Paieška Turinys ‘2004

Turinys ‘2004

 

Pagrindinės savaitraščio “Žaliasis pasaulis” 2004 metų numerių temos, autoriai (publikacijų parengėjai), rašinių pavadinimai; numeris, kuriame publikuojamas rašinys

 

I. AKTUALIJOS, RENGINIAI, ĮVYKIAI

 

AUKšTAITIS Julius, “40 paukščių parskridimo dieną minint”, Nr.12.

BALČIŪNAS Danielius, “Profesorių Česlovą Kudabą prisimenant”, Nr.29.

BALTRŪNAS Valentinas, “Tas šviesusis paribio žmogus…” (Česlovo Kudabos atminimui Baltarusijoje  surengta konferencija), Nr.31.

BARAVYKAS Tomas, “Nužerkime laiko dulkes: Teofilis Zubavičius”, Nr.41.

BAšKYS Vytautas, “Viduržiemy, šalčiams kalbant… Pasaulinė pelkinių vietovių diena buvo minima vasario 2 d.”, Nr.5.

BANIENĖ Z., “Pavasaris… Lygiadienis…” (Telšiai), Nr.14.

BIELIAUSKIENĖ Violeta, “Lietuvoje atnaujintas atmosferos zondavimas”, Nr.5.

BOGUCKAITĖ Jūratė, “Nalšia” – Olandijoje”, Nr.27.

BRAZAUSKIENĖ Dalia, “Svarbiausia – susitelkti… Arba – kai kurios pastabos dėl vadinamųjų painių terminų”, Nr.7.

BUCEVIČIŪTĖ S., “Nuošliaužos – pavojingas geologinis reiškinys”, Nr.15.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Po parką vaikščiojo draugiški katinai” (Žemės dienos šventė VU Botanikos sode), Nr.12.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Vyriausybė savo miške bejėgė, tačiau…” (balandžio 1 d. proga), Nr.13.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Ežerai – autodromai ar ramybės salos?”, Nr.17.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Ir visuotinis gandrų surašymas” (iš Lietuvos ornitologų draugijos metinio susirinkimo), “Draugijos laivas pranėrė pro rėvas” (iš Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos metinio susirinkimo), Nr.22.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kupina gyvybės erelių žemė” (2004 metų Petro Abukevičiaus premija – dokumentinio filmo “Erelių žemė” kūrėjams: Eugenijui Drobeliui, Jonui Bilinskui), Nr.33.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Tegul žydi tūkstančiai gėlių… Lietuviškosios periodinės spaudos apie gamtą apžvalga”, Nr.42.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Iki Japonijos – šimtas dienų”, Nr.43.

GEDMINTAS Jonas, “Patikimumas: 93,3 proc.” (Pasaulinės meteorologijos dienos minėjimas), Nr.12.

GEDMINTAS Jonas, “…ir apie PET butelaičių “valgytojus”, ir apie sugedusio maisto smagurius” (aplinkosaugos seminare – apie gyventojų informavimą ir ekologinį ugdymą), Nr.18.

GEDMINTAS Jonas, “Baigėsi mėgėjiškų sodų konkursas”, Nr.35.

GEDMINTAS Jonas, “Pas pažeidėjus – naujais visureigiais “Niva”, Nr.35.

GIEDRAITIENĖ J., Pasaulinę vandens dieną minint, Nr.11.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Baladė, kurią seka atabradai” (Vaciui Paulauskui – 60), Nr.8.

GRUDZINSKAS Leonardas, KIELA Bronislovas, “širdies neatskiriamasis, Vilties žvaigždė” (monsinjorą Kazimierą Vasiliauską menant), Nr.36.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Gamta – pasaulio kūrėjo šventykla” (“Žaliojo pasaulio” 500-ojo numerio išleidimo proga), Nr.43.

GYLIENĖ Onutė, “Į pelkę pažvelgus…” (švenčionių miškų urėdijos renginys Pelkinių vietovių dienai pažymėti), Nr.10.

JANKUS Kostas, “Pasaulinė kvailinimo diena” (balandžio 1-oji), Nr.13.

JANUKONIS Antanas, “Didžiojo gintaro prie Lūksto aptikimas”, Nr.1.

KIELA Bronislovas, “…ir žmonių širdyse!” (balandis – tarsi prailginta Žemės diena), Nr.12.

KLIMAITĖ Dovilė, “Madingiausia – šventinė ekomanija”, Nr.43. 

LAPIENIS Juozas, “Jubiliejinis jumorėjantis pasivasnojimas” (“Žaliojo pasaulio” 500-ojo numerio išleidimo proga), Nr.43.

LAZAUSKAS Petras, “Traukinys, kuris dar laukia…” (kvietimas šlietis prie “Europos žaliųjų plaučių” kūrimo), Nr.44.

LEšČINSKAS Vytautas, “Diena ant ežero ledo”, Nr.12.

LIUŽINAS Rapolas, “Mokyta ir mokytasi…” (Gediminui Tursai – 70), Nr.32.

MAšANAUSKIENĖ Marija, “Nuklegėjo Užgavėnės…”, Nr.9.

MATAITIS Antanas, “Gamta – ne pro šautuvo taikiklį!..” (leidyklos “Lututė” pristatymas), Nr.40.

MATAITIS Antanas, “Kaipgi gražus, gražus…” (iš Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijos suvažiavimo), Nr.43.

NEKRAšIUS Jonas, “Pažadinti šeimininko pareigą…” (Česlovui Kudabai – 70 metų), Nr.28.

PALIONYTĖ Jurga, “Tytuvėnuose atgims linininkystės tradicijos”, Nr.21.

PAULAUSKAS Vacys, “Žodį taria žuvavimo veteranai”, Nr.6.

PAULAUSKAS Vacys, “Pamilęs meškerę ir gamtą” (Juozui Savickui – 85), Nr.33.

PUTEIKIENĖ Nika, “Unikalus šiaurės krokodilų projektas!” (balandžio 1 d. proga), Nr.13.

