Paieška Kubilas palauks!..

Kubilas palauks!..

„Saugumiečių“ sušildyta rugsėjo diena prie Lūksto

Augustas UKTVERIS

 

„Šioje sistemoje nedirba tie žmonės, kurie nemyli vienas kito ir savojo darbo...“, - sakė Rūta Baškytėį, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė, sveikindama visus, subuvusius į Varnių regioninį parką, prie rudeniškai simpatiškojo Lūksto ežero.

Tokia jau yra tradicija, jog į didesnį būrį ir šie „saugumiečiai“ susirenka kasmet rudeniniams obuoliams bumbsint – argi saugomose teritorijose dirbantys gamtininkai nepelno sau jokios šventės?..

Idant, kad visi neprapultų darbuose, kabinetuose ar, paprasčiausiai, gamtoje.

Idant, kad visi prisimintų, esantys asmenybės, turinčios vienas kitam pasakyti ką nors šmaikštesnio, nes juk į šventę, o ne į ataskaitinį pasižodžiavimą susibėgama, suriedama!..

Bent panašiai visiems ir visoms sakė Rūta Baškytė, primindama, jog ir kolegoms iš kitų saugomų teritorijų reikia bent akies krašteliu aprėpti, tarkime, kad ir Varnių regioninio parko įstabias vieteles.

Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Verutė Macienė sveikino visus nušveista žemaičių tarme:

„Gražee yr, kad muokat būt šeimyna, kad draugėškė esat. Ė didelee diekavuojam mes jums ož ton, kad sauguot gamtuos tort. Visa ton, kon dave mūsų pruotėvee. Jok piliakalnee, opelės, kulgrindas priklausaa vėsėms kap kultūros vertybes. Gal 21 omžius ė parodys, kad mes pradedam atsigręžt ė gamt. Pradedam atsigręžt ė ton, ėš kor atiejom, atsigręžt ė ton, kon toram išsauguot sava vakams... Ne vėn cementa gabalus, o gražee išrodančia gamtele... Vakar če pliumpe lytus, o dabar – saulee švėt. Saules – šėndėn jums vesems!“

Telšių rajono savivaldybės meras Valdemaras Ramšas:

„Mes vėsė mylam Irena, tad nuoro palinkiet: neskriauskit jos, nepaskondinkėt kuokio pelkee. Vuorelis šėndee nostabos, nes jok vyskupaa sava Telšioos toram... Džiaukitės čion susirinkee, mus ėr save pagarbindamee...“

Reikėtų prie šių abiejų rajonų valdžios atstovų žodžių pridurti, jog Varnių regioninis parkas pasklidęs dviejų rajonų (Telšių ir Šilalės) teritorijoje (na, kiek ir Kelmės rajono užgriebia).

Laukuvos seniūną Stasį Skalauską Irena Zimblienė pristatė kaipo patį patį... Žodžiu, labai draugišką saugomoms teritorijoms (neatsitiktinai seniūnijoje yra ir ekologo etatas). Stasys sveikino visus tuos, kurie nepamiršta ir gamtos, ir... krepšinio. Neatsitiktinai juk saugomų teritorijų žmonės tądien ir krepšinio kamuoliu aikštelėje bubsėjo...

Apolinaras Nicius, Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacijos vadovas, sukvietęs į sąskrydį, pavadintą „Saugomų teritorijų pritaikymas lankymui“, pasidžiaugė, jog čia, Varnių žemėje, viskas yra gerai, tačiau iki darbo laiko pabaigos reikės viską inspektuoti, tikrinti, patirties semtis, o tik jau vakarop galės (kosintys, čiaudintys, o ir sveikieji) ir bumbsėti, ir lakioti, ir šliaužti, ir plaukti, ir... kubile mirkti!

Jei jau darbas turi prasidėti įvairiose sekcijose, šeimininkė Irena Zimblienė tučtuojau suskubo kviesti į ekskursijas, pasidairymus po Varnių regioninį parką. Buvo siūloma net keletas maršrutų. Na, atvykus į Žemaitiją, nors ir lietaus debesims įsibėgėjusių šaltųjų vėjų gainiojamiems, vis tiek panorau kopti į didesnes kalvas, piliakalnius, į kuriuos vedė Linas Šedvilas (Varnių regioninio parko kultūrologas, dainininkas, muzikantas, šokėjas ir t.t.), anei žodžių, anei špygos kišenėje neslepiantis, todėl ypač sparčiu žingsniu žengiantis, tačiau tuo nieko nenuliūdinantis. Panašių, pasirodo, būta kone didžiosios daugumos atvykėlių, suvis ne sveteliais vadinamų, su suneštiniais valgymais subuvusių.

