Paieška Tvarkomi senoliai medžiai

Tvarkomi senoliai medžiai

Diana RAKAUSKAITĖ

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) iniciatyva pradėti vykdyti dešimties medžių senolių, kurie yra valstybės saugomi botaniniai gamtos paveldo objektai, priežiūros darbai. Bus tvarkomi: Stelmužės ąžuolas, Adamavo ąžuolas, Buivėnų ąžuolas, Glitiškių ąžuolas, Liepa Motinėlė, Lietuvio liepa, Mingėlos ąžuolas, Mukulių ąžuolas, Storoji Klaipėdos liepa ir Tverečiaus ąžuolas. Visiems šiems medžiams - daugiau kaip keli šimtai metų.

Jau atlikti dirvožemių agrocheminiai tyrimai, nustatytos augaviečių sąlygos ir medžių gyvenimą neigiamai įtakojantys veiksniai. Apibendrinus duomenis, numatytos priemonės, kurios padės atkurti pažeistas ekosistemas ir pratęsti medžių gyvybingumą. Medžių senolių tvarkymo ir priežiūros darbai finansuojami iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, o juos vykdo VšĮ „Lietuvos arboristikos centras”.

Pasak VSTT planavimo ir kadastro skyriaus vyr. specialisto Giedriaus Mikalausko, laikantis artimų gamtai technologijų, bus atkuriamos pažeistos medžių augavietės, tvarkomi kamienai ir lajos, bus atstatoma grunto struktūra, paviršinis dirvos sluoksnis, šalinama stelbianti aplinkinė augalija. Šalia medžių senolių numatoma pastatyti informacinius stendus, kuriuose lankytojams bus pateikta išsami informacija apie medį ir kaip jį reikia saugoti.

Žmogaus rūpestis medžiais senoliais anksčiau buvo išreiškiamas įvairiai: genimos visos apmirę šakos, drevės betonuojamos, dengiamos skarda, naudojami pesticidai ir medienos konservavimo priemonės. Dabar tokios medžio priežiūros priemonės – netoleruotinos. Net ir apmirę šakos, negyvos medienos buvimas yra neatskiriama sąsaja su branda, senais ir senstančiais medžiais. Tai pagrindas saprofitinių augalų augimui. Jei mes „išvalome“ negyvą medieną, mes trikdome natūralią medžio gynybinę sistemą, kuri priklauso nuo mikroorganizmų veiklos.

Šiais laikais stengiamasi išsaugoti augalus ir augavietes, kaip natūralias ekosistemas. Ypatingas dėmesys skiriamas medžio mitybiniam šaknynui ir jo terpei. Svarbu kuo ilgiau išsaugoti medžio gyvybingumą, vengiama cheminių priemonių, atskirų ekosistemos dalių pašalinimo. Medį stengiamasi „gydyti“ natūraliai.  

Siekiama sustabdyti neigiamą lankytojų poveikį saugomų medžių augavietėms bei sudaryti sąlygas lankytis šalia medžių senolių, nežalojant jų. Gamtosaugininkai ragina vengti vaikščioti po medžio laja. Grunto sutrypimas šaknims labai kenkia ir kelia didelę grėsmę medžio gyvybingumui. Reikia saugoti medžius milžinus, kuriuose matoma amžių kaita, gamtos evoliucija.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"