Paieška Nesigviešiant į žuvų išteklius...

Nesigviešiant į žuvų išteklius...

Marijampolėje žvejų bendruomenei rūpi ir jaunieji žvejukai

Vacys PAULAUSKAS

 

Apie tai, jog ruošiamasi kurti Lietuvos moksleivių ir jaunimo meškeriojimo lygą, sužinojau iš Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ vidurinės mokyklos sportinės žūklės klubo ,,Žvejonys“ vadovo Vytauto Matulevičiaus, dabar einančio Lietuvos sportinės žūklės federacijos generalinio sekretoriaus pareigas. Jis pakvietė mane kartu vykti į gegužės 15-16 dienomis vykusį šios lygos meškeriojimo varžybų pirmąjį etapą. Apie tai, jog Marijampolės jaunieji žvejai nepalikti likimo valiai, žinojau nuo tų laikų, kai Marijampolės moksleivių kūrybos centro (MMKC) vaikai, vadovaujami žvejų būrelio vadovo Vytauto Žukausko, atvykdavo į jaunųjų žvejų varžybas Elektrėnų marių šiltajame kanale. Ten per 100 vaikų ir jaunimo paskutinį kartą varžėsi 2000 metais. Taigi, žinia apie siekius suaktyvinti darbą su jaunaisiais žvejais šalyje man buvo maloni. Labai norėjau susipažinti su į užtarnautą poilsį išėjusio V. Žukausko darbų tęsėju, buvusiu jo būreliečiu, Sportinės ir mėgėjiškos žūklės klubo ,,Eko Fishing“ pirmininku Karoliu Dvyliu.

Paklausus, kaip pavyko išsaugoti senas tradicijas, sužinojau, kad MMKC žvejų būrelį lanko 31 vaikas. Yra 2 grupės. Tam skirtos 7 savaitinės valandos. Vienai grupei – 4 val., kitai – 3 val. Vienoje grupėje - 16 vaikų, kitoje –  15. Būrelio kaina vienam vaikui per mėnesį 10 litų, tačiau už vaikus centrui šį mokestį užmoka klubas ,,Eko Fishing“. Vadovo mėnesio atlyginimas prilygsta vienam vaikų išvežimui į varžybas. Vykstant į varžybas naudojamas vadovo ir klubo narių transportas. Niekas niekur iš nieko absoliučiai nieko neduoda. Vadovas turi aukštąjį išsilavinimą ir yra inžinierius apželdintojas, turi savo įmonę. Darbas su vaikais - tiktai hobis.

„Kalbant apie prevenciją, manau, geriau tą vaiką, kad jis užaugtų žmogum, užimti papildomo ugdymo įstaigoje, negu paskui išlaikyti kokioje kolonijoje ar kalėjime, - sakė vadovas. – Norime veikloje su jaunaisiais žvejais Lietuvoje judėtų į priekį? Čia reikia pradėti nuo vaikų švietimo vietose ir pasiekti visuomenės supratimo, kad meškeriojimas yra ir laisvalaikio praleidimo gamtoje, ir visoms amžiaus grupėms prieinamas sportas. Tai nėra tinklo statymas ar kitų brakonieriavimo įrankių panaudojimas, žuvų tempimas namo maišais ir nepamatuotas gamtos išteklių alinimas.“

Paklaustas apie paramą darbui su vaikais pašnekovas nuogąstavo:

„Šiuo metu savivaldybės požiūris į MMKC kritiškas. Rudenį buvo siekiama išardyti visus būrelius ir centrą uždaryti, bet mums pavyko savivaldybę įtikinti, kad lėšų taupymą reikia pradėti ne nuo vaikų. Aš esu MMKC tarybos pirmininkas ir galiu sakyti, kad didelių pastangų dėka pavyko išsaugoti ne tik žvejų būrelį, o ir kai kuriuos kitus būrelius. Tačiau savivaldybės sprendimu buvo priverstinai atleisti 40-45 metus centre su vaikais išdirbę pensininkai. Centras veiklą vykdo labai seniai, nes ją perėmė iš kažkada buvusių pionierių namų. MMKC oficialiai užregistruotas 1991 metais. Be žvejų būrelio, dar yra gamtos pažinimo būrelis ,,Atlasas“, jaunųjų gamtininkų būrelis, dirbama su orientacininkais, yra skautų. Tarp meninių krypčių paminėtini dailės, meninių technologijų, gitaristų būreliai. Buvo floristai, tačiau jų, kaip ir daug kitų, neliko. Taupant lėšas daug kas keičiasi, daromos naujos programos. Iš mūsų centro kultūros namai perėmė garsųjį chorą ,,Vyturėlis“. Jame kažkada savo dainininko karjerą pradėjo Edmundas Seilius. Neliko centre solinio dainavimo būrelio, šokių kolektyvo. Viskas iškelta. Panaikinus dalį etatų mūsų liko mažiau, būrelinės valandos sumažėjo daugiau negu dvigubai. Tikimės išgyventi, atsikurti ir laukiame geresnių laikų.

