Paieška Turinys ‘2005

Turinys ‘2005

 

Pagrindinės savaitraščio “Žaliasis pasaulis” 2005 metų numerių temos, autoriai (publikacijų parengėjai), rašinių pavadinimai; numeris, kuriame publikuojamas rašinys

 

I. AKTUALIJOS, RENGINIAI, ĮVYKIAI

 

BALTRŪNAS Valentinas, “Ar reikalingas Lietuvai krašto geologijos muziejus?” , Nr.11.

BRANNVALL Evelina, “Aplinkosauga jaunųjų mokslininkų akiratyje, Nr.14.

BRAZIULIS Rimantas, “Sensacijų gamybos cechuose”, Nr.4.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Skubėkime paslidinėti Alpėse” (klimato kaita), Nr.42.

GEDMINTAS Jonas, “Kas sena – patikima!…” (žvilgsnis į keletą Pasaulinės Žemės dienos renginių Vilniuje) , Nr.12.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Girių ir miškų giesmės” (pamąstymai apie Rimanto Grikevičiaus kūrybą) , Nr.19.

GRUDZINSKAS Leonardas, “…jo gamta yra tikra, neišgalvota…” Gamtos fotografui Vytautui Ylevičiui – 75-eri. Nr.25.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Ašarom sidabro verkė girios kryžiai”, Nr.26.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Plaukė žąselė per ežerėlį…”, Nr.29.

GRUDZINSKAS Leonardas, LAPIENIS Juozas, “Karaliaus Mindaugo keliu…”, Nr.30.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Kam dainuoja sidabrinės nendrės” (Leonui Jezerskui – 80 metų), Nr.33.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Vaižganto varpas suskambo Malaišiuose”, Nr.35.

LAZAREVIČIENĖ Violeta, “Didžiojoje gamtos pamokoje” (Kauno zoologijos sodas) , Nr.35.

LEšČINSKAS Vytautas, “Paežerio girininkijoje rikiavosi dailios eglutės” , Nr.16.

MARTIšIUS Gediminas, “Mediniesiems padėkime…”, Nr.8.

MISIŪNIENĖ Monika, “Mažų upelių didelė prasmė” (Antaną Barisą prisimenant) , Nr.21.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Ar ilgai išliks pūkinis žiemos patalas?”, Nr.6.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Kas labiausiai tinka vasariui?”, Nr.7.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Nauja knyga apie medžioklę “Ištikimybė Medeinei”, Nr.7.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Mažųjų apuokų pasaulin ateina pavasaris…”, Nr.12.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Didžioji (foto) meilė” (Sauliaus Kirvelos personalinė paroda), Nr.13.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Apie ką kalba pavasario vandenys” , Nr.16.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Kuo mus pasveikins gegužė…”, Nr.17.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Kai gegužės lieka tik tiek…”, Nr.19.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Kai dieną naktį netyla lakštingalos…”, Nr.20.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Kol dar suokia…”, Nr.23.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Pasiilgau vasaros tako” , Nr.26.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Į aukštapelkę atėjo vėlyvoji vasara” , Nr.27.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Susitiksim gandrams išlėkus…”, Nr.28.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Pirmosios rudens dienos” , Nr.29.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Kodėl neskuba išskristi paukščiai?” , Nr.32.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Ruduo, kokio nelaukiame…”, Nr.39.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Žiemos kraitis auga iš lėto…”, Nr.44.

PAULAUSKAS Vacys, “…ir tas garbingas jubiliejus!”, Nr.44.

PUTEIKIENĖ Nika, “Žiemą lankytis Jūrų muziejuje – pigiau”,Nr.2.

PUTEIKIENĖ Nika, “Metų muziejininko titulas – Rūtai Mažeikienei iš Lietuvos jūrų muziejaus”, “Vardynos” , Nr.20.

TURONIS Kęstutis, “Aplinkos tyrimų laboratorijai “Ekometrija” – 25 metai”, Nr.8.

TURONIS Kęstutis, “PAF MPP – kas tai?”, Nr.14.

TURONIS, Kęstutis, “Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje” (prieš 75 metus Vilniaus universitete įkurta Hidrologijos ir klimatologijos katedra), Nr.14.

TURONIS Kęstutis, “Skaitymai ir dainos žymiam aplinkosaugininkui Vytautui Nedzinskui atminti”, Nr.16.

TURONIS Kęstutis, “Klimato kaita: kas? Kodėl? Kaip?”, Nr.18.

TURONIS Kęstutis, “Susitikime!”, Nr.26.

šIMKŪNAS Romualdas, “Viktoras Ruokis: “Broliuk, rašyk, tik rašyk!”, Nr.17.

UMBRASIENĖ Lidija, “Pavasarinė kelionė pajūriu”, Nr.14.

UMBRASIENĖ Lidija, “Pavasaris Palangoje”, Nr.20.

UMBRASIENĖ Lidija, “Vidurvasaris pajūryje”, Nr.28.

UMBRASIENĖ Lidija, “Rugsėjy Nidoje”, Nr.36.

UMBRASIENĖ Lidija, “Paukščių stebėtojų ralis “Kuršių marios – 2005”, Nr.38.

UKTVERIS Augustas, BUDRYS Laimutis, “Vargas dėl bunos?..”, Nr.4.

UKTVERIS Augustas, TEBĖRA Albinas, JAKAITIENĖ Laimutė, “Kelias į savąją nišą”, Nr.5.

UKTVERIS Augustas, JANKAUSKAS Romas, “Ar švies Lietuvos gamtos išmintis “Tekančios saulės” šalyje?”, Nr.6.

UKTVERIS Augustas, Kęstutis PETKŪNAS, “Pasodinus su brolužiu berželį…”, Nr.9.

UKTVERIS Augustas, STANEVIČIUS Zenonas, “Ar mums grasoma biologiniu botagu?” , Nr.10.

UKTVERIS Augustas, “Kam patinka vėžlio greitis…”, Nr.15.

UKTVERIS Augustas, “Po Bartkuškio girios skraiste…”, Nr.16.

UKTVERIS Augustas, “Ilgesys dėl tautos…” LPD bei jurbarkiškių surengtas Tautos suvažiavimas 2005 07 02 Veliuonoje”, Nr.25.

UKTVERIS Augustas, GRIKEVIČIUS Rimantas, “(Ne)drengtinoji žaluma – kas ji?” Želdynų apsauga, tvarkymas, Nr.26.

UKTVERIS Augustas, MOTUZAS Remigijus, “Būk aidus, mokyklini varpeli!”, Nr.29.

UKTVERIS Augustas, “2005 m. Petro Abukevičiaus premija – Kęstučiui Verbickui ir Vytautui Vitkauskui” , Nr.32.

UKTVERIS Augustas, SLIŽAUSKAS Romualdas, “Iš apačios žvelgiant…”, Nr.35.

VARANAUSKAS Juozapas, “Gyvenimas Nemuno vardan…” (keletas štrichų gamtosaugos veterano Rapolo Vasiliausko portretui), Nr.15.

Aplinkos apsaugos inspektoriams – nauji automobiliai, Nr.33.

Ar reikia Lietuvai giliavandenio uosto? Nr.17.

Gulbei areštinės nereikia, Nr.17.

Konkurso “Gamtos fotografija ‘2004” rezultatai, Nr.7.

Konkurso “Gamtos pasaka ‘2004” rezultatai” , Nr.7.

Meninis-socialinis projektas: darbas iš stiklo Kauno zoologijos sodui, Nr.20.

Patikslintos aplinkosaugos sąlygos plaukioti plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose, Nr.18.

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena, kuri pažymėta jau 33 kartą, Nr.22.

Pasaulinės Žemės dienos renginiai, Nr.11.

“Pradėk nuo savęs” (TV laida TV5 kanalu), Nr.40.

Popiežius, kuriam atgaiva buvo gamta…, Nr.13.

Prieš pažeidėjus – kartu su policija, Nr.16.

Skelbiamas konkursas dr. Valdo Adamkaus 2005 metų premijai gauti, Nr.12.

Dr. Valdo Adamkaus 2005 metų premijai gauti pateiktieji darbai, Nr.19.

Dr. Valdo Adamkaus 2005 metų premija įteikta prof. Jurgiui Staniškiui, Nr.23.

Sunaikinta dalis unikalaus Tado Ivanausko sodo, Nr.16.

Unikalių akmenų muziejuje – Vaclovo Into vardo suteikimo ceremonija, Nr.39.

Vasario 16-ąją įsigaliojo Kioto protokolas , Nr.8.

 

II. TARšA. ATLIEKOS, JŲ TVARKYMAS. ALTERNATYVIOJI ENERGETIKA.

 

BUTKEVIČIUS Zenonas, “šiukšlynų žmonės – klestinčios visuomenės gėlės”, Nr.37.

DAGILIS Jonas, “Gal suteikime “Jurgiui” kepurę”, Nr.13.

DAPKŪNAS Žilvinas, “Lietuva ir kenksmingos cheminės medžiagos”, Nr.16.

GEDMINTAS Jonas, “Ar šypso senelis gelžbetonis…”, Nr.38.

GEDMINTAS Jonas, “Parduosime taršą, pirksime debesį?”, Nr.39.

LAZAUSKIENĖ Laima Lilija, “Dujotiekis – per cheminių ginklų saugyklą”, Nr.34.

LEšČINSKAS Vytautas, “Taršos mažinimas – vienas geležinkeliečių iš veiklos prioritetų”, Nr.9.

LEšČINSKAS Vytautas, “Gediminas Rainys: “Situacija gerėja…”, Nr.29.

LEšČINSKAS Vytautas, “Žodį taria valstybė: sukriošusio kompiuterio vardan?..”, Nr.30.

LEšČINSKAS Vytautas, “Perdirbimas – ne problema”, Nr.31.

LEšČINSKAS Vytautas, “Kur sugarma panaudotieji tepalai?..”, Nr.32.

LEšČINSKAS Vytautas, “Kur krenta nusviestoji tvarsliava?..”, Nr.33.

MATAITIS Antanas, “Koks fakyras sudoros? Pavojingų atliekų tvarkymas, šių atliekų auditas, Nr.34.

MATAITIS Antanas, “šventė, kurioje prakalbo ir stiklo šukė…” (Kėdainiai: atliekų paradas), Nr.40.

PAVASARIS Stasys Žygimantas, “Vietoje apvalytas nuotekas galima panaudoti pakartotinai", Nr.16.

PRIšMANTIENĖ Vetusta, “Gamtos sanitaras: UAB “Lūsta”, Nr.2.

PRIšMANTIENĖ Vetusta, BUDRYS Rimantas, “Draugą įsigyti sunkiau nei padaryti jį priešu”, Nr.6.

