Paieška Sunku buvo statyti namą

Sunku buvo statyti namą

M. STUNDŽIA

Anykščių r, Debeikių sen.

 

Prie pat mūsų trobelės, šalia kelio, auga keletas šimtamečių baltųjų tuopų. Kažkada vėjas vieną nulaužė. Liko gal dešimties metrų aukščio stuobrys su kreiva nuoskila. Prieš šešetą metų atskrido gandrai ir ėmė ant tos nuoskilos krautis sau lizdą. Teko tik stebėtis šių paukščių kantrybe.Tai dar sudėtingiau nei mums pastatyti namą ant stačiausio šlaito. Nešė žabarus, jie vis krito žemyn. Bet gandrai nugalėjo. Surentė tvirtą lizdą.

Ilgai galvojau, kodėl jie pasirinko šią vietą. Ir tik paskiau supratau – toje mūsų dykynėje gausu balų ir vandeningų raistelių, taigi maisto čia netrūksta. Šių metų ankstyvą pavasarį gandrai neatskrido. Pavėlavęs gal tris savaites pasirodė vienas. Pirmiausia išgujo gandralizdyje įsikūrusią kranklių porą. Išvalęs gūžtą, gandras ėmė ją stiprinti, nešdamas šakeles ir žoles. Vieną dieną pasirodė šešių gandrų būrelis. Jis suko ratą po rato virš gandralizdžio, kol vieną, matyt, pačią gražiausią lizdo šeimininkas išsirinko.

Paskiau atskrido dar vienas gandras ir nutūpė lizde. Užvirė arši kova.  Pagaliau atėjūnas buvo išvarytas iš lizdo. Vėliau patelė pradėjo perėti, o vyrelis pešė iš mūsų komposto krūvos sausas žoles ir jų kuokštais tvirtino lizdo kraštus. Matyt, kad išsiritę gandriukai neiškristų.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"