Paieška Kartais ir nebylūs prabyla

Kartais ir nebylūs prabyla

Daumantas MIKŠYS

Utenos r. Užpalių gimnazija

 

„Oi, kur aš pakliuvau!?. Kas čia per grotos, siūlai? Ar tik nebus tinklai, apie kuriuos prasitarė senoji lydeka!?.“ – sušuko žuvelė, vadinama karšiuku.

Daugybė minčių kilo karšiukui. Sako, kad žuvys nebylės. Kai bėda nutinka - visko pasitaiko.

Žuveliokas ėmė klykti šaižiu balsu. Net ant kranto žvejojęs berniukas krūptelėjo, meškerę paleido į ežerą. Ir sėdėjo praradęs amą, su gailesčiu žiūrėjo į skęstančią meškerėlę. Jos labai gaila, bet smalsiau - kas šaukėsi pagalbos?.. Aplinkui ramuma. Miškas ošia. Paukščiai ulba. Atrodo, jokio pagalbos šauksmo nė nebuvo. Žuvelės ramiai žaidžia, ieško maisto.

... Miško ošime pasigirsta automobilio burzgimas. Triukšmas artėja ežerėlio link. Tikriausiai atvažiuoja žvejai. Pasimėgauti gamtos ramybe, atsipalaiduoti nuo darbų rutinos. Po kelių minučių į aikštelę prie ežero atrieda žalia mašina. Berniukas mintyse net šyptelėjo. Jam automobilis priminė ropojantį žalią vabalą. Atsivėrė visos mašinos durys. Keikdamiesi ir kvatodami išsiropštė vyrai. Tas „vabalas“ ir priekabą turi... Joje įboginta valtis.

Ir vėl - šaižus balsas. Vėl kažkas šaukiasi pagalbos. Berniukas apsidairo. Kas šaukiasi pagalbos?.. Nemato. Tik vyrai, garsiai šūkaudami, dedasi kažkokius daiktus į valtį. Vienas iš jų atsineša degtinės ir didžiulį butelį alaus. Berniukas slepiasi už krūmo, nes atvykėliai pasitikėjimo jam nekelia.

Ramybė prapuolė tarsi skradžiai žemę. Ilgai laukti nereikėjo. Berniukas suprato, jog atvykėliai - brakonieriai. Jie atvažiavo išsitraukti iš vakaro užmestų tinklų. Vyrai tuoj rinko žuvis į valtį. Džiaugėsi laimikiu. Berniukas įlindo giliau į krūmus, nes laiko sprukti nepastebėtam jau nebuvo. Valtis artėjo į krantą. Brakonieriai numetė ištrauktus tinklus visai šalia berniuko, rinko žuvis iš valties į kibirus ir gėrė degtinę. Berniukas sėdėjo sulaikęs kvapą ir bijojo sujudėti. Tačiau, vyrams, kas vyksta aplinkai – nė motais. Apgirtusieji džiaugėsi laimikiu.

Žuvis - mašinoje, valtis - priekaboje, vyrai lipa į „žaliąjį vabalą“. Staiga prisiminė, jog pakrantėje liko tinklai. Vienas netvirtu žingsniu ateina ir paima juos.

... Berniukas atgauna kvapą. Visai netoli pamato žiopčiojantį karšiuką. Štai kas šaukėsi pagalbos. Paima žuvelę ir paleidžia į plačiuosius ežero vandenius. Ir vėl išgirsta čaižų balsą. Vandenyje mato ratus sukantį karšiuką. Žuvelė šaukėsi pagalbos, o dabar dėkojo už išsaugotą gyvybę.

... Neaišku, ar berniukas tikrai girdėjo tą garsą, ar tik tatai įsivaizdavo girdįs. O gal kartais ir nebylios būtybės prabyla?

Jei dažniau gamtos apsaugos inspektoriai užtiktų tokius brakonierius, žmonės nebūtų abejingi gamtai daromai žalai, nereikėtų žuvelėms šauktis pagalbos.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"