PUTEIKIENĖ Nika, “Jūrų muziejuje prasidėjo ypatingas sezonas”, Nr.18.

PUTEIKIENĖ Nika, “Per 10 metų delfinariume pabuvojo daugiau nei 7 mln. lankytojų”, Nr.19.

PUTEIKIENĖ Nika, “Kurėnas šiemet išplaukė į Labguvą”, Nr.20.

PUTEIKIENĖ Nika, “Pasaulinio vandenyno diena” (2004 06 08), Nr.22.

PUTEIKIENĖ Nika, “Lietuvos jūrų muziejus švenčia 25-metį”, Nr.28.

PUTEIKIENĖ Nika,”Jūrų muziejaus 25-metis įamžintas fotografijų albumu”, Nr.31.

PUTEIKIENĖ Nika, “Delfinariume vėl skambės populiarioji klasika”, Nr.43.

PUTEIKIENĖ Nika, “Būk su delfinais visus metus!”, Nr.44.

RAMOšKAITĖ Aušra, “Parengti nauji Lietuvos žemėlapiai, atitinkantys NATO standartus”, Nr.44.

RASTENIENĖ Vita, “Leidinys “Geoterminės energijos išteklių naudojimas šalyje”, Nr.44.

RAšOMAVIČIUS Valerijus, LIUŽINAS Rapolas, “Profesoriui Karoliui Jankevičiui – 80”, Nr.40.

RIMKUS Egidijus, “Gyvenimas, skirtas orams” (Vaclovui ščemeliovui – 80 metų), Nr.4.

SATKŪNAS Jonas, “Žemė dreba! O mes?..”, “Lietuva – viena iš pavojingiausių šalių gamtinių nelaimių požiūriu?”, Nr.41.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Tarsi Feniksas iš pelenų…”(Radviliškio, šiaulių r.), Nr.18.

TURONIS Kęstutis, LIUŽINAS Rapolas, “Pušis pagimdė Ąžuolą…” (Garliavos Jonučių mokykloje paminėtas prof. Alfonso Basalyko 80-metis), Nr.15.

TURONIS Kęstutis, “Išvaikščiojęs Lietuvą” (prof. Česlovo Kudabos 70 metų paminėjimas Seime), Nr.42.

UKTVERIS Augustas, BERNADIšIUS Vytautas, “Nuo kiaulės kūno “išminties” pradėjus” (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos aktualijos), Nr.5.

UKTVERIS Augustas, “O ministras blynų nekepė…” (Užgavėnės Vilniuje), Nr.8.

UKTVERIS Augustas, PAKALNIS Romas, “Prie trijų dermių palinkus…”, Nr.9.

UKTVERIS Augustas, “Kovai Kretingoje šaudyti pogrindiniam fabrikui?” (balandžio 1 d. proga), Nr.13.

UKTVERIS Augustas, SKRIDAILA Audrius, “…ir pamirštant pokalbius su dievais!” (Lietuvos botanikos sodų asociacijos belaukiant…), Nr.20.

UKTVERIS Augustas, “Pagrindinis prizas: švari aplinka” (reportažas iš Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos minėjimo birželio 6-ąją Vilniuje), Nr.22.

UKTVERIS Augustas, AUGULIENĖ Vida, “Kokie jie, potvyniai, Nemuno žemupyje?” (meteorologija), Nr.26.

UKTVERIS Augustas, YLEVIČIUS Vytautas, “Po pilka sermėga vaikščiojo graži išmintis…” (Česlovui Kudabai – 70 metų), Nr.28.

UKTVERIS Augustas, KUDROTAS Arūnas, “…ir pralošus byla: D-6” (pasikalbėjus su trijų metų darbo stažą turinčiu aplinkos ministru), Nr.28.

UKTVERIS Augustas, “Gamtos ir grožio prieglobstyje” (šalies kolektyvinių sodų apžiūra ‘2004), Nr.31.

UKTVERIS Augustas, “…ir kas tą gamtą užstos?” (konferencija “Aplinkos apsaugos kontrolės rezultatai ir perspektyvos”), Nr.32.

UKTVERIS Augustas, BERNADIšIUS Vytautas, “Apie tinklus: danguje ir žemėje…” (meteorologų darbai), Nr.35.

UKTVERIS Augustas, VĖBRA Evaldas, “…jis tikrai reikalingas” (minint “Žaliojo pasaulio” 500 numerio išleidimą), Nr.42.

UKTVERIS Augustas, “Jei esame pasiskolinę…” (minint “Žaliojo pasaulio” 500 numerio išleidimą), Nr.42.

ZIBOLIS Algirdas, “Dėmesio centre – poilsiavietės” (Rokiškio r.), Nr.2.

ŽITKAUSKAS Juozas, “Vaikai ir jaunimas kvietė vilniečius švęsti Pasaulinę Žemės dieną”, Nr.13.

Dėl spaudoje eskaluojamų kaltinimų Aplinkos ministerijai ir ministrui Arūnui Kundrotui, Nr.39.

Didžiausia ES struktūrinių fondų 2004 m. paramos dalis numatyta Baltijos pajūriui, Nr.44.

Gamtosauga – bendruomenių rūpestis (Jungtinių Tautų Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa), Nr.11.

Inovatyvios veloturizmo paslaugos Vilniuje, Nr.34.

Jūros krantams tirti – bendros pastangos, Nr.44.

Kenijos aplinkosaugininkei Maathai įteikta Nobelio taikos premija, Nr.43.

Leonardui Grudzinskui kalba 65 gegužės, Nr.19.

Lietuvoje užfiksuoti stiprūs požeminiai smūgiai, Nr.32.

LR aplinkos ministerija kviečia teikti darbus Č.Kudabos premijai gauti, Nr.15.

Naujo maršruto dviratininkams Lietuvos-Lenkijos pasienyje atidarymas, Nr.28.

Nebereikės leidimų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, Nr.16.

