Paieška Turinys

Turinys ‘2006

 

Pagrindinės savaitraščio “Žaliasis pasaulis” 2006 metų numerių temos, autoriai (publikacijų parengėjai), rašinių pavadinimai; numeris, kuriame publikuojamas rašinys

 

I. AKTUALIJOS, RENGINIAI, ĮVYKIAI

 

BUTKEVIČIUS Zenonas, Viktoras Bergas: „darbas atgaivina...“ (sausio 13 d. – Viktoro Bergo 100 metų sukaktis), Nr.2; Motušė Korupcija įsako: pirmyn! (žemgrobių puolimai), Nr.4; Kiaulių karalienės vargai (kiaulininkystės kompleksai Lietuvoje), Nr.23.

GEDMINTAS Jonas, Sustok, žemgroby... Nr.7.

JAKIMAVIČIUS Algimantas, PAKALNIS Romas, Ėjo zoologo fotografo keliu (gamtos fotografą Kęstutį Verbicką palydėjus), Nr.24.

JONCEVA Sondra, Esame jo žodžių auginti... (laiškai atsisveikinant su Leonardu Grudzinsku), Nr.6.

KAUNECKAITĖ Milda, Fotografas Algimantas Žižiūnas: eilėmis apie žuvis ir žmones, Nr.7.

MALIšAUSKAS Antanas, Medžioklės įstatymo keisti neverta, Nr.17.

MATAITIS Antanas, Žemėje yra tik jos  vaikai (Žemės mėnuo, aplinkos tvarkymas), Nr.12; šventėje ir baliono būta (Žemės dienos minėjimas Vilniuje), Nr.22; Išugdyti atsakomybę... („Pramonės dialogas su aplinka: kaip išugdyti atsakomybę už aplinką?“), Nr.44.

NEKRAšIUS Jonas, šuns metai: 2006, Nr.1; Kalėdos, kalėdos... Nr.44.

NAVICKAS Kęstutis, Minint K.Tiškevičiaus žygio Nerimi 150 metines, Nr.38.

PAKALNIS R., SENDŽIKAITĖ J., AVIŽIENĖ D., Gėlės Mokytojui atminti (nekrologas Kaziui Eringiui), Nr.40.

PALTANAVIČIUS Selemonas, Kai atsitraukia gamta, Nr.2.

PAULAUSKAS Vacys, Meškeriotojų teises gynė ir vaikai (Vilnius), Nr.8; Ir nesijuokė puodas (akvariumininkų šventė Prienų rajone), Nr.34.

PETKŪNAS Kęstutis, Ar Vytautas Petkevičius kas griovius prie Karijotiškių?.. (Vilniaus apskrityje – kova dėl buitinių atliekų sąvartynų), Nr.6.

PETRAUSKAS Antanas, Apie skriejimą bangomis ir... baudas, Nr.26; Kada žala aplinkai pripažįstama mažareikšme, Nr.33.

PUTEIKIENĖ Nika, Lietuvos jūrų muziejus pradėjo naują sezoną, Nr.17; Vandenyno dienai – moksleivių informacinė akcija, Nr.22; Kalėdų Senelis atkeliavo pas delfinus, Nr.43.

SADAUSKAS Romas, Girinis (žodis Leonardo Grudzinsko atminimui), Nr.7.

šIMKŪNAS Romualdas, 375 atminimo puslapiai, Nr.36.

TOTORAITIS Vidas, Ko mums laukti Ugninio šuns metais, Nr.1.

TURONIS Kęstutis, Apdovanoti vokiškų nuopelnų kryžiais, Nr.1; Gamtai draugiško pavasario belaukiant... (verslas ir aplinkos apsauga), Nr.11; Kviečiame į antrąjį geografų sąskrydį, Nr.23; Viliumui pakvietus, diskutuoti panorėjus... (šalies inžinieriai ekologai tarėsi Raganiškės kaime), Nr.29; Laimėjo Lietuvos visuomenė, Nr.40.

UKTVERIS Augustas, SAGATAVIČIUS Juozas, Metai, kurie nepakeičia Juozo, Nr.26.

UKTVERIS Augustas, Vasaros paviliotieji... (aplinkosaugos inspektorių sąskrydis prie Vištyčio ežero), Nr.24; O tas žaliasis traukinys (miškininko dienos paminėjimas Panevėžio dramos teatre), Nr.31; Būkime drauge... („Žaliojo pasaulio“ Garbės leidėjai 2006 metais), Nr.44.

UMBRASIENĖ Lidija, Pajūriu migruojantys paukščiai (Pasaulinė migruojančių paukščių diena), Nr.22.

VARANAUSKAS Juozapas, Gamtosaugininko darbai nepabaigiami... (žodis apie Antaną Petrauską), Nr.2.

ŽIŽIŪNAS Algimantas, Akmenų portretai, Nr.21.

Angelės Vyšniauskaitės netekus... Nr.26.

Angelo dvasia virš kaimo šviesuolių (“Lietuvos kaimo spindulys 2005“), Nr.11.

Apdovanoti konkurso „Žmogus ir aplinka“, nugalėtojai, Nr.2.

Aplinkosauga prasideda nuo vaikų, Nr.38.

Aplinkosaugos projektams – 29 mln. Lt paramos, Nr.26.

Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos ir JT vystymo programa kartu rems vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginius projektus, Nr.30.

„Aplinkos būklė 2005“ – faktai ir skaičiai, Nr.21.

Černobylis – 20, Nr.16.

Česlovo Kudabos laureatas – Gediminas Isokas, Nr.21.

Danijos Karalystės Ministrui pirmininkui Anders Fogh Rasmussen „Dėl Danijos Karalystės kiaulininkystės kompanijų veiklos Lietuvos Respublikoje“, Nr.22.

Darbai kūrybiniam konkursui „Žmogus ir aplinka“ – iki lapkričio 27 d., Nr.39.

Europoje rengiamas didžiausias paukščių stebėjimo renginys „Paukščių palydos 2006“, Nr.33.

ES paramai gauti atrinkti 23 projektai, Nr.38.

Geocheminių atlasų autoriai įvertinti Lietuvos mokslo premija, Nr.7.

Hidroelektrines – į kontroliuojamų objektų sąrašus, Nr.33.

Hidrometeorologijos įstatymas leistų racionaliau panaudoti valstybės lėšas, Nr.8.

Išeinant – pasilikti (žodis atsisveikinant su prof. Juozu Virbicku), Nr.14.

Kviečiama teikti darbus Česlovo Kudabos premijai gauti, Nr.12, Nr.15.

Konkurso „Gamtos fotografija 2006“ nuostatai, Nr.5, Nr.9.

Konkurso „Gamtos fotografija 2005“ rezultatai, Nr.5.

Lietuva ir Lenkija siekia kartu gerinti Nemuno baseino vandens telkinių būklę, Nr.21.

Lietuvos ir Lenkijos aplinkos ministrų susitikimas, Nr.34.

Mėlynosios vėliavos apdovanojimai 2006 m. maudymosi sezonui, Nr.19.

Mokslinė elektroninė biblioteka padeda tvarkingiau praleisti atostogas, Nr.26.

Naujasis Aplinkos ministerijos sekretorius Inesis Kiškis, Nr.10.

Naujoji programa skirta užtikrinti gyventojų aprūpinimą kokybišku geriamuoju vandeniu, Nr.22.

Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną pakviesta kovoti su klimato kaita, Nr.22.

Pasirodė dvasingumu patraukusi knyga (Viktoras Armalis, „Žūklės meistriškumo formulė“), Nr.7.

Patvirtintas priemonių planas Ekologinio saugumo užtikrinimo programai įgyvendinti, Nr.7.

Premija už geriausią metų filmą apie Lietuvos gamtą – Vytui Jankevičiui, Nr.30.

Prezidentas vetavo pataisas, leidžiančias atstatyti nuosavybę į miško parkus, Nr.37.

Pristatyti seismologinės stebėsenos rezultatai, Nr.3.

Sausi karšti orai sekina šalies upes ir miškus, Nr.26.

Susitinka Baltijos šalių aplinkos apsaugos inspektoriai, Nr.20.

Sausra-2006: hidrometeorologų informacija, Nr.28.

„Sveikinu drėgną pavasario žemę...“ (Žemės dienos minėjimas Rašytojų sąjungoje), Nr.14.

Tarptautinei biologinės įvairovės dienai skirtoji šventė Kairėnuose, Nr.19.

Trakų krašto gamtos bičiuliui Jonui Kriaučiūnui – 50!, Nr.29.

Turinys – 2005, Nr.1.

Vilniuje – Helsinkio komisijos pasitarimas, Nr.24.

Visą poilsio sezoną Baltijoje galima plaukioti vandens motociklais, Nr.19.

Vis smarkiau veržiama kilpa savavališkoms statyboms, Nr.40.

 

II. TARšA. ATLIEKOS, JŲ TVARKYMAS. ALTERNATYVIOJI ENERGETIKA.

 

ALEKNIENĖ Henrieta, Vėjas žmogui tarnauja šimtmečius, Nr.43.

BUROKAITĖ Agnė, „Kateriuko“ draugų veikla (Zarasų r. Samanių p.m.), Nr.19.

ČEPULIS Egidijus, Ar bus utilizuojamos padangos ir bendrovėje „Joniškio švara“?, Nr.9.

GRIGALIŪNIENĖ Stefanija, Atlieka – ne šiukšlė (Joniškis), Nr.44.

JUOZALĖNAS Andrius, Apdovanoti akcijos „Rink baterijas – 2006“ nugalėtojai (Vabalnininkas), Nr.43.

 

KOTAS Otas, šiukšlės skraido lyg drugiai (Kiškėnų sąvartyno bėdos), Nr.43.

LEšČINSKAS Vytautas, Kai egzaminuojamos auklės (medicinos atliekos), Nr.35; Kai kas patenka ir į senuosius sąvartynus... (pavojingų atliekų tvarkymo problema), Nr.36; Ar (ne)reikia Lietuvai liuminescencinių lempų perdirbimo įmonės?, Nr.38; Po mūsų – nors ir tvanas (pavojingosios atliekos bankrutavusiose įmonėse), Nr.39; Apie rimtą darbą – linksmai („Mokykla be atliekų“, Kėdainiai), Nr.40; Kai atlieka – ne šiukšlė... (aptariant „Antrinių žaliavų perdirbimo plėtros 2006-2010 metų galimybių studiją“), Nr.41.

MARKEVIČIENĖ Sigita, Hidroenergetika: už ir prieš, Nr.12.

MATAITIS Antanas, Kas gydo žaizdas žemės mūsų (VšĮ „Grunto valymo technologijos“ veikla), Nr.7.

MAŽŪNAITIENĖ Daiva, Įrenginių standartizavimas, įvairovė ar?... (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės - TIPK – įgyvendinimo patirtis ir perspektyvos), Nr.2.

PAVASARIS Stasys, UAB „Traidenis“ gaminamos nuotekų valyklos valo pigiai, Nr.31.

PETRAUSKAS Antanas, Sąvartynai: problemos ir sprendimai (žvilgsnis iš Briuselio pusės), Nr.28.

STONIENĖ Jolanta, Kultūringas žmogus – švari aplinka (akcija „Rink baterijas 2006“ Telšiuose), Nr.42.

TURONIS Kęstutis, Taisykime šiukšlei kelią (Vilnius), Nr.3; Gaminiai ir žmonės: 2005 metų geriausieji..., Nr.5; Bendrovė, kuri žinoma Kuveite (UAB „Traidenis“ plečia savo veiklą), Nr.31.

UKTVERIS Augustas, AUGLYS Vitalijus, ZABULIS Ričardas, Pupas auginsime mes, o kiaules...  (kiaulininkystės kompleksų statybos Lietuvoje problematika.), Nr.8.

UKTVERIS Augustas, MAKAUSKAS Arūnas, Skųsime ar skųsimės (į ką orientuotos sostinės Tarybos patvirtintos naujosios buitinių atliekų tvarkymo taisyklės: į pinigus, moralę ar elementarų lozungą – teršėjas moka?), Nr.25.

UKTVERIS Augustas, Kuo tu vardu, elektronine atlieka?.. Nr.38; Kai kas supūva, o kai kas – subjūra... (žvilgsnis į organinių ir biodegraduojamųjų atliekų srautus), Nr.39; Įstatymo įkaito vardu... (kas (ne)sutalpinama pakuotėse...), Nr.40; Kai prakalba kišenė... (kiek Lietuvoje reikia atliekų tvarkytojų?), Nr.41.

ŽALYS Aleksandras, Mįslingo skelbimo trumpos kojos!.., Nr.9.

Akcijos-konkurso „Rink baterijas 2006“ aprašymas, Nr.10.

Apie cheminių medžiagų tvarkymą – populiariuose lankstinukuose, Nr.37.

