaknys siekia tolimą praeitį. Per daugelį metų sėslūs žemdirbiai baltai labai susigyveno su tėviškės gamta, sukaupė daug žinių apie gamtos dėsningumus, sukūrė savo tradicijas ir papročius. Dar ir šiandien prabyla šimtmečiais kaupta žemdirbiška senolių išmintis: patariama, kada sėti, sodinti, kitus darbus dirbti, kaip saugoti ir mylėti gamtą. Keičiantis žmonių gyvenimo būdui, istorinėms aplinkybėms, kito ir gamta. Dabar, XXI amžiaus pradžioje, gamta – tai ne tik paukščių čiulbesys, miško žaluma ir gėlių kvapai, bet ir nesibaigiančio kompromiso tarp žmogaus įgeidžių ir gamtos išlikimo ieškojimas. Todėl jau nuo pat vaikystės turime propaguoti mintį apie žmogaus ir gamtos vienovę bei neišardomą jų ryšį.

2009 metų pavasarį Panevėžio gamtos mokykla pradėjo vykdyti projektą „Auginkime kartu“. Projekto dalyviai - Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai. Projekto tikslas: ugdyti vaikų bendrąsias ir gamtosaugines kompetencijas, vertybines nuostatas, auginant ir stebint augalus natūralioje aplinkoje - Panevėžio gamtos mokyklos darže. Gamtos mokykla turi puikias sąlygas ekologinei daržininkystei: erdvus sklypas, šalia - natūralūs vandens telkiniai, tręšimui naudojama natūrali trąša – kompostas.

Projekte dalyvavo Panevėžio miesto lopšelių - darželių „Jūratė“, „Pušynėlis“, „Vyturėlis“, „Gintarėlis“, „Rūta“ ir Kastyčio Ramanausko priešmokyklinių grupių ugdytiniai. Projektą įgyvendino Panevėžio gamtos mokyklos pedagogai, mokykloje dirbantys Europos Sąjungos savanorių tarnybos savanoriai, ikimokyklinių įstaigų darbuotojai ir projekto partneriai – vaikų tėveliai. Gamtos mokyklos darbuotojai aprūpino darbo įrankiais, higienos priemonėmis. Lopšelių-darželių pedagogės pasirūpino augalų sėklomis, vaikų tėveliai - tinkama vaikų apranga ir vaišėmis.

Vieną birželio rytmetį, kai Gamtos mokyklos kieme ir darže šurmuliavo dirbti nusiteikę darželinukai, „ištiko bėda“ – kažkur „dingo“ visi darbui darže reikalingi įrankiai. Teko paieškoti mokyklos teritorijoje pasislėpusių dviejų išdykėlių Brolių Zuikių. Jie, norėdami suteikti vaikams džiugių emocijų, ir buvo paslėpę įrankius. O daržininkui juk reikia visokių priemonių: skirtų dirvos purenimui, vagelių paruošimui, augalų sodinimui, ravėjimui, laistymui.

Taigi, birželio mėnesį darželinukai tapo mažaisiais daržininkais.

Darželinukai - darže! Skamba panašiai, ar ne? Vaikai darė vageles, sėjo daržoves, jas kruopščiai laistė. Kai kurie vaikai pirmą kartą saujelėse laikė sėklas ir bėrė jas į dirvą.

Padirbėjus darže, pažinimo džiaugsmo veikla Gamtos mokykloje tuo dar nesibaigė. Trumpos ekskursijos metu vaikai buvo supažindinti su teritorijoje laikomais augintiniais: asilų šeimyna, ožkomis, dekoratyviniais triušiais, meškėnais, jūrų kiaulytėmis, šinšilomis, gausiu paukščių būriu. „Kalbantis“ kranklys, lyg džiaugdamasis darbščiaisiais darželinukais, vis kartojo: „Gerrrai, gerrrai!“, o vėliau, jau atsisveikindamas: „Atia, atia!“

Projekto dalyviai turėjo galimybę ne tik susipažinti su nauja aplinka ir nauja veikla, o ir pabendrauti su naujais žmonėmis – savanoriais iš Prancūzijos. Vaikai kartu su savanoriais Marion ir David žaidė žaidimus, klausėsi jų kalbos, išmoko keletą prancūziškų žodžių.

Po visų darbų ir pramogų mažieji daržininkai vaišinosi mokyklos „Žaliojoje arbatinėje“.

Projektas tęsėsi. Vėliau jo dalyviai stebėjo išdygusius augalus, juos ravėjo, džiaugėsi užderėjusiomis ankstyvosiomis daržovėmis, o rudenį nusiėmė vėlyvųjų daržovių derlių. Į daržą atskubėjusiems vaikams buvo sunku atpažinti suvešėjusias lysves. Kartu su vaikais džiaugėmės: štai kuo virto mažos sėklos, kurias pavasarį nedrąsiai bėrė į dirvą mažos jų rankutės. Užaugintomis daržovėmis vaikai vaišinosi, o didžiąją dalį savo derliaus paliko mokyklos augintiniams. Daugeliui tai buvo puiki patirtis ir pramoga, įrodanti, kad patiems auginti – nauda ir džiaugsmas!

Dauguma Panevėžio miesto ikimokyklinukų lankosi Gamtos mokykloje, dalyvauja čia organizuojamuose renginiuose, ekskursijose, tačiau dalyvauti projekte „Auginkime kartu“ buvo pakviesti pirmą kartą. Lopšelių-darželių ugdytiniai, dalyvavę projekte, patyrė pažinimo džiaugsmą, bendravo su bendraamžiais ir suaugusiais, stengėsi vienas iš kito pasimokyti, džiaugėsi darbo rezultatais. Projekto organizatoriai viliasi, kad natūrali gamtos aplinka, suaugusiųjų dėmesys ir paskatinimas, nauji draugai ir įspūdžiai leido vaikams pajusti naujus harmoningus ryšius su gamta. Norisi tikėti, kad gamtosauginės vaikų nuostatos, įgytos vaikystėje, skatins dorovingus jų poelgius visą gyvenimą.

Tarptautiniai Žemės planetos metai (2009-ieji) – jau istorija, tačiau rūpinimasis mūsų planetos išsaugojimu tęsiasi. Panevėžio gamtos mokykla, vadovaudamasi nuostata, kad žinios apie gamtą ir atsakomybė už ją prasideda gamtoje, ir šiemet, 2010 m. pavasarį, į šį įdomų, aktualų projektą „Auginkime kartu“ kviečia įsijungti  Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų vaikus. Daugiau informacijos: www.gamtosmokykla.lt

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"