Paieška Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. sausio 29 d. – vasario 4 d.

Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. sausio 29 d. – vasario 4 d.


Sausio 29-30 d. Briuselyje vykusiame ES Tarybos aplinkos darbo grupės posėdyje aptarti tematinės dirvožemio apsaugos strategijos bei EP ir Tarybos direktyvos, nustatančios pagrindus dirvožemio apsaugai, klausimai. Dalyvavo ministerijos Aplinkos kokybės departamento atstovas (išsamesnė informacija: Dalia Židonytė, tel. 266 3514).

Sausio 30 d. šiauliuose (viešbutis „šiauliai“, Draugystės pr. 25) vyko nemokamas seminaras „Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas“ (išsamesnė informacija tel. 216 3818).

Vasario 1 d. Lietuvos geologijos tarnyba ir Lenkijos geologijos instituto Geologijos muziejus skelbia III-VI klasių moksleivių dailės darbų konkursą, skirtą Pasaulinei Žemės dienai, „Mūsų Žemė praeityje šiandien ir ateityje“ (išsamesnė informacija tel. 233 1535).

Vasario 1 d. 10 val. VĮ Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje (Liepų g. 12, Girionys, Kauno raj.) vyks Koordinacinės tarybos sanitarinės miško apsaugos klausimais ir Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos bendras posėdis. Bus aptartas projektas „Rekomendacijos šakninės pinties plitimui apriboti“, Miško sėklinės bazės sąvado pakeitimai. Pranešimus skaitys prof. Albertas Vasiliauskas ir dr. Vidmantas Verbyla (išsamesnė informacija: Aidas Pivoriūnas, tel. 266 34 89).

Vasario 1 d. 10 val. Žemaitijos nacionaliniame parke (Plateliai, Plungės r.) vyks saugomų teritorijų direkcijų 2006 m. veiklos ataskaitų ir 2007 m. veiklos planų pristatymas. Dalyvaus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, saugomų teritorijų direkcijų (Kamanų valstybinio rezervato, Žemaitijos nacionalinio parko, Kurtuvėnų, Salantų, Ventos, Žagarės, Dubysos, Tytuvėnų, Varnių regioninių parkų) atstovai) (išsamesnė informacija: Eduardas Vaitkevičius, tel. 272 3432).

Vasario 1-2 d. Rygoje vyks pasitarimas su EK Aplinkos direktorato atstovais. Bus aptarti Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybių susitarimo dėl bendradarbiavimo Nemuno baseino vandens telkinių naudojimo ir apsaugos srityje projekto parengimo klausimai (išsamesnė informacija: Raimondas Sakalauskas, tel. 266 3516).

Vasario 1-3 d. Taline vyksiančiame seminare bus aptarti miškų ūkio, biokuro panaudojimo, kiti aplinkos sektoriaus klausimai. Dalyvaus ministerijos Miškų departamento atstovas (išsamesnė informacija: Nerijus Kupstaitis, tel. 272 2775).

Vasario 2 d. minint Pasaulinę pelkių dieną Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija kviečia į talką „Pelkių bobos rūtų darželio ravėjimas“. Bus pristatytas projektas „Retų aukštapelkės paukščių išsaugojimas Kamanų rezervate, ugdant aplinkosauginį visuomenės sąmoningumą“, valstybinio rezervato klampynėse iš kiminų kilimo bus raunamos mažos pušelės, taip pelkę gelbėjant nuo senėjimo (išsamesnė informacija: Eglė Platūkytė, tel. 8~425 59285).

Vasario 2 d. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija organizuoja „Pasaulinės pelkių dienos“ renginius Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindineje mokykloje ir Tauragės r. Eičių pradineje mokykloje. Dalyvaus mokiniai ir vietos bendruomenė (išsamesnė informacija: Saulius Bartminas, tel. 8~446 41445).