Pasaulinės Žemės dienos renginiai, Žemės dienos deklaracija, Nr.11.

Pirmą kartą lietuvių kalba išleistas originalus hidrogeologijos žodynas, Nr.30.

Pristatytas leidinys “Aplinkos būklė ‘2003”, Nr.29.

Seminaras dėl ES aplinkosauginės politikos, Nr.16.

Skelbiamas konkursas dr. Valdo Adamkaus 2005 metų premijai gauti, Nr.38, Nr. 41, Nr.43.

Suomijos aplinkos ministerijos premijos – Lietuvos moksleiviams, Nr.37.

Tarptautinis žygis dviračiais po Suvalkijos regioną (Lietuva-Lenkija), Nr.18.

Trečiasis pasaulinis gamtosaugininkų kongresas, Nr.44.

2004 m. Č.Kudabos premijos laureatai – Dalia Juočerytė ir Valentinas Padriezas, Nr.21.

“Žaliojo pasaulio” TURINYS ‘2003, Nr.1.

 

II. TARšA. ATLIEKOS, JŲ TVARKYMAS. ALTERNATYVIOJI ENERGETIKA.

 

ALEKNIENĖ Henrieta, “Atmosferos teršalai – klastingas priešas. Arba – būti ar nebūti HE ant Nemuno, Neries ir kitų upių, upelių?..”, Nr.5.

GEDMINTAS Jonas, “Kur padanga milteliais, pūkeliu bei metalo gabalėliais virsta…” (UAB “Metaloidas” – senų padangų perdirbėjas), Nr.30.

IVANOVAS Petras, “AE poveikis aplinkai – moksleivių akimis” (Zarasai), Nr.27.

KEROSIERIUS Leonas, “Kapinynas viliojantis į kapus” (Zigmantiškių cheminių medžiagų kapinynas) , Nr.42.

KLIZAS Albinas, “Vėjo jėgainės sunkiai skverbiasi į pajūrį”, Nr.2.

LEšČINSKAS Vytautas, “Nusigręžiant nuo šundaktariškų pamokymų…” (šiauliai: atliekų problema ir jos sprendimo paieškos), Nr.15.

LEšČINSKAS Vytautas, “Taršos šaltinių poveikis miestui: tyrimų rezultatai”(šiauliai), Nr.20.

NORVAIšAS Giedrius, “Dėl Alytaus ir Krikštonių hidroelektrinių”, Nr.5.

PAVASARIS Stasys Žygimantas, “Ar reikia nurašyti anaerobinius filtrus?”, Nr.2.

PAVASARIS Stasys Žygimantas, “Gamtinės nuotekų valyklos”, Nr.13.

PAVASARIS Stasys Žygimantas, “Uždrausti lengva, o nauda?..”, Nr.44.

PRIšMANTIENĖ Vetusta, “Įstatymai griežtėja – darbas lengvėja” (UAB “Dormeka” patirtis), Nr.33.

PRIšMANTIENĖ Vetusta, “Sieki sėkmės – rodyk iniciatyvą” (UAB “Polivektris” patirtis utilizuojant atliekas), Nr.41.

PRIšMANTIENĖ Vetusta, “Nesusirkime nuo to, kuo gydėmės” (medicininių atliekų tvarkymas), Nr.42.

TURONIS Kęstutis, “Požeminio ir paviršinio vandens monitoringas geležinkelyje”, Nr.6.

TURONIS Kęstutis, “Resta ‘2004” (įspūdis iš parodos), Nr.13.

TURONIS Kęstutis, “Naujausi ES aplinkos apsaugos reikalavimai” (seminaras Giruliuose: aplinkosauga ir geležinkeliai), Nr.18.

TURONIS Kęstutis, “Gaisras bendrovės nesužlugdė” (UAB “Traidenis”), Nr.27.

TURONIS Kęstutis, “šiuolaikinės nuotekų valyklos” (UAB “Traidenis” patirtis), Nr.34.

UKTVERIS Augustas, “Tas kalbantis fontanas” (naujosios šiaulių nuotekų valyklos atidarymas Aukštrakiuose), Nr.31.

UKTVERIS Augustas, “Kol žuvelės Kapstate nenugaišo…” (senų pesticidų problema), Nr.33.

UKTVERIS Augustas, “Nukaršusios elektronikos sanitarai” (elektroninių bei elektros mašinų perdirbimas), Nr.38,

UKTVERIS Augustas, “Pavojingos atliekos – lyg fragmentiška naktis?..” (šių atliekų tvarkymo perspektyvos), Nr.39.

UKTVERIS Augustas, ČEPELĖ Arūnas, “Kur pavojus, ten – ir banknotai?” (pavojingų atliekų tvarkymas), Nr.40.

UKTVERIS Augustas, KUNDROTAS Arūnas, “Nesu ministras iš “krašto”, Nr.42.

VANAGAS Jonas, “Aitvarai iš PET butelių?…” (atliekų tvarkymas kai kuriose šalyse), Nr.41.

VIURTENMERGAS Francas, “Ar blynus Kolumbijoje kepa saulės energija?”, Nr.27.

Aistros dėl Kazokiškių: faktai ir prasimanymai, Nr.29.

Apsilankymas “LUKoil” naftos verslovėje neišsklaidė visų abejonių, Nr.33.

Aplinkos biologinis valymas (naujos knygos), Nr.4.

Dėl ilgalaikio organinių teršalų Nacionalinio įgyvendinimo plano, Nr.5.

Ministras norėtų parsivežti japonišką atliekų perdirbimo įmonę, Nr.18.

Mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojai pirmą kartą pateiks pakuočių atliekų apskaitos ataskaitas, Nr.4.

Pakuočių atliekų tvarkymas Lietuvoje, Nr.33.

Pakuotes rūšiuoja tik kas ketvirtas vilnietis, Nr.43.

Padangų atliekų surinkimo ir perdirbimo paslaugų pirkimo konkursą laimėjo “Akmenės cementas”, Nr.36.