STOšKUS Liutauras, “Kurčiam ir varpai nepadės…”, Nr.1.

TURONIS Kęstutis, “UAB “Traidenis”: paprasta ir patikima”, Nr.4.

TURONIS Kęstutis, “Kaip kaime tvarkyti atliekas?” , Nr.11.

TURONIS Kęstutis, “Kas svarbu Europai, o kas – Lietuvai” (ekspertas iš Vokietijos sąvartyno atsiradimui Kazokiškėse pritarė), Nr.15.

TURONIS Kęstutis, “Inžinerinės ekologijos asociacijai – 10 metų”, Nr.21.

TURONIS Kęstutis, “Bendrovei “Traidenis” – 10 metų”, Nr.38.

UKTVERIS Augustas, ŽVIRBLIS Saulius, “Kol griaustinis neprakalbo…” (pakuotės), Nr.36.

VAINIUS Linas, “Aplinkosaugos aktyvistus D6 naftos pėdsakai nuvedė į Vokietijos bankus”, Nr.16.

VAINIUS Linas, “Kur Kazokiškių bėgiai kyšo?”, Nr.43.

Aplinkos ministerijoje – moksleivių darbai iš antrinių žaliavų, Nr.38.

Europos Bendrijos ekologinis ženklas “Gėlė”, Nr.14.

Galvaninių elementų atliekoms – specialūs konteineriai, Nr.35.

Gimnazistų dovana Žemei – vėjo jėgainė iš panaudotų pakuočių, Nr.18.

Gyvenamosios aplinkos tyrimai Panevėžio apskrityje, Nr.2.

Į miestą – be automobilio, Nr.31.

Kauno “Versmės” moksleiviai surinko beveik 5 tonas makulatūros, Nr.19.

Panevėžio mokykloje – “švaros ir taupumo savaitė”, Nr.21.

Paskelbtas konkurso “Pasiekimai aplinkosaugoje” laimėtojai, Nr.20.

Patvarieji organiniai teršalai – kas jie?, Nr.19.

Planuojamoje talpykloje bus saugomos mažai ir vidutiniškai radioaktyvios atliekos, Nr.26.

Plastikinės pakuotės atliekų surinkimo konkursą laimėjo bendrovė “Veeko”, Nr.16.

Taršos mokesčio tikslas – ne papildyti valstybės iždą, o skatinti tvarkyti atliekas, Nr.32.

Upių monitoringe daugiau dėmesio bus skiriama biologiniams parametrams, Nr.29.

 

III. MIšKAI, MEDIENA, KITI GAMTOS IšTEKLIAI, JŲ APSAUGA

 

AUGUTIS Danas, “Miškų sertifikavimo atsiradimą ir populiarėjimą lėmusios priežastys” , Nr.6.

AUGUTIS Danas, “Naujas požiūris į senų medžių tvarkymą”, Nr.26.

AUKšTIKALNIS Vidmantas, “Riedant džipams pamiškėm…”, Nr.39.

AšMANTAS Ramūnas, “Gyvenimas su mišku” (Stakliškės) , Nr.31.

BALBIERIUS Alis, “Medžių kastruotojai”, Nr.26.

BLINSTRUBAS Audrius, “Lašišinių žuvų rojus Latvijoje”, Nr.22.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kur dingo kai kurie žvėrys?”, Nr.36.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Lašišų daugėja, Nr.37.

BUTKEVIČIUS Zenonas, GAIGALAS Kazys, “Ar geros naujosios žūklės taisyklės?” , Nr.39.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kol jaunas, o broli, kirsk ošiantį mišką…”, Nr.41.

GAIGALAS Kazys, “Leiskime vėgėlėms išneršti”, Nr.3.

GYLIENĖ Onutė, “Tvarkėme piliakalnius, pilkapius” (švenčionėlių MU), Nr.21.

GRUDZINSKAS Leonardas, šIMKŪNAS Romualdas, “Kelionė į grožio oazę” (Svėdasų girininkija), Nr.21.

JOKUBAUSKIENĖ Vilma, “Išsaugojome eglutėms gyvybes”, Nr.2.

KNYVA Romualdas, “Iš museliavimo istorijos”, Nr.35.

LEšČINSKAS Vytautas, “Tai – ypatingas turtas. Reidas į Vilniaus krašto girias”, Nr.11.

LEšČINSKAS Vytautas, “Moteris ir miškas”, Nr.21.

LEšČINSKAS Vytautas, “Miškai aplink kurorto miestą” (Druskininkų MU), Nr.27.

NAVYS Evaldas Vylius, “Gumbuoto likimo medis”, “Nudistai”, Nr.28.

PAULAUSKAS Vacys, “Lydekų žūklė ir jos perspektyvos”, Nr.5.

PAULAUSKAS Vacys, “O žuvys nepažįsta savo globotinių”, Nr.11.

PAULAUSKAS Vacys,”Lydekos – meškeriotojų rūpestis”, Nr.13.

PAULAUSKAS Vacys, “Lašišos: poravimosi problema?..”, Nr.37.

PAULAUSKAS Vacys, “Kalbos prie tylinčios žuvies…”, Nr.41.

RAČIENĖ Auksė, “Auk, eglute, miške!” (Trakai), Nr.4.

RAČIENĖ Daina Marija, “Kai nugūra rūpesčiai”, Nr.32.

SAVICKAS Juozas, “Kur grožybė senoji?” (reikia gelbėti Vilnios lašišaites), Nr.19.

SINKEVIČIUS Vytas, “Medelį sodini – Tėvynę dabini”, Nr.18.

STACEVIČIUS Vytautas, “Kas jie – Kapčiamiesčio miškai?..”, Nr.31.

STONČIUS Darius, “”Ervino” žala Lietuvos miškams perdėta…”, Nr.7.

šIMĖNAS Jonas, “Geologai: viena didelė šeima?..”, Nr.1.

UKTVERIS Augustas, SAKALAUSKAS Benjaminas, “…ir sparnuotasis “Ervinas”, kursai iš Lietuvos valstybinių miškininkų nugvelbė 10 milijonų…”, Nr.6.

UKTVERIS Augustas, “Kertinės buveinės – tamsus kampas, proskyna ar?..” , Nr.16.

UKTVERIS Augustas, SAKALAUSKAS Benjaminas, “…pasiruošk ištverti atsakomybę” , Nr.17.

UKTVERIS Augustas, “Oš Vidzgiryje ąžuolai…”, Nr.17.

UKTVERIS Augustas, RIBAČIAUSKAS Raimondas, “Kur eini, eiguly?..” , Nr.20.

UKTVERIS Augustas, SAKALAUSKAS Benjaminas, “Miške keliai ir duobėti, ir…”, Nr.31.

ŽIŽIŪNAS Algimantas, “Ten, kur vasaros rytą gieda strazdai…”(Lekėčiai), Nr.39.

Dėl žuvininkystės politikos formavimo, Nr.21.

Įsigaliojo naujos Mėgėjiškos žūklės taisyklės, Nr.27.

“Ką man pakuždėjo miškas…” (respublikinės vaikų piešinių konkurso rezultatai) , Nr.37.

Miestų įvaizdį kuria medžiai senoliai, Nr.32.

Numatoma įveisti daugiau kaip 10 tūkst. ha naujų ąžuolynų, Nr.29.

Rūpinamasi mažėjančiais žuvų ištekliais, Nr.13.

“Stora Enso Miškas” gavo aplinkosaugos sertifikatą, Nr.32.

Takas miško link – mieste! Vilniaus miškų urėdija atidarė miškininkystės ir gamtos informacinį centrą-muziejų, Nr.26.

 

IV. SAUGOMOSE TERITORIJOSE. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

 

BAšKYS Vytautas, “Slėpiningas Kuršių nerijos paveikslas”, Nr.6.

BAšKYTĖ Rūta, “Tinkamas dėmesys vertingiausioms Lietuvos teritorijoms”, Nr.5.

ČEPONIENĖ Kristina, “…ir kur sustyguotas ekologinis švietimas” (Aukštaitijos NP), Nr.27.

ČIAPAITĖ Danutė, “Apie Akmenės apylinkių gegužraibes”, Nr.2.

ČIAPAITĖ Danutė, “Drugelių dauba”, Nr.4.

ČIAPAITĖ Danutė, “Žvyro karjerų gyventojai” , Nr.37.

DANUSEVIČIUS Julius, GRIKEVIČIUS Rimantas, “Augalijos biologinė įvairovė – ekosistemų tvarumo pagrindas” , Nr.33.

GUDAVIČIUS Henrikas, “Visada gyvas tik paprastas gyvenimas” (Dzūkijos NP), Nr.19.

JANKAUSKIENĖ Marija, “Kam – dergti, o kam?” (Žemaitijos NP) , Nr.21.

KONDRATAVIČIŪTĖ Inga, “Baubia didysis baublys” (Metelių RP), Nr.20.

KONDRATAVIČIŪTĖ Inga, “Bekotis ąžuolas – Trako senbuvis” (Metelių RP), Nr.30.

KAROšAITĖ Inga, “…ir prie Varnakalnio!” (Krekenavos RP), Nr.19.

KAROšAITĖ Inga, “Sūriai ir Žolinė Krekenavoje” (Krekenavos RP), Nr.29.

KAZLAUSKAS Ričardas, “Jei plaštakės prabiltų…”, Nr.24.

KAZLAUSKAS Ričardas, “Dzūkijos stepės”, Nr.25.

KAZLAUSKAS Ričardas, “Vilnijos perlas – Rūdninkų giria”, Nr.26.

KAZLAUSKAS Ričardas, “Rūšys – dvynės”, Nr.36.

KIELAITĖ Gintarė, KRASAUSKAITĖ Sandra, BEINARAUSKAS Darvidas, “Pušaitės oš dailininko R. švoinickio atminimui” (Krekenavos RP), Nr.20.

KIRšIS Virginijus, VITKAUSKAS Povilas, “Pažinimas ir pajauta” (užsiėmimai Gamtos mokykloje prie Kauno marių RP), Nr.12.

LETUKAITĖ Daiva, “Tas naktinis svečias…”, Nr.25.

MAČIŪNAITĖ Jurgita, “Rengiami kriterijai Natura 2000 buveinių ir rūšių apsaugos būklės nustatymui ir vertinimui”, Nr.28.

MATAITIS Antanas, “Žuvintas, kursai – paukščių karalija…”, Nr.27.

MATAITIS Antanas, “Dusios pavilioti…” (Metelių RP), Nr.30.

MATAITIS Antanas, “Specialistams – nauji automobiliai” , Nr.39.

MASTENICA Nadežda, “Žygis Pavilnių regioniniame parke” , Nr.42.

NARBUTAS Vytautas, “Iš didelio debesio…” Statybos Kuršių nerijos NP, Nr.39.

