Paieška Tik obeliskai saulę prakalbina?

Tik obeliskai saulę prakalbina?

Augustas UKTVERIS

 

Anądien einu per sostinės Katedros aikštę, spoksau į virš Katedros boluojančias tris sovietmečiu nuverstas skulptūras, mąstau: jei vietoje tų dabartinių skulptūrų būtų buvę kokie Saulės laikrodžiai, jų gal ir nebūtų atėjūnai nuvertę?..

Tačiau Kuršių nerijos nacionaliniame parke, ant Parnidžio aukštosios smėlio kopos atsiradus granitiniam obeliskui – „Saulės laikrodžiui“ – rūstusis viesulas Anatolijus ėmė ir padarė savo. „Saulės laikrodis“, atsiradęs ten, kur jo niekada gamta nėra ketinusi sukurti, buvo nutėkštas žemėn.

Nūnai visi ir galvoja, jei jau ten toks „Saulės laikrodis“ buvo pastatytas, vadinasi būtina buvusį vaizdą tik atkurti. Kaip atkurtos statulos virš vilniškės Katedros.

Kaip čia nesutiksi, jog urbanizuotose teritorijose, kurios vadinamos miestais, žmogaus fantazijos dėka atsiranda įvairiausių unikalių dalykų. Tačiau visi juk sutiktumėte: Kuršių nerija yra toji teritorija, kurią UNESCO įvertino (ir įteisino) kaip Gamtos paveldą. Mūsų Lietuvos valstybė, kaip ir pačios Neringos miesto, gyventojai su tuo sutiko. Ne tik sutiko, o ir didžiavosi, kad turime kurortinę zoną, kuri atsižegnoja nuo su praeitimi nesusietų urbanistinių projektų.

Jei jau paminėjau kurorto vardą prie reikalo, turėčiau pridurti, jog kurortas turi savaime atsirandantį sprogstamąjį įtaisą, vadinamą plėtra. Tačiau…

Juk į Kuršių neriją kaip ir slapčiomis poilsiui važiuoja naujasis Lenkijos prezidentas. Ir ne tik jis. Tad lyg ir turime pripažinti UNESCO Pasaulio paveldo vietovės trauką. Ar tokia trauka taptų ir obeliskas „Saulės laikrodis“ viršum Parnidžio kopos?

Sakoma, jog dėl skonio nesiginčijama. Gal tik dėl kokių įsiteisinusių principų. Grįžtant prie vilniškės Katedros, kai kas gal ir norėtų, kad virš jos rymotų Vaidila ir dvi vaidilutės, nes juk toje vietoje mūsų protėviai kažkada kūrenę šventąją ugnį, kuri su krikščionybe neturėjusi nieko bendro. Nors... Bendra juk buvo – nusilenkimas Aukščiausiajam. Galėtume teigti, jog žynio atsiradimas viršum Katedros susietų senąsias pagarbos dievams tradicijas su krikščionybe. Tačiau puikiai žinau, jog to tuoj pat bus atsisakoma.

Tačiau kodėl, paklusus UNESCO, įrašius Kuršių neriją į UNESCO Pasaulio paveldo vietovių sąrašą, vėl imamės urbanistinio projekto – marmurinės stelos Parnidžio kopos viršūnėje. Vadovaujantis vien vietos žmonių apklausa. Jau turint patį dirbinį, nors prieš tai jokios apklausos ir nebūta.

Matyt metas pripažinti, jog Nida (Neringa), turinti savo aerouostą, turi turėti ir tiltą ties Klaipėda. Tada jau ateis metas įrengti tikrąjį kurortą turčiams (dėl to vietos gyventojai tik džiaugsis). Tačiau Lietuva nebeturės išskirtinio ir pasaulio pripažintojo gamtos perlo. Urbanistai paprasčiausiai ji perkrims kaip rudenį gamtos prinokintą riešutėlį, smagiai pačiaumos, o po to...

Na, kam reikia vartotojiškajai visuomenei (kurios esminė liga - apsirijimai) gamtos perlo, jai reikia tik rinkos, tik pinigų, kurie laikas nuo laiko sukelia krizes – jų metu vertybės patampa dar labiau trapesnėmis, t.y. greičiau perkremtamomis. Ir tada pasauliui pasirodysime kaipo barbarai, smagiai besijaučiantys dūžtančių vertybių valstybėje. O Neringos miestelėnai tuosyk tik dūsaus: mes – irgi žmonės, mums gyventi reikia, mums reikia traukos centrų. Girdi, „Saulės laikrodis“ – Nidos simbolis. Ir visai nesvarbu, jog tas simbolis suvis naujai iškeptas, padarytas iš medžiagos, kurios Kuršių nerijoje niekada nėra buvę... Kaip ir ant Katedros (net ir viršum greta esančios varpinės) niekada nėra buvę nei Vaidilos, nei vaidilučių. Nors galėtų būti – Vilnius tada būtų toks nepakartojamas... Na, patikėkite, tik obeliskai, tik vaidilutės saulę tik ir kalbina!.. Kam čia dar sapalioti apie kažkokią gamtos sukurtąją Parnidžio kopą, savaime vaizdus į visas pasaulio puses atveriančią. Juk smėlis lieka smėliuku, reikia tvirtesnio, importinio dalykėlio – marmuro!

Tataigi... Mes - jau pakeliui nuo prisiimtųjų įsipareigojimų UNESCO. Sustokime, žmonės, gražia – „Baltijos kelio“ modelio - grandinėle ties Nidos švyturiu ir šūktelkime: geros vėjo, gero vėjo!.. Urbanistinio (super!) kurorto, skirtojo ne paprastas kepuraites užsimetantiems, link... Tik obeliskai saulę gamtoje juk tekalbina? Lenkimės žemai prie tųjų obeliskų, nes tik tada pamatysime, ką mums pasiūlo vietos (ir ne tik!) prekijai... 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"