Pratybos padės tobulinti ekstremalių situacijų valdymą, Nr.24.

Rokas, kuris palabino “Taškutį”…, Nr.17.

Savaitė be automobilio; Europos judriosios savaitės (rugsėjo 16-22d.) ir akcijos “Mieste be savo automobilio” renginiai, Nr.31.

Senų pesticidų nebeliks ir Molėtų rajone, Nr.3.

“šiaurės miestelio” technologijų parkas padeda spręsti atliekų problemą, Nr.34.

“Taškutis” mokys rūšiuoti pakuotes…, Nr.9.

 

III. MIšKAI, MEDIENA, KITI GAMTOS IšTEKLIAI, JŲ APSAUGA

 

AUGUTIS Danas, “Susipažinkite: FSC”, Nr.40.

AUKšTAITIS Julius, BALSEVIČIENĖ Birutė, “Mums rūpi Lietuvos miškai”, Nr.13.

BELICKAS Julius, “Padės “Elektroninė Žemė” (Lietuvos geologijos tarnyba kurs ES daugiakalbę informacinę sistemą internetiniam geologinių metaduomenų apsikeitimui), Nr.15.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Išgelbėkime upę” (Merkio upės ištekliai), Nr.1.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Ir didelė, ir maža…” (knygai “Lietuvos miškų metraštis. XX a.” pasirodžius), Nr.21.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Žvėrių apskaita. Kiek turime ir kiek sumedžiojame?”, Nr.22.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Juodieji ikrai – vis brangyn”, Nr.32.

BOGUCKAITĖ Jūratė, “Žmogus ir miškas” (Vilniaus miškų urėdijos renginys “Girios aide”), Nr.23.

BOGUCKAITĖ Jūratė, “Suomijos miškininkų vizitas Vilniaus miškų urėdijoje”, Nr.30.

BOGUCKAITĖ Jūratė, “…kurie – ne iš kelmo spirtieji!” (akimirkos iš Miškininko dieno šventės Vilniaus miškų urėdijoje), Nr.33.

BOGUCKAITĖ Jūratė, “Dūkštų ąžuolynas kviečia į susitikimą su gamta ir istorija”, Nr.35.

ČAIKOVSKIS Arnoldas, “Žurnalistai sodino mišką”, Nr.18.

ČAIKOVSKIS Arnoldas, “Miško nelaimė – gaisrai”, Nr.24.

ČAIKOVSKIS Arnoldas, “Žūvant medžiams – žmogus ir žemė kankinasi”, Nr.35.

DAGILIS Jonas, “Pas kaimynus – pasitarti” (privatūs miškai), Nr.24.

GEDMINTAS Jonas, “Miškininkai neišsivaikšto…” (keli štrichai iš VIII Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimo), Nr.16.

GEDMINTAS Jonas, “Pasodinti medį…” (Europos miškas iškils ir Valkininkų miškų urėdijoje), Nr.16.

GIEDRAITIENĖ Janina, “Kodėl stokojama vandens pietrytinėje Lietuvoje”, Nr.8.

GRIKEVIČIUS Rimantas, “Medis mieste: stulpas ar oazė gyvybei?..”, Nr.12.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Barzdočius Marijonas apkabino ąžuolą…” (jaunųjų miško bičiulių šventė Girelėje, Kaišiadorių miškų urėdija), Nr.38.

JUOZALĖNAS Andrius, “Gamtos puoselėtojų labui” (Miškininko dienos paminėjimas Panevėžio miškų urėdijoje), Nr.34.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Biržų girioje – melioracijos pabaigtuvės”, Nr.34.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Dovana miškų lankytojams” (Biržų miškų urėdija), Nr.43.

LEšČINSKAS Vytautas, “Sostinės žaliasis sargas” (apie Vilniaus miškų urėdiją), Nr.13.

LEšČINSKAS Vytautas, “Paprastasis kadagys”, Nr.21.

LEšČINSKAS Vytautas, MIZARAS Stasys, “Miškas – ne tik mediena”, Nr.29.

LINIKIENĖ Dalia, “Išsaugokime eglutes”, Nr.41.

MATAITIS Antanas, šIMĖNAS Jonas, “Lietuvos geologai: būti, o ne žūti ES!”, Nr.16.

MATAITIS Antanas, “Medžiai, kurie primins…” (įspūdis iš 7-ojo Lietuvos tūkstantmečiui pažymėti skirtojo ąžuolyno sodintojų šventės Utalinos kaime (Kazlų Rūdos savivaldybė), Nr.18.

MATAITIS Antanas, Augustinas LINČIUS, “…ir “nesusegama” net į 100 geologijos mįslių…”, Nr.21.

MATAITIS Antanas, “Kai vaikai piešia kelmus…” (piešinių konkursas “Mums rūpi Lietuvos miškai”), Nr.21.

PALIONYTĖ Jurga, “Atkuriami lašišų ir šlakių ištekliai”, Nr.18.

PALIONYTĖ Jurga, “Aptarta tvenkinių žuvininkystės plėtra”, Nr.26.

PAULAUSKAS Vacys, “Nebijokime paleisti”, Nr.12.

PAULAUSKAS Vacys, “Sidabražvynė vikruolė” (paprastoji aukšlė), Nr.21.

PAULAUSKAS Vacys, “Lašišų ir šlakių išsaugojimo vardan”, Nr.36-37.

PAULAUSKAS Vacys, “Salatis: atsargus, bet sugaunamas”, Nr.39.

PETKŪNAS Kęstutis, “Medžius genėti gali tik kvalifikuoti specialistai”, Nr.12.

PETKŪNAS Kęstutis, “Geriausias verslas: guldyti medžius ir?..” (miestų želdynai), Nr.14.

SATKŪNAS Jonas, “Miškų gaisrai ir geologinės aplinkos stabilumas”, Nr.15.

SATKŪNAS Jonas, “Geologija ir darnus vystymasis – geomokslų renesansas?”, Nr.37.