PAKALNIS Romas, SENDŽIKAITĖ Jūratė, “Kaip gydysime žaizdas žemės mūsų…” Pasaulinė ekologinio atkūrimo konferencija Saragosoje ir Lietuva, Nr.40.

PRANAITIS Arūnas, “Niedaus kirų tragedija – tik ledkalnio viršūnė” (Žuvinto biosferos rezervatas), Nr.22.

PRAERAS Kazys, “Prie Medvėgalio kalvos…” (Varnių RP), Nr.33.

PUPININKAS  Saulius, “Paslaptingas sengirių gyventojas” (Neries RP), Nr.18.

RAZGŪNAS Darius, SAVICKAITĖ Dalia, “Grįžtant prie ištakų…” (Aukštaitijos NP), Nr.20.

RUTKAUSKIENĖ Rasa, “Saugomi ąžuolai Anykščių regioniniame parke”, Nr.2.

RUTKAUSKIENĖ Rasa, “Pirmoji gamtos pamoka” (Anykščių RP), Nr.16.

RUTKAUSKIENĖ Rasa, “Saugomi uosiai Anykščių regioniniame parke”, Nr.16.

RUTKAUSKIENĖ Rasa, “šventasis karas: šiukšlėms” (Anykščių RP), Nr.29.

SABŪNAITĖ Jolanta, “Išsaugokime nykstančius vėžlius”, Nr.17.

SAVICKAITĖ Dalia, “Giedras žiūrėjimas” (Č.Kudabos knygą “Žemės giedra” atsiverčiant), Nr.19.

SAVICKAITĖ Dalia, “Pilnatve skambėjusios laiko stygos…” (Aukštaitijos NP), Nr.33.

SPRAINAITYTĖ Sigita,”Pasibraidymas Latvijos ir Estijos pelkėse”, Nr.38.

SŪDŽIENĖ Birutė, “Ten, prie Verknės dukrų…” (Aukštadvario RP), Nr.22.

STANULIONIENĖ Ema, “Sugrįžta tradicijos ir papročiai” (Aukštadvario RP), Nr.18.

STANULIONIENĖ Ema, “Turizmo savaitės renginiai Aukštadvaryje”, Nr.35.

šALTENYTĖ Aušra, “šikšnosparnių žiemavietėms reikia apsaugos”, Nr.26.

šLEKYS Giedrius, “Pirmasis blynas neprisvilo… Žygis dviračiais” (Kauno marių RP) , Nr.23.

šPILIAUSKAS Talvydas, “Išlydėjome sparnuočius” (Aukštadvario RP) , Nr.34.

TUKAČIAUSKAS Tomas, “Nemuno deltoje vietos vaikai mokomi pažinti paukščius” , Nr.24.

TUKAČIAUSKAS Tomas, “Rudenį Rusnės saloje skaičiuojami paukščiai ir karvės” , Nr.39.

TURONIS Kęstutis, “Stuksenk, margasai geneli…” (5-oji Paukščių šventė Verkių RP) , Nr.18.

UKTVERIS Augustas, BAšKYTĖ Rūta, “Ar didūs būsime “Gaidžio metais?”, Nr.2.

UKTVERIS Augustas, BAšKYTĖ Rūta, “…dirbame ne Briuseliui, o Lietuvai” , Nr.8.

UKTVERIS Augustas, BALČIŪNIENĖ Nijolė, “…niekas tau šito nepavydi…”, Nr.21.

UKTVERIS Augustas, “Žavinti nepažintoji teritorija” (Neries RP) , Nr.28.

UKTVERIS Augustas, “Žvilgsnis į pažintinį gamtos taką Dūkštos slėnyje” (Neries RP) , Nr.33.

UKTVERIS Augustas, “Varnikų takas šviečia ir kviečia…”, Nr.37.

UKTVERIS Augustas, “Į nebūtį išėjo lyderis…” Atsisveikinant su Labanoro RP direktoriumi Kęstučiu Jakštu, Nr.44.

UKTVERIS Augustas, BALČIŪNIENĖ Nijolė, “Žmogiškojo kapitalo žibuoklė” (Pavilnių ir Verkių RP), Nr.44.

VAIVILAVIČIUS Jonas, “…ir šventės išsaugant teritorijas “ (Sirvėtos RP), Nr.9.

VENGRYS Boleslovas, “Pailsėti?! Važiuokite į Kurtuvėnus…”, Nr.3.

VITKAUSKAS Povilas, “Krūmynai” (Kauno marių RP), Nr.3.

VITKAUSKAS Povilas, “Amūrinis kamštenis”(Kauno marių RP) , Nr.19.

Atidarytas naujas Gaujos mokomasis takas, Nr.37.

Kernavei – Pasaulio paveldo sertifikatas, Nr.20.

Kurtuvėnuose kuriamas turizmo centras, Nr.38.

Pažeidimus Kuršių nerijoje lėmė institucijų aplaidumas, Nr.30.

Pažeistų gamtos vertybių atkūrimas ir tvarkymas saugomose teritorijose, Nr.44.

 

V. EKOšTRICHAI MIESTUI, SAVIVALDYBEI

 

BALČIŪNAS Danielius, “Senasis dviračių takas šiauliuose pagražėjo…”, Nr.36.

BURBA Stasys, “Danų kiaulidžių statyboms – tvirtą NE!” (Pakruojis), Nr.40.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Gražu dabar prie Belmonto” (Vilnius) , Nr.19.

ČAIKOVSKIS Arnoldas, “Kaštonai laukia pavasario…” (Vilnius) , Nr.6.

ČIAPAITĖ Danutė, “Jaunieji gamtininkai – Žvėrinčiuje” (Telšių r.) , Nr.30.

GYLIENĖ Onutė, “Grybų šventė švenčionėliuose” , Nr.35.

GRUDZINSKAS Leonardas, LAPIENIS Juozas, “…kaip gyvena bitelės…” (Marcinkonys), Nr.5.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Indrajos krašto šlovė ir garbė” , Nr.27.

JANUšAUSKAS Apolinaras, “Kas puoselėja, kas niokoja…” (Druskininkai), Nr.3.

 

KAUNECKAITĖ Milda, “Septynios Jono Nekrašiaus dienos” (šiauliai), Nr.24.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Biržiečiai žvejoja pievose”, Nr.23.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Smegduobė” įregistruota savivaldybėje” (Pasvalio r.), Nr.23.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Pažadėjo, o po to – laukimas…”, Nr.24.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Mokosi nuoširdžiai bendrauti” , Nr.35.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Pelnius vokiečių apdovanojimus…” (Biržai) , Nr.39.

KIELA  Bronislovas, “Tu – mano gimtinė!” (Panevėžio r.), Nr.31.

KIJAUSKIENĖ R., “Kaip atsirado “Raudondvario apylinkių raudonoji knyga” , Nr.14.

KLIMAVIČIENĖ Elvyra, MAKSIMOVIČIENĖ Regina, “Kurkime visi Kirdeikių botanikos parką!..” (Utenos r.) , Nr.9.

KUBILIENĖ Regina, “Išniekinus ąžuolėlius” (Lazdijai), Nr.36.

KUČINSKIENĖ Audronė, BUTKUS Vytautas, “Fotografuojame gamtą” (Tauragė), Nr.39.

LEšČINSKAS Vytautas, “Stovyklavome Normandijoje” (Kaunas), Nr.4.

LEšČINSKAS Vytautas, “Senojo dvaro takais žiemą” (Kaunas), Nr.6.

LEšČINSKAS Vytautas, “Naujovių kelias – erškėčiuotas” (Elektrėnų sav.), Nr.12.

LEšČINSKAS Vytautas, “Kur susitinka trys upės…” (Kaunas), Nr.14.

LEšČINSKAS Vytautas, “Gavo gerą palikimą” (Vilkaviškis), Nr.22.

LEšČINSKAS Vytautas, “Padeda ir kitų patirtis” (švenčionys), Nr.25.

LEšČINSKAS Vytautas, “Kur Nemunas daro vingį” (Druskininkai), Nr.27.

LEšČINSKAS Vytautas, “Pievai reikia žmogaus” (Anykščiai), Nr.28.

LEšČINSKAS Vytautas, “Stovyklautojai iš “smetoniško” miestelio” (Kaunas), Nr.29.

LEšČINSKAS Vytautas, “Grožis – ne tik pasigėrėti” (Kretinga), Nr.38.

LEšČINSKAS Vytautas, “Čia gyveno žiemgaliai…” (Pakruojis), Nr.40.

LEšČINSKAS Vytautas, “Tarp aukščiausių kalvų” (Lazdijų r.), Nr.41.

LEšČINSKAS Vytautas, “Pažinti ir pamilti…” (Kaunas), Nr.42.

MATAITIS Antanas, “Savivaldybė – geriausia mūsų pagalbininkė” (Elektrėnų sav.) , Nr.12.

MATAITIS Antanas, “Ar išganys tarifai?..” (Ukmergė) , Nr.19.

MATAITIS Antanas, “Tas nuolatinis requiem atliekai” (širvintos) , Nr.37.

PAULAUSKAS Vacys, “Gimtoji Kelmė gerbia gandrelius” , Nr.15.

PAULAUSKAS Vacys, “Gandrai – kelmiškių nuosavybė! , Nr.33.

PAULAUSKAS Vacys, “Vilniaus SOS vaikų kaimo gyvūnai, dovanos ir skanėstai…”, Nr.36.

PILOTAITĖ Giedrė, ŽEIMYTĖ Asta, “Migonių piliakalnis” (Pasvalys), Nr.4.

RAšTIKIS Mečislovas, “Ar sukursime nuostabų parką nuostabiam tautos didvyriui Steponui Dariui” (Klaipėdos r.), Nr.21.

RUDZEVIČIUS Sigitas, “Nedelikati “Delikata” (Vilnius), Nr.27.

SADAUSKAS Romas, “Naikinamas paskutinis draustinis” (Druskininkai), Nr.39.

SINKEVIČIENĖ Zita, “Žemė turi kalbą”, Nr.5.

SOVIENĖ Jolanta, “Kur takelis pasuka, rasi miško pasaką”, Nr.22.

STACEVIČIUS Vytautas, “Lieptas neįgaliesiems prie Ilgio ežero” (Veisiejai), Nr.19.

šEMELIS Vytautas, “Europiečiai su meškerėmis…” (Utenos r.) , Nr.19.

šVAŽAS Mantas, VARAČINSKAS Arnoldas, “Didieji Gailaičių kaimo medžiai” (Akmenės r.) , Nr.31.

TURONIS Kęstutis, “Medžiai šniojami ne vien dėl automobilių gausos?..”, Nr.2.

