Paieška EGZOTINIUS VAISIUS VEDANTYS AUGALAI

NUOTRAUKŲ KONKURSO „EGZOTINIUS VAISIUS VEDANTYS AUGALAI“

N U O S T A T A I

 

1. Bendros nuostatos:

1.1. Nuotraukų konkursą tema „Egzotinius vaisius vedantys augalai“ organizuoja Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakultetas, savaitraštis „Žaliasis pasaulis“, portalas ,,Grynas“, svetainė BonsaiVilnius.lt.

1.2. Konkurse gali dalyvauti moksleiviai, jiems pagelbėti gali jų šeimos nariai.

2. Konkurso tikslas - skatinti visuomenės domėjimąsi augalais.

3. Konkurso uždaviniai

3.1. Skatinti domėjimąsi augalais.

3.2. Ugdyti pažintinius interesus, praktinius mokėjimus, įgūdžius bei gebėjimus, skatinti saviraišką.

3.3. Padėti užmegzti ryšius, supažindinti su bendraminčiais.

4. Konkurso objektas –egzotinius vaisius vedančių augalų nuotraukos. Tai gali būti jų auginami augalai, arba augalai, stebėti natūraliose augimvietėse.

5. Konkurso organizavimas:

5.1. Reikalavimai nuotraukoms:

5.1.1. nuotraukos raiška neribojama, bet ji neturėtų būti mažesnė nei 700x400 pikselių (arba 1 MB dydžio failas); 

5.1.2. nuotraukos konkursui patekiamos JPEG formato failais;

5.1.3. nuotraukos siunčiamos elektroniniu paštu konkursas@bonsaivilnius.lt.;

5.1.4. siunčiat nuotraukas, laiške nurodoma informacija: autoriaus vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokykla ir klasė. Taip pat nurodomas nuotraukoje įamžinto augalo pavadinimas;

5.1.5. nuotrauka neturi būti anksčiau publikuota spaudoje;

5.1.6. nuotraukos konkursui pateikiamos iki 2012 m gegužės 1 d. imtinai.

5.2. Nuotraukų publikavimas. Kiekvienas konkurso organizatorius savo nuožiūra atrenka nuotraukas, kurias paskelbia savo svetainėje ir/arba žurnale.

5.3. Nuotraukų  vertinimas ir nugalėtojų paskelbimas:

5.3.1. kiekvienas konkurso organizatorius nuotraukas vertina atskirai, tačiau konkurso nugalėtojai skelbiami kartu visose organizatorių svetainėse ir/arba žurnaluose;

5.3.2. kiekvienas konkurso organizatorius gali sudaryti vertinimo komisiją, kurios sudėtį paskelbia iki nuotraukų pateikimo termino pabaigos;

5.3.3. nuotraukų vertinimą taip pat gali atlikti ir kiekvieno konkurso organizatoriaus svetainės ar žurnalo skaitytojai.

5.3.4. Konkurso nugalėtojai paskelbiami ne vėliau kaip iki 2012 m. gegužės 14 dienos.

5.4. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

5.4.1. temos atskleidimas;

5.4.2. meniškumas;

5.4.3..augalo retumas;

5.4.4. kiekvienas konkurso organizatorius gali nustatyti papildomus vertinimo kriterijus.

6. Autorinės teisės. Pateikdami nuotraukas konkursui, autoriai sutinka, kad konkurso organizatoriai gali be papildomo jų sutikimo nuotraukas skelbti, koreguoti, platinti ar kitokia forma atgaminti šiuos jų kūrinius savo svetainėse ir/arba žurnaluose be papildomo atlygio.

7. Konkurso prizai:

7.1. Kiekvienas konkurso organizatorius apie savo įsteigtus prizus informuoja savo skaitytojus atskirai ne vėliau kaip iki nuotraukų priėmimo termino pabaigos.

7.2. Geriausių nuotraukų autoriai kviečiami į Augalų žavadienio šventę Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakultete 2012 m. gegužės 18 dieną.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"