Paieška Naujas patarėjas ekologiškai ūkininkaujantiesiems

Naujas patarėjas ekologiškai ūkininkaujantiesiems

 

Sausio 25 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko knygos ekologiškai ūkininkaujantiesiems „Mokslinių rekomendacijų taikymo ekologiniame ūkyje pagrindai“ pristatymas. Knyga, kurią parengė prof. Vanda Žekonienė, habil. dr. Nijolė Daugelienė ir prof. Bronius Bakutis, išleista Žemės ūkio ministerijos ir Europos Sąjungos Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) projekto „Informavimo, komunikacijos ir žinių sistemos apie tausojantį ir ekologinį ūkininkavimą tobulinimas“ lėšomis.

Pasak prof. V.Žekonienės, idėja parašyti knygą, paremtą mokslinėmis rekomendacijomis ir didele patirtimi, suteikiančia pagrindinių ekologinio ūkininkavimo žinių apie dirvą, augalus ir gyvulius, kilo bendradarbiaujant su Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslininkais ir FAO ekspertais. Lietuvoje jau yra nemažai leidinių apie ekologinį žemės ūkį, tačiau ūkininkai vis pasigesdavo tikro patarėjo kaip ekologiškai ūkininkauti. Knygos autoriai pasistengė šią spragą užpildyti – naujasis leidinys skirtas ir pradedantiesiems, ir jau ekologiškai ūkininkaujantiesiems, ir konsultantams, ir studentams.

Knygos pristatyme dalyvavusi žemės ūkio viceministrė dr. Virginija Žoštautienė pasidžiaugė augančiais sertifikuotų ekologiškų pasėlių plotais – 2006 m. sertifikuotų ūkių skaičius siekė 2 340, o sertifikuoti plotai – 101,72 tūkst. ha arba beveik 4 proc. visų deklaruotų žemės ūkio naudmenų. „Tačiau nebegalime vien tik plotų skaičiuoti, turime stabtelėti ir pasižiūrėti, ar tikrai ES išmokos ekologiškai ūkininkaujantiesiems lemia šios produkcijos gausėjimą rinkoje, ar ji yra kokybiška. Ar tikrai ūkininkauja savo darbą išmanantis, o ne atsitiktinis, išmokomis susigundęs ūkininkas?“ – sakė V.Žoštautienė. Viceministrei, nuolat dalyvaujančiai susitikimuose su žemdirbiais, kelia nuostabą tai, kad dažnai jie domisi tik išmokomis, o ne tuo, ką sės. Pasak Žemės ūkio rūmų vicedirektoriaus Alvydo Grigaliūno, nuolat bendraujančio su žemės ūkio produkcijos gamintojais, šiemet dar daugiau ūkininkaujančiųjų, tarp kurių yra ir stambių ūkių, planuoja imtis ekologinės gamybos.

Renginyje informuota, kad ruošiamasi griežtinti ekologinių ūkių kontrolę – juose žada apsilankyti specialiai sudaryta komisija, kuri nustatys ūkių būklę. šiai Žemės ūkio ministerijos iniciatyvai pritarė visi Žemės ūkio rūmų, VšĮ „Ekoagros“, VšĮ „Tatulos programa“, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lietuvos žemės ūkio universiteto atstovai.

Knygos pristatymo metu kalba pasisuko ir apie konsultantus, jų kompetenciją, kvalifikacijos kėlimą, kokybiškesnių paslaugų teikimą. Informaciją ekologinės gamybos klausimais teikia Žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Žemės ūkio rūmų, VšĮ „Ekoagros“ specialistai, veikia interneto svetainės www.organic.lt, www.ekoagros.lt. Prof. B.Bakutis pabrėžė, kad būtina skirti „informavimo“ ir „konsultavimo“ sąvokas – konsultuoti gali tik žmogus, turintis specialų išsilavinimą. A. Grigaliūno teigimu, Žemės ūkio rūmai ir toliau planuoja konsultuoti dviem kryptimis – agroaplinkosaugos priemonių ir gamybiniais bei ekologinių ūkių sertifikavimo klausimais. ŽŪR turi beveik 50 specialistų, konsultuojančių ekologinio ūkininkavimo klausimais. Dalis jų dirba savivaldybėse, tačiau, pasak A.Grigaliūno, susiduriama su problema – konsultantų kvalifikacijos kėlimu, todėl žadama aktyviau bendradarbiauti su mokslininkais, parengti naują bei efektyvią informavimo ir konsultavimo programą. šiemet ŽŪR ruošiasi įkurti ir Ekologinio ūkininkavimo sertifikavimo centrą.

„Bet kokia iniciatyva yra sveikintina, tačiau manome, kad pirmiausia turėtų būti įvertinta ūkio būklė ir pasakyta – gali jis tapti ekologiniu ar ne“, – susiburti visoms institucijoms ir parengti veiksmų planą ūkininkui, norinčiam kurti ekologinį ūkį, pasiūlė Žemės ūkio ministerijos Maisto saugos ir kokybės departamento direktorius Saulius Jasius.

 

Žemės ūkio ministerijos inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"