TURONIS Kęstutis, “Tokia ji – ponia civilizacija…” (Vilnius), Nr.4.

TURONIS Kęstutis, “Augti ar nykti medžiui mieste?” (Vilnius), Nr.6.

TURONIS Kęstutis, “Žvilgsnis į Kėdainių vandens telkinius žiemą”, “Sostinėje medžiai maitinami druska”, Nr.10.

TURONIS Kęstutis, “Kam parūpsta želdynai?..” (Vilnius), Nr.16.

TURONIS Kęstutis, “Kaip žydėjo “Lietuvos žiedai”, Nr.32.

TURONIS Kęstutis, “Senasis Vilniaus vandentiekis ir jo istorinė reikšmė”, Nr.33.

TURONIS Kęstutis, “Oi, grybai, grybai…” Jubiliejinė šventė Varėnoje, Nr.33.

UMBRASIENĖ Lidija, “Pasisveikinimas su marguole” (Akmenės r.) , Nr.34.

UKTVERIS Augustas, MASILEVIČIUS Rolandas, “Virš sraunios gyvenimo upės… Vilniaus regionas: atliekos ir visuomenės interesai.”, Nr.3.

UKTVERIS Augustas, “Kalbėk, upeli…” (Vilnius), Nr.4.

UKTVERIS Augustas, NAVICKAS Vincas, “Jei dergi sostinės veidą…”, Nr.7.

UKTVERIS Augustas, OBELEVIČIUS Sigutis, “Veidu į gamtą” (Anykščiai), Nr.11.

UKTVERIS Augustas, “Gandrai, kurie suvienija…” (Kelmė), Nr.14.

UKTVERIS Augustas, šIDLAUSKAS Kazys, “…ir apie žmogų, kaipo priedėlį!” (Kėdainiai), Nr.42.

VASILIAUSKAITĖ Skaistė, “Mums panorėjus, lydekai paprašius…” (Ukmergės r.) , Nr.21.

VASILIAUSKAITĖ Skaistė, “Mano geras draugas – dviratis!..” (Ukmergė), Nr.34.

VERSECKAS Vilmantas, SAVOSTA Ignas, “Ar saugu gyventi Naujininkuose?” , Nr.37.

ZINKEVIČIUS Bronislovas, “Ko verkė Palangos berželiai…”, Nr.22.

Nepamirštama vasara “Plukės” stovykloje!, Nr.25.

ŽUKIENĖ Dalia, “Liepos: ne tartis, o bartis?” , Nr.37.

ŽURBENKIENĖ Virginija, “Kooperacijos ir tarnystės Gamtai link”, Nr.28.

 

VI. MOKYKLA-šEIMA-VISUOMENĖ, EKOLOGINIS šVIETIMAS, JAUNIEJI MIšKO BIČIULIAI (JMB), ŽVEJAI, KITOKIOS PAKRAIPOS EKOLOGINIS UGDYMAS

 

AUKšTAITIS Julius, “Vaišės miško gyventojams”, Nr.11.

BALČIŪTĖ Ieva, “Jaunieji Kapčiamiesčio miško bičiuliai laikė egzaminą”, Nr.15.

BANEVIČIENĖ Sandra, “Kas ji, Žemė, be manęs?” (Žarėnai), Nr.17.

BARAUSKIENĖ Daiva, “Malonioji draugystė su paukščiu ir medžiu…” (Anykščiai), Nr.19.

BEIšTARYTĖ Gintarė, MAŽRIMAITĖ Jolanta, “Smagu buvo vasaros stovykloje “Gamtos vaikai”, Nr.26.

BERŽINSKIENĖ I., “Kėkšte, kur padėjai gilę?..” (Trakai), Nr.38.

BUTKEVIČIUS Zenonas, UKTVERIS Augustas, “Ar kas regėjo vėją?..” (įspūdis iš Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkurso 2005 04 29-30), Nr.18.

DARAFĖJUS Romas, “Burkimės glaudžiau, pedagogai biologai!”, Nr.15.

DAUNECKYTĖ G., “Medžio puošimo šventė”, Nr.41.

DIRGINČIENĖ Aurelija, KARSKIENĖ Ingrida, “Pažink savo kraštą” (šiauliai), Nr.18.

DIRGINČIENĖ Aurelija, “šventė miške” (šiauliai), Nr.23.

DIRGINČIENĖ Aurelija, “…ir man buvo gera!”, Nr.32.

DIRGINČIENĖ Aurelija, GEDMINIENĖ Diana, KAIRIENĖ Kristina, “Noriu pažinti ir išsaugoti” (šiauliai), Nr.41.

DOVYDĖNAITĖ A., “…kas yra pasaulis?” (Vilnius), Nr.20.

DUNDULIENĖ Vaida, “Pažintis su miško paklote” (Joniškio r.) , Nr.37.

ERLICKYTĖ Regina, “Laukiama ir ilgai nepamirštama “Kamanė” (Kaunas), Nr.28.

EŽERSKIENĖ Ingrida, “Imkimės gerų darbų…” (JMBB, Kintai) , Nr.15.

GEDMINIENĖ Diana, KAIRIENĖ Kristina, DIRGINČIENĖ Aurelija, “Mes – už švarią Talšą!” , Nr.33.

GASIŪNAITĖ Zita, “Išsipildė mūsų svajonė” , Nr.17.

GASPARĖNIENĖ A., “Egle, eglele…” (Panevėžys), Nr.3.

GAURYLIENĖ Ona, SAVODNIKIENĖ Kazimiera, “Girinuko” dieno Palangoje” (JMBB, Tauragė) , Nr.29.

GEDMINTAS Jonas, “Kaipgi gražus gražus…”, Nr.41.

GELEŽĖLYTĖ Odeta, “Nuostabioji popietė gamtoje”, Nr.21.

GENYTĖ Gintarė, “Sparnuočių sutiktuvės” (JMBB, Žygaičiai, Tauragės r.), Nr.14.

GENYTĖ Gintarė, “Miško diena Žygaičiuose” (JMBB) , Nr.20.

GYLIENĖ Onutė, SAPRAUČIKIENĖ Laimutė, VŽESNIAUSKAS Alvydas, “Nepamirštamos akimirkos…” (JMBB stovykla Palangoje), Nr.32.

GYLIENĖ Onutė, “Miškui pakuždėjus”, Nr.38.

GOROBECAITĖ Skaistė, “Susibūrę po “Gyvybės medžiu”, Nr.31.

GOROVNIOVA Raisa, “Ką byloja…” (Subačius), Nr.40.

GRIGIENĖ Zinaida, “Medeliai sodinti ir prie Marcinkonių”, Nr.18.

GULBINIENĖ Rimgailė, “Mylėkime šitą žemę” (Jurbarkas), Nr.15.

GUOGIENĖ Laimutė, “Pajautėme gamtos alsavimą…” (Marijampolė), Nr.27.

GURECKIENĖ Vida, “Vilkyškiuose, kur dirba Marytė Gečienė…”, Nr.10.

JABLONSKAITĖ Regina, MAŽEIKIENĖ Irena, “Skubant į vasaros glėbį…” (Alytus), Nr.25.

JONCEVA Sondra, “Baltos varnos arba – “Bražuolė ‘2005”, Nr.2.

JONCEVA Sondra, “Vasara su “Žaliojo žygio akademija”, Nr.34.

JONCEVA Sondra, “Pratybos Vokėje”, Nr.40.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Pamokoj gegutė kukavo…”, Nr.24.

KAZLAUSKIENĖ Ramunė, “Jurginės. Piemenėlių šventę Cedrono aukštupyje menant” (Vilnius), Nr.19.

KLIMAVIČIENĖ Lelija, “Tas aukštai iškilęs rūpintojėlis…” (JMBB, Kupiškio r.), Nr.1.

KLIMINSKIENĖ Regina, “Mąstyk globaliai, veik lokaliai…” (Panevėžys), Nr.20.

KLIMINSKIENĖ Regina, “Slapčiausią gamtos kalbą geba girdėti visų šalių vaikai…” (Panevėžys), Nr.21.

KLIMINSKIENĖ Regina, “Rudens kraitelė ‘2005” – Panevėžio gamtos mokykloje” , Nr.34.

KLEBONAITĖ Simona, MOGYLAITĖ Sonata, “Žemė – viena”(Kupiškio r.) , Nr.17.

KRIAUZAITĖ Eglė, “…ir 20 metelių sukaktį paminėjome!”, Nr.26.

KONČIENĖ Violeta, “Sveikinome Žemę” (N.Akmenė), Nr.13.

KULBIS Almantas, “Vaikų ir jaunimo ekologinis projektas “Gamta šalia mūsų”, Nr.38.

KUPSTIENĖ A., KULVINSKIENĖ B., “Gamtos grožis – smurto prevencija”, Nr.25.

LITVINAVIČIENĖ Vyda, “Mūsų žvilgsniai į pasaulį” (Pasaulinė aplinkosaugos mokykla – ENO), Nr.22.

LEšČINSKAS Vytautas, “Pomėgiai ir kūrybos džiaugsmas”(Kaunas), Nr.9.

LEšČINSKAS Vytautas, “Ir profesinė patirtis, ir meilė gamtai”, Nr.17.

LEšČINSKAS Vytautas, “Žemės drebėjimas: tai – įdomu…”, Nr.42.

LEšČINSKAS Vytautas, “Apie raudonuosius vilkus, Nr.43.

LUKOšIŪTĖ Toma, “Aš iškėliau savo inkilą” (JMBB, Telšių r.), Nr.15.

MAšANAUSKIENĖ Marija, “…nors Sapno sodas nežydėjo” , Nr.20.

MAšANAUSKIENĖ Marija, “…o dangus prapliupo žvaigždėmis…”, Nr.35.

MATAITIS Antanas, “Esame tokie mažučiai” (Respublikinis konkursas Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre.), Nr.12.

MAŽEIKIENĖ Irena, JABLONSKAITĖ Regina, “Pažinome samaną, kerpę…” (Alytus) , Nr.38.

NARUšEVIČIŪTĖ Gerda, “Literatūrinis pavasarėlis – Ančiškyje”, Nr.19.

NAVARDAUSKIENĖ Lina, “Į pamoką – miškan” (Piliuona), Nr.39.

ORŽEKAUSKIENĖ Eugenija, “Jaunas pradėjęs” (Raseiniai), Nr.4.

PAKšTAITIENĖ Irena, “Miškas ir mes” (Palanga), Nr.36.

PAULAUSKAS Vacys, “Lašišinių žuvų lopšyje”, Nr.1.

PAULAUSKAS Vacys, “Gamtoje pajausi ir vaiko širdelę…”, Nr.2.

PAULAUSKAS Vacys, “Kam reikalingos žuvys? O kam – mes?”, Nr.17.