Aplinkosaugininkai įspėja: granulių gamyklos veikla gali būti sustabdyta, Nr.26.

Aplinkosaugininkų akcijos skatina geriau tvarkyti elektroninės įrangos atliekas, Nr.32.

Atliekų tvarkymo taryba aptarė savo veiklą, Nr.6.

 „Aviridis“ priėmė ES biokuro gamybos projekto „5 EURES“ dalyvius, Nr.17.

„Baloša“ siūlo pagalbą energetinių gluosnių augintojams, Nr.17.

Bendrovė bus nubausta už aplinkos teršimą nuotekomis, Nr.36.

Chloramfenikolio prevencijos programa; Patikslintas valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, Nr.4

Didžiausia miestų oro kokybės problema – užterštumas kietosiomis dalelėmis, Nr.15.

Etiketėje turės būti nurodytas stiklinės taros užstato dydis, Nr.26.

Formuojama biokuro gamybos ir ekologijos verslo bendrovė „BioNovus“, Nr.26.

Iš didžiausių Baltijos jūros taršos šaltinių sąrašo išbraukti penki Lietuvos objektai, Nr.25.

Į miestą – be automobilio, Nr.30.

Keliams barstyti – kuo mažiau valgomosios druskos, Nr.37.

Konteineriai atliekoms rūšiuoti iškeliauja į savivaldybes, Nr.22.

Kviečiame dalyvauti akcijoje „Rink baterijas 2006“, Nr.10.

Licencijos – „Žaliajam taškui“ ir „Infobalt EPA“, Nr.21.

Lietuva patvirtins įsipareigojimą mažinti Baltijos taršą, Nr.42.

Mažoms gyvenvietėms – kokybišką geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo sistemas, Nr.25.

Nuotekos Kaune bus dar geriau išvalomos naujojoje valykloje, Nr.35.

Perdirbimo savaitės tikslas – skatinti rūšiuoti atliekas, Nr.42.

Po 10 metų Kuršių mariose bus galima maudytis, Nr.23.

Priekaištų pliūpsnis – atsakas į paramą ir raginimus spręsti sąvartynų problemas; Ruošiamasi steigti vadinamuosius „REACH“ pagalbos biurus, Nr.7.

Savaitę – be automobilio, Nr.31.

Skalbimo miltelių gamintojai ir tiekėjai įsipareigojo labiau tausoti aplinką, Nr.14.

Skelbiamas kelionės konkursas „Atliekų tvarkymas užsienyje“, Nr.29.

Sumažės aplinkos tarša patvariaisiais organiniais teršalais, Nr.32.

šiemet jau trijuose miestuose pradėjo veikti nauji valymo įrenginiai, pastatyti naudojantis ES parama, Nr.37.

Trakuose „Vienituras“ įrengė pusiau požeminius konteinerius, Nr.33.

Už žolės deginimą teks atsakyti, Nr.19.

Vaikantis pelno, atliekos iš Vokietijos į Lietuvą buvo įvežtos neteisėtai, Nr.25.

 

III. MIšKAI, MEDIENA, KITI GAMTOS IšTEKLIAI, JŲ APSAUGA

 

BURBA Stasys, Miškas bus išparceliuotas, Nr.2.

DAGILIS Jonas, Ąžuolus išnaikins biurokratai (privatūs miškai), Nr.32.

DANAUSKIENĖ Vilma, Į girią žvelgia iš paukščio skrydžio (Veisiejų MU), Nr.43.

DELTUVAS R., VASILIAUSKAS A., RIEPšAS E., JUODVALKIS A., KARAZIJA S., J.KENSTAVIČIUS, J.RUSECKAS, E.BARTKEVIČIUS, J.MAŽEIKA, A.KULIEšIS, Privatizuoti Lietuvos valstybinius miškus netikslinga, Nr.2.

GYLIENĖ Onutė, Grybai patys į krepšius lindo (švenčionėlių MU), Nr.36.

KADŪNAS Kęstutis, Ar laikas skambinti pavojaus varpais dėl senkančių šulinių?, Nr.28.

KAIRIŪKšTIS Leonardas, Dėl Lietuvos miškų statuso: valstybinis ar privatus miškas, Nr.2.

KAZITĖNAS Alfonsas, Sertifikatas skatino dirbti miškuose geriau... (Biržų MU), Nr.12, Į plačialapius miškus sėlina nelaimės, Medelynui – per milijoną (Biržų MU), Nr.13; Atrankinėse – pažangiau (Biržų MU), Nr.17; Linkėjo išlikti švyturiais (85-mečio minėjimas Biržų MU), Nr.32; Išsakė pasiūlymus ministrui; Prie poilsiavietės – pažintinis takas (Biržų MU), Nr.37; Ne iš kelmo spirtieji. Pasitikrino visuomenės požiūrį (Biržų MU), Nr.42.

KEROSIERIUS Leonas ir kt., Dėl stichinių nelaimių ir ūkinės veiklos padarinių žuvininkystėje (pareiškimas-kreipimasis į LR Prezidentą V.Adamkų), Nr.32.

KIBILDYTĖ Kristina, Naujosios vandens politikos įgyvendinimas Lietuvoje, Nr.5.

LEšČINSKAS Vytautas, Ten patys gražiausi miškai (Veisiejų MU, Kapčiamiesčio girininkija), Nr.1; Miškai tarp ežerų mėlynųjų akių (Veisiejų MU), Nr.3; Kapčiamiesčio medelynas plečiasi, gražėja... (Veisiejų MU), Nr.16; Sulaikyti įžūlūs „elektrikai“, Nr.37.

LEšČINSKAS Vytautas, MIERKIS Vygantas, Tarp girių didžių (Trakų MU), Nr.30.

MALIšAUSKAS Antanas, Ar tikrai medžiotojai yra laukinės gyvūnijos priešai?, Nr.34.

MATAITIS Antanas, Raimondas Ribačiauskas: „Mylėkime medį, kaip gyvenimą...“ (Miškininko dienos šventė Vilniaus MU), Nr.32.

MIKELIŪNAS Kęstutis, Žemėj Lietuvos ąžuolai... nežaliuos, Nr.29.

NEKRAšIUS Jonas, Vandens galia, Nr.24.

PANSEVIČ Karolina, Aplankyk, protingoji Pelėda! (Trakų MU surengta šventė „Žemė – gyvybės planeta“), Nr.17.

PAULAUSKAS Vacys, Auklės žuvininkų nedžiugina... (konferencija „Lietuvos vidaus vandenų žuvininkystė ir žuvivaisos plėtra“), Nr.15; Anei žvyno, anei „babatuko“?.. (žuvininkystės rūpesčiai); Kaip į Nevočius lynai keliavo..., Nr.21; Atėjūnas daro tvarką (nuodėgulinis grundalas – jau Lietuvoje), Nr.32-33; Ir tarnauja girininkas miškui ir žmogui (apie Išlaužo girininką Vidmantą Morkūną, ), Nr.36.

PETKŪNAS Kęstutis, Mums reikia oro (Trakų rajone gelbėjamos dūstančios žuvys), Nr.10.

RIBIKAUSKAS Vytautas, Žodis apie žudikus (vieni šeria – kiti karia), Nr.16;

RUTKAUSKAS Redas, Varžėsi moksleiviai ir mokytojai; Kai teptukas prakalbo (JMBB, Kazlų Rūdos MU), Nr.23.

STACEVIČIUS Vytautas, Kūrėjų dvasia – miškams ir žmonėms... (Veisiejų MU), Nr.21.

TURONIS Kęstutis, Pigiau – nebūna! (pamąstymai apie miškus ir grybų šventę Varėnoje), Nr.35.

TUMOSA Rimas, Miškasodžiui prasidėjus... (Veisiejų MU), Nr.16.

UKTVERIS Augustas, RIBAČIAUSKAS Raimondas, Siekiant kompromiso... (Vilniaus miškų urėdija: visuomenė ir miškininkai), Nr.11.

UKTVERIS Augustas, VERSEKĖNAS Gintautas, NENARTAVIČIUS Artūras, Prie piliakalnių žilųjų... (Vilniaus MU Dūkštų girininkijoje), Nr.30.

UKTVERIS Augustas, TRUSKAUSKAS Zdislovas, Be šoko terapijos seansų, Nr.30.

UKTVERIS Augustas, Užaugti su medžiu (Vilniaus MU, miškininkų popietė su sostinės visuomene), Nr.13; Mainos rūbai žalio miško... (švenčionėlių MU), Nr.15; Taip įprasta: nusilenkti medžiui... (Nemenčinės MU) , Nr.17; UKTVERIS Augustas, Sueiga be amalo (Lietuvos miškininkų sąjungos 9 suvažiavimas), Nr.20; Dar vienas langas į gamtą (Kaišiadorių MU: „Girelės“ pažintinio tako atidarymas), Nr.21; Nuo Baltojo kalno pasukus... (Ukmergės miškininkų įrengtojo turistinio-poilsinio tako atidarymas greta Kernavės), Nr.33; Ąžuolai žaliuos slėny Krašuonos... (devintosios JMB tūkstančio ąžuolų giraitės sodinimas Utenoje), Nr.34;

VALČIUKIENĖ Genovaitė, „Plaukia Lietuvos miškas... plaukia“, Nr.18.

VARANAUSKAS Juozapas, Kai miškui esame savi... Nr.18.

VITKAUSKAS Povilas, Medžių suaugimai, Nr.41.

Akcijos „Miškas 2006“ tikslas – užkirsti kelią savivalei, Nr.6.

Akcijos „Miškas – 2006“ metu išaiškinama vis daugiau pažeidėjų, Nr.8.

Bus ieškoma naujų naftingų plotų, Nr.27.

Dėl gaisrų pavojaus laikinai uždrausta lankytis kai kuriuose šalies miškuose, Nr.26.

Generalinės miškų urėdijos ir miškų urėdijų tarpinstitucinis bendradarbiavimas gesinant miškų, durpynų gaisrus, įgyvendinant miško apsaugos prevencines priemones, Nr.26.

Kas ji – ugnis: pribuvėja ar panacėja?.. (žolės ir miškų gaisrai – didžiulė žala gamtai), Nr.19.

Keisis vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarka, Nr.41.

Kuo mažiau sniego ant ledo – tuo saugiau žuvims; Vilkų medžioklė 2005-2006 metų medžioklės sezone; Įsibėgėja akcija „Miškas 2006“; Kurapkų pulkeliai labai praretėja žiemą; Nr.7.

Lašišoms neršti – vis saugiau, Nr.41.

Lietuva – Europos valstybių miškų valdytojų asociacijos narė, Nr.21.

Lietuva siekia tiesioginių išmokų už energetinius augalus, Nr.4.

Lietuvos gamtos fondas nepritaria valstybinių miškų privatizavimui, Nr.15.

Lietuvos gyventojai pasisako už miškų plėtrą ir prieš vertingiausių vietų privatizavimą, Nr.37.

Miškų ūkio konsultacinė taryba aptarė mokslinių tyrimų rezultatus, Nr.10.

Naftos išteklių naudojimo konkursą laimėjo „LL investicijos“, Nr.42.

Norintiems įveisti mišką privačioje žemėje sudarytos palankios galimybės pasinaudoti parama, Nr.6.

Numatyti galimus gaisrų židinius padeda naujasis durpynų žemėlapis, Nr.27.

Pakeista mėgėjiškos licencinės žūklės tvarka padės išsaugoti unikalią ekosistemą, Nr.41.

Pakeitus medžioklės taisykles, keičiasi pilkųjų kiškių medžioklės tvarka, Nr.42.

Parengti vidinės miškotvarkos projektą bus paprasčiau ir pigiau, Nr.33.

Per akciją „Lašiša 2006“ jau išaiškinta beveik 300 pažeidimų, Nr.37.

Prasideda akcija „Lašiša-2006“, Nr.30.

Sėjamąsias kanapes galės auginti tik turintys licencijas, Nr.22.

Skatinamas miško kirtimo atliekų naudojimas biokuro gamybai, Nr.31.

Stambinti vandens įmones – būtina vandens ūkio pertvarkos sąlyga, Nr.25.

Už menkę – kateris, Nr.24.

Už Miškų įstatymo pažeidimus per pusmetį skirta daugiau kaip 500 tūkst. litų baudų, Nr.28.

Už savivalę Riešėje – griežtas atpildas ir iškirtusiems mišką, ir pareigūnams, Nr.28.

Valstybės valdomų miškų ūkio politika įrodė savo pranašumus, Nr.1.

Žuvininkai ugdys gebėjimus pasinaudodami ES parama, Nr.12.

Žuvų pavadinimų žodynas, Nr.21.  

 

IV. SAUGOMOSE TERITORIJOSE. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

 

AMšIEJIENĖ Elena, Nauji veiklos metai (Metelių RP Gamtos mokykloje), Nr.11.

