Paieška Laurai – Paršežerio pėsčiųjų take

Laurai – Paršežerio pėsčiųjų take

Irena ZIMBLIENĖ

Varnių regioninio parko direkcijos direktorė

 

Varnių regioninio parko direkcija 2010 metais - Tarptautiniais biologinės įvairovės metais - pažintinius gamtinius renginius organizuoja taip, kad besidominčius gamta, kviečia pabuvoti įvairiose, gamtine prasme itin vertingose šio parko teritorijose. Pasaulinė pelkių diena buvo minima Debesnų telmologiniame draustinyje, Pasaulinės Žemės dienos proga Telšių ekologinio klubo nariams „Varnelė“ surengta ekskursija į Stervo gamtinį rezervatą, o su viktorinos „Aš gyvenu Varnių regioniniame parke“ (ji vyko penkias savaites, skelbiant klausimus tinklapyje www.varniuparkas.lt ), aktyviausiais dalyviais gegužės 18 dieną išsiruošta į  žygį naujai įrengtu Paršežerio pažintiniu pėsčiųjų taku.

Šiuos renginius organizavo Varnių regioninio parko vyr. specialistas ekologas Laurynas Novikas ir aktyvi jo talkininkė, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos biologijos mokytoja Giedrė Bajorūnienė. Pritarus Telšių rajono savivaldybės administracijos ekologui Raimondui Račkauskui, finansiškai parėmė šio rajono savivaldybės administracija.

Viena iš Tarptautinės biologinės įvairovės metų sudedamųjų - direktorės Irenos Zimblienės paskaita „Varnių regioninio parko bioįvairovė“. Ją išklausė Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos, VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro, Pavandenės ir Janapolės, Luokės mokyklų moksleiviai bei mokytojai.

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokiniai, kaip ir dera gimnazistams, buvo aktyviausi viktorinos „Aš gyvenu Varnių regioniniame parke“ dalyviai ir tapo jos prizininkais: I vieta – Ingrida Šileikytė, II vieta – Raimonda Gusčiūtė, III vieta - Klaidas Sabaliauskas. Nugalėtojai, kartu su biologijos mokytoja Giedre Bajorūniene, lydimi ekologo Lauryno Noviko, praėjo apie 10 km Paršežerio pažintiniu taku. Jis baigiamas įrengti Sietuvos kraštovaizdžio draustinyje, vaizdingiausiose Paršežerio ežero apylinkėse.

Visas tako ilgis - apie 15 km. Jo pradžia - Paršežerio stovyklavietėje. Iš čia eina pietine Paršežerio pakrante - Ežero pelke, kur nutiestas medinis takas. Šioje  atkarpoje, galima susipažinti su vertingomis žemapelkės biocenozėmis. Iš žemapelkės suka į Rešketų kaimą, kurio senkapyje palaidoti 1863 m. sukilėliai. Toliau takas veda prie Šilinkalnio. Iš čia - prie Paršpilio piliakalnio (šalia – Parškalnis, senovės gyvenvietė), pro Burbiškių senkapius - iki Sietuvos kūlgrindos. Grįžtant pasuka prie mitologinio šaltinio „Milžinų maudykla“. Šalia šaltinio įrengtas tiltelis – per jį patenkama į dešinį Sietuvos krantą. Čia takas veda į Piaunios mišką ir aukštapelkę, kuria praeinama mediniu taku.

Į žygį ėjo gimnazistai, kurie domisi gamtine įvairove. Tad maršrutas buvo šiek tiek pakoreguotas, daugiau lankytasi Paršežerio pelkėse, išsamiau susipažinta su aukštapelkės ir žemapelkės augalija bei gyvūnija. Kaip atskira buveinė aptartas juodalksnynas. Siekiant iš arčiau susipažinti su juodalksnių augimo sąlygomis buvo pasirinktas ėjimas ne mediniu taku, o klampojimas po pelkyną. Ši iškylos dalis labiausiai įsiminė jaunimui, nes buvo panaši į ekstremalų žygį.  

Kaip pradėjo, taip ir baigė žygį Paršežerio stovyklavietėje, kuri yra šalia Požerės. Čia buvo įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"