PAULAUSKAS Vacys, “Varžybos prasidėjo talka” (Vilnius), Nr.21.

PAULAUSKAS Vacys, “Jie tiki – lašišos gyvens”, Nr.24.

PAULAUSKAS Vacys, “Žvejukų stovykla pajūryje”, Nr.26.

PAULAUSKAS Vacys, “Varžybos prie Baltojo tilto”, Nr.27.

PAULAUSKAS Vacys, “Gamta – tarsi erdvioji klasė” , Nr.31.

PAULAUSKAS Vacys, “Nesugauti laimikiai”, Nr.40.

PATIEJŪNAS Kazys, “Kai žiemą boružės pasirodo…” (JMBB, Trakai), Nr.8.

PATIEJŪNAS Kazys, “Neakivaizdinei pamokai “Miško samanos, kerpės” pasibaigus” (JMBB), Nr.37.

PEČIULIENĖ Irena, “Lietuvos žiniuonės paveldą prisiminus”, Nr.24.

PETRAUSKIENĖ Danguolė, “Puoselėkime!” (Palanga), Nr.18.

PETROšIENĖ Inga, RAšČIAUSKIENĖ Nijolė, “Žemė – gyva planeta” (Viešvilė, JMBB) , Nr.13.

POCIŪTĖ Simona, “…ir kiškienės pyragą suradome!” (JMBB, Jurbarkas), Nr.20.

POVILAITYTĖ Monika, “Suviliojo raudonomis žibutėmis” (Vilkyškiai), Nr.19.

RAMANČIŪNIENĖ Zofija, “šlamės ąžuolai” (JMBB, Vaiguva), Nr.40.

RAMONIENĖ Aldona, “Vaikystės žiedų mozaika” (Klaipėda), Nr.19.

RIBIKAUSKAS Vytautas, “Kol žiema nepabėgo iš kiemo…” (JMBB, Kauno r.), Nr.7.

RIBIKAUSKAS Vytautas, “Sukurkime šventes tiems, kurie kurs… (JMBB, Kauno r.), Nr.12.

RIBIKAUSKAS Vytautas, “Prie skraidančių ir giedančių gėlių…” (JMBB, Piliuona), Nr.20.

RUTKAUSKAS Redas, “Pamiškių tvarkymo akcija”, Nr.17.

RUTKAUSKAS Redas, “Miško sodinimas Kazlų Rūdos urėdijoje” (JMBB), Nr.18.

RUTKAUSKAS Redas, “Greta studentų. JMB respublikinės varžybos Girionyse” , Nr.24.

SENDŽIKAITĖ Jūratė, šIDLAUSKIENĖ Aušra, ABRAMONIENĖ Vaida, “Mes nepaveldime Žemės iš savo protėvių”, Nr.15.

SMALSKIENĖ Alvyra, “Lik sveikas, lapeli!” , Nr.41.

SOSICKIENĖ Regina, “…ir kibirkštėlės vaikų akyse! Gamtos pamoka gamtos mokykloje” (Plungė) , Nr.22.

SOSICKIENĖ Regina, “Tos nuostabios dienos Sankt Peterburge”, Nr.27.

STANAITIENĖ Danguolė, “Pasidairymai po Novaraistį ir Lekėčius” (JMBB), Nr.23.

STASIUKAITIENĖ L., “Kas – be medžio, be paukščio, be žolės…” (Pakruojo r.), Nr.13.

STECKYTĖ Živilė, “Ta lauktoji “Žalioji mokykla” (švenčionėliai), Nr.29.

SŪDŽIENĖ Birutė, “Pedagogus ir mokslininkus sieja bendri tikslai”, Nr.1.

SŪDŽIENĖ Birutė, “Tegul negęsta kūrybinė ugnelė!”, Nr.43.

SŪDŽIENĖ Birutė, “Biologinės įvairovės studijos subūrė pedagogus”, Nr.44.

SUTKEVIČIENĖ Daina, “Žiemužė nebaugina” (Raseinių r.), Nr.5.

SUTKEVIČIENĖ Daina, “Sustok, žmogau, ir pagalvok…” (JMBB, Raseinių r.), Nr.12.

šAREIKA Jonas, “šlamėkit, ąžuolai..” (JMBB, Lukšiai), Nr.37.

šEINYTĖ Kristina, “Akcija “Gražinkime savo aplinką” (Kuršėnai), Nr.36.

šIMKŪNAS Romualdas, “Ar atgimsime talkose Vingio parke?”, Nr.3.

šLIOGERIENĖ Laima, “Einu kaip klinikon į mišką” (JMBB, Telšių r.), Nr.22.

šUKYTĖ Dovilė, “Menami pasikalbėjimai” (Subačius), Nr.23.

TROMBAČIK Božena, “Ekskursija į didingąją Gamtą”, Nr.14.

TUMAVIČIENĖ Undinė Diana, “Žmogus – turistas gamtoje”, Nr.23.

TURONIS Kęstutis, GEDMINTAS Jonas, “Aplinka, kuri (ne)ugdo” , Nr.30.

TURONISKęstutis, “Koks tavo veidas, mokykla?” Išrinktos gražiausiai Vilniaus apskrityje tvarkomos mokyklos, Nr.39.

UBARTIENĖ Valerija, JANKAUSKIENĖ Asta, “…ir Irmantas Jašinskas, kuris apie kamanas pasakoja…” , Nr.8.

UKTVERIS Augustas, “Žmogus, gamta, aplinka ir… vartotojiškas pasaulis” (8-asis konkursas “Žmogus ir aplinka”, Anykščiai, 2005 03 05), Nr.10.

UKTVERIS Augustas, “Prie saugomų teritorijų puokštės palinkus” (keletas štrichų ukmergiškio pedagogo ir gamtinių vertybių tyrinėtojo Giedriaus švytros veiklos portretui) , Nr.15.

UKTVERIS Augustas, “Tas dešimtmečių grakštumas… 2005 06 10 Girionyse paminėtas JMB sambūrio veiklos Lietuvoje 30-metis” , Nr.24.

UKTVERIS Augustas, “…kurie nepasiklysta tarp trijų pušelių!” (10-oji konferencija “Gamta šalia mūsų”) Nr.43.

VAITEKŪNAS Henrikas, “…ir apie molį, kaipo brolį”, žvilgsnis į jaunųjų chemikų-ekologų stovyklą prie Drūkšių ežero, Nr.26.

VAITKEVIČIŪTĖ Sandra, “Pavasaris pabudino jaunuosius fotografus”, Nr.12.

VALANČIENĖ Gražina, SKLADAITIENĖ Danguolė, TUBUTIENĖ Anelė, “Kai žvilgsnis į Žemę žavus…” (Vilnius), Nr.17.

VASAITIS Zigmas, “Gyvenant po Žaliąja vėliava…” (Vištytis), Nr.36.

VĖTAITĖ Vyginta, “Diena, kai atsigręžiame į Planetą”, Nr.14.

VIZBARAITĖ Agnė, “Atsigręžę į gyvą palydovą”, Nr.44.

ZIEMELIS Jonas, “Tas paslaptingas akvariumų pasaulis”, Nr.15.

ZYBAILIENĖ Alma, “Pajausti gamtos išmintį. Nepamirškime ekologinio ugdymo ir profesinėse mokyklose”, Nr.23.

ZLATKUTĖ Aušrinė, RIMKUTĖ Irma, “Į gamtą, mokslininkams patariant… (Aplinkotyrinė veikla pagal projektą GLOBE), Nr.33.

ŽVINKLYTĖ Dainora, VISKONTAITĖ Vaida, “Žaliajai studijai” paviliojus”, Nr.6.

Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (XI respublikinė mokslinė-praktinė konferencija), Nr.14.

Gamtos mokslų vadybos mokykla: 3-oji laida, Nr.3.

Kūrybinių darbų studijų “Pati mergelė markatna, kitiems širdį ramina”, skirtų dr. E.šimkūnaitės 85-čiui paminėti, nuostatai, Nr.10.

Kviečiame į Neakivaizdinę aplinkosaugos mokyklą “Žalioji studija”, Nr.9.

Kviečiame į neakivaizdinę pamoką “Miško samanos, kerpės” (LMS JMBS rėmimo taryba), Nr.29.

Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkurso nuostatai, Nr.5.

Lietuvos mokinių piešinių, fotonuotraukų “Gyvūnų portretai” bei “Penkios laisvės” konkurso nuostatai, Nr.17.

Lietuvos vaikų ir jaunimo gamtosauginės akcijos “Aš noriu gyventi” nuostatai, Nr.8.

Kviečiame dalyvauti šalies mokinių ir jaunimo foto parodoje “Žemės spalvos”, Nr.32.

Neakivaizdinės jaunųjų ornitologų mokyklos nuostatai, Nr.7.

Neakivaizdinės kinologų mokyklos nuostatai, Nr.7.

Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokyklos nuostatai, Nr.25.

Neakivaizdinės jaunųjų vaistažolininkų mokyklos nuostatai, Nr.28.

Neakivaizdinės jaunųjų gamtos žurnalistų mokyklos nuostatai, Nr.31.

šalies mokinių integruoto ugdymo akcijos “Plukė ‘2005” nuostatai, Nr.13.

Utenos apskrities 8-ojo jaunųjų gamtininkų konkurso “Žmogus ir aplinka” laureatai, Nr.10.

Tauragės miškų urėdijos globojamų jaunųjų miško bičiulių kreipimasis-raginimas, Nr.44.

Trakų miškų urėdijos globojamų jaunųjų miško bičiulių pareiškimas-kreipimasis, Nr.33.

Vilniaus apskrities švietimo įstaigų gražiausios aplinkos konkurso nuostatai, Nr.17.

2005 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo ekologinės aplinkotvarkos konkurso “Žaliasis rūbas” nuostatai, Nr.32.

 

VII. GAMTA IR TAUTA, KULTŪRA, KŪRYBA, FILOSOFIJA, ETNOSAS, PAPROČIAI, VIZIJOS, ETIKA. VARTOTOJIšKOJI VISUOMENĖ

 

ANANIANAS Vachtangas, “Akmenėlis – gervių sergėtojas” (novelė), Nr.24.

ASTROVAITĖ Regina, eilėraštis, Nr.37.

BALBIERIUS Alis, “Niekada nesužinosi kodėl” (ese) , Nr.7.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Pati “sočiausia” – Didžioji Britanija”, Akmens amžiaus gentis” , Nr.15.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Bušido ringe – žmonija ir gamta”, Nr.40.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Pasaulis pagal babuiną”, Nr.43.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Neduokdie karo, maro, ligos ir naftos!” , Nr.44.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Trijų Karalių šviesa”, Nr.1.

