Paieška Požeminio vandens saugos žemėlapiai

Požeminio vandens saugos žemėlapiai

 

Lietuvos geologijos tarnyba baigė projektą „Lietuvos požeminio vandens gamtinės saugos įvertinimas“, sudaryti požeminio vandens gamtinės saugos žemėlapiai M 1:200 000. Parengta spūdinio vandens gamtinės saugos vertinimo ir kartografavimo metodika, kuri pagrįsta geologinių ir hidrodinaminių spūdinių vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo sąlygų bei juos dengiančių sluoksnių filtracinių sąvybių vertinimu.

Žemėlapiuose skiriamos spūdinio vandens gamtinės saugos kategorijos – sąlygiškai apsaugoto, vidutiniškai apsaugoto ir silpnai apsaugoto. Lietuvos prekvartero spūdinių balansinių sistemų sluoksnių vanduo dažniausiai vertinamas kaip sąlygiškai apsaugotas nuo paviršinės taršos. Teritorijose, kur slūgso vidutiniškai ar silpnai apsaugotas spūdinis vanduo, yra pavojus jį užteršti dėl žemės paviršiuje vykdomos ūkinės veiklos. Šios teritorijos gali būti laikomos požeminio vandens galimos taršos rizikos zonomis, kuriose būtina atlikti detalesnius teršalų migracijos tyrimus.

Požeminio vandens gamtinės saugos žemėlapiai M 1:200 000 gali būti panaudoti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimui, regionų plėtros, teritorijų planavimo, aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo ir aprūpinimo kokybišku geriamuoju vandeniu projektams.

 

Lietuvos geologijos tarnybos inf. 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"