Paieška Naujovė ir sveikata

Naujovė ir sveikata

 

Iki 2012 metų gruodžio 31–osios kaitrinių lempučių pardavinėjimas Europos šalyse nutrūks. Tačiau ne visi yra patenkinti priverstiniu paprastų lempučių keitimu į energiją taupančias, mat dar neaišku, ar naujosios nekenkia sveikatai. Štai ką šiuo klausimu rašo prancūzų žurnalas „Science et Vie“.

Kiekvienoje naujo pavyzdžio lempelėje esama gyvsidabrio – maždaug trys miligramai. Dera pažymėti, jog nuo 1980 metų, kai tokios lemputės pirmąsyk pasirodė (kaip olandų „Philips“ įmonės naujovė), gyvsidabrio kiekį jose pavyko sumažinti 90 proc., o iki 2012–ųjų jo sumažės dar 40 procentų. Prancūzų toksikologai rekomenduoja, sudaužius lempelę, pusvalandžiui išeiti iš kambario, palikus atvertus langus. Po to galima sugrįžti ir surinkti šukes, tiktai nesiurbti jų dulkių siurbliu, nes gyvsidabrio dulkės gali pasklisti po visus namus, o sušluoti paprasta šluota. Arba, dar geriau, susemti dviem gabalėliais kartono. Grindų vietą, kur gulėjo šukės, po to nušluostyti šlapiu skuduru. Visas šukes suberti į plastikinį maišelį, jį gerai surišti ir įmesti į šiukšlių maišą.

Atsižvelgiant į tai, kad prancūzų namuose šviečia 30 mln. elektrą taupančių lempelių, perspektyvoje tikrai iškils problema: kur dėti 90 kg gyvsidabrio? Patys prancūzai teigia, jog tai nedaug ir perdegusių lempučių surinkimo bei nukenksminimo sistema jų šalyje jau sukurta. Tiesa, kol kas specialiam utilizavimui patenka tik 30 proc. išmestų lempų.

Kadangi gyvsidabrio garuose, užpildančiuose lempelę, atsiranda ultravioletinių spindulių, dalinai prasiskverbiančių pro stiklą, nerekomenduojama ilgai laikyti rankų ar kitų atvirų kūno dalių arčiau kaip 20 cm nuo lempos. Arba žvelgti į degančią lempą iš artimo nuotolio.

Kai kuriems žmonėms būdingas padidėjęs odos jautrumas ultravioletiniams spinduliams. Tai maždaug 0,05 proc. gyventojų – Europos Sąjungoje iš viso 250 tūkst. tokių žmonių. Jų apsaugai rekomenduojamos lemputės su dvigubu stiklu: tiesų ar spirale susuktą šviečiantį vamzdelį dar apsaugo stiklinė kolba. Ji, beje, sumažina ir riziką sumušti vamzdelį su gyvsidabriu.

Pagaliau tam tikrą nerimą kelia elektromagnetinis spinduliavimas, kurį skleidžia elektronika, esanti naujųjų lempų cokolyje. Ispanijos Valensijos politechnikos instituto mokslininkai medikų (kurie pastebėjo, jog naujų lempų apšviestame kambaryje streikuoja kardiostimuliatoriai) prašymu išmatavo elektromagnetinį lauką aplink naujovę. Už dvidešimties metrų nuo 11–20 vatų galingumo lempučių aptikti elektromagnetiniai laukai su 4–180 voltų įtampa vienam metrui. Laukai nusilpsta iki foninių reikšmių (0,2 volto vienam metrui) tiktai vieno metro atstumu nuo lempos. Taigi gydytojai ir rekomenduoja visiems būtent tokio atstumo laikytis. Subtiliai medicinos aparatūrai daugiausia pavojingi impulsyvieji laukai, kurių įtampa – 100–300 voltų vienam metrui, atsirandantys lempos įsižiebimo momentu. Šie bandymai pakartoti Paryžiaus aukštojoje elektrotechnikos mokykloje. Buvo gauti tie patys rezultatai.

 

Parengė Jonas VANAGAS

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"