Paieška Pakruojiečių grožio salos

Pakruojiečių grožio salos

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Pakruojo rajono savivaldybė geriausiai tvarkomų sodybų apžiūros konkurso laimėtojams surengė išvyką laivu po Klaipėdos uosto akvatoriją bei Kuršių marias. Renginio svarbiausi organizatoriai buvo rajono mero pavaduotojas Romas Medzveckas ir ekologė Kazimiera Klabienė. Organizatoriams aktyviai talkininkavo Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus (pirmininkė Janina Dirbanauskienė) aktyvistai. Išvykoje dalyvavo apie pusantro šimto žmonių.

 

Nuotaikos nesugadino...

 

Nors diena pasitaikė nesaulėta, tarpais palašnodavo lietutis, bet išvykos dalyvių nuotaika buvo kuo puikiausia. Mat ir kelionė atrodė smagi – atsirado proga apžiūrėti visą Klaipėdos uosto akvatoriją, išvagoti Kuršių marias, apsilankyti jaukioje ir rudeniškai pritilusioje, bet anaiptol dėl to nepraradusioje nepakartojamo žavesio Juodkrantės gyvenvietėje. Plaukiant skambėjo dainos, dalyvius linksmino instrumentinė vokalinė grupė – Ūdekų kaimo kapela „Lakštutės“... Na, ir, aišku, visus džiugino mero pavaduotojo Romo Medzvecko, LPD pirmininko Juozo Dingelio teikiami diplomai, padėkos raštai, kiti apdovanojimai.

Pradėjęs renginį, apžiūros konkurso vertinimo komisijos pirmininkas R. Medzveckas pirmiausia pranešė, kad 2010 m. gražiausių sodybų, įmonių, įstaigų ir organizacijų aplinkos apžiūros konkursui aštuoniose seniūnijose buvo atrinkta 116 sodybų, įmonių, kaimo bendruomenių, įstaigų ir organizacijų.

Mero Sauliaus Gegiecko potvarkiu dar balandžio mėnesį sudaryta komisija, kurios pirmininkas buvo R. Medzveckas.

Rugpjūčio 3-15 d. komisija aplankė visus konkurso dalyvius ir praėjusių metų laimėtojus.

„Visi mūsų konkurso dalyviai, tie, kurie puoselėja tvarkingą aplinką, kuria savo namų grožį, nusipelnė pačios didžiausios pagarbos. Už tai jiems labai dėkojame. Linkiu, kad jūs aplinkos puoselėtojų ratą plėstumėte, kad paskatintumėte kuo daugiau šeimų užsikrėsti šia „liga“. Jūs gražinate ne tik mūsų Pakruojo rajoną, bet ir visą Lietuvą. Labai smagu, kad į mūsų netradicinę šventę – kelionę laivu – susirinko toks gausus būrys. Ši idėja kilo prieš dvejus metus... Komisija vertino ne sodybų prabangą, o žmogaus triūsą ir kūrybą. Labai norėčiau padėkoti šventės rėmėjams – akcinei bendrovei „Dolomitas“, Lygumų žemės ūkio bendrovei, UAB „Robusta“ ir kitiems. Noriu taip pat padėkoti mūsų nuolatiniams rėmėjams – Šiaulių televizijai, rajono laikraščiui „Auksinė varpa“, visų aštuonių seniūnijų seniūnams ir kitiems darbuotojams, o labiausiai – jums, mielieji, už grožio puoselėjimą, už darbštumą“, – kalbėjo R. Medzveckas.

Dalyviams už darbštumą ir aplinkos tvarkos bei grožio nenuilstamą kūrimą dėkojo ir K. Klabienė – išradinga šio renginio vedėja.

J. Dingelis taip pat prisidėjo prie sveikinimų: „Visada džiugu matyti pakruojiečių įdomias iniciatyvas, rajono vadovybės palankų požiūrį į žmones, kurie puoselėja sodybų grožį, kuria mūsų pažangią ateitį. Manau, kad Pakruojo rajono Žvirblonių gyvenvietė yra gražiausia Lietuvoje“.