Vasario 2 d. šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Vidmantas Svečiulis susitiks su regione veikiančiomis aplinkosauginėmis nevyriausybinėmis organizacijomis. Bus aptartos aktualios regiono aplinkosaugos problemos, bendradarbiavimo perspektyvos (išsamesnė informacija: Vidmantas Svečiulis, tel. 8~41 596 401).

Vasario 2-3 d. aplinkos ministras Arūnas Kundrotas dalyvaus Paryžiuje vyksiančioje tarptautinėje aplinkosaugos konferencijoje. Bus aptarti klimato kaitos, biologinės įvairovės, vandens išteklių valdymo ir kiti aplinkos sektoriaus klausimai.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3661

 

 

Vasario pirmąją baigiasi leidimo medžioti varant terminas

 

Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles tokia šių gyvūnų, išskyrus suaugusius elninių žvėrių patinus, medžioklė leidžiama nuo spalio 15 d. iki vasario pirmosios. šernų jauniklius, visus antramečius šernus ir vyresnius nei antramečiai patinus nuo vasario 2 d. iki kovo 1 d. bus galima medžioti tik tykojant bokšteliuose.

Praėjusių metų gruodžio 1 d. įsigaliojusios pakeistos Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės numato, kad lapes, mangutus ir kanadines audines, miškines ir akmenines kiaunes, taip pat juoduosius šeškus medžioti varant ne miškuose leidžiama nuo spalio 15-osios iki balandžio 1 dienos. Pakeista ir pilkųjų kiškių medžiojimo laukuose tvarka – per medžioklės sezoną ne didesniame kaip 4 tūkst. ha medžioklės plote leidžiama organizuoti ne daugiau kaip dvi pilkųjų kiškių medžiokles, didesniame kaip 4 tūkst. ha medžioklės plote – ne daugiau kaip keturias. šie apribojimai netaikomi pilkųjų kiškių medžioklei miškuose. Pilkuosius kiškius leidžiama medžioti nuo lapkričio 3 d. iki vasario pirmosios.

Balandžio 1 d. įsigalios nauja Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nuostata, kad medžiotojai, kai medžiojama varant, grandine ar katilu, ant kepurių turi ryšėti ryškias oranžines, raudonas ar geltonas juostas arba dėvėti tokių spalvų kepures ar liemenes. Tai padės padidinti medžioklės dalyvių saugumą..

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 01 26

 

 

 

Poplūdį pamaryje sukėlė lietūs ir vėjai

 

Ištvinusios Kuršių marios grasina apsemti Nidą. Poplūdžio priežastis – gausus ir žiemos sezonui nebūdingas lietus ir stipriai banguojanti Baltijos jūra, trukdanti ištekėti marių vandeniui.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Hidrologijos skyriaus viršininkas Aleksandras Kajutis sako, kad šiuo metu Pamaryje susiklosčiusi situacija yra reta, bet ne ekstremali.

Aleksandras Kajutis plačiau komentuoja pamaryje susiklosčiusią situaciją.

„Žiemos poplūdis per pastaruosius du dešimtmečius tapo įprastu reiškiniu, tačiau tai tik trečias atvejis nuo 1950-ųjų, kai vanduo išsilieja dėl lietaus ir vėjo įtakos.

Per pirmuosius du sausio dešimtadienius prilijo 1,5-2,4 Lietuvoje įprastos sausio mėnesio normos, vandens lygis upėse pakilo, bet iki maksimalių reikšmių nepriartėjo niekur, išskyrus Nemuną ties Rusne.

Vandens lygis Kuršių mariose tiesiogiai priklauso nuo vandens lygio Baltijos jūroje. 2006 metų rudenį vyravo stiprūs vakarų krypčių vėjai, kurie sukėlė ilgalaikę patvanką Baltijos jūroje. Tai apsunkino Nemuno atplukdomo vandens nutekėjimą iš Kuršių marių į Baltiją.