*  *  *

Žinia, kol debesys ir tamsa suvis nesuvijo į prie Lūksto esančią pavėsinę, kol nesibaigė įvairiausios lyg ir sportinės, lyg ir šmaikštavimui skirtosios varžytuvės (estafetės „Didžiosios lenktynės“, „Tik kalu kalu per dieną“, „Obuolys“, „Mumija“, rungtis „Skrajojantis debesėlis“, krepšinio varžybos, orientacinės varžybos „Kaspinėlis“, rungtys „Taiklioji ranka“, „Žvejybos ypatumai“, smiginis „Darts‘ai“), apie kokius didesnius kąsnius burnoje vargiai ir pasvajosi... Liūdnoka buvo šių eilučių autoriui - visur suspėti, kaip visada tokiais atvejais nutinka, nepavyktų niekada. Na, kartais ir nepasiseka. Tarkime, sumanius pasileisti zovada paskui minėtojo „Kaspinėlio“ dalyvius, tuoj buvau už nedidelio posūkio „šventinamas“ šermukšnio šaka su dar prie jos prikibusiomis uogomis. Kaip ir kiti šios rungties dalyviai – ir nepaaiškinsi žemaitiškai (kitaip kalbantieji šermukšniu buvo apdorojami ilgėliau), jog tik žurnaliūgauji. Tokių specialistų, kaip šių eilučių autorius, tądien prie Lūksto ežero lyg ir daugiau nebuvo. Tenka tada atkentėti už visokiausių rašeivų būtas ir nebūtas nuodėmes. Juk po to papuoli skaistyklon, negi dėl to gailėsies!.. Tik didžiuotis maga keliaujant šventųjų link!.. Na, jei taip nenutiktų, jei ir iš kelio nuklysčiau, tai tik džiaukis saugomose teritorijoje dirbančių žmonių išradingumu, gyvumu, energija. Ir ko čia eilinį kartą imsi ir nepagirsi Irenos Zimblienės ir visos šauniosios Varnių regioninio parko direkcijos kariaunos...

... Direktorės pavaduotojas Kazys Praeras kvietė atvykėlius keliauti į pietus, siūlydamas ir kulgrindoje iki juosmens panirus  į šaltą vandenį smagintis. Na, jei jau nepanors kas kulgrindą patikrinti, suks Medvėgalio link...

... Kai kas, vedami kraštotvarkininko Andriaus Bajorūno, lankė Varniuose esantį muziejų, Katedros požemius...

... Tie, kas panoro aplankyti Jomantų pažintinį miško taką, žengė koja kojon su Irena Zimbliene.

... Vedami ekologo Lauryno Noviko, suko pažintiniu takų per Debesnų telmologinį draustinį.

... Linas Šedvilas, žiū, jau renkasi sau ištikimus žygeivius (siūlant šiaurinį maršrutą po Varnių regioninį parką), su kuriais lankys kalvų karalienę Šatriją, Sprūdės, Moteraičio piliakalnius, atgyjantį po gaisro Biržuvėnų dvarą... Negaili Linas akcijų šmaikščiam žodžiui („... protingi žmonės susirinko iš visų saugomų teritorijų, tad per kulgrindas aš šiandien nevesiu, tegu kiti tuo užsiima...“), dėl to kojos lyg ir pačios į kalvas nešė... Ir visur buvo gražu. Nors... Prie Pavandenės alkakalnio arba Sklepkalnio parymojus, pasidairius į suniokotas buvusias kapavietes (mauzoliejukus), kiek ir nykoka patampa. Praeityje griauti ir niokoti gebėta! Žmogus negi tik tam ir sukurtas...

*  *  *

Kai nurimo šėlsmas visose varžybose, Apolinaras Nicius skelbė, jog darbo diena baigta, jog suvis galima nebeklausyti jokių Rūtos Baškytės nurodymų, nebent tik tų, kurie būtų skirti smagiam vakarėliui. Be abejo, buvo sumuojami ir dienos veiklos (varžytuvių) rezultatai, tačiau kaip čia juos skelbsi (trečiokais patapo pamarėnai, antrokais – dzūkeliai, o pirmokais - pagramantiškiai), jei vadovautasi tik olimpiniu principu: svarbiausia – dalyvauti! Dėl tų vietų (ypač – pirmosios) viešai buvo apkaltinama Rūta Baškytė, girdi, ji sąvadavo, tad Pagramančio regioninio parko komanda ir pirmavo. Kaip ten buvo, kaip nebuvo, tačiau karučiu Rūtos Baškytės Pagramančio regioninio parko direktorius Vaidotas Šliogeris tikrai nevežiojo (tik savo buhalterę Rimą Stružeckienę). O gaila! Juk ateis ataskaitų metas (negreitai, tik žiemą), negi tada jis Rūtai įtiks ar patiks (?). Juk neatsitiktinai orientacininkų estafetėje pirmavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos komanda (nebūna juk ten žmonių be orientacijos, t.y. – kitaip ir būti negalėjo, tokiose prasmingose varžybose VSTT susimauti suvis neleistina).

*  *  *

Išvažiavau iš Varnių žemės jau suvis sutemai savo tamsiąją skraistę išskleidus. Iš visos Lietuvos susirinkusieji saugomų teritorijų specialistai ir vadovai apie kokį mirkimą (kad ir dideliame kubile) dar suvis negalvojo, nes buvo patsai kojų miklinimo įkarštis. Buvo gražiai šokami tautiniai šokymėliai. Net pamaniau: ar čia kokių folkloro grupių suvažiavimas tik nebus prasidėjęs, vadovaujant vietos ansambliui „Druja“ ir minėtam jos nariui Linui Šedvilui... Garavo jau ir didžiulis kubilas, kone sklidinas vandens, ošė savo bangomis ir greta esantis Lūkstas. Tačiau kam tą vakarą buvo reikalingas tas kubilas?.. Na, gal ir buvo kam reikalingas, tačiau negi žurnalistas turi viską matyti, ar gali viską apsakyti, kai šaunūs žmonės į būrį sugūra

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"