Paieška Žuvinto ežere atstatomas natūralus vandens lygio svyravimas

Žuvinto ežere atstatomas natūralus vandens lygio svyravimas

Arūnas PRANAITIS

Žuvinto biosferos rezervato direktorius

Argaudas STOŠKUS

Gamtos paveldo fondo projektų koordinatorius

 

Rezervato režimu saugomas Žuvinto ežeras nuo šiol tampa gerokai natūralesnis. Toje vietoje, kur iš ežero išteka Dovinės upė, rekonstravus buvusį ežero šliuzą reguliatorių įrengta speciali nereguliuojama vandens nuopyla. Ji užtikrins maksimaliai natūralų Žuvinto ežero vandens lygio svyravimą. Šalia įrengtu žuvitakiu atkuriami žuvų migracijos keliai iš ežero į Dovinės upę.

Tai labai svarbus praktinis žingsnis atstatant žmogaus veiklos pažeisto ežero gamtinę pusiausvyrą ir biologinę įvairovę.

Keturioliktas pagal dydį Lietuvoje 980 ha ploto Žuvinto ežeras yra ypatingai seklus, vos apie 60 cm vidutinio gylio. Mokslininkų vertinimu, dėl tokių išskirtinių morfometrinių savybių Žuvinte aptinkama gyvūnija, augalų bendrijos yra labai jautrūs vandens lygio reguliavimui.

Beveik keturiasdešimt metų trukęs dirbtinai reguliuotas vandens lygis nepasiteisino ir atnešė įžymiajam paukščių ežerui daugiau žalos, nei naudos. Ežeras toliau labai sparčiai pelkėja: apie 2 ha ežero per metus pavirsta pelke, keletą kartų sumažėjo jame perinčių paukščių skaičius. Dirbtinis vandens lygio reguliavimas šalia ežero baseino teršimo buvo viena svarbiausių Žuvintą naikinančių priežasčių.

Žuvinto ežeras buvo patvenktas 1968 metais ant Dovinės upės pastačius šliuzą reguliatorių. Taip pat 1972 m. pasielgta ir su Simno bei Dusios ežerais, esančiais tame pačiame Dovinės upės baseine. Tvenkiant ežerus, pirmiausia siekta sukaupti daugiau vandens tuometinio Kapsuko miesto pramonės poreikiams užtikrinti bei praskiesti užterštos Šešupės upės vandenis o aplinkos išsaugojimo poreikiai liko antraplaniais. Šiuose ežeruose ypač pasikeitė pavasario potvyniai, vandens ardomos nukentėjo Dusios ežero pakrantės.

Pagal parengtą Dovinės baseino išsaugojimo planą siekiama maksimaliai atkurti hidrologines sąlyga Žuvinto baseine, todėl dar šįmet bus pradėtas rekonstruoti Dusios šliuzas reguliatorius, paruoštas ir suderintas Simno ežero užtvankos rekonstravimo projektas.

Šie darbai yra įgyvendinami VšĮ Gamtos paveldo fondo vykdomų projektų „Amalvos ir Žuvinto pelkių išsaugojimas“, dalinai finansuojamo ES LIFE+ programos ir Lietuvos Respublikos bei „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“, finansuojamo Pasaulio aplinkos fondo bei Jungtinių Tautų Vystymo programos.

Dovinės vandens nuopylos ir žuvitakio įrengimo darbus vykdė UAB „Alytaus melioracija“.

Tai ne vieninteliai darbai, skirti atkurti išskirtinės vertės Žuvinto gamtą: biosferos rezervato direkcijos, Saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, nevyriausybinių organizacijų vykdytais projektais atkuriamos ir tvarkomos šio gamtos rezervato pelkės, pievos, ežero augmenija lėmė sėkmingą dalies būdingų ir retųjų paukščių ir saugomų buveinių atkūrimą.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"