Paieška Pilkai gyvename su gamta...

Pilkai gyvename su gamta...

... arba - ,,Žemė mūsų delnuose‘‘

Zigmas VASAITIS

Vilkaviškio r. Vištyčio P. Kriaučiūno vidurinės mokyklos direktorius, biologijos mokytojas

 

Gamtosauginis ugdymas labai svarbus šiuolaikiniame pasaulyje. Pasirinkdami atitinkamą gyvenimo būdą, darome įtaką aplinkai, - kartais net nesuvokdami, kaip tai atsitinka. Kai kuri mūsų veikla gali turėti įtakos gamtai, taip pat padidinti nuostolius, kuriuos teks taisyti ateinančioms kartoms.

Jau šešti metai mūsų mokykla dalyvauja Tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje ir stengiasi įrodyti, kad ir šiais metais verta prestižinio Žaliosios vėliavos apdovanojimo.

Gamtosauginis ugdymas paįvairina, pagyvina ir suaktyvina mūsų mokyklos gyvenimą, padeda įgyvendinti kitus didaktinius tikslus, nes sudaro didžiules galimybes mokytis įvairių dalykų, suteikia galimybę pastebėti ir vystyti mokinių gebėjimus, kurių galbūt iki šiol nepastebėjom, skatina visų mokinių domėjimąsi aplinka.

Didžiausią dėmesį Žemei, aplinkai, gamtosauginiam ugdymui skyrėme nuo kovo 20 dienos iki balandžio 22 dienos (Žemės mėnuo). Žmonės turėtų gyventi harmoningai su gamta ir žinoti, kad ji lemia ne tik jų išlikimą, o ir gerovę. Žmonėms ir visai gamtai reikalinga nauja etika. Tik po truputį keisdami savo įpročius, galime įsijungti į aplinkos apsaugą - vietiniu ir globaliniu mastu.

Todėl mūsų mokykla mielai prisidėjo prie šalyje organizuotos akcijos „Darom 2010“. Jos metu rinkome šiukšles Vištyčio miestelio gatvėse, Vištyčio ežero pakrantėse, prie Vištyčio stebuklingojo akmens, Šaltalankio giraitėje, valėme Vidupį. Šioje akcijoje dalyvavo visi mokyklos mokiniai.

Aplinkos neišsaugosime be aktyvios mokinių veiklos. Kiekvienam turi rūpėti aplinkosaugos problemos. Labai svarbu laiku formuoti jaunosios kartos gamtosauginį sąmoningumą. Kovo ir balandžio mėnesiais pradinių klasių mokytojos su savo auklėtiniais surengė piešinių parodą „Ką aš norėčiau išsaugoti?“, sodino medelius prie savo mokyklos ir Pajevonio girininkijoje.

Suvokimo apie tam tikrą temą, reiškinį ar problemą suvienijimas padeda mokiniui suprasti realaus pasaulio ir žinių apie jį nedalomumą, ko nematyti iš atskirų dalykų perspektyvos. Todėl vieną dieną paskyrėme gamtosauginės temos „Pasaulis visiems“ integravimui į visus dėstomus mokomuosius dalykus. Tai buvo puiki galimybė bendradarbiauti daugelio dalykų mokytojams, derinti įvairius pedagogikos metodus. Konkrečių problemų gvildenimas ugdo mokinių poreikį ieškoti informacijos, skatina savarankiškai surasti problemų sprendimus, o mokytojui paliekama plati veiklos dirva.

Mūsų mokiniai ne tik turi gamtosaugos žinių, o ir geba tai savarankiškai kaupti ir taikyti gyvenime. Tai liudytų ir mokinių seniūnų tarybos organizuotos akcijos „Nešiukšlink“, „Nuo mokyklos iki parduotuvės“, surengta paveikslų paroda „Dar mokame branginti“ (11 klasės mokinė eksponavo savo nuotraukų parodą apie gamtos grožį).

Gerai žinome, jog pats paprasčiausias būdas įtraukti tėvus į ugdymo procesą – parengti tokias namų užduotis, kad mokiniai, norėdami jas atlikti, turėtų prašyti tėvų pagalbos. Tai buvo sugalvota 11-12 klasių mokiniams, kuriems reikėjo paruošti savo šeimos genealoginius medžius ir parengti parodą „Mano giminės medis“.

Gamtai nereikia paaiškinimų, jos grožiui suprasti pakanka atviro žvilgsnio ir jautrios sielos. Buvimas gamtoje ypač svarbus, nes bendravimas su ja lemia mokinių norą sužinoti daugiau apie aplinką, jos grožį, jos paslaptis. Vienuoliktokai aplankė Nemuno kilpų regioninį parką, 8 klasės mokiniai – Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų. Išvykos visapusiškai naudingos tiek mokiniams, tiek mokytojams - tai viena iš aktyvaus poilsio rūšių. Keliaudami po gimtąją šalį mokiniai susipažįsta su jos istorine praeitimi, grožiu ir turtais bei gamtos įvairove.

Būstas, prieglobstis yra vienas iš svarbiausių gyvos būtybės poreikių. Ir žmogus nuo gilios senovės rentė sau namus, stengėsi juos tobulinti, kad šie geriau jį gintų nuo šalčio, darganos, būtų šviesūs, jaukūs ir patogūs. Mes dabar, gyvendami daugiau ar mažiau moderniuose namuose ir butuose, labai retai susimąstome apie tuos, kuriems reikalinga žmogaus pagalba, taip pat reikalingi namai – tai mūsų paukščiai giesmininkai. Todėl 8 klasės berniukai, vadovaujami technologijų mokytojo, sparnuočiams pagamino ir iškėlė 36 inkilus, kuriuose, kaip tikimės, jau šiais metais savo įkurtuves švęs didelis būrys naujakurių.

Renginių, skirtų Žemės dienai paminėti, ciklą užbaigėme viktorina „Žemė mūsų delnuose“, į kurią pasikvietėme Gražiškių ir Pajevonio vidurinių mokyklų dešimtų klasių mokinius. Šią dieną per visas pertraukas buvo demonstruojamos skaidrės apie Lietuvos nepaprastai gražią gamtą, skambėjo paukščių balsai, upelių čiurlenimas, girių ošimas. Viktorinos metu, išklausę ir pažiūrėję trumpą meninę programėlę apie gamtos daromą įtaką mūsų gyvenimui, dirbdami komandomis, mokiniai sprendė kryžiažodžius, testus, atsakinėjo į  klausimus, piešė paveikslus ir juos pristatinėjo. Drauge su mokiniais pajutome, jog toks gyvenimo būdas teikia džiaugsmo, jog niekas neprilygsta toms puikioms akimirkoms, kai ko nors išmokstame... Ir visa tai galima įgyvendinti be ypatingų pastangų, darbo išlaidų, lėšų. Gamtosauginis ugdymas nereikalauja mokyklinės programos plėtros, bet skatina aktyvų mokymą, kuris formuoja ekologinę kultūrą ir padeda suprasti problemas, susijusias su aplinka. Mes per daug stebime gamtą ir per pilkai gyvename su ja. Propaguodami sveiką aplinką sau ir savo vaikams, turėsime mažiau problemų ateityje.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"