STONČIUS Darius, “Privačių miškų sertifikavimo skatinimas Lietuvoje”, Nr.40.

šEMELIS Vytautas, “O varpai tyli…” (vandens telkiniai ir motorinės transporto priemonės), Nr.14.

STRUMILA Henrikas, “Mano ąžuolas”, Nr.14.

UKTVERIS Augustas, AUGLYS Vitalijus, “Ar atsidus pamario žmonės?.. Nepritarta naftos gavybai šalia Kintų”, Nr.3.

UKTVERIS Augustas, “Krašte, kuris gali pasigirti gervėmis” (miškininkų ir visuomenės šventė šakių žemėje), Nr.17.

UKTVERIS Augustas, SAKALAUSKAS Benjaminas, “…ir nereikia miškuose jokių revoliucijų!”, Nr.24.

UKTVERIS Augustas, “Užsikloti žaliais miško patalais” (pastabos iš Lietuvos girininkų 2-ojo suvažiavimo), Nr.25-28.

UKTVERIS Augustas, VASILIAUSKAS Albertas, “Ar užaugs miškas ant pinigų katilėlio?..”, Nr.26.

UKTVERIS Augustas, VASILIAUSKAS Albertas, “Miškai: ribų ieškojimo metas”, Nr.27.

UKTVERIS Augustas, “…išsiversime ir be valerijonų…” (pastabos iš Miškininko dienai skirtos konferencijos Girionyse), Nr.32.

ŽIDONIENĖ Vilma, “švedų miškininkų viešnagė” (privatūs miškai), Nr.30.

Akcija “Lašiša ‘2004”, Nr.33.

Apie keturiolikos urėdijų miškų tvarkymo sertifikavimo darbus, Nr.2.

Geros kokybės vanduo – kiekvienam šalies gyventojui, Nr.4.

Kviečiame bendradarbiauti su “Flora Vitalis”, Nr.19.

Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) naujienos, Nr.30.

Nuo piktavalių rankos labiau nukenčia privatūs miškai, Nr.25.

Rekomendacijos norintiems pasinaudoti Kaimo plėtros plano priemonės “Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku” teikiama parama, Nr.26.

Valstybinės reikšmės miškų plotas padidėjo 75 tūkst. ha, Nr.36.

Valstybės politika palanki naftininkams, Nr.19.

Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, Nr.15.

 

IV. SAUGOMOSE TERITORIJOSE. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

 

AUGLYS Julius, “Užrašai gamtoje” (Krekenavos RP), Nr.8.

AUKšTIKALNIS Vidmantas, “Žuvinto sargą prisiminus” (apie Teofilį Zubavičių), Nr.36.

BALČIŪNIENĖ Nijolė, “Baltajam gandrui pagerbti…” (paukščių šventė Verkių RP), Nr.17.

BAšKYS Vytautas, “Ar banknotėliai išguis gerveles?” (Tverų apylinkės: Kyvaičių-šilų tyro likimas), Nr.37.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Voratinkliai draikės be vėjo…” (apie vorus), Nr.36.

BAšKYS Vytautas, “Gyvenimas… Lyg takas per kopas” (skiriama Regimantui Drungilui, Kuršių nerijos NP inspektoriui, čia dirbančiam 30 metų), Nr.11.

ČAIKOVSKIS Arnoldas, “Kernavėje – pasaulio ambasadoriai”, Nr.21.

ČIŽIENĖ Birutė, “Stengsis pakeisti prastą įvaizdį” (Žagarės RP), Nr.15.

GAIDAMAVIČIUS Andrejus, GRINEVIČIENĖ Eglė, “Lietuvos ir Japonijos vaikų meilė – gervės” (Labanoro regioninis parkas), Nr.4.

GEDMINTAS Jonas, “Milijonai – palioms” (projektas “Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse”), Nr.14.

GEDMINTAS Jonas, “Parkai, kaipo nuostabioji regykla” (seminaras-išvyka “Pokyčiai ir perspektyvos Vilniaus miesto regioniniuose parkuose), Nr.19.

GEDMINTAS Jonas, “Europine skarele apsigobus…” (gegužės 22 d. Kairėnuose, VU Botanikos sode paminėta Tarptautinė biologinės įvairovės diena), Nr.20.

GULBINAS Zenonas, “Projektas, padėsiantis išsaugoti Žuvintą”, Nr.29.

GUOBYTĖ Rimantė, “Žemaitijos nacionalinio parko geoįvairovė”, Nr.21.

GUSTAS Mindaugas, “šiukšlinimo baruose sėkmė, nes negraso baudos…” (Gražutės RP), Nr.29.

JAUNCIEMS Aleksandras, “Kai į Europą reikia skubėti…” (Paukščių ir Buveinių direktyva žvelgiant iš Skuodo r.), Nr.2.

KAIRIENĖ Reda, “Auksinių lapų takais” (Kauno marių RP), Nr.37.

KAROšAITĖ Inga, “Stumbryno 35-mečio proga – vardinės” (Krekenavos RP), Nr.36.

KIRšIS Virginijus, “Išmetei maišą – degluoju tapai…” (Kauno marių regioninis parkas: žmonių abejingumas – viena iš šiukšlinimo priežasčių), Nr.1.

LANKELIS Antanas, “Žvilgsnis į švedijos gamtos oazes”, Nr.28.

LEšČINSKAS Vytautas, “Tarsi nusikėlus į senovę” (Dzūkijos NP), Nr.1.

LEšČINSKAS Vytautas, “Palei banguojančias Kauno marias” (Kauno marių RP), Nr.33.

LOPETA Vidmantas, “Kaip tvarkomos retųjų rūšių buveinės” (Kurtuvėnų, Varnių RP), Nr.3.

MAČIŪNAITĖ Jurgita, “Žuvinto ežero likimas – mokslininkų rankose”, Nr.44.

MATAITIS Antanas, “Gėlės – knygos pasižmonėjimo proga” (Pavilnių ir Verkių RP), Nr.8.