BAČKYS Vytautas, Miško gyventojai sulaukė vaišių (Žagarės RP), Nr.8; Žagariečiai su džiaugsmu palydėjo žiemą (Žagarės RP), Nr.11.

BAGOČIENĖ Asta, šauklių ir Kulalių riedulynai; Pasidairymai po Salantų apylinkes nuo dviračių (Salantų RP), Nr.34; Kampeliai, širdžiai brangūs... (Salantų RP), Nr.43.

BARTMINAS Saulius, Išvystant realybę (kelionės su moksleiviais po Lietuvos saugomas teritorijas), Nr.28.

BASTIENĖ Birutė, Apkabinti šventoje žemėje išaugusį ąžuolą (nuomonė apie piliakalnių augmenijos tvarkymą; Pagramančio RP), Nr.22.

BLAŽULIONYTĖ Dalia, Neperskaityti praeities puslapiai (Kauno marių RP), Nr.7; Kaip margi paukšteliai pamariais skraidė (Kauno marių RP) , Nr.16; Senasis Nemuno slėnis moksleivių akimis(Kauno marių RP), Nr.27.

BUTKEVIČIUS Zenonas, Atsiprašymo žodis (Žuvinto rezervatas), Nr.13; Kol netrenks Perkūnas... (Neringos NP), Nr.18; Vietoje aukso paplūdimių – betono luitai? (pasvarstymai apie Kuršių nerijos ateitį), Nr.34.

BUTKEVIČIUS Zenonas, PRANAITIS Arūnas, Žuvintui pritrūko kvapo, Nr.27.

DULINSKAITĖ Violeta, Geri darbai gamtai (Ventos RP), Nr.13, Ne – žolės deginimui! (Ventos RP), Nr.14; Tyrinėjamos atodangos, Nr.24; šventė Santeklių poilsiavietėje (Ventos RP), Nr.26; Ventos regioniniame parke jau suskaičiuoti tulžiai; Turizmas, gamta, Viekšniai, Nr.26; Dviračių žygis „Lietuva – Latvija; Gražiausios sodybos Ventos regioniniame parke, Nr.27; Rengiamas tvarkymo planas, Nr.28.

GUDAVIČIUS Henrikas, Apie laukines bites, gaisrus ir... taurus (Čepkelių valstybinis rezervatas: realijos ir aktualijos), Nr.3.

GUDAVIČIUS Henrikas, LAPELĖ Mindaugas, Dar viena kelionė į Raistą (pristatant kn. „Raistė“, Čepkeliai), Nr.17.

 GUDAVIČIUS Henrikas, LAPELĖ Mindaugas, Ranka ant Gamtos pulso (Dzūkijos NP), Nr.41.

GULBINAS Zenonas, Valdymo planas Dovinės upės baseinui (Žuvintas), Nr.40.

KAIRIENĖ Reda, Kauno marios – paukščių apsaugai svarbi teritorija (Kauno marių RP), Nr.8.

KALAšINSKAS Tomas, Savanoriai iš Vokietijos – Pagramantyje (Pagramančio RP), Nr.27.

KAROšAITĖ Inga, Prakalbintoji istorija... (Krekenavos RP), Nr.1.

KONDRATAVIČIŪTĖ Inga, Inkilai didžiosioms miegapelėms (Metelių RP), Nr.15;

KROMPALCIENĖ  Rita, Dabrupis kviečia... (Pagramančio RP – naujas pažintinis takas), Nr.36.

KURLAVIČIUS Petras, Miškai ir biologinė įvairovė (kaip ja rūpinamės dabar ir kaip rūpinsimės artimiausiais metais?), Nr.30.

LEšČINSKAS Vytautas, Žaliuok, ąžuolėli! (Vištyčio RP), Nr.17; Nenutrūksta lankytojų srautas (Dieveniškių istorinis RP), Nr.28;

LIANDSBERGIENĖ Ona, Po valstybinius parkus keliaus mobilios ekspozicijos, Nr.7.

LINKEVIČIENĖ Rita, Kas laukia Amalvos pelkės? (Žuvintas), Nr.39.

MARTINAVIČIŪTĖ Diana, Nes žmogus yra tik jos dalelė... Nr.7; „Pavydžiu paukščiams...“ (Anykščių RP), Nr.36.

MATULEVIČIŪTĖ Dalytė, Buveinės, kurias būtina prižiūrėti (Žuvintas), Nr.38.

MOTIEKAITYTĖ Vida, STACKEVIČIUS Antanas, NAVYS Evaldas Vylius, Pasaulinės augalijos švyturiai, Nr.10.

PARšONIS Pranas, Svajonės apie neįprastą draustinį (Rokiškio r.), Nr.40.

PILECKAS Marijus, Buvusią gyvastį paliose išsaugant (biologinės įvairovės išsaugojimo problema saugomose teritorijose – Viešvilės, Kamanų, Žuvinto rezervatuose), Nr.12.

PLATŪKYTĖ Eglė, Kodėl saugome pelkes? (Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas), Nr.9; Gandro „bolius“ (Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas), Nr.14;

POVILAITIS Arvydas, Kaip tvarkyti Dovinės baseino vandenis? (Žuvintas), Nr.39.

PUPININKAS Saulius, Dūkštos slėnio sparnuočiai (Neries RP), Nr.6.

RUNDZAITĖ Jurgita, Gegužės 24-oji – Europos parkų diena, Nr.19.

RUTKAUSKIENĖ Rasa, Mums pavyko! (Anykščių RP veiklą pradėjo JMBB „Skruzdėliukai“), Nr.6; Vasario sniegui pavasariu kvepiant... (JMBB, Anykščių RP), Nr.10; Gamtos pamokos, Nr.22; Oi, kiek gilių!.. (Anykščių RP), Nr.36.

SATKŪNAS Jonas, ...Ir iš termokarstų „išsprūdę“ ežerai! (Tytuvėnų  RP geologijos ir geomorfologijos įdomybės.), Nr.9.

SAVICKAITĖ Dalia, Cimbolininkų ir dūdmaišininkų stovyklos kviečia, Nr.19.

SINKEVIČIUS Žydrūnas, Kai balose šienaudavo... (Žuvintas), Nr.37.

SPRAINAITYTĖ Sigita, Vandenų ir kalnų stichijose (Kroatijos nacionaliniuose parkuose), Nr.38.

STANULIONIENĖ Ema, Kaip svetelius sutikti... (pavasaris – turizmo sezono pradžia; Aukštadvario RP), Nr.14; Turizmo savaitė Aukštadvaryje, Nr.35.

STANKEVIČIUS L., Įdomus projektas (Kauno marių RP), Nr.44.

STANKEVIČIŪTĖ Asta, Tvarkėme Minijos pakrantes (Salantų RP), Nr.21; Gamta – gyvų organizmų buveinė, Nr.22;  

STONČIUS Darius, Kai sėdime ant parako statinės... (Kuršių nerijos NP), Nr.19.

šALTIENĖ Dainora, Vėju pralėkė metai... (Nemuno kilpų RP), Nr.1.

šIMKŪNAS Romualdas, Žmogus laimėjo kovą (Kuršių nerijos NP), Nr.2.

šPILIAUSKAS Talvydas, Kol Žemė sužydės (Žemės diena Aukštadvario RP), Nr.14; Sugrįžkite pavasariui atėjus... (Paukščių palydos Aukštadvario RP), Nr.35.

TAMINSKAS Julius, Didieji Žuvinto ir Simno teršėjai, Nr.36.

TAMOšIŪNAS Saulius, Patyrus gamtos didybės pažinimo jausmą (albumo „Čepkeliai“, skirto šio rezervato 30-čiui, pristatymo proga), Nr.9; Drevinė bitininkystė atgimsta (Dzūkijos NP), Nr.29.

TURONIS Kęstutis, Ir pasakojimai apie Antarktidą (Tytuvėnų RP rinkosi Lietuvos geografai), Nr.28.

UKTVERIS Augustas, BAšKYTĖ Rūta, Ant kaktos sviesto neieškant... Nr.9; Pirksime – Parduosime – pirksime,  Nr.37.

UKTVERIS Augustas, LAURUKĖNIENĖ Vida, Praskleisi apnašas, rasi sidabro?.. (Pavilnių ir Verkių RP), Nr.24.

UKTVERIS Augustas, LAURUKĖNIENĖ Vida, Ką apsakysi ropojantiems?.. (Pavilnių ir Verkių RP), Nr.44.

UKTVERIS Augustas, Ko nupliko Medvėgalis?.. (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomas projektas „Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra“, Varnių RP), Nr.16; Vizija – kaip žydėjimas... (Plukių diena Dūkštų ąžuolyne; Neries RP), Nr.18; Žvilgsnis į erelio akis (projektas „Jūrinių erelių apsauga Lietuvoje“), Nr.23; Palei „šunelį“, „Karvutę“ ir... (Neries RP pristatytas naujas turistinis maršrutas), Nr.35; Juros periodo parkas – Papilėje! (Ventos RP) Nr.36.

ULINSKIENĖ Renata, Biržų giria – kerpių karalystė (Biržų RP), Nr.17.

UMBRASIENĖ Lidija, Tarp dviejų vandenų (Kuršių nerijos NP), Nr.34; Gyvenimas prie žiemos slenksčio (Pajūrio RP), Nr.43.

URBONAS Alvydas, Vilkų takais (Kamanų valstyb. gamtinis rezervatas), Nr.9.

VENSKUTONYTĖ Vaida, Mes laukėme (Kauno marių RP), Nr.16.

VITKAUSKAS Povilas, Kultūrinis kraštovaizdis ir gamtinės vertybės (Kauno marių RP), Nr.13.

ZABLECKIS Nerijus, Garbė  baliniam vėžliui (Veisiejų RP), Nr.37; Reti galvijai – vėžlių išsaugojimui (Veisiejų RP), Nr.42.

Bešeimininkių pastatų saugomose teritorijose demontavimas, pažeistų teritorijų rekultivavimas bei objektų atkūrimas (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba), Nr.43.

Ida Stankevičiūtė (nekrologas, Neries RP), Nr.25.

„Kaziuko žuvelės“ vilioja Jus į Palūšę, Nr.8.

Lankytojai į regioninius parkus žvelgs iš 15 metrų aukščio, Nr.30.

Miškininką Vladą Leonavičių palydėjus... (Pavilnių ir Verkių RP), Nr.17.

Nauja E.Drobelio knyga – apie gervę, Nr.29.

Nauja turistinė trasa Neries regioniniame parke, Nr.32.

Neringos savivaldybės sprendimų teisėtumą vertins teismas, Nr.6.

Plukių diena Dūkštų ąžuolyne (Neries RP), Nr.17.

Rašinių konkurso „Bioįvairovės apsauga gyvenamojoje vietovėje“ nuostatai (Lietuvos jaunimo turizmo centras, VU Ekologijos institutas), Nr.6.

šikšnosparniams įsikūrus buvusiuose įtvirtinimuose (Pavilnių RP), Nr.6.

Tvarka Alksnynės kontrolės poste priklauso tik nuo Neringos savivaldybės (Kuršių nerijos NP), Nr.26.

UNESCO pasaulio paveldo objektas – Struvės geodezinis lankas, Nr.24.

„Vėžlių diena“ Veisiejuose, Nr.34.

Vėlinių ugnelės šviesa (Pavilnių ir Verkių RP), Nr.36.

Visą vasarą Kuršių nerijos NP budės mobilios aplinkosaugininkų grupės, Nr.23.

Žinynas „Lietuvos saugomos teritorijos“, knygelė „Lietuvos saugomų teritorijų emblemos“, Lietuvos saugomų teritorijų žemėlapis, Nr.29.

 

V. EKOšTRICHAI MIESTUI, SAVIVALDYBEI

 

AKUCEVIČIENĖ Lina, Ką pasiūlė rudenėlis (Panevėžio Gamtos mokykla: paroda-akcija „Rudens kraitelė 2006“), Nr.64.

BORNIAUSKYTĖ Silva, šalčios žemės pavilioti (Vilnius), Nr.24.

BRAZAUSKIENĖ Dalia Marija, Ir nerimas dėl gulbiukų (paskaitos Daugų moterų klėtelėje), Nr.29.

ČEPORYTĖ Laura, Kur gyvename, kuo kvėpuojame... (Mažeikiai), Nr.18.

ČIŽIENĖ Birutė, Bendradarbiavimas su kaimynais latviais; Jaunieji gamtininkai stebino darbų įvairove (Joniškis), Nr.9.

DOMARKIENĖ Zita, Gamta, kaipo vaizdingiausias vadovėlis (aplinkotyrinės veiklos dešimtmetis Baubliuose, Kretingos r.), Nr.15.

DOROFĖJIENĖ Kristina, Kai išsivaduos upelė... (Žemės diena Papilėje), Nr.13.

ERLICKYTĖ Regina, Niekas nenorėjo išvykti... (atostogos kauniškėje stovykloje “Kamanė“), Nr.28.