GRUDZINSKAS Leonardas, LAPIENIS Juozas, “Rasti pasagą – laimės ženklas”, Nr.2.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Valpurgijos raganos atšvilpė nuo Skandinavijos kalnų ir vandenų”, Nr.3.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Pusiaužiemis”, Nr.4.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Meškos pasikinkė briedžius. 2005m. – Gaidžio giedoriaus, Gaidžio kakarykoriaus metai”, Nr.6.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Vasario virsmas”, Nr.7.

GRUDZINSKAS Leonardas, “šilagėlės po sniegu” , Nr.8.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Kai Europos kalnai virto snieguotais Himalajais…”, Nr.9.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Žydinčios Saulės rožės link” , Nr.11.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Velykų rytą lelija pražydo” , Nr.12.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Jau gaudžia giesmininkais miškai”, Nr.13.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Jurginės” , Nr.15.

GRUDZINSKAS Leonardas, LAPIENIS Juozas, “Per Daukanto žalias girias” (lietuviškojo žodžio pagerbimas Vilkijoje), Nr.16.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Garbios gegužio dienelės…”, Nr.17.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Kai užkukavo raiboji gegelė..” , Nr.18.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Volungė volungėlė – aukso paukštė” , Nr.20.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Pamilo dobilas…”, Nr.22.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Nakties žvaigždynai lakštingalomis skamba”, Nr.23.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Naktis buvo švento Jono..”, Nr.24.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Parugėje šaukia putpelė…”, Nr.28.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Per pilnatį, lyjant žvaigždėm” , Nr.32.

GRUDZINSKAS Leonardas, LAPIENIS Juozas, “Profesoriaus Česlovo Kudabos keliais…”, Nr.36.

GRUDZINSKAS Leonardas, LAPIENIS Juozas, “Prisilietimas prie didžiojo Lietuvos deimanto”, Nr.42.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Žydėk, vyšnios šakele, moliniame uzbonėlyje! Nr.43.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Kalėdų eglė Taurų girioje”, Nr.44.

GUDAVIČIUS Henrikas, “Mes žalčių labai bijom…”, Nr.4.

GUDAVIČIUS Henrikas, “Entropija – pasaulio chaotiškumo matas”, Nr.13.

GUDAVIČIUS Henrikas, “Kas yra sala?”, Nr.15.

JANKAUSKAITĖ Vitalija, “Net gėlės mėgsta fiziką…” (sceninis vaizdelis) , Nr.43.

KISELYTĖ Reda, miniatiūros (Rokiškis), Nr.7, Nr.22, Nr.28, Nr.37.

LAPIENIS Juozas, “Sušaudytas kryžius” (novelė) , Nr.37.

LEšČINSKAS Vytautas, “Reikia vaikščioti po šventą žemę”, Nr.3.

LEšČINSKAS Vytautas, “Ar esame aukščiausios būtybės?” , Nr.20.

LEšČINSKAS Vytautas, “Grybų žmogus”, “Pasiutėlis” (novelės) , Nr.28.

LUŽYTĖ Margarita, miniatiūros (Pasvalys), Nr.22, Nr.28.

MASTAVIČIŪTĖ Giedrė, eilėraščiai (Svėdasai), Nr.22.

NEKRAšIUS Jonas, “Olego Truchano keliais Bavarijoje”, Nr.26.

NORKŪNAS Romas, “Užgavėnės prie Skroblaus” , Nr.7.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Kelias pas nežiemišką upę”, Nr.3.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Po švento Kazimiero lauk pavasario”, Nr.10.

PANAVAS Petras, eilėraščiai, Nr.22, Nr.28.

RADVANI Barna, “Ąžuolas” (novelė), Nr.41.

SARGELIS Algis, “…ir apie garnius, eglyne besišnekučiuojančius…” (Ukmergės r., Antakalnio k.), Nr.19.

SAVICKAS Juozas, “Nemunu aplink Punios šilą”, Nr.2.

šILINGAS Rymantas, “Akmenys, akmenys…”, Nr.2.

šIMKŪNAS Romualdas, “Ištraukim geluonį iš širdžių” , Nr.30.

ŽEIMANTAS Vytautas, “Ignalinos legenda” (apsakymas), Nr.35.

 

VIII. EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS. APLINKOSAUGA, GAMTOSAUGA, GAMTONAUDA IR MOKSLAS. DARNIOJI RAIDA

 

BRAZAUSKIENĖ Dalia Marija, “…jis galėtų būti kitoks…”(darnus vystymas ir nuostatos šeimoje), Nr.18.

BRAZAUSKIENĖ Dalia Marija, “…ir tie žmogų bei žemę nuskaidrinantys ežerai!”; ekologinė ūkininkų veikla gražioje Molėtų žemėje, Nr.30.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Atnaujino Tatulos baseiną”, Nr.42.

MAČIŪNAITĖ Jurgita, “Kai žmogus kenkė… Apie ežerų atgaivos patirtį Olandijoje” , Nr.7.

MATAITIS Antanas, “Apie vandenis, kur teška”, Nr.30.

PAULAUSKAS Vacys, “…ir ištikimieji Ekologijos instituto vėliavai”, Nr.9.

PETRAUSKAS Antanas, “Verslas ir aplinkosauga”, Nr.7.

SPRAINAITYTĖ Sigita, “Pievų apsaugos metodai: kaimynų patirtis – Lietuvai” Nr.43.

TUKAČIAUSKAS Tomas, “Ir gamtai gerai, ir ūkininkas sotinamas” (Rusnės sala), Nr.32.

TURONIS Kęstutis, “Aplinkai palankaus verslo perspektyvos Lietuvoje”, Nr.25.

TURONIS Kęstutis, “Aplinkos reikšmė darniam miesto vystymuisi” (Vilnius), Nr.28.

UKTVERIS Augustas, PAKALNIS Romas, “šviečiant erezijų pilnačiai”, Nr.5.

UKTVERIS Augustas, MOTUZA Remigijus, “švietimo priedermė – rodyti visuomenei darnaus vystymosi kelią”, Nr.11.

UKTVERIS Augustas, KUNDROTAS Arūnas, “Ar turime teisę drengti?”, Nr.12.

UKTVERIS Augustas, STANIšKIS Jurgis, “šis tas apie nepavėluotą susivokimą”, Nr.37.

UKTVERIS Augustas, “Kaip gyvensime: su smogu ar – ant smogo? Nr.43.

Aptartos ekologinių ūkių sertifikavimo sistemos tobulinimo aktualijos, Nr.29.

Besidomintiems ekologine žemdirbyste Lietuvoje - naujiena, Nr.13.

Dėl ekologinių produktų ženklinimo, Nr.7.

Gyvenamosios aplinkos kokybė Kėdainių rajone (apklausos rezultatai), Nr.42.

Išmokos už ekologinę gamybą ateityje nemažės, Nr.7.

TŪB “Mėta” Vokietijos vartotojams pristatys ekologišką produkciją, Nr.3.

 

IX. GYVŪNAI, JŲ GLOBA.

 

AUKšTIKALNIS Vidmantas, “Lapė paspruko iš automobilio…”, Nr.2.

AUKšTIKALNIS Vidmantas, “Taurieji elniai meta ragus” , Nr.8.

AUKšTIKALNIS Vidmantas, “Kūčių metu iššaudė stirnas…”, Nr.18.

BARANAUSKAS Alius, “Gandrui gera gyventi? Nr.43.

BARKAUSKAITĖ Justina, “Sustok! Atsigręžk! Susimąstyk! Juk ir mes šios žemės vaikai” (Klaipėda) , Nr.18.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kuo minta karvė?”, Nr.2.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Ar gyvūnai mato televizijos laidas?” , Nr.11.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Energetikai padeda gandrams” , Nr.11.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Nykštukėli, ko ieškojai Riugeno saloje?” , Nr.16.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Gegutės mums linki daug metų ir pinigėlių” , Nr.19.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kaip liūtas medžiotojus dorojo”, Nr.20.

BUTKEVIČIUS Zenonas, NOREIKIS Benas, “Ar sulauksime vilkų padėkos?”, Nr.31.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Pastogėje – šikšnosparnių valstybė”, Nr.35.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kodėl šypsojosi šv. Hubertas?”, Nr.38.

BUTKEVIČIUS Zenonas, ”Painus siurbikių gyvenimas”, Nr.38.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Begemotai ir badas”, Nr.41.

ČIAPAITĖ Danutė, “Keršis, Ulė ir Džiukas”, Nr.34.

ČIŽIENĖ Birutė, “Persirengėlis”, Nr.16.

DITMANIENĖ Adelė, “Gaidžio kerštas” (Kelmė), Nr.6.

DZENKAUSKAS Jonas, “Mano bukutis”, Nr.2.

GELŪNIENĖ V., “Gandrinių savaitė” (Kėdainių r.), Nr.17.

GOCENTAS Algimantas, “Gulbinas pralaužė karšių “tvorą”, Nr.3.

GRIšKEVIČIENĖ Vilija, “Lietuvos zoologijos sode – vėl nauji gyventojai”, Nr.21.

GRIšKEVIČIENĖ Vilija, “Lietuvos zoologijos sodo naujagimiai” , Nr.24.

GUDAVIČIUS Henrikas, “Antino pasiskraidymai”, Nr.16.

GUDAVIČIUS Henrikas, “Cirkas ant ledo”, Nr.44.

IVANAUSKAS Tadas, “Molio Jonas”, Nr.24.

JANKUS Kostas, “Meilė ir gulbės”, Nr.4.

JANKUS Kostas, “Visus prezidentus vienija meilė gyvūnams”, Nr.6.

JANKUS Kostas, “šunys, nusipelnę garbės”, Nr.40.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Žuvo gulbių porelė”, Nr.39.

KUBILIENĖ Regina, “Gyvačių kambarys”, Nr.5.

LEšČINSKAS Vytautas, “Ko ateiname į Gyvūnų namus” (Kaunas), Nr.1.

LEšČINSKAS Vytautas, “Paukšteliai nežino, kada pavasaris” (Lietuvos zoologijos sodas) , Nr.10.

MALIšAUSKAS Antanas, “Nelaimingas gulbių skrydis”, Nr.43.

MATAITIS Antanas, “Nepirkite jų gyvybių!”, Nr.41.

NARKEVIČIENĖ Nijolė, “Kas stuobry peri?”, Nr.8.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Paukščių namuos žiemai įpusėjus…”, Nr.4.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Artėjant pavasariui skubėkime kelti inkilus”, “Inkilai čiurliui ir kitiems”, Nr.8.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Išsaugokime kurapkas pavasariui auštant”, Nr.9.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Žirgeliai, gamtos šedevrai”, Nr.25.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Kurapkos sulaukė žiemos”, Nr.42.

