Paieška Kartografuoti tarpmoreniniai kompleksai

Kartografuoti tarpmoreniniai kompleksai

Baigtas svarbus projektas – kvartero storymės vandeningų (tarpmoreninių) sluoksnių kartografavimas 1:200000 masteliu

 

Lietuvos geologijos tarnyboje baigtas svarbus projektas – kvartero storymės vandeningų (tarpmoreninių) sluoksnių kartografavimas 1:200000 masteliu. Projekto atsakingasis vykdytojas – vyriausiasis geologas P. Putys. Naudojant gausią Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fonde sukauptą gręžinių pjūvių informaciją, kartografuoti penki pagrindiniai vandeningieji tarpmoreniniai kompleksai, kurie praktiškai naudojami aprūpinti gyventojus gėlu geros kokybės požeminiu vandeniu. Parodytas šių kompleksų paplitimas ir storis, jų kraigo absoliutus aukštis, nuogulų medžiaginė sudėtis. Visi parengti žemėlapiai yra skaitmeniniai, taip pat pateikiami ir analoginio mastelio atspausdinti apžvalginiai variantai. Sudarytų žemėlapių pagrindu toliau bus tęsiami tokie svarbūs darbai kaip gėlo požeminio vandens išteklių pervertinimas, saugos nuo antropogeninės taršos vertinimas. Sudaryti žemėlapiai gali pasitarnauti ir kai kurių mokslinių problemų nagrinėjimui: tarpmoreninių nuogulų litologinės kaitos analizei, paleogeografinių sąlygų rekonstravimui įvairiais kvartero laikotarpiais ir pan. Besidomintys su visa projekto medžiaga plačiau gali susipažinti Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fonde.

 

Lietuvos geologijos tarnybos inf. 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"