GADLIAUSKIENĖ Janina, Pilaitės ežerai – žmonėms, o ne mafijai (Vilnius), Nr.22;

GASIŪNAS Gediminas, Net „kampus“ gaudėme (Žemės dienos šventimas Biržų r.), Nr.16.

GEDMINAS Vaclovas, Įsikūrė baltasis raganosis (Kauno zoologijos muziejus), Nr.35.

JABLONSKAITĖ Regina, MAŽEIKIENĖ Irena, Akistata su žmogumi... (Alytus), Nr.1.

JUCIŪTĖ Indraja, „Moksleiviai gimtinės takais“ (Anykščiai), Nr.25. 

JUOZALĖNAS Andrius, Lietuviški „stalagmitai“ upėje (Vabalninkas), Nr.11.

KAZITĖNAS Alfonsas, Karstas drebina miestą; Siekia pelnyti vėliavą; Kraštas turtingas gandrų (Pasvalys), Nr.18; Biržiečiai išlydėjo sparnuočius, Nr.34;

KIELA Bronislovas, Suvienijančiosios kibirkštys („Jovarinės 2006“: Utenoje kaipo vertybėje), Nr.30.

KLIMINSKIENĖ Regina, Žmogaus giedrai (bendrija „Žalioji gija“, Panevėžys), Nr.37.

KONSTANTINAVIČIŪTĖ Akvilina, GRYBAUSKAITĖ Ineta, BOZAITĖ Giedrė, Mes norime papuošti Alytų!, Nr.24.

LEšČINSKAS Vytautas, ...ir ekologai priekaištų neturi (stovyklavietė prie Vištyčio ežero), Nr.1; Ir žiemą – su augalais (Kauno moksleivių techninės kūrybos centras), Nr.2; Tilteliu – į naują gyvenimą (Kauno botanikos sode), Nr.5; Naujovių metas (Ekoštrichai Elektrėnų kraštui), Nr.8; švaros sargyboje – „teletabiai“, (Elektrėnai), Nr.9; „Galbūt didėja gyventojų ekologinis sąmoningumas“ (ekoštrichai švenčionių kraštui), Nr.14; Sisteminės veiklos link (Radviliškio r.), Nr.19;  Po talkos – šešupės pakrantės dar švaresnės (Marijampolės sav.), Nr.21; Pasodino medelių prie šventojo šaltinėlio (Lazdijų r.), Nr.22; Ir magistralė, ir senieji chemikalai, ir... (Marijampolės regiono aplinkosaugos problemos), Nr.23; Dar trūksta gerų darbų (Vilkaviškis), Nr.25; „Lemia sąmoningumas ir ekologinis išprusimas“ (Pakruojis); Vandens telkiniai: svarbiausia, kad būtų tikri šeimininkai (Marijampolė), Nr.26; Naujovės neaplenkia ir kaimo; Pirmaujantys ekologinėje veikloje (šalčininkų r.), Nr.29; Tarsi graži šeima (Vilnius: pagerbiami tvarkingiausi sodininkai mėgėjai), Nr.29; Vaikai grįžta į Gamtos mokyklą (Vilniaus botanikos sodas), Nr.31; Padeda gyventi ekologiškiau (Buivydiškės), Nr.31; Jie puošia sostinę (konkursas „Žydintis Vilnius-2006“); Pasirinkti būta iš ko (tradicinė augalų paroda „Lietuvos žiedai“), Nr.33;

LUKOšIŪTĖ Judita, Draugaujame (atgarsiai: Europos judrioji savaitė šiauliuose), Nr.34.

MAŽEIKIENĖ Irena, TEBEKINIENĖ Marija, Sveikatos ir draugystės taku (Alytus), Nr.26.

MULEVIČIUS Juozas, Ten, kur ganosi elniai... (Joniškio r.), Nr.30.

MYKOLAITIENĖ Lijana, Įvertinant ir kraštiečių nuopelnus (Žemės diena Marijampolėje), Nr.14.

NAVAGRECKYTĖ Simona, Akcija „Asilų takas“ (Telšiai), Nr.23;

PAULAUSKAS Vacys, Toji gelbstinti stiklinė dėžutė (svečiuose pas Vilniaus akvariumininkus), Nr.4; Kvepianti žole stiklinė dėžė, Nr.14; Pavasaris SOS vaikų kaime, Nr.17.

PETKŪNAS Kęstutis, Gero vėjo! (Vilniaus buriuotojai – ekologiško transporto propaguotojai Trakų krašte), Nr.22.

PETRIKIENĖ-KLADNO Tatjana, Gražus mūsų Vilnius, Nr.41.

RAUBIENĖ Vilija, Po „Žaliosios gijos“ sparnu (Panevėžys), Nr.22.

RINKEVIČIENĖ Rima, Pavasaris dovanoja... (Žemės dienos šventimas Alytaus r.), Nr.16.

RUZGIENĖ Vaida, Tas nuostabus varlių pasaulis! (Klaipėda), Nr.17.

SABALIAUSKAS Zenonas, Veisiejuose – apsiniaukusios dienos, bet šviesūs vakarai (Veisiejų MU), Nr.42.

SADAUSKAS Leonas, Neįprastai liūdnas pavasaris (Salakas, Zarasų r.), Nr.19.

SAMAVIČIŪTĖ Jurgita, Mums rūpi mūsų ateitis (Panevėžys), Nr.6; Žemei reikia draugo!.. (Žemės diena Skaistakalnyje), Nr.12.

SERVA Antanas, Žvelgti globaliai, veikti lokaliai (šilalės S.Gaudėšiaus gimnazija – tarptautinio projekto ENO dalyviai), Nr.33.

SOVIENĖ Jolanta, Vidzgirio miško pamokos (Alytus), Nr.24; Skrajūnai Alytaus mieste (Gulbinės ornitologinis draustinis – migruojančių paukščių prieglobstis), Nr.33.

STATKIENĖ Jovita, Pažinti Gamtos veidą... (Mažeikių r., Pikeliai), Nr.18.

šEMELIS Vytautas, Į Europą – ne tuščiomis (švenčionių r.), Nr.21.

šERPENSKAITĖ Agnė, Staigmenos, kurių nematome (Kamanų rezervatas), Nr.43.

TAMOšIŪNAS Saulius, Argi tai nėra nuostabioji tradicija! (Pasaulinės Žemės dienos minėjimas Merkinėje, Varėnos r.), Nr.16; Ir apie Ūlą, kaipo magistralę (klubas „Eurika“, Varėna), Nr.21.

TAUTAVIČIUS Skirmantas, Ir apie varles, kurios išgelbės Traupį! (Žemės dienos šventė Traupyje), Nr.13.

TROTIENĖ B., Žinių savaitgalis Žemaitijoje (Molėtai), Nr.25.

TURONIS Kęstutis, Ar Vilniuje reikia tramvajaus?, Nr.10; Jei nuo kalbų būtų sukama prie... (konferencija „Žalias Vilnius 2006“), Nr.15; Grybai, mėnulio fazės, skrendančios gervės ir... grybų šventė Varėnoje, Nr.32; Mirgančios rudens spalvos (Vilnius), Nr.34; Kur pušys ąžuolą pagimdė... (profesorių Alfonsą Basalyką menant), Nr.39.

UKTVERIS Augustas, BEKASĖNAS Mykolas, Gyvenimas sostinės pašonėje (Vilniaus r.), Nr.27.

UKTVERIS Augustas, MINKAUSKAS Algimantas, Nuo „plaštakių“ iki pakalnučių, Nr.3.

UKTVERIS Augustas, Informacijos versmė (Kauno miesto savivaldybėje pradėjo veikti Visuomenės informavimo apie aplinką centras), Nr.4.

UKTVERIS Augustas, STANIKŪNIENĖ Marija, Kas rūpi ciesoriui savininkui, o kas... (darnaus vystimosi veidas Kauno mieste), Nr.6.

UKTVERIS Augustas, Gintautas KINDURYS, Sąvartyne, sąvartynėli, užsidaryk!... (ekoštrichai Ignalinos kraštui) , Nr.11.

UKTVERIS Augustas, JAKUBAUSKAS Edmundas, Kas man iš tos laimės ir iš tos plėtros... (Vilnius), Nr.18.

UMBRASIENĖ Lidija, Sausis prie jūros (Palanga), Nr.6.

VASILIAUSKAITĖ Skaistė, Darbai, kurie pakylėjo (ukmergiškių gimnazistų „Žalioji pamoka“), Nr.13; Ukmergėje – be automobilio? Nr.32; Tapk šventas valydamas šventąją (Ukmergė), Nr.35; „Moderni eglutė 2006“ (kuri  kviečia moksleivius rūšiuoti atliekas), Nr.42.

ŽIŽIŪNAS Algimantas, Anykščių šilelis – atgaiva sielai ir... skausmas, Nr.21; Neįgalūs foto mėgėjai gali tapti paparaciais, Nr.33.

Kuršių marios laukia turistų, Nr.25.

Radviliškio savivaldybė nuotekas tvarkys pavyzdingai, Nr.32.

Rūpestinga savivaldybė – švarios poilsiavietės, Nr.25.

Savivaldybės patvirtintus statybų planus, kurie pažeidžia Kuršių nerijos nacionalinio parko generalinį planą, būtina koreguoti, Nr.9.

 

VI. MOKYKLA-šEIMA-VISUOMENĖ, EKOLOGINIS šVIETIMAS, JAUNIEJI MIšKO BIČIULIAI (JMB), ŽVEJAI, KITOKIOS PAKRAIPOS EKOLOGINIS UGDYMAS

 

ALINAUSKIENĖ Albina, KAMINSKIENĖ Jūratė, ...ir mokėmės skaityti „baltąją miško knygą“ (pamokos žiemiškoje gamtoje; Kaunas), Nr.8.

ANDRIUKAITYTĖ M., RIPINSKAITĖ K., Savitas miško bičiulių gyvenimas (JMBB, šakiai), Nr.11.

ATUTIENĖ Birutė, Žengti septynetą žingsnelių (aplinkosauga pradinėse klasėse), Nr.5.

AŽUSIENIENĖ Angelė, Vasara su „girinukais“ (JMBB; Raguvėlė, Panevėžio r.), Nr.37.

BAGDONIENĖ Janina, LOGINOVIENĖ Vilija, Žemė – žmonių planeta, Nr.11.

BIELIŪNIENĖ Irena, Vaikai žvelgia į girią... (JMBB, šakiai), Nr.30.

BUDELSKYTĖ Erika, Mums panorėjus, Draudeniui padėjus... (Lietuvos jaunimo turizmo centro paskelbtojo konkurso vertinimai), Nr.39.

BUGARAUSKIENĖ Agnė, Varnikų pažintiniu taku... (JMBB, Trakų r.), Nr.24.

BUTKEVIČIUS Zenonas, Krenta Niutono obuoliai... Nr.17.

ČIŽIENĖ Birutė, Jaunieji miško draugai atgimsta... (JMBB, Joniškis), Nr.15;

DEVEIKYTĖ Milda, Ateitis bus šviesesnė (gamtos klubas Panevėžio „Saulėtekio“ v.m.), Nr.10.

DIRGINČIENĖ Aurelija, Gamtos vartus atvėrus... (šiauliai) Nr.7; Ir rašėme Žemei laiškus... Nr.12; Atverk duris gamtai... Nr.20; Pas draugus – į Lenkiją, Nr.24.

DUNDULIENĖ Vaidutė, „Baltas miško gyvenimas...; Medžiui irgi skauda (Joniškio r., Kalviai), Nr.9, Nr.38.

FENSKYTĖ Brigita, Į girią!... (JMBB, Pikeliai, Mažeikių r.), Nr.9.

GAIDIENĖ Rasytė, Į pagalbą miškininkams (JMBB; Troškūnai), Nr.36.

GARGASAS Romualdas, Mes ir Kauno marios (Kaunas), Nr.15-17.

GENYTĖ Gintarė, „Mokau, stebiu, atrandu“ (Tauragės r., JMBB), Nr.3; Ir savame krašte įdomu, Nr.24.  

GRUšNIŪTĖ Sonata, Į mišką, į mišką (JMBB, Rėkyva, šiaulių r.), Nr.6.

IVANAUSKIENĖ Inga, Į gamtą važiuosim... (šiaulių jaunųjų gamtininkų centras), Nr.24.

JANULEVIČIENĖ Ona Danutė, Parodykime gamtą mažiesiems! (Kazlų Rūda), Nr.23.

JASINSKIENĖ Birutė, Kur stos du, trys – daugiau padarys (Baltijos jūros projektas), Nr.43.

JOKUBAUSKIENĖ Vilma, Vasara su mišku (JMBB, Raseinių r. Pryšmančių p.m.), Nr.29; Poilsis „Žaliojoje vasaroje“, Nr.30.