PATIEJŪNAS Kazys, “Kaip pasitinkame sugrįžtančius gandrelius?”, Nr.10.

PAULAUSKAS Vacys, “Akvafanas” pasakų neseka…”, Nr.23.

PRIALGAUSKIENĖ Ona, “Zylė peštukė” (Kelmėsr.), Nr.6.

PUTEIKIENĖ Nika, “Ir Baltijoje gyvena delfinai”, Nr.19.

PUTEIKIENĖ Nika, “Jūrų muziejuje gimė delfinukas”, Nr.28.

SAVICKAS Juozas, “Apie laukines bitutes”, Nr.28.

SETONAS-TOMPSONAS Ernestas, “Grizlio gyvenimas” Nr.5-16.

SETONAS-TOMPSONAS Ernestas, “Bulterjero istorija”, Nr.33-36.

STONIENĖ Jolanta, “Arčiau žvėrių” (Telšiai), Nr.18.

TUMOSA Juozas, “Išgelbėjau antį”, Nr.16.

TURONIS Kęstutis, “šikšnosparniai – vabzdžių priešai”(Vilnius), Nr.8.

TURONIS Kęstutis, “Gervės parskrido”, Nr.13.

UMBRASIENĖ Lidija, “Palangos paukščių prieglaudai – penkeri”, Nr.3.

UMBRASIENĖ Lidija, “Ledinukės”, Nr.10.

UMBRASIENĖ Lidija, “Inkilo mįslė”, Nr.11.

VANAGAS Jonas, “Prancūzijos meilė gyvūnams: po 4 milijardus eurų per metus”, Nr.3.

VANAGAS Jonas, “Snukeliu prie grotų, letenas – atgal!” (Izraelio kalėjimas šunims), Nr.19.

Eropiečiai Paukščių palydų šventės metu stebėjo rekordinį paukščių skaičių, Nr.34.

Lietuvoje peržiemojusių baltųjų gandrų paleidimas į laisvę – per Jurgines, Nr.16.

Taip mes saugojome Afrikos gamtą, Nr.21-24.

Žvėrių ir paukščių, sumedžiotų 2004-2005 m. medžioklės sezono metu, apskaita, Nr.22.

 

X. ŽMOGAUS EKOLOGIJA

 

ATUTIENĖ Birutė, “Sveika aplinka – sveikas, žvalus vaikas”, Nr.5.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Ar sveika prakaituoti?”, Nr.11.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Nuodai: žudikai ar gelbėtojai”, Nr.34-37.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Įsigeidėte raupų? Prašau!”, Nr.42.

JANKUS Kostas, “Garstyčių aliejus – stebukladaris” , Nr.7.

JANKUS Kostas, “Sveikatos “pilkieji kardinolai”: kalcis ir magnis” , Nr.8.

JANKUS Kostas, “Devyni testai, kurie teiks vilties Jūsų gyvenimui”, “Priešas prisiartina nepastebimai”, Nr.21.

JANKUS Kostas, “Dešimt metų be miego”, “Kas įmins kraujo paslaptį?”, Nr.24.

JANKUS Kostas, “Mityba streso metu”, Nr.27.

JANKUS Kostas, “Keletas patarimų taisyklingos mitybos gerbėjams”, “Įsitaisykite nutukusį šunį – liesėsite patys”, Nr.31.

JANKUS Kostas, “Ne vien medaus vardan”, Nr.32.

JANKUS Kostas, “Dienos iki atostogų – pačios sunkiausios”, Nr.35.

JANKUS Kostas, “Negalavimų priežastis – darbinė aplinka”, Nr.42.

JUOZALĖNAS Andrius, “Kiškio taukai – vaistas nuo įvairių ligų”, Nr.13.

JUšKAITĖ Rasa, “Popietė “Mano augintinis” (Panevėžys), Nr.37.

KLIMAITĖ Dovilė, “Metropolio vaikai”, Nr.4.

KLIMAITĖ Dovilė, “Ką byloja sielos veidrodis?”, Nr.11.

KLIMAITĖ Dovilė, “Apie ką pasakoja rankos?”, Nr.32.

KLIMAITĖ Dovilė, “Sveikatos ir jaunatviškumo spalva – jūsų lėkštėje”, Nr.40.

KURMILAVIČIŪTĖ Dana, “Vegetariškumo privalumai ir trūkumai”, Nr.10.

KURMILAVIČIŪTĖ Dana, “Apiterapija – kai nuodai tampa vaistais”, Nr.43.

LEšČINSKAS Vytautas, “Gydymas nuo spindulinės ligos”, Nr.1.

LEšČINSKAS Vytautas, “Vaistai – šalia mūsų”, Nr.3.

LEšČINSKAS Vytautas, “Apsaugo nuo avitaminozės ir gydo”, Nr.9.

LEšČINSKAS Vytautas, “Saugantis pražūtingųjų spindulių”, Nr.28.

MATKEVIČIŪTĖ Giedrė, “Genetiškai modifikuotų produktų yra daugelyje Lietuvos parduotuvių. Kodėl lietuviai juos perka?” , Nr.8.

RUZGIENĖ Vaida, “Sveika aplinka – sveikas žmogus” (Klaipėda), Nr.16.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Fobijos”, Nr.3.

TOLVAIšYTĖ Ramunė,”Tas šaltas žodis “žiema” , “Apie smailiakulnius batelius ir magnetinius laukus”, Nr.5.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Žiedas - gydytojas, Nr.7.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Kaip mus veikia magnetinės audros?”, Nr.25.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Grybai – ne tik maistas”, Nr.30.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Sodas – gydytojas”, Nr.31.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Svarbu – pasirinkti!..”, Nr.36.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Kas jūs, ledi Mirtie?”, Nr.38.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Niūraus sezono malonumas”, Nr.42.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Virusų medžiotojai”, Nr.43.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Penki Naujųjų metų pavojai”, Nr.44.

VANAGAS Jonas, “Amžinasis gyvenimas”, Nr.12.

VANAGAS Jonas, “Yra toks negalavimas – genijų sindromas”, Nr.13.

VANAGAS Jonas, “Mokslininkai aptiko naujus genus”, Nr.40.

 

XI. PASAULIS MARGAS

 

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Taimyro avijaučiai jau medžiojami”, Nr.23.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Varlių gelbėtojos”, Nr.29.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “šiltas sveikas vandenėlis iš žemės gelmių”, Nr.44.

ČAIKOVSKIS Arnoldas, “Nidos švyturiui – 130 metų”, Nr.1.

HARI Johann, “Pavojingiausias pasaulio žmogus”, Nr.4.

JANKUS Kostas, “Ar verta burti iš veidrodžių?”, Nr.23.

JANKUS Kostas “šventės kaime”, Nr.44.

LAPINSKAS Anatolijus, “Ledo viešbutyje šalčio netrūksta”, Nr.8.

LEšČINSKAS Vytautas, “Galingas Atlanto alsavimas”, Nr.42.

MAČIŪNAITĖ Jurgita, “Tropinių miškų likimas Ganoje”, “Ta trumputė naktis Afrikoje”, Nr.30.

MAČIŪNAITĖ Jurgita, WIEMANN Anneke, “Ar ekoturizmas Afrikoje sumažins skurdą?” , Nr.34.

NEKRAšIUS Jonas, “Kapadokijos gamtos skulptūros”, Nr.31.

NEKRAšIUS Jonas. “Bavarijos Alpėse”, Nr.43.

NEKRAšIUS Jonas, “Svečiuose pas Kalėdų Senelį…”, Nr.44.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Kur briedžiu joja, briedį melžia…”, Nr.40-41.

PUTEIKIENĖ Nika, “Kurėnas grįžo iš Amsterdamo” , Nr.29.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Cunamis: išbandymas žmonijai”, Nr.12.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Kalifornijoje pražydo Mirties slėnis”, Nr.22.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Mumijos – prakeikimas”, Nr.28.

UKTVERIS Augustas, “…o svetur dar žydi “Svetur”! (Baltarusija), Nr.35.

UKTVERIS Augustas, “Spanguolių augintojus sergi Vladimiras Iljičius…” (Baltarusija), Nr.36.

VANAGAS Jonas, “Hitlerio vaikai”, Nr.18.

VANAGAS Jonas, “Nauji augintiniai: skruzdėlės…”, Nr.26.

VANAGAS Jonas, “Katinai britų valdžio koridoriuose”, Nr.29.

VANAGAS Jonas, “EXPO-2005” lankytojus pasitiko ir mamutas”, Nr.35.

VANAGAS Jonas, “Labai linksmos laidotuvės”, Nr.36.

Pagrindinė pasaulinės parodos “EXPO Zaragosa 2008” tema – vanduo”, Nr.39.

 

XII. KONKURSAS “GAMTOS PASAKA-2004”

 

ALMONAITĖ Aistė, miniatiūra (Joniškio r. Gaižaičių pagr. m., 5 kl.), Nr.42.

AKSIONOVAS Irmantas, eilėraštis (Kuršėnų Daugėlių v.m., 5a kl.) , Nr.36.

ARLAUSKAS Gaudentas, eilėraštis (Kuršėnų Daugėlių v.m., 5a kl.) , Nr.36.

AUKšTIKALNIS Titas “Ar žydės kaštonai?” (Kupiškio r. Subačiaus v.m. 2 kl.) , Nr.9.

ANUSAITĖ Eglė, “Skausmas praeina” (Panevėžio r. Berčiūnų pagr. m., 7 kl.) , Nr.32.

AVSIUKEVIČIŪTĖ Kotryna, eilėraštis (Vilniaus J.Basanavičiaus v.m. 5a kl.) , Nr.36.

BALIUTYTĖ Simona, eilėraščiai (Lazdijų r. Veisiejų v.m. 9b kl.), Nr.20.

BANYTĖ Ugnė, “Kodėl pelės ilga uodega?” (Kupiškio r. Subačiaus v.m., 5 kl.), Nr.36.

BARYšEVAS Andrius, “Mano svyruoklis” (Panevėžio r. Berčiūnų pagr. m., 7 kl.) , Nr.32.

BALNYS Rytis, “Mano regykla” (Kaišiadorių r. Antakalnio pagr. m., 7 kl.), Nr.41.

BASEVIČIUS Mindaugas, “šuniuko išgelbėjimas” (Veisiejų v.m., 7 b kl.), Nr.18.

BLĖDYTĖ Lina, eilėraštis (Kėdainių r. šlapaberžės pagr. m.) , Nr.27.

BRAČIULYTĖ Akvilė, “Vienišas skruzdėlynas ir bejėgė pušis” (Lazdijų r. Veisiejų v.m., 8b kl.), Nr.20.

