Paieška Šeškas – kirpėjas

Šeškas – kirpėjas

Mindaugas STUNDŽIA

Utena

 

Turime sodybėlę Deveikių seniūnijoje. Kai sodinome bulvės, talkon atvažiavo Benas iš Kurtinių sodžiaus. Vežimą traukė didelis dramblavotas arklys, vardu Profesorius. Toks ramus, išmintingas, gal dėl to ir vardą parinko. Mane nustebino labai keista Profesoriaus uodega. Nukirpus ašutus, uodegos apačia atrodo tarsi šepetys. O Profesorius jokių ašutų neturėjo, tik plaukelius. Todėl ir jo uodega atrodė kaip didelis kiaušinis.

- Pas kokį kirpėją buvai nuvedęs profesorių? – paklausiau.

- Niekas šito arklio nekirpo, - paaiškino Benas. – Tai mūsų šeško darbas. Dabar dideliame tvarte laikau arklį ir keturias ožkas. Prieš keletą metų ten įsikūrė ir šeškas. Praėjusi žiema buvo šalta. Matyt, sušalęs smirdžius nutarė pasidaryti šiltesnį guolį. Todėl ir apkirpo Profesoriaus uodegą. Tvarto kampe aptikau arklio šeriais ir plaukais išklotą šeško gūžtą.

Beje, tas šeškas visai nepiktas įnamis. Benas tvarte laikęs keliolika vištų. Šeškas nė vienai nenusukęs galvos ir kiaušinių nelietęs. Gal junta, kad nuomos sutartis išsyk būtų nutraukta? 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"