JONCEVAS Sondra, Žadino paukštukų trėlės (Žalieji turistai), Nr.19.

JUCYS Vytautas, Ir žolelių arbata, ir medus! (JMBB, Svėdasai), Nr.9.

JUODELIS Giedrius, Susitiko penkių Europos šalių jaunieji gamtos bičiuliai, Nr.30.

KUČINSKIENĖ Audronė, BUTKUS Vytautas, Fotografuojame gamtą (Tauragės profesinio rengimo centras), Nr.38.

KAČIULYTĖ Dovilė, KAZLAUSKAITĖ Dovilė, KAZLAUSKAITĖ Milda, Nuostabiausia stovykla ant jūros kranto (Kauno r. Piliuonos v.m.), Nr.35.

KULBIS Almantas, Kviečia vaikų ir jaunimo ekologinis projektas „Gamta šalia mūsų“ (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras), Nr.21, Nr.39.  

KAZITĖNAS Alfonsas, Atostogų metu – į ekspediciją (N.Radviliškio p.m., Biržų r.), Nr.16.

KUPSTIENĖ A., KULVINSKIENĖ B., Gyvenkit ramiai, laputės ir vilkai... (JMBB, Ežerėlis, Kauno r.), Nr.8.

LEšČINSKAS Vytautas, Juos giria darbai (žodis apie Zigmą Vasaitį, Vištyčio v. m. direktorių), Nr.2; Tyrinėjo mokyklos aplinką (Kaunas), Nr.4; Nori gyventi ekologiškai (sostinės klube „Gyvieji namai“ apsilankius), Nr.14; Į ateitį žvelgiant... (gamtamokslinis ugdymas mokyklose: mintys iš tradicinės – dvyliktosios - konferencijos), Nr.18; Nuostabi diena su gyvūnais (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras), Nr.35; Kuo jaunas patapsi... (švietimo ir mokslo ministerijos skyriaus vedėjo pavaduotojos Audronės šuminienės mintys apie ekologinį švietimą), Nr.37; Entuziastingų bičiulių tuntas (JMBB; Trakų MU), Nr.38.

LIUNVINAITYTĖ Rūta, Nuo „mokslų naštos“ pasprukus (JMB klubo „Medeinė“ vasara, Jonava), Nr.32.

LIUTKIENĖ Janė, Gera praktika (Alytus; vaikai gali pakeisti šeimos požiūrį į aplinkos apsaugą), Nr.44.

MARCINKEVIČIENĖ Angelė, BALČIŪNIENĖ Regina, Kuriame švarų ir žalią pasaulį (šiauliai), Nr.3.

MATEIKIENĖ Rimutė, Ir medelis turi širdį... (Rokiškis), Nr.40.

NIUKLIENĖ Onutė, Paleis sparnuočius... (Liubavas), Nr.41.

OZOLINČIUS Remigijus, Dėl VĮ Tauragės miškų urėdijos JMB kreipimosi-raginimo mokslininkams, Nr.6.

PAKšTAITIENĖ Irena, PETRAUSKIENĖ Danguolė, Vartome gamtos knygos lapus (Palanga), Nr.9.

PATIEJŪNAS Kazys, Geriausia iš 6000 – Indrė Stašinskaitė (JMBB), Nr.25; Į pamoką miške: „Ar serga medžiai sloga?“, Nr.30.

PAULAUSKAS Vacys, Grabuosto dovana, Nr.3; (Ne)skęstančiųjų gelbėjimo reikalu (ar jaunieji gamtai bičiuliškieji žvejai prisišauks pagalbos?), Nr.7; Ant ledo – nepabūgę šalčio vaikai, Nr.9; Mano mieloji Gupija... (Utenos apskrities jaunųjų gamtininkų konkursas „Žmogus ir aplinka“), Nr.11; Mažo akvariumo didelės galimybės, Nr.24; Kam sėkmė nusišypso, tačiau... (žvejų varžybos vaikams Elektrėnuose), Nr.25; Į gamtą – prie Zalvio, Nr.26; Ir apie žuvų sveikatą (stovykla prie Strėvos vaikų nenuvylė), Nr.29; Atostogos vaikų kaime, Nr.40.

PETRAITYTĖ Edita, Atsigręžkime: gyventi švarioje aplinkoje (Ekologijos pradmenys netradicinėse pasaulio pažinimo pamokose), Nr.8.

PLYTNIKIENĖ Danutė, Pažinimo pamokos po ąžuolu (Vilnius), Nr.25; Didelis ąžuolas išauga (Vilnius, v.d. „Pasaka“), Nr.36.

RAGALIAUSKIENĖ Regina, Mums rūpi Lietuvos miškai (respublikinė miško draugų konferencija Radviliškyje), Nr.18.

RADAITYTĖ Eglė, Išaugs „neskiepytoji“ karta... (ekologinis ugdymas ir žuvininkystė), Nr.9.

RAUDONIŪTĖ Agnietė, Kai į Lapes pavasaris atėjo... (Kauno r.), Nr.21.

RUZGIENĖ Vaida, Atverkime duris į praeitį (Klaipėda), Nr.23.

SAMAVIČIŪTĖ Jurgita, „The Green Footprint“ – Lietuvoje (Panevėžys), Nr.35.

SAVODNIKIENĖ Kazimiera, GAURYLIENĖ Ona, „Miškan lyg pasakon einu (JMB konferencija Tauragėje), Nr.5.

SIRVYDIENĖ Ona, „Ar serga medžiai sloga“ (JMBB, Užpaliai), Nr.39.

SKOPIČ Edita, Ant gandro sparnų (JMB sambūrio leidiniui „Girinukas“ pasirodžius), Nr.26.

SOSICKIENĖ Regina, Stovyklauti visada smagu („Žvejonės“ klubo organizuotoji XIV aplinkotyros stovykla), Nr.29.

STASINAS Jurgis, ...ir maudynės šaltoje upėje! (Vilnius, LJGC, “Žalieji turistai”), Nr.4.

STANKUTĖ Marija, RAUDONIŪTĖ Agnietė, Miško šventė (JMBB; Lapės, Kauno r.), Nr.26.

STRAšINSKAITĖ Indrė, Iš Žemaitijos kalvų – į Slovakijos Tatrus (JMBB; Tauragės r. Žygaičių gimnazija), Nr.30.

SŪDŽIENĖ Birutė, Kur ryto dainas traukė pečialindos (biologinės įvairovės studijos gamtoje; LJGC), Nr.22; Tos tolstančios liepsnelės... (Spindžiaus kraštovaizdžio draustinio dovanos vasarą), Nr.30; Belaukiant išvykos į Tamošavą... (seminaras mokytojams: biologinė įvairovė), Nr.42.

šLEKYS Giedrius, Karta, kuri gręžiasi miško link... (JMBB; vasaros stovykla Girionyse), Nr.28.

TAMOšIŪNAS Saulius, Gripui paakinus, o mums panorėjus! (septintosios Varėnos r. moksleivių sportinės poledinės žūklės varžybos), Nr.12.

TOLEIKIENĖ Irena, Velykų belaukiant (JMBB, šiaulių r., Gilvyčiai), Nr.13; Žmogus neliks abejingas, Nr.33.  

TURONIS Kęstutis, Atgimimas (sostinės darželinukų, moksleivių darbeliai iš pakuotės atliekų), Nr.14.

UKTVERIS Augustas, Kad net pavasaris prasišviestų... (9-asis Utenos apskrities jaunųjų gamtininkų konkursas „Žmogus ir aplinka“), Nr.10; Pranešimai, kaipo nuostabi žaismė (ES jaunųjų mokslininkų nacionalinis gamtininkų konkursas), Nr.12; Tie kalbantys moksleiviškieji piešiniai... (Vilniaus MU surengtas konkursas „Miškas man seka pasaką“), Nr.19.

ULČICKIENĖ Danutė, Nuo pat vaikystės... (švenčionėliai), Nr.26.

UMARAITĖ Ieva, PUTRIUVYTĖ Ieva, Po Dzūkijos dangum... (Nidos v.m.), Nr.35.

VAITEKŪNAS Henrikas, Stovykloje pasaulį pažįstame... (Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai), Nr.26; Lietuvos mokinių piešiniai Mičigane, Nr.34.  

VALIOKAITĖ Justė, „Žalioji studija“: gamtos pažinimas istorinėmis Lietuvai dienomis (Kaunas), Nr.7.

VALSKYTĖ Dovilė ir kt., Kalbantys spalvomis (Utena), Nr.36.

VALIULYTĖ Agnietė, ŽŽŽ-2006 arba įdomiausia vasaros savaitė, Nr.28; Upių klajūnai (nepaprasti paprastos vasaros įspūdžiai) , Nr.40.

VASAITIS Zigmas, Gamta visada teisi (Vištytis), Nr.18.

VRUBLIAUSKAS Vidas, „Ką akys pamatė – tą rankos padarė“, (Panevėžys) Nr.3.

ZAMARAITĖ Ilona, Kartu su jaunaisiais šauliais (JMBB), Nr.30.

ŽEMAITYTĖ Aušra, Aš noriu gyventi (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras; akcija), Nr.20.

ŽICKIENĖ Janina, BURINSKYTĖ Daiva, MARCIšKAUSKAITĖ Lina, Kai brangi varnėno ašara (JMBB, Raseinių r.), Nr.13.

ŽOLYNIENĖ-JOCIŪTĖ Rūta, Tarptautinis Baltijos jūros projektas, Nr.29.

ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo nuostatai (JMBB), Nr.3.

Jaunųjų miško bičiulių, moksleivių humoristinių miniatiūrų, anekdotų, karikatūrų konkurso „Miško šypsniai“ nuostatai, Nr.42.

Kviečiame tave ir tavo draugus jau į XIV aplinkotyros stovyklą! (klubas „Žvejonė“, Klaipėda), Nr.16, Nr.17.

Lietuvos jaunųjų ornitologų konferencijos nuostatai (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras), Nr.13.

Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkurso nuostatai (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras), Nr.6.

Neakivaizdinė aplinkosaugos mokyklos „Žalioji studija“ nuostatai (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras), Nr.10.

Pamokos „Kaip gyvena miškas žiemą?“ diplomantai, Nr.11.

Pasaulio atradimas – malonumas! (Kauno šv. Mato v.m. „Ekomanų“ klubas), Nr.32.

Tarptautinės vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijos „Aš noriu gyventi“ nuostatai (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras), Nr.7.

Žinių konkurso „Gamtos paminklai“ nuostatai (Lietuvos jaunimo turizmo centras, Pavilnių ir Verkių RP direkcija), Nr.6.

XII respublikinė mokslinė praktinė konferencija seminaras „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“, Nr.11-12.

Vidas Vilimas (nekrologas Vidui Vilimui, nuoširdžiam kupiškėnui, didžiam gamtos bičiuliui), Nr.21.

 

VII. GAMTA IR TAUTA, KULTŪRA, KŪRYBA, FILOSOFIJA, ETNOSAS, PAPROČIAI, VIZIJOS, ETIKA. VARTOTOJIšKOJI VISUOMENĖ

 

AUKšTIKALNIS Vidmantas, Medžiokliai paliko draugą miške, Nr.17.

BRAZAUSKAS Vladas, Dar kartą apie virusą „Vis negana“, Nr.28; Kodėl nusižudo civilizacijos? Nr.32;  

BUTKEVIČIUS Zenonas, Miela šventė, atsiradusi iš niekur (Trys Karaliai), Nr.1; Pavasario dangaus sidabras (Vasario 24-oji – Vieversio diena), Nr.8; Atsirėžkime šiaurės ašigalį!, Nr.12; Nacionaliniai simboliai: erkė ir durnaropė, Nr.19; Vaiko lūpomis kalba tiesa? Nr.20; Padainuokim apie šilelį!, Nr.22; Kaimas sensta, girios grįžta?, Nr.40; Artėja krizė. Ką daryti? (neožalieji), Nr.43; Apokalipsės nebus?, Nr.44.

GRUDZINSKAS Leonardas, Anderseno žvaigždžių sniegas (Trys Karaliai), Nr.1

GRUDZINSKAS Leonardas, Miško rašytojai (paskutinis žurnalisto gamtininko Leonardo Grudzinsko rašinys, skirtas „Žaliajam pasauliui“), Nr.5.

GUDAVIČIUS Henrikas, Po Gamtos vasariškųjų mišių; Žmogus yra godus meškiukas, Nr.29; Kas palydi vasarą... Nr.31; Kai krinta pirmasis kaštonas, Nr.34; Laukinis obuolys prie Žuraulienės pelkės, Nr.38; Kaip atsiranda metraštis? Nr.43.

LAPIENIS Juozas, Sakmė apie Kaziuką, Nr.33.

LEšČINSKAS Vytautas, Lietuvai reikia šiuolaikiškai įrengto Geologijos muziejaus, Nr.20; Rudens pragiedrulys Kunigiškuose (Lietuvai pagražinti draugijos renginys), Nr.34.

