Paieška Miškininkų draugystės saitai: Kaunas - Drezdenas

Miškininkų draugystės saitai: Kaunas - Drezdenas

Noreikiškėse surengtame Lietuvos miškininkų sąjungos 11 (XXI) suvažiavime Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) Garbės daktaro regalijos suteiktos profesoriui iš Vokietijos Albrechtui Bemmannui.

 

Augustas UKTVERIS

 

Be abejo, lyg ir į profesinę sueigą susibūrę šalies miškininkai pradžioje pateko į iškilmingą LŽŪU Senato posėdį, skirtą universiteto Garbės daktaro regalijų įteikimui žymiam mokslininkui-miškininkui iš Vokietijos, Technikos universiteto (Drezdenas) profesoriui Albrechtui Bemmannui. Pasėdyje kartu paminėta, jog LŽŪU švenčia savo 86-ąjį gimtadienį (įsteigtas Dotnuvoje 1924 m.).

Neseniai paminėtos ir pirmojo šio universiteto rektoriaus prof. Povilo Matulionio 150-osios gimimo metinės.

Paminėdamas šias reikšmingas datas dabartinis LŽŪU rektorius profesorius Romualdas Deltuvas pristatė gausiai Lietuvos miškininkų bendruomenei svečią iš Vokietijos Albrechtą Bemmanną (g. 1949 m.).

„Albrechtas Bemmannas atstovauja vieną iš seniausių pasaulyje miškininkų aukštųjų mokyklų, kuri 2011-ais minės 200 metų sukaktį. Vyresnė šiuo požiūriu yra tik Sankt Peterburge esanti Miškų technikos akademija. LŽŪU su universitetu iš Vokietijos sieja 40 metų draugystė“, - sakė prof. Romualdas Deltuvas.

1974–1977 m. A. Bemmannas studijavo Leningrado miško technikos akademijos aspirantūroje ir 1977 m. apgynė disertaciją tema „Kai kurių kempininių eglių grybų įtaka medienos kokybei ir jų vystymasis“. (Tad savo moksline veikla artimas garbiam mūsų šalies miškininkui, profesoriui Albertui Vasiliauskui.)

1986 m. A. Bemmannas Drezdeno techninio universiteto Taranto miškų ūkio sekcijoje (fakultete) atliko habilitacijos procedūrą tema „TSRS miško ir medienos pramonės vystymasis, būklė ir perspektyvos“.

Darbinę veiklą A. Bemmannas pradėjo dar prieš studijas. 1968–1970 m. dirbo Markleebergo žemės ūkio ekspedicijos Miškininkystės skyriuje ir buvo atsakingas už miško ūkio ir medienos pramonės ryšius. Panašios pareigos - ir baigus studijas: 1978–1979 m. VDR žemės ūkio parodos Saksonijoje Miško ūkio skyriuje, 1979–1980 m. VDR žemės, miško ir maisto pramonės ministerijos Technikos  ir technologijos skyriuje.

1980–1984 m. A. Bemmannas dirbo Ekonominio savitarpio pagalbos tarybos sekretoriate Maskvoje ir buvo atsakingas už 10 šalių mokslinių tyrimų koordinavimą.

Nuo 1984 m. A. Bemmannas  jau dirbo Drezdeno techninio universiteto Miškų, žemės ir vandens mokslų fakultete. 1984–1986 m. - asistentu, 1986–1988 m. docentu Miško naudojimo katedroje. 1986 m. jam suteiktas miško naudojimo srities docento pedagoginis vardas. 1988–1994 m. A. Bemmannas buvo minėtos katedros profesorius.

Nuo 1994 m. A. Bemmannas eina profesoriaus pareigas Tarptautiniame miško ūkio ir medienos pramonės institute ir yra Rytų Europos miško ūkio ir medienos pramonės politikos profesorius. Studijų ir mokslo sritys: miško ir medienos ūkių geografija, nuosavybės santykių pokyčiai miško ir medienos ūkyje ir jų socialinis–ekonominis poveikis, miško ūkio ir medienos pramonės vieta rinkoje, tarptautinė ir šalies medienos prekyba, biomasės energinis naudojimas, plantacinių želdinių įveisimas ir naudojimas.

