Paieška Telkiant biologų pedagogų pajėgas

Telkiant biologų pedagogų pajėgas

2010 05 08 vyko Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.

Romas DARAFĖJUS

Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos

 

Biologijos pamokose ne tik apibendrinamos anksčiau įgytos žinios, o ir pateikiama nauja aktuali medžiaga apie veiksnius, darančius įtaką gyvenimo būdui, gerovei ir sveikatai keliais aspektais: biologiniu, psichologiniu, socialiniu, dvasiniu ir kt.

Mūsų asociacijos veikla nukreipta į geresnį biologijos dėstymą mokyklose, keliant  mokytojų kompetencijas ir  kvalifikaciją. Asociacija organizuoja seminarus ir kitus renginius, skirtus mokytojo profesinei kompetencijai gilinti, teikia pasiūlymus leidžiant vadovėlius, kitas mokymo priemones, o taip pat ruošiant informacinius biuletenius, straipsnius aktualiomis biologijos temomis, taip pat teikia pasiūlymus valstybinėms institucijoms biologijos programų rengimo ir kitais klausimais.

Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime (2010 05 08) atnaujinta valdyba: Romas Darafėjus (pirmininkas), Stasys Molis, Margarita Purlienė, Danguolė Skurauskienė, Kęstutis Grinkevičius, Inga Viltrakienė, Ana Pansevič. (Po 2005 metų ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo į asociacijos valdybą buvo pasiūlyti: S. Molis, M. Purlienė, V. Zdanevičienė, K. Grinkevičius, S. Tamošiūnas, D. Skurauskienė ir R. Darafėjus.) Naujos valdybos užduotis - toliau tęsti pradėtus darbus, ieškoti naujų kontaktų su įvairiomis institucijomis, organizacijomis.

2009 m. gegužės 28 d. kreipiausi į švietimo informacinių technologijų centro direktorių su prašymu leisti mums patalpinti asociacijos svetainės informaciją jų skirtame serveryje. Šią organizaciją mums rekomendavo Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė. Minėto centro direktorius maloniai sutiko mums padėti ir per keletą dienų davė reikalingus rekvizitus asociacijos puslapiui sukurti. (www.lbioma.lt )

Tikiuosi, kad šis puslapis ateityje atliks svaresnį vaidmenį gerinant kontaktus tarp kolegų, dalijantis naujausia medžiaga, sukurtomis programomis, skaidrėmis, pasiūlymais, kritika ir t.t.

Per pastaruosius metus asociacijai pavyko suorganizuoti ir keletą seminarų.

Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokytoja Rita Štuopienė 2008 01 12 Vilniaus „Minties“ gimnazijoje pravedė efektyvų ir naudingą seminarą „Biologijos mokomosios kompiuterinės programos ir nuotolinis mokymas“.

Kitas seminaras ,,Integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu taikymas 5-6 klasių ugdyme“ vyko 2008 m. lapkričio mėn. Jį vedė Jurbarko Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja Jolita Višinskienė.

Todėl kviesčiau visus mokytojus, kurie sužino apie tokias veiklas ar žino žmonių, kurie gali ir nori pasidalinti savo patirtimi, informuoti asociaciją. Žinoma būtų labai malonu, kad ir patys asociacijos nariai nevengtų pasidalinti savo gerąją patirtimi arba per internetinį puslapį, arba pravesdami seminarą, kaip tai padarė Jolita Višinskienė, o gal ir prisijungdami prie kito renginio.

LBMA tinklalapyje nuolat bus skelbiamos aktualiausios naujienos, informacija apie olimpiadas, projektus, konkursus, veiks metodinės patirties skiltis, debatų klubas, skiltis skirta jauniems mokytojams, moksleivių darbų galerija, bus galima susirasti partnerius bendrai veiklai, organizuoti virtualias konferencijas ir kt. Tinklapis padėtų mokytojams bendrauti ir bendradarbiauti, tobulinti savo veiklą.

Darbų nuveikti galima labai daug, tik ar tam pakaks laiko ir lėšų. 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"