MAšANAUSKIENĖ Marija, Atsigręžimai prie Karmazinų; Uždekime žvakelę Nr.39; Kaip mes pasitikome Kalėdų Senelį, Nr.44.  

NEKRAšIUS Jonas, Žemaitis Lai Vėjus: tarp Vakarų ir Rytų (žodis apie keliautoją ir fotografą Paulių Normantą), Nr.6.

NORKŪNAS Romas, Nenupjautų grikių skaudėjimas... (Dzūkijos NP), Nr.36.

PALTANAVIČIUS Selemonas, Žiūrėti ir – matyti; Sudegintas avilys; Akmuo sunaikino kaimo atminimą; Kad vėl išgirsti varles (novelės), Nr.3; Kada gamtoje rasis naujos spalvos?, Nr.7;  Balti beržai baltam pusnyne.... Nr.8; Paukščių meilės istorijų belaukiant, Nr.11; Baigiasi kovas. Ar dar ilgai regėsime žiemą?, Nr.12; Pirmųjų pavasario paukščių sugrįžimas, Nr.12; Pavasaris kelia šviežią žolę, Nr.15; Pavasarinio gaisro žaizdos gyja lėtai, Nr.16; šiaurės paukščiai atsisveikina su Lietuva, Nr.18; Prie vasaros slenksčio, Nr.21; švento Jono pasveikinimas, Nr.24; Vasaros karštis gamtos ir žmonių pasaulyje, Nr.28; Antims ir kitiems paukščiams nėra kur skubėti, Nr.39.

PAPLAUSKIS Erlandas, Leiskime gamtai būti gamta (Pajūrio RP), Nr.43.

PAULAUSKAS Vacys, Senoviška lydekų žūklė ir jos evoliucija, Nr.44.

SADAUSKAS Romas, Kas bus su Basalykų Balaine, Nr.42.

SAVICKAS Juozas, Dvasių kanjone, Nr.43.

šILINGAS Rymantas, Diena prie šventutės, Nr.25.

šIMKŪNAS Romualdas, Kalto muzika (apie liaudies meistrą Praną Petronį), Nr.9; Gegulė nebekukavo gyvenimą... (pabuvimą su Gamtos Dainiumi Leonardu Grudzinsku menant), Nr.19; Akmenys, akmenėliai... Nr.25;   

TIKUKIENĖ Loreta, Atneša savo turtus... (miškininką Povilą Matulionį minint), Nr.39.

VAIZGIRDAS Antanas, BAšKYS Vytautas, Ir liko srūvantis šaltinis (Tverai), Nr.31.

VASILIAUSKAS Juozas, Jis išėjo... (Rašinys-atsisveikinimas su Gamtos Dainiumi Leonardu Grudzinsku.), Nr.9.

 

VIII. EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS. APLINKOSAUGA, GAMTOSAUGA, GAMTONAUDA IR MOKSLAS. DARNIOJI RAIDA

 

BALTRŪNAS Valentinas, Darnus vystymasis ir ekstremalios situacijos (ar mokame užtikrinti sąlygas darniam vystimuisi), Nr.4.

BRAZAUSKIENĖ Dalia Marija, Santarvės su gamta link (Lietuvos ekologinės žemdirbystės bendrijos „Gaja“ įkūrimo 15-metį paminėjus), Nr.4; Dėl vienintelės buveinės (apie ekologiją Lietuvos katalikų MA suvažiavime), Nr.26.

BUTKEVIČIUS Zenonas, „Juodasis sąrašas“ didės, Nr.26; Virusas „Vis negana“, Nr.27.

GALVONAITĖ Audronė, šimtai saulių, vėjų ir mažų debesėlių (klimatologija), Nr.4.

KUODYTĖ Marytė, Darnioji plėtra – ir olimpinėse žaidynėse, Nr.5.

LEšČINSKAS Vytautas, Kraštovaizdis – turtas, kurį privalome saugoti, Nr.23; Tos išganingosios foto katalitinės medžiagos, Nr.28; Ten, kur ganosi ožkos (ekologinis ūkininkavimas širvintų r.), Nr.32; Paslėpti taršos židiniai (Lietuvos geologijos tarnyba), Nr.43.

MAČIŪNAITĖ Jurgita, Ar pirksime ekologiškus lietuviškus šaldytuvus?, Nr.39; Mokys instrumentai grojimo... (dėl Nemuno baseino valdymo plano) , Nr.42.

MYKOLAITIENĖ Lijana, šulinių tyrimų akcija tęsiasi (Marijampolės tyrimų ir ekologinio švietimo stotis), Nr.24.

PETRAUSKAS Antanas, „...rastų save mumyse“ (nemąstymo santykiuose su gamta kaina – vien pralaimėjimai), Nr.27; Ar besaikė nauda nevirs ekologine katastrofa?, Nr.39.

SATKŪNAS Jonas, Didėja susirūpinimas geologinio paveldo išsaugojimu, Nr.20.

SATKŪNAS Jonas, LINČIUS Augustinas, Lietuviškame juros periodo parke, Nr.37.

STACEVIČIUS Vytautas, Ir apie kalninę arniką, Nr.41.

STONČIUS Darius, ES pinigai – gamtos niokojimui (Lietuvos gamtos fondas), Nr.27.

TURONIS Kęstutis, Ir su romantikos pipirais (ekologiniai geologų tyrimai), Nr.41.

UKTVERIS Augustas, LYGIS Danius, Belaukiant hyper barščio (genetiškai modifikuotieji veržiasi į Lietuvą), Nr.5.

UKTVERIS Augustas, Vargas dėl sveikatos (tiltelių tiesimas ekologiškai produkcijai: gamintojai, prekybos centrai, vartotojai – diskusija LR Seime), Nr.27.

VALAITIENĖ Vida, Apie vandenis, kur teška (taikomosios aplinkotyros ir ekologinio švietimo projektas, Marijampolės apskritis), Nr.23.

Bus sudarytas šalies seisminio pavojingumo žemėlapis, Nr.33.

Dėl BASF ketinimų Lietuvoje atlikti bandymus su genetiškai modifikuotais rapsais, Nr.42.

Išsamūs tyrimai karstiniame regione padės įvertinti karsto grėsmę statiniams ir ūkinei veiklai, Nr.36.

Orams prognozuoti – moderniausios technologijos, Nr.42.

Vingio parke – populiarioji ekologiškų produktų mugė, Nr.31.

Vykdomi tarptautiniai seismologiniai stebėjimai, Nr.24.

 

IX. GYVŪNAI, JŲ GLOBA.

 

AJAUSKAS Domas, Gulbė, Nr.2.

AMšIEJUS Stasys, Atsilygina..., Nr.7.

AUKšTIKALNIS Vidmantas, Vilkai užpuolė šerną, Nr.4; šunelis Sabalis sugrįžo į namus, Nr.10; Kodėl plinta pasiutligė, Nr.11; Meškiukas pernakvojo malkinėje, Nr.22; Graužių mišką paliko šernai, Nr.33.

BANIONIENĖ Kristina, Ežiukas žinojo kur eiti, Nr.4.

BUTKEVIČIUS Zenonas, Naujųjų metų palinkėjimas gyvūnėliams, Nr.1; Raudonojo katino stebuklas, Nr.3; Katės – civilizacijos ženklas?, Nr.10; Mylėk savo artimą, Nr.11; Geroji naujiena: Seime apsigyveno šikšnosparniai, Nr.12; Kiek metų velionei (vėžlei)?, Nr.14; Ko iš vaikų norėti; Ruoniams patinka; Jie niekad nenutunka; Zuikelių seniau būdavo daugiau, Nr.26; Pasvarstymai apie piktą kiškį, raudonuodegį suopį ir dar kai ką (spalio 4-oji – Pasaulinė gyvūnų globos diena), Nr.32; Raguotas grybautojas; Žiogai savižudžiai, Nr.33; Kuo daugiau proto – tuo mieliau žudyti?; Nr.38; Liūlys tikrai nori sekso! Nr.39; Žaisdami gyvūnai būna labai panašūs į mus, Nr.40.

GENYTĖ Gintarė, Paukščio namai... (JMBB, Žygaičiai), Nr.18.

GUDAVIČIUS Henrikas, Zuikiui parūpo „Klasikos“ programa, Nr.21.

JANKAUSKIENĖ Asta, PUKINSKYTĖ Violeta, UBARTIENĖ Valerija, Gėris vešės (Venta), Nr.18.

JAKSEBOGA Jonas, Stirnos nelaimė, Nr.25.

JANKUS Kostas, šeimyniniai reikalai, Nr.1; Keturkojis komisaras, Nr.3; Milžinai tarp mūsų, Nr.14; Pagiriamasis žodis asilui, Nr.18; Džiunglės, kurių vardas – Britų salynas, Nr.19; Olandijos kalėjimą atakuoja triušiai, Nr.22; šunys-gelbėtojai kenčia nuo rugsėjo 11-osios teroro pasekmių; Australijoje atsidaro „darželiai“ šunims; Vabzdžiai – milžinai, Nr.23; Buenos Aires gyventojai pasivaikščiojimą su šunimi patiki profesionalams, Nr.25; Mūsų geriausi draugai; Rekordai gyvūnijos pasaulyje, Nr.27; Priemonės šunims, Nr.29; Balandis su dujokauke, Nr.33; Geresnio už Oskarą sargo nėra; Beždžionės ir įstatymas, Nr.36; Stokholmą atakuoja triušiai, Nr.42.

JAUTAKIENĖ Rasa, Lietuvos zoologijos sodo jaunikliai, Nr.19.

JUOZALĖNAS Andrius, Nepamirškime gyvūnų (gamtininkų būrelio „Starkus“ veikla, Vabalninkas), Nr.4; Eglės šakelės medžioklėje – ne tik pagarbos simbolis, Nr.17.

KALIŪNAS Valentinas Algirdas, Neįprasta žvejo istorija, Nr.12.

KAZITĖNAS Alfonsas, Išgelbėjo neabejingi žmonės, Nr.33.

KAZLAUSKAS Ričardas, Gyvenimas su akvariumu (Vilnius), Nr.27.

KUBILIENĖ Regina, Iš šunelių gyvenimo, Nr.13; Žmogaus ir medžio bendrumas, Nr.25.

KURMILAVIČIŪTĖ Dana, Oi, sunki tu, grenadieriaus kepure... Nr.35.

LAZAREVIČIENĖ Violeta, Gyvūnai, kurie padeda suvokti Gamtos pasaulį (Lietuvos zoologijos sodas), Nr.5.

LEšČINSKAS Vytautas, Rūpi baltieji gandrai (Lapės, Kauno r.), Nr.5 ; Užaugino pelėdžiuką ir... Nr.11; „Netrukdykime vaikams mylėti gyvūnėlių“ (LJGC), Nr.22.

LINIKIENĖ Dalia, Nepamirškime paukštelių (Raseiniai), Nr.4.

LOGMINIENĖ Onutė, širšuolai vonioje, Nr.25.

MALIšAUSKAS Antanas, Kas graužė kopūstus?, Nr.25.

MARKELYTĖ Ieva, Skruzdėlytės pasakojimas, Nr.20.

MATUSEVIČIUS Juozas, Reguliavo eismą, Nr.5.

MIKELIONIS Leonas, Zuikis pozuotojas, Nr.5.

MUREIKA Petras, Išgelbėjau nelaimėlį, Nr.11.

NORKŪNAS Romas, Linksma juodoji žiurkytė, Nr.3; Lututės daina, Nr.28;

PALTANAVIČIUS Selemonas, Kuo lesinti žiemojančius paukščius, Nr.1; Ypatingas išbandymas vandens paukščiams, Nr.4; Žiemos pabaiga – geriausias metas gaminti inkilus, Nr.7; Jaunikliams nereikia mūsų globos! Nr.23; Geltonosios kielės nelaukia šienapjūtės, Nr.23; Kai jaunikliai mokosi gyvenimo meno, Nr.25; Ar jūsų lesykla laukia paukščių, Nr.38.

PARšONIS Pranas, Neliūdėk, pilkasis vilkeli!, Nr.36.

PESKOVAS Vasilijus, Kas įspės jų paslaptis (gyvūnų elgesys), Nr.17.

PODERIENĖ Aldona, Karveli, kursai Kaune gyveni... Nr.18.

POTIJEVSKIS Viktoras, Maga išsiveda šeimą (iš vilkų gyvenimo), Nr.29-43.