A. Bemmannas yra Rusijos žemės ūkio mokslų akademijos tarptautinis narys (1996),                 Sankt Peterburgo miško technikos akademijos garbės daktaras (2003), Vokietijos biomasės tyrimo centro tarybos narys (2008).

... Lietuviai taipogi kėlė savo kvalifikaciją Vokietijoje. (Paskaitas minėtame Vokietijos universitete skaitė ir prof. Romualdas Deltuvas - pagal SOCRATES/ERASMUS mainų programą.) Atkūrus mūsų šalyje nepriklausomybę Albrechtui Bemmannui lietuviai turi būti dėkingi už atgaivintuosius ryšius su miškininkais iš Vokietijos.

„Prof. A. Bemmannas pastaruosius 20 metų palaiko ir tęsia tas tradicijas. Jo vadovaujamos katedros doktorantūroje mokėsi ir sėkmingai daktaro disertaciją miškų politikos klausimais apgynė N. Kupstaitis, dabartinis Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus viršininkas. Šiuo metu prof. A. Bemmanno katedroje doktorantūroje mokosi E. Linkevičius. Prof. A. Bemmanno iniciatyva LŽŪU Miškotvarkos katedroje medynų našumo ir augimo eigos kursą magistrantams kasmet skaito jo katedros prof. H. Roehle.

Žinome, jog ne visi užsienio profesoriai yra pasiruošę taip daryti. Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkams Aplinkos ministerijos užsakymu rengiant studijas apie valstybinių ir privačių miškų valdymo tobulinimo perspektyvas, prof. A. Bemmannas organizavo susitikimus su daugelio Vokietijos žemių atitinkamomis miškų tarnybomis, inicijavo atviras diskusijas. Taip pat labai aktyviai jis prisidėjo prie LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto dėstytojų trijų pažintinių kelionių į Vokietijos žemes (susipažinti su įvairiomis miškų aukštosiomis mokyklomis ir miškininkavimo ypatumais)“, - kalbėjo apie svečią iš Vokietijos prof. Romualdas Deltuvas.

Jis pažymėjo, jog pastaraisiais metais prof. A. Bemmannas inicijavo bendrą LŽŪU, Lietuvos miškotvarkos instituto ir Saksonijos miškotvarkos įmonės projektą (EUREKA programa). Siekiant suderinti miškininkystės studijų programas A. Bemmann’o iniciatyva buvo organizuoti Rytų Europos šalių universitetų Miškų fakultetų dekanų seminarai Tarante ir Kaune.

„Prof. A. Bemmanno vadovaujamos vokiečių miškininkų studentų grupės reguliariai atvyksta į Lietuvą susipažinti su mūsų šalies miško ūkiu ir LŽŪU. Prof. A. Bemmannas yra mokslo leidinių „Miškininkystė” ir „Vagos” redakcinių kolegijų narys. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijai priėmus naujas nuostatas dėl universitetų dėstytojų atestacinių komitetų sudėties, prof. A. Bemmannas maloniai sutiko būti tokios komisijos LŽŪU narys. Tad, skirtingai nuo daugelio kitų LŽŪU garbės daktarų, prof. A. Bemmannas aktyviai dalyvauja ir dalyvaus šio universiteto gyvenime“, - kalbėjo LŽŪU rektorius.

*  *  *

LŽŪU Senato, kurio pirmininkas – prof. Rimantas Velička,  posėdžio (2010 10 27) sprendimu paskelbta, jog Albrechtas Bemmannas už aktyvią pagalbą rengiant ir Lietuvos miškininkus, aktyvią veiklą Lietuvos žemės ūkio universitete yra skelbiamas LŽŪU Garbės daktaru.

Prof. Albrechtas Bemmannas po iškilmingos Garbės daktaro vardo suteikimo ceremonijos, padėkojęs už tokio garbingo vardo suteikimą, skaitė paskaitą apie miškų ūkio ir medienos pramonės esamą būklę bei raidą Europoje bei visame pasaulyje. Žinoma, esminiai akcentai buvo skirti Rytų Europai (ir Lietuvai).

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"