 

Džiuginantys rezultatai

 

Pakruojo rajono gražiausių sodybų kaimo bendruomenių, mokyklų, įmonių, įstaigų aplinkos tvarkymo konkurso vertinimo darbo grupės 2010 metų rugpjūčio 24 d. posėdžio protokole Nr. 4 užfiksuotas nutarimas, pagal kurį iš kaimo sodybų skiriama viena pirmoji, dvi antrosios ir trys trečiosios vietos:    

III vietos laimėtojais pripažinti Vida ir Virginijus Remeikiai (Sigutėnų k.); Živilė ir Juranas Juozaičiai (Žvirblonių k.); Laima ir Grigorijus Prisakar (Žvirblonių k.),

II vietos laimėtojais pripažinti Rita ir Saulius Navickai (Paguliankos k.); Adelė ir Adolis Antanaičiai (Preičiūnų k.).

I vietos laimėtojais pripažinti Marytė ir Saulius Lapinskai (Preičiūnų k.).

miesto sodybų:

III vietos laimėtojais pripažinti Regina ir Kęstutis Bajoriūnai (Pakruojo m.),

II vietos laimėtojais pripažinti Stasė ir Ipolitas Mašalai (Pakruojo m.);   

I vietos laimėtojais pripažinti Gitana ir Audrius Ruginiai (Pakruojo m.).

gražiausiai aplinką tvarkančių vienkiemių laimėtojais pripažinti  Aldona ir Jonas Kaupai.

gražiausiai aplinką tvarkančių įmonių laimėtoja pripažinta Stasės Maurušaitienės individualioji įmonė ,,Klevas“.

 

Vertintos ir mokyklos, bendruomenės

 

Iš gimnazijų ir vidurinių mokyklų laimėtoja pripažinta Rozalimo vidurinė mokykla (direktorius Gintaras Skorupskis).

Iš pagrindinių mokyklų laimėtoja pripažinta Triškonių  pagrindinė  mokykla (direktorė Angelė Kubilickienė).

Iš ikimokyklinių įstaigų laimėtoju pripažintas Linkuvos vaikų darželis ,,Šaltinėlis“ (direktorė Biruta Juozapaitienė).

Iš bendruomenių laimėtoja pripažinta Sigutėnų kaimo bendruomenė.

Buvo svarstytas nominacijų steigimas. Komisijos nariai siūlė šias nominacijas:

1. Už nesibaigiančias tobulo grožio paieškas puoselėjant aplinką.

2. Už etnokultūros ir krašto tradicijų puoselėjimą.

3. Už išmonę ieškant grožio sąskambių aplinkoje.

4. Už nuolatinį aplinkos grožio puoselėjimą ir teritorijos priežiūrą.

5. Už kryptingą žengimą priekin kuriant gražią aplinką sau ir aplinkiniams;

6. Už nuoširdų dėmesį aplinkos tvarkymui.

Nutarta įsteigti 6 nominacijas:

1. Už nesibaigiančias tobulo grožio paieškas puoselėjant aplinką apdovanoti Gediminą Ališauską (Striukų k.) ir Dalę bei Arūną Valantinus (Grikpėdžių k.);

2. Už etnokultūros ir krašto tradicijų puoselėjimą apdovanoti Liuciją Šimoliūnaitę ir Stanislovą Pranauską (Klovainių miestelis);

3. Už išmonę ieškant grožio sąskambių aplinkoje apdovanoti Gražiną ir Rimą Uogintus (Ūdekų k.) ir Aušrą bei Petrą Kasparus (Vaitkūnų k.);

4. Už nuolatinį aplinkos grožio puoselėjimą ir teritorijos priežiūrą apdovanoti Lygumų bendrovę;

5. Už kryptingą žengimą priekin kuriant gražią aplinką sau ir aplinkiniams apdovanoti Sigitą ir Vidmantą Pėželius;

6. Už nuoširdų dėmesį aplinkos tvarkymui apdovanoti Linkuvos seniūniją.

Komisijos nariai taip pat nusprendė skirti padėkos raštus: Mildai Verpečinskienei (Žvirblonių k.), Kazei Malinauskienei (Vytauto Didžiojo g. 85, Pakruojo m.), Zitai Zinkevičienei (Vytauto Didžiojo g. 79, Pakruojo m.), Onai Stonienei (J. Basanavičiaus g. 17, Pakruojo m.), Joanai Levanaitienei (Pelaniškių k.), Vytautui Juozapui ir Onai Čergeliams (Gačionių k.). 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"