Paieška Valandos paslaptis

Valandos paslaptis

 

Ar žinote, jog žmogaus charakterį nulemia ne tik jo gimimo mėnuo ir diena, bet dar ir valanda? Atsiradote jūs pasaulyje saulei tekant ar leidžiantis, vidurdienį ar pusiaunaktį – charakteris, gabumai, likimo kelias klostysis visiškai kitaip. Ir šis ypatingas ryšys su Saule išliks visą gyvenimą.

 

Jeigu jūsų vaikas gimęs…

Saulei tekant arba prieš dvi valandas iki saulėtekio…

 

Jo savarankiškumas ir lyderio savybės pasireikš gana anksti. Tai – mažasis gyvenimo šeimininkas, į kurį lygiuosis bendraamžiai. Toks vaikas aistringai norės išsiskirti iš aplinkinių.Tai – idealus pagalbininkas iš pradžių darželio auklėtojai, o vėliau – mokytojams. Tiesa, mamai teks pastoviai susidurti su jo egoizmu, bet būtent šį charakterio bruožą derėtų išnaudoti “naudingiems tikslams”. Dažnai tokie vaikai būna visapusiškai gabūs, todėl jiems būtina siūlyti kuo daugiau galimybių lavintis. Mergaitės anksti tampa aktyvios ir savarankiškos, berniukai – įgyja vyriškojo elgesio įgūdžių, tad itin svarbu, kokį pavyzdį jie regi prieš savo akis. Nuo pat kūdikystės šie mažieji viską vertina iš grynų asmeninių pozicijų, o tai vėliau, gyvenime, jiems labai padeda stipriai pasitikėti savimi.

Silpnybės: gali ignoruoti aplinkinių poreikius, nes paiso tik asmeninių interesų. Kartais pasielgia neprotingai, kad tik įrodytų savo teisumą – toks stiprus jų potraukis pirmauti.

Svarbu: išmokyti juos padėti aplinkiniams, ypač silpnesniems, kantriai aiškinant, jog žmogus gyvena pasaulyje ne tik sau.

 

…Per dvi valandas po saulės patekėjimo…

 

Savo asmeninį pasaulėlį visada mylės labiau už realų. Bendravimo metu yra truputį įsigilinę į save, amžinai pasinėrę į fantazijas, visada atrodo tarsi iki galo neprasibudę, bet jų akutės momentaliai užsidega, vos tik prabylate apie kokią nors paslaptį. Iš tokių vaikų išauga geri psichologai. Jiems ypač svarbus subtilus kontaktas su tėvu, - šis būtinai privalo praleisti su vaiku kurį laiką dviese, be pašalinių. Deja, tokių vaikų sveikata visada reikalauja papildomo dėmesio, mat jie ypač jautrūs supančiai aplinkai. Dar jie mėgsta žaisti vieni, ir anksti pajunta trauką viskam, kas slėpininga, neišaiškinta. Tapę suaugusiais, tokie žmonės dažniausiai renkasi kūrybines profesijas arba tampa mokslininkais, tik, norėdami pasiekti laimėjimų, privalo laikytis kietos disciplinos.

Silpnybės: nesiekia jokių aukštesnių rezultatų, ramiai prisitaiko prie bet kokių aplinkybių ir be postūmio iš šalies neretai gali ilgokai ignoruoti savo pareigas.

Svarbu: leisti tokiam vaikui reguliariai ilsėtis ir persirikiuoti į kitus užsiėmimus, nes gyvenimo vienodumas juos stipriai slegia.

 

…Tarp saulės patekėjimo ir pusiaudienio (9.30–11.30)…

 

Jūsų mažasis jaus didelį potraukį bendrauti su visu pasauliu. Būtent tokių vaikų namuose gali susirinkti visas kiemas, ir nuo savo atžalos svečių niekada negalėsite atsiginti. Gimusieji saulei tekant, lengvai užmezga kontaktus, beje, mergaitės draugauja su berniukais kaip lygios su lygiais. Apskritai šie vaikai vaidina lyderių vaidmenis bet kokiame kolektyve. Visada teisingi, neįkyrūs, optimistai, todėl juos labai myli aplinkiniai. Užsiiminėja tik tuo, kas patiems įdomu, todėl tėvams būtina kontroliuoti jų laisvalaikį ir lavinti tuos gabumus, kuriuos vaikas neabejotinai turi. Kadangi jiems daug kas sekasi, o ir aplinkiniai visada pasirengę padėti, tokie berniukai ir mergaitės nebūna linkę siekti pastebimos, išorinės sėkmės, juos visiškai patenkina ir esama padėtis.