PUTEIKIENĖ Nika, Jūrų muziejuje išsirito pingviniukas, Nr.5; Jūrų muziejus neteko delfinės, Nr.8; Jūrų muziejaus ruoniukas Maris išplaukė į Baltiją, Nr.10; Jūrų muziejuje – ruonių jauniklis, Nr.11; Per Velykas – pažintis su mažuoju delfinu; Jūrų muziejuje vėl gydomas ruoniukas iš pajūrio, Nr.15; Jūrų muziejus priglaudė dar vieną ruoniuką, Nr.16; Susipažink su Baltijos delfinu, Nr.19; Ar norite nakvoti su delfinais?, Nr.24; Jūrų muziejuje gimė ruoniukas; Delfinai kviečia į „Gelmių pasaulį“,  Nr.25; Delfinai laukia senjorų, Nr.32.

RIBIKAUSKAS Vytautas, Paukštelis su rugiagėlės žiedu... (mėlyngurklė), Nr.14.

SADAUSKAS Leonas, Giesmininkus pasitinkant (Salakas), Nr.14.

SARGELIS Algis, Ar medžiokliui galvos neskauda?... (apie brakonierius; Ukmergės r.), Nr.16.

SAVODNIKIENĖ Kazimiera, GAURYLIENĖ Ona, Baltajam badui – ne!, Nr.12.

STACEVIČIUS Vytautas, Kurtinys svečiavosi eigulio sodyboje (Kapčiamiestis), Nr.35.

SUTKEVIČIENĖ Daina, Netikėtas susitikimas (šikšnosparniai), Nr.6.

SVILINSKAITĖ Danutė, šventas motinystės jausmas, Nr.25.

šADUIKIS Algis, „Gyvūnai ir skyrybos, Nr.6; Teisme... gyvūnijos atstovai, Nr.16.

šALTENYTĖ Aušra, Didžiosioms antims – telšiečių pagalba, Nr.9.

šIDLAUSKAITĖ Neringa, Katinas „kalbininkas“, Nr.27.

šIDLAUSKAS Albinas, Petronėlė (vabalų pasaulyje), Nr.5; Susidūrimas, Nr.42.  

šLAJUS Vytautas, „Gegutė, geniai ir inkilai (Viečiūnai), Nr.6.

TAMULEVIČIUS Mantas, Pabūti greta skrendančiųjų... (Paukščių ekologijos programa: žiemojančių vandens skrajūnų apskaita), Nr.8.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, šuniškas gyvenimas priklauso nuo ponų kvailumo, Nr.4.

TOMPSONAS Ernestas Setonas, Mažosios kojotės istorija, Nr.1-18.

UMBRASIENĖ Lidija, Zuikis miesto centre (Palanga); Nr.15; Mandarininės antys Palangos parke, Nr.22.

VALUCKIENĖ Vanda, Gaila vargšės gyvatės, Nr.25.

VANAGAS Jonas, Jie sugeba tai, ko nesugebame mes, Nr.2; „Kitokios“ avies reabilitacija, Nr.6; Orangutangai gerai užsidirbo, Nr.13; Kai tinginystė tampa... išsigelbėjimu, Nr.19; Ir į namus neįsileidžia, Nr.23; Norite paglostyti Bethoveną (gyvūnų dresavimas), Nr.24; Rekordai gyvūnijos pasaulyje, Nr.26; Strutis: jo niekas nepavys... Nr.26; Afrika gali likti be liūtų, Nr.29; Rekordai gyvūnijos pasaulyje, Nr.33.

Baigėsi vilkų medžioklės sezonas, Nr.10.

Bendri veiksmai dėl paukščių gripo, Nr.11.

Lietuvos mokinių parodos-konferencijos „Pasaulinė gyvūnų diena 2006“ nuostatai (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras), 15.

Lietuvos ornitologų kreipimasis į visuomenę (dėl paukščių gripo), Nr.11.

Naminiai paukščiai turės būti uždaryti patalpose; Draudimas žieduoti paukščius – dar viena užkarda plintančiam virusui; Nušautos dvi į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos lūšys, Nr.8.

Ornitologai nerimauja, kad mažėja paukščių rūšių, Nr.36.

Palydėjome daugiau nei 800 000 sparnuočių („Paukščių palydos 2006“), Nr.34.

Pasai Lietuvos arkliams, Nr.25.

Sulaikyti ar konfiskuoti gyvūnai bus perduoti Lietuvos zoologijos sodui, Nr.41.

Susirūpinta mokslo tyrimams naudojamų gyvūnų gerove, Nr.41.

Tegu paukštis nepažįsta žmonių smurto! (Vilniaus mokytojų namai) Nr.13

Varninius paukščius leidžiama medžioti tik nuo liepos pirmosios, Nr.24.

 

X. ŽMOGAUS EKOLOGIJA

 

BUTKEVIČIUS Zenonas, Genomas – už pusę kainos! Nr.17; Alus gerti sveika, Nr.22; Kavos paslaptėlės, Nr.22; Brangiausia dovana, Nr.27.

JANKUS Kostas, Visa, kas raudona, sveika, Nr.1; Kaip gydytis duona?, Nr.4; Tikėkite gėriu, Nr.6; Klastingasis radonas; Gelbėkite savo ausis, Nr.10; Morkos nugali sklerozę, Nr.12; Bute, kuriame maža saulės, svečiuojasi daktarai, Nr.14; Ar sulauksime Mafusailo pasekėju?, Nr.17; Visa, kas malonu – žalinga? Nr.18; Keiskime cigaretes į mobiliuosius telefonus, Nr.22; Norime tylos (apie „kankinimus garsais“), Nr.23; Anglui namas – išties tvirtovė, Nr.23; Psichiką slegia tai, kas neskanu, Nr.25; Keturių kavos puodelių paslaptis; Atliekamas – tik kas dešimtas kilogramas, Nr.28; Kada šimpanzės juokiasi, Nr.29; Europarlamentas prisikas ir prie žąsų kepenėlių?, Nr.42.

KLIMAITĖ Dovilė, Viena morka per dieną – jau maža, Nr.28.

KURMILAVIČIŪTĖ Dana, Persimotas – švelnus ir klastingas, Nr.44.

LEšČINSKAS Vytautas, Nebaisūs net klastingieji nitratai (UAB „Gerva“ - filtrai nitratams), Nr.25.

MAČIŪNAITĖ Jurgita, Kosmetika: ne tik grožiui, o ir sveikatai (10 sintetinių vengtinų kosmetikos ingredientų), Nr.34; Kas jie – 1 100 000? Nr.36.

PETRAUSKAS Antanas, Nori gyventi mieste – pamirš ramybę, Nr.25.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, Grožis toks, kad gali... išprotėti (menas ir žmogaus galimybės), Nr.6; šąla kojos (ką tai galėtų reikšti?); Kaip gelbėtis nuo elektroninio smogo?, Nr.8; Riebiau ir tirščiau...., Nr.12; Nerimą keliantis maistas, Nr.20; Meteobeprotystė (klimato pasikeitimai, ypač ryškūs pastaraisiais metais, sukėlė naują psichinių sutrikimų rūšį - meteofobiją), Nr.29; Patogumų kaina kartais tampa pernelyg didelė (gyvenimas technikos apsuptyje), Nr.32; Daug dirbti žalinga, Nr.34; Grožio apnuodyti, Nr.41; Į ką nukreiptos rodyklės, Nr.42.

VANAGAS Jonas, Skausmą ir depresiją gydo... šaltis; Vaikščiokite su kuprine ir akmenuotais keliais, Nr.4; Žinokite saldaus gyvenimo saiką; Puodelis kavos – intensyvesnei mąstysenai, Nr.6; Keptuve – per kepenis (tefloniniai indai pavojingi sveikatai); Miego dieta padeda suliesėti, Nr.10; Maistas iš mėgintuvėlio, Nr.15; Treniruotė madinga? Deja... buvo, Nr.23; Saugokime „karkasą“ nuo jaunumės (apie stuburą), Nr.26; Geriau iki, negu po (patarimai poilsiaujantiems gamtoje), Nr.27; Nesmagu būti storo miesto galva, Nr.28; Patarimai išsiruošusiems į užjūrio keliones, Nr.29; Fugu: svaiginantis rizikos pojūtis, Nr.36; Taikos sutartis su elektroniniu monstru; Sveikatai būna pavojinga ir... šypsena, Nr.40; Tuberkuliozė mutuoja, Nr.42

VOLKOVAS Vladimiras, Gyvenkime pagal saulės laikrodį, Nr.5.

Ar žinote, kad... Nr.20.

 

XI. PASAULIS MARGAS, HUMORAS, GALVOSŪKIAI

 

BALTRŪNAS Valentinas, šIMĖNAS Jonas, Grenlandija – žalioji sala?.. Nr.31.

BUTKEVIČIUS Zenonas, Prognozuoti vis sunkiau, Nr.22; Vertingi pasiūlymai; Išsiskyrusio vyro požymiai, Nr.26; Sniego žmonės ir Nesė pasirodo vasarą; Amazonijos žūtis prasidėjo?, Nr.28;  Stivas Irvinas: rizikingo kelio pabaiga... Nr.29; Buvo laikai, kai eksportavom amarus, Nr.31; Negraži lazdelė (pasakojimas apie ajerą), Nr.33; Stebėtinas atradimas, Nr.39; Vietoje bombų – koralai, Nr.41; Visiems reikia pasakų, Nr.44.

ČYŽIENĖ Jolanta, Artimoje, bet skirtingoje Estijoje, Nr.20.

DIRGINČIENĖ Aurelija, ABALIKšIENĖ Sandra, Tolimoji ir artimoji Anglija, Nr.40.

GAVELIS Alvydas, Adrijos pakrantėse, Nr.24.

JANKUS Kostas, Naminės kiaulaitės, Nr.8; Kelio pabaiga, Nr.37; šventės gamtoje – įspūdingiausios, Nr.44.  

KOTAS Otas, Kaip antytė žąsimi patapo... (tikros juokingosios istorijėlės), Nr.44.

KURMILAVIČIŪTĖ Daina, Apie medžius ir gėles, Nr.3.

LEšČINSKAS Vytautas, Kodėl jie brangina kiekvieną medį (Suomija), Nr.11; Popietė sode (humoreska), Nr.44.

NAVYS Evaldas, 1 bosas = 40 kibirų, Nr.27.

SADAUSKAS Romas, šis bei tas apie seksą, Nr.37.

SAUSAITIS Silvestras, Nesusikalbėjo ir... pritapšnojo (tikros juokingosios istorijėlės), Nr.44.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, Ekologinis reitingas, Nr.9; Kremas iš musmirių, Nr.41.

šADUIKIS Algis, Kur bakūžė samanota (ratažodis), Nr.1; Prie krentančių snaigių (ratažodis), Nr.2; Žiemos pasaka (kryžiažodis), Nr.3; Sodo paunksmėje (kryžiažodis), Nr.4; Kelionėse..., Nr.5; Kryžkelėse (kryžiažodis), Nr.6; Ir atskrido pelėda (kryžiažodis), Nr.7; Gamtos pažinimas (ratažodis), Nr.8; Po Užgavėnių (kryžiažodis), Nr.9; Mes be lito nenurimsim (ratažodis), Nr.10; Viengungiškas gyvenimas (ratažodis), Nr.11; Lietuviais esame mes gimę (ratažodis), Nr.12; Gamtos žieduos (ratažodis), Nr.13; Su šv. Velykom! (kryžiažodis), Nr.14; Pakalnutė (ratažodis), Nr.15; Pavasario melodijos (ratažodis), Nr.16; Oi, aluti, oi, alau! (ratažodis), Nr.17; Varpeliai (ratažodis), Nr.18; Oi, ariau, ariau (ratažodis), Nr.19; Tuščias ąsotis, deja!... (ratažodis) Nr.20; Apyaušris (kryžiažodis), Nr.21; Bitute, pilkoji, iš kur medų nešioji? (ratažodis), Nr.22; Baltija supa laivus (ratažodis), Nr.23; Atsarga gėdos nedaro (ratažodis), Nr.24; Čiulbuonėliai ir kiti... (ratažodis) Nr.25; Tyli naktis, rami naktis (ratažodis), Nr.26; Pasvarstymai (ratažodis), Nr.27; Valstietis dūmoja (ratažodis), Nr.28; Viešnagė kaime (ratažodis), Nr.29; Medžioklės ragas vėl gaudžia (ratažodis), Nr.30; Ar kimba (ratažodis), Nr.31; Pragiedruliai (kryžiažodis), Nr.32; Kad aš jojau... (ratažodis) Nr.33; Lietuva ir pasaulis (ratažodis), Nr.34; „Trauk, bėruti...“ (kryžiažodis), Nr.35; Vėlinių vakarą (kryžiažodis) , Nr.36; Rudens gėrybės (ratažodis), Nr.37; Gamtos lopšinė (kryžiažodis), Nr.38; Dramblys (kryžiažodis), Nr.39; ...ir apie mėnulį! (kryžiažodis), Nr.40; Suradau... gamtos namus! (kryžiažodis), Nr.41; Stachanoviečiai (ratažodis), Nr.42; Prašom užsukt, nepasididžiuot (ratažodis), Nr.43; Laimingų Naujųjų 2007 metų! (raktažodis), Nr.44.