MATAITIS Antanas, “Idėja įgyvendinama praėjus kone 70 metelių” (Pūčkorių pažintinio gamtos tako atidarymas Pavilnių RP, Vilnius), Nr.23.

NIUKLIENĖ Onutė, “Dzūkijos nacionalinio parko takais”, Nr.40.

NORVAIšAS Giedrius, JANKAUSKIENĖ Marija, “Kviečiame prie šikšnosparnių…” (Žemaitijos NP), Nr.24.

NOVIKAS Laurynas, “Varlės ant kelio” (Varnių RP), Nr.24.

PRANAITIS Arūnas, “Žvitrioji paukščių nelaimė” (apie audines; Žuvinto biosferos rezervatas), Nr.25.

PUPININKAS  Saulius, “Upė, kurią atradau iš naujo” (Neries RP), Nr.44.

RUTKAUSKIENĖ Rasa, “Su rogėmis – į mišką” (JMB, Anykščių RP), Nr.7.

RUTKAUSKIENĖ Rasa, “Jie – vaikų rūpestis!” (paukščių diena Anykščių RP), Nr.14.

SAVICKAITĖ Dalia, “Ir susitiks žemaičiai, ir susitiks aukštaičiai…” (Aukštaitijos NP), Nr.22.

SAVICKAITĖ Dalia, “Česlovo Kudabos dovanota šviesa” (Aukštaitijos NP), Nr.36.

SNARSKIENĖ Daiva, “Rezervatu netapus, draustiniu nesigrožėsi?…” (Gražutės RP), Nr.36.

SPRAINAITYTĖ Sigita, “Ne nuo žmonių, o Žmogui…” (Kamanų valstybiniam rezervatui – 25 metai), Nr.32.

SPRAINAITYTĖ Sigita, “Gegužraibių vasara” (Kamanų valstybinis rezervatas), Nr.36.

STANAITIENĖ Danguolė, “Mus žavėjo Aukštaitijos nacionalinis parkas”, Nr.24.

STONKUS Baltramiejus ir kt., “Gyvenimas greta legendinių kulgrindų…” (Varnių RP), Nr.24.

STOšKUS Argaudas, “Natūraliųjų buveinių mozaikos liudija” (ar reikalinga aktyvi gamtotvarka, kad būtų užtikrinta Čepkelių rezervato vertybių apsauga?), Nr.36.

SUNGAILAITĖ Sandra, “Miško stovykla Tytuvėnų regioniniame parke”, Nr.30.

SURVILAITĖ Lina, “Bėgimas prie Velnio duobės” (tradicinė šventė Aukštadvario RP), Nr.34.

SŪDŽIENĖ Birutė, “Žalioji studija” – gamtoje” (Spindžiaus kraštovaizdžio draustinio – Aukštadvario RP - pažinimo takais), Nr.30.

SŪDŽIENĖ Birutė, “…grožėjomės Adomo Mickevičiaus ąžuolu” (“Žaliosios studijos” sesija Aukštadvario RP), Nr.38.

šALTENYTĖ Aušra, “Nieko nėra geriau už blogą orą!.. Optimistams” (pavasarinė paukščių sutikimo šventė Neries RP), Nr.13.

šALTENYTĖ Aušra, “Talka Naujosios Rėvos piliakalnyje” (Neries RP), Nr.35.

šIMKŪNAS Romualdas, “Aukštaičio viešėjimai žemaičiuose – Kamanose”, Nr.42.

šPILIAUSKAS Talvydas, “Žemės dienos savaitė Aukštadvaryje” (Aukštadvario RP), Nr.14.

TAMOšIŪNAITĖ Gytė, “…ir keturios dienos, ir keturios naktys, ir…” (gamtinės įvairovės pažinimas; Dzūkijos NP), Nr.26.

TAMOšIŪNAS Saulius, “Grybaulios ornitologinio tako pristatymas…” (Dzūkijos NP), Nr.33.

UKTVERIS Augustas, BAšKYTĖ Rūta, “Į mišką žiūrint…” (miškai ir saugomos teritorijos), Nr.3.

UKTVERIS Augustas, RAŽANAUSKIENĖ Zenta, “Sustojus ant Pavilnio kalvų…” (Pavilnio RP), Nr.8.

UKTVERIS Augustas, BAšKYTĖ Rūta, “Paukščiukams sutūpus”, baramasi švelniai…”, Nr.15.

UKTVERIS Augustas, “Greta senųjų Dūkštų ąžuolų” (Neries RP), Nr.16.

UKTVERIS Augustas, “Belaukiant darnos…” (2004 06 11 Aukštaitijos nacionaliniame parke buvo surengta konferencija, skirta šio parko įsteigimo 300 metų sukakčiai pažymėti), Nr.23.

UKTVERIS Augustas, LAURUKĖNIENĖ Vida, “Kiekviena kova reikalauja teismų…” (Pavilnių ir Verkių RP), Nr.39.

UMBRASIENĖ Lidija, “šeirės taku” (Žemaitijos NP), Nr.35.

VAVILAVIČIUS Jonas, “…ir kvapnioji vaistažolių arbata!” (Sirvėtos RP), Nr.17.

VYšNIAUSKAITĖ Gintarė, “Su Viešvilės rezervatu susipažįstant…”, Nr.8.

ZABLECKIS Nerijus, “Paukščių sutiktuvių šventė Dūkštų ąžuolyne”, Nr.12

ZIBOLIS Algirdas, “Įtartiniausias – Viktoras Uspaskichas…” (Sartų regiono sklypams –  Specialiųjų tyrimų tarnybos dėmesys), Nr.2.

Labanoro regioninis parkas - asocijuotas “Gyvųjų ežerų” programos dalyvis, Nr.23.

Pasaulio paveldo komitetas vieningai pritarė Lietuvos pozicijai dėl Kuršių nerijos, Nr.27.

 

V. EKOšTRICHAI MIESTUI, SAVIVALDYBEI

 

ASTRAUSKIENĖ Renė, “Išaugs ąžuolėliai…” (Kaunas), Nr.23.