Silpnybės: gyvendami draugų interesais, tokie vaikai visada primiršta save.

Svarbu: priminti jiems, kad, be svajonių ir planų, dar esama kasdieninių pareigų, be kurių nei vienai svajonei nelemta įsikūnyti.

 

…Artėjant pusiaudieniui (tikrasis astronominis pusiaudienis – 13.30)

 

Aiškiai įžvelgiamas Napoleono kompleksas…Tokie vaikai nuo mažiausių dienų pasižymi garbėtroškiškumu. Jiems būtina nors kurioje srityje pasiekti sėkmės, todėl ir valia gali būti užgrūdinta ne pagal metus. Kad užsitarnautų bendraamžių pagarbą, jie pasirengę pasiaukoti. Gimę “karališkuoju” pusiaudienio laiku žmonės paprastai būna puikūs organizatoriai, mėgsta būti tarp žmonių, bet, pasiekę savo tikslą, gali pradėti į kitus žvelgti kiek iš aukšto. Tokiems vaikams nuo mažumės verta duoti atsakingų įpareigojimų, pelnytai girti ir skatinti. Dažnai pats gyvenimas leidžia jiems užimti lyderių pozicijas. Suklydusių jokiu būdu griežtai nebauskite ir visada suteikite galimybę pasitaisyti. Jiems labai svarbu pasijusti reikšmingais!

Silpnybės: kadangi tokie vaikai visada mano gerai apie save, kartais yra linkę sustoti bet kuriame savo vystymosi proceso etape, manydami, jog ir taip daug pasiekė.

Svarbu: asmeniniu pavyzdžiu parodyti, kaip reikia deramai elgtis. Supažindinkite savo atžalas su tokiais vaikais, kurie jiems gali tapti kelrodžiais. Pamatę, kokie gražūs Sigutės piešiniai, kaip puikiai groja Vytukas ar šoka Elenytė, jie neabejotinai nutars įrodyti, jog ir patys yra ne prastesni.

 

…Pusiaudienį arba dviems valandoms po jo praėjus (13.30 – 15.30)

 

Jūsų atžalos gali turėti ypatingą potraukį lavinimuisi. Ir, beje, pačiose įvairiausiose srityse. Tokie vaikai labai aktyvūs, jau nuo mažų dienų mėgsta šokti, dainuoti, žaisti pačius įvairiausius žaidimus, kur nors su tėveliais važiuoti… Tačiau prastai laikosi jiems peršamos disciplinos, mat yra įsitikinę, kad patys puikiausiai žino, ką kokiu metu reikia daryti. Kartais linkę mokyti netgi savo tėvus. Juos galima ramiai, be baimės, išleisti paviešėti pas bendraamžius – ten eibių neprikrės…

Silpnybės: tam tikras garbėtroškiškumo siekio stygius kartais tokiems vaikams neleidžia paversti savo susidomėjimų rimtais užsiėmimais.

Svarbu: nepiršti jiems savo stereotipų, kadangi šie vaikai išties susigaudo esamose situacijose geriau negu tėvams atrodo.

 

…Laikotarpiu tarp pusiaudienio ir saulėlydžio (15.30 – 17.30)…

 

šiuo metu gimęs vaikas yra kupinas pakankamai stiprių, tačiau slepiamų aistrų. Jis gali tapti tikru fanatiku. Gyvenime panašios asmenybės paprastai nebijo jokių išbandymų. Jūsų smalsaus ir sudėtingo charakterio atžala labai anksti pateiks jums pačių nepatogiausių klausimų. Nevenkite duoti išsamių atsakymų. Apskritai su tokiu sūnumi ar dukra dera bendrauti kaip lygus su lygiu. Jau nuo ankstyvos vaikystės iš jų galima daug ko pareikalauti, tačiau jie ir daug ką gaus, bręsdami anksčiau už bendraamžius. Tiesa, tėvai turėtų daugiau dėmesio skirti tokių savo atžalų sveikatai, mat šių saiko jausmas yra susilpnėjęs.

Silpnybės: kartais tokiems vaikams dėl pernelyg didelio savo kategoriškumo būna sunkoka palaikyti normalius santykius su aplinkiniais, taigi pasistenkite asmeniniu pavyzdžiu pademonstruoti, kad į kitų poelgius galima ir dera žvelgti ramiau.