UKTVERIS Augustas, Ten, kur driekiasi  alėjos, Nr.37; Kalsnavos žemėje (pasidairymai po Latviją), Nr.38.

VANAGAS Jonas, Cunamio sargas, Nr.28; Laimingas skaičius – 23, Nr.36; Išduoda nosis; Atsargiai – jonažolė, Nr.42;  Darvino premijos laureatai, Nr.44.

Įvairenybės, Nr.28; Nr.31; Nr.38; Nr.39.

Kas ausin pasibeldė (pro ūsą...), Nr.44.

Naujametė priesaika, Nr.44.

Paslaptingoji Loch Neso ežero pabaisa, Nr.2.

 

XII. KONKURSAS “GAMTOS PASAKA-2006”

 

ADOMAS Tadas, Dirvinis sėjikas – gražiausias krūmo augintojas (šiaulių „Juventos“ p.m., 3A kl.).

ANČIULIS Martynas, Pūkis, kuris pasiilgsta Kamanų... (šiaulių „Juventos“ p.m., 3C kl.), Nr.16.

ARLECKAITĖ Ieva, eilėraščiai (Akmenės gimnazija, 3B kl.), Nr.31.

AUKšTIKALNIS Vidmantas, Medžiai gydo žmones, Nr.10; Piemens žvaigždynas (Biržų r.), Nr.44.  

BAKAITYTĖ Danutė, Senolės senoji suknelė (Vilnius, Žaliųjų turistų sambūris), Nr.43.

BARAVYKIENĖ B., Laiškas Levukui į Kairėnus (Vyžuonos), Nr.42.

BERŽANSKIS M., eilėraštis (Palangos V.Jurgučio v.m., 9A kl.), Nr.43.

BIKUTĖ Živilė, eilėraštis (Ignalinos r. Linkmenų p.m., 8 kl.), Nr.19.

BRIEDYTĖ Raimonda, Beržo šiluma (šakių r. Siesartėnų p.m., 8 kl.), Nr.19.

BUIVYDAITĖ Evelina, Man patinka globoti paukštelius; Vasaros paukščiai mano miestelyje (Radviliškio r. Pociūnėlių p.m., 8 kl..), Nr.14, Nr.38.

BUROKAITĖ Agnė, Senelio kregždutės (Zarasų r. Samanių p.m., 7 kl.), Nr.41.

ČEPLINSKYTĖ Enrika, eilėraštis (Radviliškio r. šeduvos gimnazijos Butėnų sk., 3 kl.), Nr.37.

ČIŽIENĖ Birutė, Nusilenkime pėstiesiems riteriams (apie Aleksandrą Žalį) , Nr.42; Taurieji elniai nyksta, Elnių slėnis lieka (Joniškis), Nr.44.

DAMBRAUSKAITĖ Greta, eilėraštis (Raseinių p.m., 3 kl.), Nr.23.

DEKSNYTĖ Gabija, miniatiūros (Rokiškio „Romuvos“ gimnazija, 8D kl.), Nr.38.

DIRGINČIUS Matas, Ir pavasario sulaukė (šiaulių „Juventos“ p.m., 3A kl.), Nr.20.

DUMBRIENĖ Danutė, KUPČINSKAS Romas, Ir sąžinę, ir deivę Gabiją... (Panevėžio „Ąžuolo“ v.m. mokytojai), Nr.28.

EMBAVIČIŪTĖ Greta, Kaip dirvinis sėjikas Kamanų simboliu patapo... (Akmenės gimnazija, 3B kl.), Nr.15.

GUMULIAUSKIENĖ Zosė, eilėraštis (Telšių r. Kaunatavos p.m.), Nr.44.

JASINSKAS Laurynas, Driežiukas (Lazdijų r. Veisiejų v.m., 5 kl.), Nr.41.

JONUšAITĖ Izabelė, Pavogtos kamanos (Ventos v.m., 6C kl.), Nr.31.

JURKEVIČIUS Jonas, eilėraščiai (Panevėžio MU Žaliosios girininkijos girininko pav.), Nr.28.

JUšKAITĖ Jolita, (šakių r. Siesartėnų p.m., 8 kl.), Nr.20.

KARMONAS Antanas (Ignalinos Č.Kudabos pagr. m-los mokytojas), Sakraliniai – mitologiniai akmenys, Nr.20; Piemenų didžioji kupolia, Nr.21.  

KATLAUSKAITĖ Ruginė, šarma (Varėnos r. Marcinkonių p.m., 6 kl.), Nr.23.

KISELYTĖ Reda, Mylėjo pasaulį (Leonardui Grudzinskui atminti), Nr.10; miniatiūros „Neišslystantys lašai“, „Geliantis  žydėjimas“, „Dalybos“, „Dvejonės“, „Darna“, „Kasdienybė“, „Išskirtinumas“), Nr.25;  miniatiūros „Nuo garstyčios grūdelio...“, Nr.39; Akcentai iš dienoraščio, Nr.42.

KLEVINSKAITĖ Eglė, Drebulė ir beržas (šakių r. Siesartėnų p.m., 10 kl.), Nr.20.

KOLKOVSKA Toma, Sakmė apie liūną (Kivylių p.m., 5 kl.), Nr.31.

KONČIENĖ Violeta, Spalvotos pasakėlės vaikams (N.Akmenė), Nr.39.

KRIKšČIŪNAITĖ Skaistė, Vasara su beržu (Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2L kl.), Nr.8.

KUCHALSKIS Vitalius, Dirvinis sėjikas Kamanose (šiaulių „Juventos“ p.m., 3C kl.), Nr.8.

LAPĖNAS Simonas, Kamanos (šiaulių r. Raudėnų p.m., 6 kl.), Nr.31.

LEšČINSKAS Vytautas, Pelkių Senio dovanos (Vilnius), Nr.44.

LUŽYTĖ Margarita, miniatiūros, Nr.10; Nr.25;

MACIJAUSKAITĖ Lina, Tamsa alsuojantis dangus (šiaulių „Saulėtekio“ v.m., 8Ckl.), Nr.31.

MATUSEVIČIŪTĖ Valda, Turiu savo šilelį (Telšių r. Viešvėnų p.m.), Nr.23.

MAUMEVIČIŪTĖ Ieva, Kodėl taip atsitinka?... (šakių r. Siesartėnų p.m., 9 kl.), Nr.19.

MIKĖNAS Saulius, Pirmas grybas; Mano atostogos (Panevėžio „Ąžuolo“ v.m., 7A kl.), Nr.28.

MISEVIČIŪTĖ Salomėja, Du gandrai. Sapnas (Pasvalio r. Pajiešmenių p.m., 4 kl.), Nr.41.

NAKVOSAITĖ Audinga, eilėraščiai (Pasvalio r. Vaškų p.m., Gružių sk., 2 kl.), Nr.37.

NASTEIKAITĖ Kristina, eilėraštis (Rokiškio „Romuvos“ gimnazija, 7B kl.), Nr.38.

PAPOLSKIS Vytautas, Liepsnojanti žiogų šeimos tvirtovė (Kėdainių r. Surviliškio p.m., 9 kl.), Nr.15.

PETRAITIS Kernius, Kaip kiškiai Velykoms ruošėsi; Bebriuko Rudžio pasaka; Kiškių pavasaris; Miško gėlės (miniatiūros, Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2 kl.), Nr.19.

PETROšIUS Rokas, Kamanų pelkės. Skarota eglė (Ventos v.m., 6C kl.), Nr.31, Nr.43.

POVILIONYTĖ Arūnė, Varvekliukas (Pasvalio r. Saločių v.m., 3 kl.), Nr.32.

RAPALAVIČIŪTĖ Gustė, Mano katytė Lupita (Palangos l/d „Ąžuoliukas“), Nr.8.

RASTAUSKAITĖ Julija, Smilgų kalnas (Pasvalio r. Lėvenį p.m., 3A kl.), Nr.32.

ROŽĖNAS Rokas, Gamtos jėga; Gamtos augalai (Pasvalio Svalios p.m., 3B kl.), Nr.32.

TIUNINAS Algirdas, PABEDINSKAS Algirdas, Eišiškių piliavietė, eilėraštis (Vilniaus J.Basanavičiaus v.m., 7 kl.), Nr.24.

TOMELYTĖ Viktorija, Gudri lapė (Lazdijų r. Veisiejų v.m., 5 kl.), Nr.41.

TRIVOKAITĖ Diana, šuniukai (Pasvalio r. Kriklinių p.m., 3 kl.), Nr.32.

SKUODAITĖ Vilma, Mano gimtieji Salantai (Palangos V.Jurgučio v.m., 9A kl.), Nr.43.

SKVIRECKAS Arnoldas, Paberžėlių kaimas (Pasvalio r. Valakėlių p.m., 3 kl.), Nr.38.

STALYGAITĖ Gintarė, eilėraštis (Ignalinos r. Linkmenų p.m., 6 kl.), Nr.19.

STRELČIŪNAITĖ Gerda, eilėraštis (Pasvalio r. Vaškų v.m. Gružių sk., 4 kl.), Nr.38.

SUPRINAVIČIŪTĖ Armanda, Velnio kūrinys; Kas slypi po pelke? (N.Akmenės „Saulėtekio“ p.m., 8F kl.), Nr.31, Nr.37.

SUTKUTĖ Silvija, eilėraštis, miniatiūros „Nafta ir vanduo“, „Eigulys Dogas“, „Paukščiai“ (šakių r. Siesartėnų p.m., 6 kl.), Nr.38, Nr.41.

SUTKUS Kęstutis, Grėsmė gyvūnams – atliekos (šakių r. Siesartėnų p.m., 8 kl.), Nr.37.

SVIATIKAITĖ Silvija, Tamsos šviesoje. Išlaisvinta tyla. Kaltas ruduo. Toliau už saulę (Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 1 kl.), Nr.41.

šAKURSKYTĖ Laura, Fizinė vandens kelionė atmosferoje (Tauragės r. Žygaičių v.m., 11 R kl.), Nr.8.

šIDLAUSKAITĖ Neringa, Katinas „kalbininkas“ (Kėdainių Daukšos p.m.), Nr.23.

šIMKŪNAS Romualdas, Vargas dėl proto, Nr.39; Tas šviesusis ilgesys... (Vilnius), Nr.44.

TUNKŪNIENĖ Rima, Klevo kelias per rudenį... (Biržų r. Obelaukių mokykla), Nr.44.

ULINSKAITĖ Monika, Fizikiniai reiškiniai pavasarinėje gamtoje (Tauragės r. Žygaičių v.m., 11 R kl.), Nr.14.

URBEŽIŪTĖ Roberta, Augalų ir gyvūnų globėja (N.Akmenės „Saulėtekio“ p.m., 6E kl.), Nr.31.

ŽEIMAITĖ Rasa, Su meile laukinei gamtai... (Plungės „Ryto“ p.m., 7A kl.), Nr.37.

ŽELVIS Konradas, Rudenėjant... (Kuršėnų Pavenčių v.m., 7B kl.) , Nr.41.

Biržų r. Kvetkų p.m. 3-4 kl. mokinių (Evelina Lukoševičiūtė, Aurimas Žiburys, Greta Januševičiūtė, Salvijus Smolskis) rašiniai, Nr.15.

Ignalinos r. Vidiškių v.m. moksleivių eilėraščiai (Ieva Skorkaitė, Justina Bielinytė), Nr.23.

Joniškio r. Kalvių p.m. moksleivių užrašai apie netradicinę pamoką žiemos miške (Liveta Jurgelytė, 5 kl., Darius Mitkevičius, 5 kl., Ramūnas Pareigis, 5 kl., Giedrė Etminaitė, 7 kl., Eglė Tamašauskaitė, 9 kl.), Nr.16.

Jurbarkiškių laiškai gamtai (Naujamiesčio v.m. ketvirtokų rašiniai), Nr.14.

Konkurso „Gamtos pasaka 2006“ nuostatai, Nr.5-8, Nr.10, Nr.16, Nr.23.

Konkurso „Gamtos pasaka 2005“ rezultatai, Nr.5.

Lazdijų r. A.Žmuidzinavičiaus v.m. gamtininkų eilėraščiai, Nr.20.

Raseinių pagr. m-los Ramonų sk. moksleivių eilėraščiai (Ovidijus Vyšniauskas, 3 kl., Greta Dambrauskaitė, 3 kl., Aivaras Kėrinas, 4 kl., Diana Lipčiūtė, 3 kl., Edgaras Sabaliauskas), Nr.32.

šiaulių „Juventos“ p.m. moksleivių eilėraščiai (Toma Gudavičiūtė, 7C kl., Eglė Andrijauskaitė, 7B kl., Irma Bieliūnaitė, 7B kl., Greta Baužaitė, 7B kl.), Nr.16.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"