BIMBIRYTĖ Aistė, “Akcija “Rinkis” (Panevėžio m.), Nr.38.

BAGDONAS Vytautas, “Kai prireikia valties…” (Utena), Nr.5.

BALSIENĖ Tatjana, “Siekiant ir europietiškosios Labūnavos” (Kėdainių r.), Nr.19.

BUTKUVIENĖ Bronė, “Sveikinu žemę” (Kretingos r.), Nr.18.

ČIŽIENĖ Birutė, “Prabilęs medis, akmuo, dolomitas…”, “Vienija meilė gamtai”, “Moksleiviai kūrybiškumo nestokoja” (Joniškio r.), Nr.2.

DIRGINČIENĖ Aurelija, “Už piešinį – kelionė į Briuselį” (šiauliai), Nr.23.

DRĖBA Jurgis, “Prie žydinčios obels…” (pasikalbėjimas su žinomu sodininku veteranu Kauniečiu Mečislovu Filipavičiumi), Nr.1.

DRĖBA Jurgis, “…kas nori, kad stirksotų šiukšlynai?” (Kauno r.), Nr.16.

GALVYDŽIAI, Bronė ir Kazimieras, “Kyla Romo Sadausko pušys” (Druskininkai), Nr.39.

GEDMINTAS Jonas, “Knygą taip pat reikia pasitikti” (naujų aplinkosauginių knygų apie sostinę pristatymas), Nr.22.

GELEŽĖLYTĖ Odeta, “Laikas praleistas gamtoje” (Kuršėnai), Nr.17.

GLIOŽERIENĖ Audronė, “šiukšlių konteinerius mokiniai pavertė meno kūriniais” (Klaipėda), Nr.6.

GRUDZINSKAS Leonardas, šIMKŪNAS Romualdas, “Promenada senovine Liepų alėja” (Utenos r., Tauragnai), Nr.22.

JUOZALĖNAS Andrius, “Biržų pilies menėje – gandrinės!..”, Nr.14.

KLIMINSKIENĖ Regina, “Bendradarbiavimas su švedais” (Panevėžio jaunųjų gamtininkų centras), Nr.26.

KUČINSKAITĖ Audronė, BUTKUS Vytautas, “Fotografuojame gamtą” (Tauragė), Nr.39.

LAPIENIS Juozas, “…Ir atsivėrė Rojaus varteliai, ir sukaleno geneliai…” (gražiausioje Elenos ir Juozo Rusteikų sodyboje Vilniuje apsilankius), Nr.42.

LEšČINSKAS Vytautas, “Kai pašonėje – didelis miestas” (širvintų r.), Nr.6.

LEšČINSKAS Vytautas, “Kiekvienas turi savo brakonierių” (Telšių r.), Nr.14.

LEšČINSKAS Vytautas, “Ir vanduo, ir atliekos, ir… šikšnosparniai”, “Suodžiai nesipleikia ant miesto” (Radviliškio r.), Nr.16.

LEšČINSKAS Vytautas, “…ir tas “žaliasis autobusėlis” (šiaulių r.), Nr.17.

LEšČINSKAS Vytautas, “Kur lygumos susitinka su kalvomis” (Vilkaviškio r.), Nr.19.

LEšČINSKAS Vytautas, “Ekologiniame take – apžvalgos bokštelis”, “Darbotvarkėje – tarptautiniai projektai” (šiaulių m.), Nr.22.

LEšČINSKAS Vytautas, “šalia paskendusių kaimų ir ežerų (Elektrėnų savivaldybė), Nr.23.

LEšČINSKAS Vytautas, “Skaidrėja ežerai…” (Lazdijų r.), Nr.25.

LEšČINSKAS Vytautas, “Draugauja sėlių palikuonys” (Rokiškio r.), Nr.27.

LEšČINSKAS Vytautas, “Nuo Vištyčio iki Vilkaviškio”(Vilkaviškio r.), Nr.28.

LEšČINSKAS Vytautas, “Apie brakonierius, medį ir durpes…” (Lazdijų r.), Nr.28.

LEšČINSKAS Vytautas, “Žemė apipinta legendomis” (Ignalinos r.), Nr.30.

LEšČINSKAS Vytautas, “Rytų Aukštaitijos gamtos lobyne”(švenčionių r.), Nr.32.

LEšČINSKAS Vytautas, “Žalias rajonas aplink didelį miestą”(Kauno r.), Nr.33.

LEšČINSKAS Vytautas, “Medis ir žmogus urbanizuotoje aplinkoje” (Kauno m.), Nr.38.

LEšČINSKAS Vytautas, “šiurkštūs pažeidimai – nemenkos ir baudos” (Marijampolės savivaldybė), Nr.40.

LEšČINSKAS Vytautas, “Įrašyta aukso raidėmis” (Kauno zoologijos muziejuje apsilankius), Nr.41.

LEšČINSKAS Vytautas, “Tų sodybų gražumas”(Kauno r.), Nr.42.

LEšČINSKAS Vytautas, “Į būrelius subėga vaikai…” (Kauno moksleivių aplinkotyros centrui – 50!), Nr.43.

LEšČINSKAS Vytautas, “Pasitelkiant modernias technologijas” (Jonavos r.), Nr.44.

MATAITIS Antanas, “…ir apie vamzdžių iškasimo vajų…” (Vilniaus r.), Nr.8.

MATAITIS Antanas, “…gal kitame amžiuje” (Ukmergės aplinkosaugininkai ir rajono vadovai, specialistai aptarė šio krašto aplinkosaugines problemas), Nr.14.

MATAITIS Antanas, “…ir asmenybės ugdymas” (žvilgsnis į Kėdainių “Ryto” vidurinėje mokykloje vykusią 5-ąją konferenciją “Gamta ir mes”), Nr.18.

MATAITIS Antanas, Rolandas MASILEVIČIUS, “Tas mano kiemas…” (kai kurios aktualios Vilniaus regiono aplinkosaugos problemos), Nr.20.