Svarbu: visų rezultatų gyvenime jie pasiektų savo darbu. Nelepinkite jų neužtarnautomis dovanomis.

 

…Likus 2 valandoms iki saulėlydžio…

 

Tokiems vaikams reikalinga pastovi parama ir suaugusiųjų palaikymas. Vaikystėje teks kartu žaisti ir atlikinėti visus kitus svarbius darbus, vėliau – drauge mokytis ir padėti popamokinėje veikloje. šie jūsų atžalos – tikri asmeninių santykių palaikymo meistrai, mėgstantys kreiptis į tėvus pagalbos bet kuria proga. Yra savotiškai populiarūs tarp bendraamžių, sugeba vikriai manipuliuoti savo sugebėjimais ir užmegzti kontaktus. Jūsų uždavinys: išugdyti jų pasitikėjimą savimi, atsakomybę už savo darbus, nors mokymasis juos domina kur kas mažiau negu pats mokyklinis gyvenimas. Santykiuose su sūnumi ar dukra stenkitės laikytis lygybės principų, mat tokie vaikai negali pakęsti pavaldumo.

Silpnybės: tokie vaikai nemėgsta įtampos ir nemalonių pareigų, todėl dažnai apsimeta negaluojantys, kad tik patrauktų tėvų dėmesį. Auklėkite juos švelniai, tačiau nevenkite reikiamais momentais būti ir pakankamai griežti.

Svarbu: kuo anksčiau jiems paaiškinti teisingumo principus ir suaugusiųjų gyvenimo taisykles, kadangi jie mėgsta bendrauti ne tik su bendraamžiais.

 

…Saulėlydžio metu arba 2 valandoms po jo praėjus…

 

Mažasis maloniai stebins jus savo atsakomybe. Jis mėgs dirbti, padėti namų ruošoje, tačiau trokš pastoviai jausti savo vertę, kartais netgi pernelyg jaudindamasis dėl jos pripažinimo. Panašiems vaikams svarbu vilkėti skoningus ir patogius drabužėlius, turėti savo komfortišką ir švarų kampelį, kadangi bet kuris nepatogumas jiems gerokai sugadina nuotaiką, sumažina troškimą žaisti ar mokytis, sumenkina savigarbą… Neprieštaraukite, jeigu jie užsigeis imtis tokių užsiėmimų, kurie jiems aiškiai ne pagal jėgas - jiems tai naudinga. Kaip bebūtų keista, žaisti ir nevaržomai leisti laisvalaikį jie mėgsta mažiau už savo bendraamžius, užtat neretai sugeba daug ką pasidaryti savo rankomis.

Silpnybės: dažnai nepažengia toliau negu konkrečių užduočių sprendimas, taigi jiems tiesiog būtina pastoviai tobulintis ir įvairiais būdais lavinti fantaziją.

Svarbu: gyvenime išlaikyti normalią pusiausvyrą tarp rimtų užsiėmimų ir poilsio.

 

…Pusiaukelėje tarp saulėlydžio ir pusiaunakčio…

 

Turi nemaža gabumų, iš kurių svarbiausias – sugebėjimas viską paversti žaidimu. Jūs nesugebėsite jo paversti paklusnia asmenybe: jis arba smarkiai žavėsis kokia nors nauja, jam dar nepažįstama sritimi, arba bus jai visiškai abejingas, ir nieko čia nepadarysi. Mokyklinio amžiaus vaikas pats jums papasakos, į kokias sekcijas, būrelius, grupes jau užsirašė ir kiek dar numato lankyti ateityje. Jam viskas įdomu, tačiau nenorą įveikti pradėtus darbus teks įveikti jau jums padedant. Paprastai tokie vaikai labai judrūs, sportiški, bendraamžių mylimi.Tai – linksmos būtybės, turinčios artistiškumo gyslelių. Tiesiog palaikykite juos visose srityse ir sugebėsite jais didžiuotis!

Silpnybės: neretai tokie vaikai yra ryškūs individualistai, kuriems reikia skiepyti pagarbą kolektyvui ir bendriems interesams.

Svarbu: suteikti jiems daugiau laisvės tose srityse, kuriose aiškiai pasireiškia gabumai - juk jie gali momentaliai tapti lyderiais.

