Paieška Salininkų bendruomenės žingsniai

Salininkų bendruomenės žingsniai

Bronislovas KIELA

Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininko padėjėjas

 

Salininkų (Vilnius, Naujininkų seniūnija) Lietuvai pagražinti draugijos skyriui sėkmingai vadovauja Juozas Baltmiškis. Jis yra ir Salininkų bendruomenės pirmininkas. Aktyvusis Salininkų Lietuvai pagražinti draugijos skyriaus pirmininkas Juozas Baltmiškis už miesto bendruomenės ugdymą 2006 m. ir aplinkos tvarkymą yra pagerbtas - apdovanotas Vilniaus miesto savivaldybės mero Artūro Zuoko Padėkos raštu.

...2007 01 18 renginyje, vykusiame Salininkų vidurinėje mokykloje, dalyvavo daug vietos gyventojų - mokyklos salė buvo pilnutėlė. Juozas Baltmiškis padėkojo bendruomenės nariams už aktyvų darbą ir veiklą puoselėjant seniūnijos kraštovaizdį, darant jį patrauklesniu ir gražesniu. Salininkų vidurinės mokyklos mokytojų kolektyvas susilaukė gero verdikto ugdant moksleiviją pilietinės savimonės, bendruomeniškumo, patriotizmo dvasia.

Tądien Naujininkų seniūno pavaduotojas Vilius Nalivaika aptarė nemaža klausimų, kurie aktualūs šioje seniūnijoje. Iš jų – ir namų aplinka, jos įvaizdis, negerovės gamtinėje aplinkoje.

šios publikacijos autorius, dalyvavęs šiame renginyje, palinkėjo darbščiam bendruomenės kolektyvui naujų siekių. Itin vertintina iniciatyva - pastatyti Naujininkų seniūnijoje bažnyčią. Tikiuosi, jog tai talkins puoselėjant grožį ir gėrį.

Renginyje dalyvavusius vietos gyventojus gražiomis melodijomis smagino vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio ir Lietuvai pagražinti draugijos ansamblis „Giedra“.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"