Anksčiau MMKC turėjo vaikų poilsio stovyklą „Vėtrungę“ Palangoje. Mes ją patys prižiūrėjom, remontavom, dažėm, tvarkėm. Kiekvienais metais dvi savaites prieš atidarymą važiuodavome jos paruošti, tačiau šiais metais stovyklos neteksime.“

Paklaustas apie ,,Eko Fishing“ klubą, K. Dvylys kalbėjo:

„Sportinės ir mėgėjiškos žūklės klubas susikūrė anksčiau Marijampolės kūrybos centre Vytauto Žukausko išugdytų jaunųjų žvejų pagrindu ir vienija 15 narių. Iš jų trečdalis aktyviai dalyvauja veikloje. Mes visi buvome jo mokiniai, su juo važiuodavom į Lietuvos vaikų ir jaunimo čempionatus Elektrėnuose, kėlėme savo meistriškumą. Mūsų buvęs vadovas yra klubo garbės narys, pagal galimybes dalyvauja veikloje. Klube stiprūs ne tik plūdininkai. Yra muselininkų. Tai – ir Lietuvos rinktinės narys Remigijus Bobinas. Jis užėmė II vietą Baltijos šalių čempionate Latvijoje. Marijampolės muselininkų komanda yra iškovojusi I vietą Lietuvoje. Krizė pasidarbavo... Dabar, kaip ir daugelis mūsų tautiečių, Remigijus Bobinas duoną šeimai uždirba Norvegijoje. Klube yra šiek tiek karpininkų. Turime buvusį būrelietį Vytautą Leoną, kuris pernai su Lietuvos rinktine dalyvavo Pasaulio meškeriojimo čempionate. Šiemet važiuos į čempionatus Ispanijoje ir Lenkijoje.

Klubas savo darbe išskiria keturias veiklos sritis: sportas, ekologija, aplinkosauga ir švietimas. Parašėm projektus į savivaldybę, apskritį, deja, prasidėjo krizė ir jokio finansavimo negavome. Tačiau pernai pilnai įgyvendinom projektą „Susimąstyk“. Tai buvo gamtosauginių renginių ciklas, kurių metu rinkome šiukšles, tvarkėme upių pakrantes, organizavome seminarą apie ekologiją, aplinkosaugą ir meškeriojimą miesto vaikams. Vykdėme aplinkos apsaugos reidus ir baigėme projektą sportinės žūklės varžybomis. Negavus paramos viską atlikome klubo ir net jo narių asmeninių lėšų pagalba - visi planuotieji renginiai įvyko. Manėme, jog šį projektą tęsime, bet dėl sunkios finansinės padėties to teko atsisakyti. Visi mūsų klubo nariai susiję su gamta, ją tausoja, kiekvienas prisideda kuom galėdamas. Kas - reikalinga technika, įranga. Kas - darbu ar savo materialiniais ištekliais. Taip klubas propaguoja kultūringą meškeriojimą ir rodo pavyzdį visuomenei. Varžybas organizuojame ne tik sportininkams, o ir mėgėjams bei vaikams. Į mėgėjų varžybas sportininkų nepriimame arba leidžiame jiems startuoti atskiroje grupėje. Per metus organizuojam bent dvejas-trejas varžybas mėgėjams, kuriose - ir vietos vaikams. Patys dalyvaujame vasaros sezonu kokiose septyniose varžybose Lietuvoje. Keletą kartų per sezoną važiuojame į Lenkiją, nes draugaujame su Bialystoku ir Suvalkais. Dabar MMKC delegacija išvyko į Kaliningrado sritį, todėl tikimės su meškeriotojais užmegzti ryšius tenai. Žiemą dalyvaujame „Žalgirio“ ir kitose varžybose. Darome įvairius renginius, esame visų respublikinių renginių dalyviai.“   

Tai - ne tik gražūs žodžiai. Liudija ir šios dviejų dienų vaikams bei jaunimui suorganizuotos varžybos. Jose buvo apdovanoti visi dalyviai, o trijų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai pelnė taures bei medalius. Į jaunuosius dėmesys atkreiptas pačiu laiku, nes visoje Lietuvoje mažėja gamtai draugingų vaikų. Aišku, negailestingai čia koją kiša sunkmetis. Juk dauguma kviestųjų į gražų ir gerai organizuotą renginį negalėjo atvykti. Todėl varžybose varžėsi vaikai ir jaunuoliai iš Marijampolės ir klubo „Žvejonys“ nariai iš Vilniaus. 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"