 

…Likus 2 valandoms iki pusiaunakčio

 

Jūsų vaikui gali pasireikšti nenumaldomas potraukis kurti kažką savo, esminio. Nuo pat mažų dienų šie vaikai mėgsta konstruoti, o svajodami, kuo bus užaugę, dažniausiai nurodo savos firmos, restorano arba ištisos kompanijos vadovo postą. Jie labai prisirišę prie tėvų, didžiuojasi jais ir daug kur juos pamėgdžioja. Gali būti ne pagal metus šeimyniški ir ūkiški. Nuo pat vaikystės skiepykite dukrai ar sūnui pagarbą geroms šeimyninėms tradicijoms, pasakokite jiems apie prosenelius, auklėkite juos geriausiais gimtosios istorijos pavyzdžiais – visa tai jie sugers kaip kempinė ir vėliau pritaikys savo gyvenime. Jie gali ilgai mąstyti, prieš imdamiesi kokių nors konkrečių užsiėmimų, bet ypač raginti neverta – jūsų “kūrėjai” patys nori ką nors sugalvoti ir padaryti viską savaip.

Silpnybės: gali užsidaryti savo pasaulėlyje, be to, sunkiai pakelia išsiskyrimą su viskuo, kas įprasta – su aukle, su darželiu, gyvenamąja vieta ir kt.

Svarbu: ugdyti kuo platesnį akiratį, kad vaikas savo arsenale regėtų kuo daugiau elgesio modelių, kuriuos vėliau galės panaudoti kaip asmeninius.

 

…Per dvi valandas po pusiaunakčio…(00.30 – 02.30)…

 

Tokie vaikai vystysis aiškiai pagreitintais tempais. Visada labai imlūs viskam, kas nauja, jie su malonumu mokosi, tiesa, kartais, neatlaikydami pernelyg didelių krūvių. Jiems svarbu būti visų įvykių sūkury, todėl neignoruokite jų noro bendrauti kuo dažniau su jumis: tiesiog pasakokite jiems savo istorijas iš suaugusiųjų gyvenimo. Naudinga jiems sekti kuo įvairesnes pasakas, skaityti daugybę skirtingiausio turinio knygelių ir versti laikytis disciplinos, kadangi dėl savo išsiblaškymo jie gali prasčiau išnaudoti savo sugebėjimus, negu galėtų. Jūsų atžalos įstengtų išsyk mokytis keleto užsienio kalbų, bet ir pramogauti su jais jums derėtų dažniau negu įprasta. Tokie mažieji pripažįsta tik demokratišką elgesį su savimi. Jiems naudinga kuo lanksčiau skiepyti įvairius konkrečius įgūdžius.

Silpnybės: jie gali stipriai priklausyti nuo savo bendraamžių ir susižavėti svetimomis idėjomis. Gali neretai mesti pradėtus žaidimus ar kitus užsiėmimus, jeigu stinga autoritetingo vadovavimo.

Svarbu: dėmesingai sekti savo vaiko bendravimo ratą, kadangi jis perima ne tik tai, kas gera, bet ir tai, kas bloga.

 

…Pusiaukelėje tarp vidurnakčio ir saulėtekio (2.30 – 4.30)

 

šiuo laiko tarpsniu gimę vaikai pasižymi dideliu energingumu ir gera sveikata. Jie turi susiformavę savą vertybių sistemą, taigi kai kuriais klausimais perkalbėti jų neįmanoma. Nuo pat vaikystės jie svajoja apie solidų namą, jachtą, mašiną, brangius papuošalus. Yra gana darbštūs, taigi jums gali tapti gera atrama ateityje. Iš prigimties būdami dosnūs, mėgsta dovanoti dovanas. Priversti tokį vaiką ką nors padaryti prieš jo paties valią tiesiog neįmanoma, todėl dėmesingiau įsigilinkite į jų asmeninius troškimus, talentus. Kai paūgės, galima ramiai “paleisti į laisvę” ir pernelyg nesijaudinti dėl savarankiškumo.

Silpnybės: nepakankamai kontaktuoja su aplinkiniais vaikais, viską matuoja tik asmeniniais matais. Gali kiek pritingėti ir atsilikti nuo bendraamžių, todėl neleiskite jiems nė kiek atsipalaiduoti.

Svarbu: ugdyti jų kolektyvizmo jausmą ir sugebėjimą būti su kitais – mat privatininkų pradas juose išvystytas iš prigimties.

 

Parengė Ramunė TOLVAIšYTĖ

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"