Paieška Namo Mirė žurnalistas gamtininkas Zenonas BUTKEVIČIUS
 • Aktualijos
 • Alternatyvos
 • Atliekos ir gyvenimas
 • Augalijos pasaulyje
 • Biologinė įvairovė
 • Darnus vystymasis
 • Gamta ir žmonės
 • Gamtos ištekliai
 • Konkursai ir nuostatai
 • Pasaulis margas
 • Rajonai ir savivaldybės
 • Ūkis ir ekologija
 • Saugomos teritorijos
 • Vartotojiškoji visuomenė
 • Versmės
 • Žaliasis suolas
 • Žvėrinčius
 • Žmogaus ekologija

 

Mirė žurnalistas gamtininkas Zenonas BUTKEVIČIUS

  

2012 03 18, sekmadienį, į Amžinąjį Gamtos Pasaulį išėjo žymusis žurnalistas gamtininkas Zenonas BUTKEVIČIUS. Apie tai redakciją informavo Velionio sūnus Marius Butkevičius, o mes kviečiame visus gamtai neabejingus jos bičiulius pagerbti šviesų Zenono Butkevičiaus atminimą. Geriausia bus, kai vis dažniau pabūsime bičiuliški visiems gyviesiems, kurie yra šioje Žemėje.

„Žaliojo pasaulio“ skaitytojai Zenoną Butkevičių, savaitraščio redaktoriaus pavaduotoją, įsidėmėjo iš savitų, aštrių, poleminių straipsnių, savitosios publicistikos.

Zenono Butkevičiaus netekties valandą tarsi atsisveikiname su dar vienu Lietuvos gamtinės žurnalistinės tarpsniu. Jį turės užpildyti kiti, tačiau tam laikas nėra dėkingas...

Nebuvo laikas dėkingas ir Zenonui Butkevičiui, tačiau jis į tai visada kažkaip lengvabūdiškai numodavo ranka: „Et, niekis... Darbuokimės!..”

Velionis Zenonas Butkevičius savo gyvenimu gražiai įprasmino pastarąjį žodelį - dirbo tiesiog negailėdamas savęs. Tačiau sunki liga atėmė jėgas. Viltį Zenonas suteikdavo patsai sau, sėsdavo ir rašydavo, imdavo telefono ragelį ir diskutuodavo, tikslindavo, akindavo... Ir visa tai būdavo detaliai apgalvota, konkretu.

Neatsitiktinai Zenoną Butkevičių, jo rašinius buvo pamėgę daugelis Lietuvos gamtos bičiulių. Tų, kurie skaitė „Mūsų gamtą“, klausėsi seniausios nacionalinio radijo laidos „Gamta - visų namai“, kurių vedėjas taipogi buvo Zenonas Butkevičius.

Velionis buvo dažnai pastebimas ir kitose žiniasklaidos priemonėse, ypač pastaruoju metu aktyvus savo publikacijomis buvo „Delfio“ portale (Grynas.lt).

Zenonas Butkevičius gimė 1936 metais sausio 12 dieną. Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete.

1959 metais, dar studijuodamas, pradėjo dirbti Valstybiniame gamtos apsaugos komitete kartu su žymiuoju Lietuvos gamtosaugininku Viktoru Bergu. Beje, prie pastarojo dienoraščių rengimo spaudai Zenonas praleido daug laiko.

Nuo 1963 metų Zenonas Butkevičius dirbo žurnale „Mūsų girios“, vėliau pervadintame į „Mūsų gamta“. Ten redagavo medžioklės ūkio, žuvininkystės ir žūklės skyrių, o atsiradus (jau nepriklausomybės laikais) priedams - žurnalams „Medžiotojas Meškeriotojas“ ir „Hobby“, rengė savo ir kitų publikacijas šiuose leidiniuose.

Ankstesniais metais gamtine tematiką daug rašė ir į kitus šalies periodinius leidinius. Štai „Valstiečių laikraštyje“ dar sovietiniais metais buvo skyrelis apie gamtą, kurį kuruodavo taipogi Zenonas. Neatsitiktinai tuomet periodiškai pavaduodavo ir Nacionalinio radijo laidos „Gamta visų namai“ vedėją Antaną Grigelį, o šiam mirus, iki pat ligos lemiamojo puolimo ruošė ir vedė šią laidą. 

*  *  *

Gamtos bičiulių savaitraščio "Žaliasis pasaulis" redakcija, šio leidinio Redakcinės ir konsultacinės tarybos nariai reiškia gilią užuojautą Velionio sūnui Mariui, žmonai Margaritai, artimiesiems. 

*  *  *

Urna su palaikais bus šarvojama 2012 03 21, trečiadienį, 10:00 val. laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Ąžuolyno g. 10), laidotuvės - 15:00 val. šalia „Ledo arenos“ esančiose kapinėse. 

 Reklama
______________________________

Prenumeruok

______________________________

 

Kopijuoti draudžiama © 2006-2012 www.zpasaulis.lt