BRAZDŽIŪNAITĖ Agnė, “Kodėl žuvėdros baltos?” (Kupiškio r. Subačiaus v.m., 5 kl.),  Nr.36.

BUČIONYTĖ Raimonda, “Kaip kiškelį globojome…”(Veisiejų v.m., 7 b kl.), Nr.18.

CICEROVAITĖ Simona, “Žibutės rauda” (šeduvos v.m. Butėnų sk., 3 kl.), Nr.14.

ČEKANAUSKAS Aurimas, “Klausimas”, “Kodėl Žemė mažiausia planeta” (Kupiškio r. Subačiaus v.m., 2 kl.), Nr.18, Nr.36.

DAUČIŪNAITĖ Jūratė, “Našta” (Kėdainių r. Truskavos pagr. m., 9 kl.) , Nr.32.

DUNAUSKAITĖ Deimantė, eilėraštis (Joniškio r. Kriukų pagr. m., 4 kl.), Nr.41.

EIDIKONYTĖ Samanta, “Paveldėta gimtinė”, “Ežiukas” (Kupiškio r. Subačiaus v.m., 2 kl.), Nr.9, Nr.36.

GARBINČIŪTĖ Austėja, eilėraštis (Kuršėnų Daugėlių v.m., 2b kl.), Nr.38.

GIEDRAITYTĖ Greta, miniatiūra (Joniškio r. Gaižaičių pagr. m., 5 kl.), Nr.42.

GRAŽULYTĖ Dovilė, eilėraštis (Alytaus “Volungės” v.m., 6 kl.) , Nr.41.

GUSTAINIS Arnas, “Kai žiemos baltumas balomis išvirsta…” (Nidos v.m., 5 kl.) , Nr.13.

GUSTAS Daumantas, “Prieraišioji kanarėlė” (Kėdainių mok./darželis “Puriena”), Nr.29.

GUSTAITĖ Greta, “Spinduliukas žadina mišką” (Kėdainių r. Truskavos pagr. m., 6 kl.), Nr.32.

JALINSKAITĖ Enrika, “Brangus Kalėdų Seneli…” (šiaulių “Juventos” pagr. m., 3c kl.), Nr.43.

JANONYTĖ Monika, eilėraštis (Kaišiadorių r. Antakalnio pagr. m., 8 kl.), Nr.41.

JUODZEVIČIUS Lukas, “Man niekur nereikia važiuoti” (Kupiškio r. Subačiaus v.m., 2 kl.) , Nr.9.

JUODZEVIČIUS Lukas, “Ar visur gražu?” (Kupiškio r. Subačiaus v.m. 2 kl.), Nr.18.

JONAITYTĖ Karolina, “Mano draugė smiltpelė” (šiaulių “Juventos” m., 3 c kl.) , Nr.36.

KAšKEVIČIŪTĖ Severija, “Pajūris” (Nidos v.m., 5 kl.), Nr.13.

KAŽENAUSKAITĖ Birutė, eilėraštis(Lazdijų r. Veisiejų v.m., 8a kl.), Nr.20.

KRIKšČIŪNAITĖ Skaistė, “Vasara su beržu” (Radviliškio Lizdeikos g-ja, 2L kl.), Nr.41.

KOCIUBA Svetlana, “Žūtis” (Kėdainių r. Truskavos pagr. m., 9 kl.) , Nr.32.

KVIETKAUSKAS Tomas, miniatiūra (Joniškio r. Gaižaičių pagr. m., 5 kl.), Nr.42.

LAZAUSKAITĖ Sandra, eilėraštis, “Nekirskime miškų” (Radviliškio r. šeduvos v.m., Butėnų sk., 3 kl.), Nr.14, Nr.32.

MATULEVIČIŪTĖ Ernesta, “Raudonikiai” (Lazdijų r. Veisiejų v.m., 8a kl.), Nr.20.

MEČKAUSKAITĖ Gerda, “Obelis” (Panevėžio r. Berčiūnų pagr. m., 7 kl.) , Nr.32.

MIEŽINIS Tautvydas, “Grįšiu…”, “Giesmė”, “Kelionė paskui saulę” (Raseinių r. Vosiliškio pagr. m., 9 kl.) , Nr.38.

MIEŽINIS Tautvydas, “Gamta metų laikuose” (Raseinių r. Vosiliškio pagr. m., 9 kl.) , Nr.42.

MIKĖNAS Saulius, eilėraščiai, “Mūsų kelionės” (Panevėžio “Ąžuolo” v.m., 5 kl.), Nr.18, Nr.38.

MIKšYTĖ Birutė, “Klevas” (Panevėžio r. Berčiūnų pagr. m., 7 kl.) , Nr.32.

MILAKNIS Martynas, “Piešiu pažintą gimtinę” (Kupiškio r. Subačiaus v.m., 2 kl.) , Nr.9.

MILAKNIS Martynas, “Miško akys”, “Kodėl kiškio ausys ilgos?” (Kupiškio r. Subačiaus v.m., 2 kl.), Nr.18, Nr.36.

MINSKAS Mantas, “Pavasario karžygis” (Kėdainių r. Truskavos pagr. m., 6 kl.) , Nr.32.

MIRKLYS Dalius, “Ugnis pievoje”, “Perskaičius “Kliudžiau” (Panevėžio “Ąžuolo” v.m., 5 kl.), Nr.18, Nr.38.

MUSIEJUKAS Dilardas, eilėraštis (Kuršėnų Daugėlių v.m., 5a kl.) , Nr.43.

NASIROVAITĖ Patricija, “Mažylis” (Kėdainių M.Daukšos pagr. m., 5c kl.), Nr.27.

PELECKIS Dovydas, miniatiūra (Joniškio r. Gaižaičių pagr. m., 5 kl.), Nr.42.

PETRAITYTĖ Gabrielė, “…kuriems gražus nukritęs klevo lapas…” (Radviliškio Lizdeikos g-ja, 2 kl.), Nr.43.

PILKAITĖ Evelina, “Tas šuniškas gyvenimas” (Kėdainių šviesioji gimnazija), Nr.29.

PLUČAS Ugnius, “Vienišas beržas” (Panevėžio r. Berčiūnų pagr. m., 7 kl.) , Nr.32.

POLIAKAS Laurynas, “Eglutė” (Joniškio r. Kriukų pagr. m., 4 kl.), Nr.41.

PRAKAPAITĖ Kamilė, eilėraštis (Kuršėnų Daugėlių v.m., 5a kl.) , Nr.36.

PRETKERIS Gediminas, miniatiūra (Joniškio r. Gaižaičių pagr. m., 5 kl.), Nr.42.

PRUšINSKAITĖ Amanda, eilėraščiai (Kuršėnų Daugėlių v.m., 2b kl.) , Nr.38.

PUPININKAITĖ Brigita, “Gandras” (Veisiejų v.m., 8 kl.), Nr.29.

RAMANAUSKAITĖ Lijana, “Girios mozaika” (Kupiškio r. Subačiaus v.m., 2 kl.), Nr.18.

RATKUTĖ Ernesta, eilėraštis (Kuršėnų Daugėlių v.m., 5a kl.), Nr.36.

RUGENYTĖ Lina, miniatiūros (Kuršėnų Daugėlių vid. m., 12 kl.), Nr.36.

SAROKAITĖ Gintarė, “Medžioklė”, “Įsimintina gulbė” (Lazdijų r. Veisiejų v.m., 7b kl.), Nr.20.

SEIBUTYTĖ Monika, “Paskutinė snaigė” (Utena), Nr.9.

SEIBUTYTĖ Monika, “Medis”, “Stirnos”, “Akimirka” (Utenos Dauniškio gimnazijos dešimtokė), Nr.14.

SEREIKAITĖ Goda, “Mano Murklytė” (Kėdainių r. šlapaberžės pagr. m.) , Nr.27.

SINKEVIČIŪTĖ Asta, “Kelionė į zoologijos sodą” (Lazdijų r. Veisiejų v.m.), Nr.20.

SINKEVIČIŪTĖ Ieva, “Pasimatymas su kukučiu” (Lazdijų r. Veisiejų v.m., 8a kl.), Nr.20.

SLAVINSKAITĖS Rūta ir Gintarė, “Kaštoniukai” (Utenos Vyžuonų pagr. m., 3 kl.) , Nr.14.

SONGAILA Aivaras, eilėraštis (Kuršėnų Daugėlių v.m., 5a kl.) , Nr.36.

STANEVIČIUS Lukas, “Po medžiu” (Kaišiadorių r. Antakalnio pagr. m., 7 kl.), Nr.41.

STANIULYTĖ Evelina, “Gudrusis genys” (Lazdijų r. Veisiejų v.m., 7b kl.), Nr.20.

STANKUTĖ Deimantė, “Kiškis” (Nidos v.m., 5 kl.) , Nr.13.

STANKUTĖ Evelina, “Gėlės ir mano močiutė” (Veisiejų v.m., 8 kl.), Nr.18.

šALNAITĖ Indrė, “Mūsų kaimo puošmena” (Kaišiadorių r. Antakalnio pagr. m., 9 kl.), Nr.41.

šATEIKAITĖ Sandra, “Laimė” (Kupiškio r. Subačiaus v.m., 2 kl.), Nr.18.

šATAITĖ Sandra, miniatiūros (dešimtokė, Panevėžys), Nr.9.

šATAITĖ Sandra, “Gamtos pabudimas pavasarį” (Panevėžio Vytauto Žemkalnio g-ja, 3b kl.), Nr.14.

šPOKAUSKAITĖ Martyna, “Baimė” (Kupiškio r. Subačiaus v.m., 2 kl.), Nr.18.

TVARIJONAITĖ Vaida, “Zylutės gyvens greta” (šeduvos pagr. m., Butėnų sk., 3 kl.) , Nr.29.

URBONAS Ramūnas, “Žaizdos” (Panevėžio r. Berčiūnų pagr. m., 7 kl.) , Nr.32.

VARNAGIRIS Darius, “Žulikas ir voverė” (Veisiejų vid. m., 8b kl.) , Nr.32.

ZAGORSKYTĖ Aušra, “…ir su kryželiu…” (Kėdainių J. Paukštelio pagr. m., 3c kl.) , Nr.27.

ŽILINSKAS Karolis, eilėraštis (Alytaus Dzūkijos v.m., 5 kl.), Nr.41.

ŽYGAITĖ Emilija, eilėraštis (Alytaus Dzūkijos v.m., 5 kl.), Nr.41.

Kolektyvinis darbas (Utenos r., Užpalių v.m. JMBB), Nr.13.

Kolektyvinis darbas (Utenos pagr. m-los šeštokų mintys apie kieme augantį klevą), Nr.43.

Konkurso “Gamtos pasaka ‘2005” nuostatai, Nr.9.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"