Sausio 13-14 dienomis vandens lygis buvo pakilęs aukščiausiai: Baltijos jūros vakarinėje pakrantėje 93 cm, o Kuršių mariose 107 cm aukštesnis už vidutinį lygį. Nemune ties Rusne aukščiausias vandens lygis buvo sausio 21 dieną, kai 55 cm viršijo stichinį lygį, o eismas keliu šilutė – Rusnė nutrūko. Sausio 23 dieną vėjui pasisukus iš rytų, Nidos pakrantę ėmė atakuoti marių vanduo. Nors iki stichinio lygio dar trūko 61 centimetro, aukštos bangos ritosi per krantinę ir žemesnėse vietose pasiekdavo artimiausius namus.“

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, sausio 24 dieną vėjas aprimo ir vanduo kiek atslūgo. Upėse vandens lygis pradėjo pamažu kristi, tačiau reikia dar keleto dienų, kad poplūdis išsikvėptų.


Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657
2007 01 25

 

 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga – tik pagal nustatytus reikalavimus

 

Kad būtų sudarytos visos galimybės įgyvendinti pernai priimtą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, Vyriausybė sausio 24 d. patvirtino reikiamus teisės aktus. Nustatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarka ir Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklės leis užtikrinti nenutrūkstamą, kokybišką, higienos ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teikimo paslaugą visiems Lietuvos gyventojams.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarka numato, kaip savivaldybė ar jos kontroliuojama įmonė gali išpirkti vandentvarkos ūkio objektus, priklausančius kitiems asmenims ir reikalingus viešajam vandens tiekimui. Dėl galutinės tokių išperkamų objektų kainos, kuri negali viršyti nepriklausomų turto vertintojų nustatytos vertės, tarpusavyje turi susitarti savininkas ir savivaldybė ar jos kontroliuojama įmonė.

šiandien patvirtintos Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklės reglamentuoja viešojo vandens tiekimo licencijų išdavimą, pakeitimą, jų galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, taip pat šių licencijų turėtojų teises ir pareigas. Kaip viešasis vandens tiekėjas laikosi licencijos sąlygų, kontroliuos ją išdavusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Licencija gali būti išduota tik tai įmonei, kuri atitinka nustatytus reikalavimus. Ji turi būti laimėjusi savivaldybės skelbtą konkursą viešajam vandens tiekimui vykdyti, turėti atitinkamus padalinius ir specialistus, taip pat reikiamus įrengimus bei priemones.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 01 24

 

 

Laidojimo paslaugų teikimą reglamentuos įstatymas

 

 

Sausio 24 d. Vyriausybė pritarė Laidojimo paslaugų teikimo įstatymo koncepcijos projektui. Jame siūloma Laidojimo paslaugų teikimo įstatymu reglamentuoti žmonių palaikų laidojimo tvarką, laidojimo paslaugų teikimo tvarką, nustatyti laidojimo būdus, sąlygas ir reikalavimus laidojimo paslaugas teikiantiems asmenims, kapinių ir kitų laidojimo vietų steigimui ir tvarkymui.

Iki šiol Lietuvoje nebuvo įstatymo, reglamentuojančio su laidojimo paslaugų teikimu susijusių visuomeninių santykių visumos. Dabar galiojantis laidojimo paslaugų teikimo teisinis reglamentavimas yra nepakankamas ir nenuoseklus. Kai kuriuose teisės aktuose esama nuostatų, kurios tiesiogiai arba iš dalies nustato laidojimo paslaugų teikimo reikalavimus, tačiau detaliau reglamentuotos tik pavienės šios veiklos sritys: palaikų pervežimas, paramos mirties atveju teikimas, kapinių tvarkymas.Neužtikrintas paslaugų teikimo teisinis reguliavimas.

Įstatymo koncepcijoje, pasak Aplinkos ministerijos Komunalinio ūkio departamento direktoriaus Rimgaudo špoko, įvertintos visos būtinos sąlygos laidojimo paslaugoms, taip pat neigiamos pasekmės, galinčios atsirasti netinkamai teikiant šias paslaugas, atsižvelgta į valstybės ir visuomenės interesus bei visuomenės sveikatos saugą.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

2007 01 24

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"