MILKEVIČIŪTĖ Giedrė, “Dainininkas Aleksas Lemanas sielos ramybę randa gamtoje”, Nr.20.

PLYCNERYTĖ Joana, “Kolekcija “Katės” (Vilkaviškio r.), Nr.14.

SAVODNIKIENĖ Kazimiera, GAURYLIENĖ Onutė, “Savitos idėjos – ir parodoje “Margučiai lizduose” (Tauragė), Nr.18.

SINKEVIČIENĖ Zita, “Gintarinis prašė..” , “Bibliotekos ir žaliasis pasaulis” (Akmenės r.), Nr.14.

šIDLAUSKAS Albinas, “Liko tik žirgelis”, “Medis, kuris ir šiukšle pagerbiamas” (Klaipėda), Nr.31.

TURONIS Kęstutis, “Kai kirviai pagaląsti…” (sostinės Savivaldybės nepritaria skvero naikinimui), Nr.15.

TURONIS Kęstutis, “Ir Vilniuje važiuosime velo taksi”, Nr.20.

TURONIS Kęstutis, “škotas Vilniuje pasigedo paukščių” (miestas ir bioįvairovė), “Mero popietėje – miesto želdiniai” (Vilniaus m.), Nr.34.

UKTVERIS Augustas, “…kol prispaus “neliečiamoji”… Žvilgsnis į šalčininkų r. aplinkosaugines problemas”, Nr.4.

UKTVERIS Augustas, BERANKIENĖ Daiva, “Siekiant šimtaprocentinės teisybės…” (Klaipėdos m.), Nr.31.

UKTVERIS Augustas, “…ir toji išgriautoji akmenų buna!”; “Algimantas Olšauskas: “…o mes siūlėme…” (Pajūrio juosta: Klaipėda-Palanga), Nr.34.

UMBRASIENĖ Lidija, “…kad pievos būtų pilnos žiedų…” (Palanga), Nr.14.

UMBRASIENĖ Lidija, “Rytas Palangos botanikos sode”, Nr.31.

VASILIAUSKAITĖ Rūta, “Pamokas vedė ir felčerė” (Biržų r.),  Nr.19.

VIURTEMBERGAS Francas, “Moksleiviai mokosi pažinti gamtą per jusles” (Baltijos jūros projekte dalyvaujančio jaunimo forumas “Europos gamtininkų dienos”), Nr.23.

ŽELVYTĖ Asta, “Žaliasis jaunimas Klaipėdoje” (ekologinis klubas “Žvejonė”), Nr.18.

ŽINDUL Renata, “Žaliasis daržas” – visoms tautoms!..”, Nr.26.

Konkursas “Žydintis Vilnius ‘2004”; Vilniečių laukiamas projektas užkliuvo už savivaldybės slenksčio, Nr.20.

 

VI. MOKYKLA-šEIMA-VISUOMENĖ, EKOLOGINIS šVIETIMAS, JAUNIEJI MIšKO BIČIULIAI (JMB), ŽVEJAI, KITOKIOS PAKRAIPOS EKOLOGINIS UGDYMAS

 

ABRUTYTĖ Indrė, Ieva SAKALINSKAITĖ, “Tegul džiugina” (Vilnius), Nr.13.

 

AKUCEVIČIENĖ Lina, “Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą” (Panevėžio jaunųjų gamtininkų centras), Nr.22.

ALKIMAVIČIENĖ Rūta, “Tu, Žeme, esi stipri…” (Vilnius), Nr.15.

ATUTIENĖ Birutė, “Žemei niekada nebus per daug dėmesio” (šiauliai), Nr.13.

BALČIŪNIENĖ Regina, “Ir nešė deivė Žemyna…” (JMB, Svėdasai), Nr.13.

BALSIENĖ Tatjana, “Kas sotus, tam šaltis nebaisus” (JMB, Kėdainiai), Nr.7.

BARKAUSKAITĖ Justina, “Mes – tikri gamtos bičiuliai!” (Klaipėda), Nr.44.

BIELIŪNIENĖ Irena, “Prasmingas ir turtingasis rudenėlis mūsų gamtininkams”(JMB, šakiai), Nr.39.

BUDŽIULIENĖ Sigita, “Saugokime visa, kas gyva” (JMB, Kazlų Rūdos s-bė, Jūrės prad. m-la), Nr.6.

BUKIENĖ Nijolė, PAKšTAITIENĖ Irena, “Kodėl mūsų žemė graži? Jau darželinukai turi būti mokomi būti bičiuliški gamtinei aplinkai” (Palanga), Nr.18.

ČIAPAITĖ Danutė, “Ir, tarsi mus išgirdę, paukščiai pasirodė” (Akmenė), Nr.38.

DANILKEVIČIŪTĖ Ramunė, “Kaip gera turėti draugų – miškininkų” (JMB, Kaišiadorių r.), Nr.13.

DIRGINČIENĖ Aurelija, “Mano sparnuotieji bičiuliai…”, Nr.12.

DIRGINČIENĖ Aurelija, KAIRIENĖ Kristina, “Susitikimai su vandeniu” (šiauliai), Nr.44.

DRĖBA Vidmantas, “Vandenynas… mokykloje” (Eigulių vid. m-la, Kaunas), Nr.3.

DROBELYTĖ Virginija, MATAITIS Antanas, “Mūsų žalieji namai” (Lietuvos mokyklų laikraščių konkursas), Nr.34.

ERLICKYTĖ Regina, “…dvasia pakilę aukščiau…” (2-oji respublikinė moksleivių ir mokytojų konferencija “Žmogus ir aplinkos pokyčiai”, Kaunas), Nr.22.

GALBUOGIS Ignas, “…ir tie madagaskariniai tarakonai!” (JMB, Tauragė), Nr.36.

GRUDZINSKAS Leonardas, PATIEJŪNAS Kazys, “…kur mažajam Vincentėliui šoko kiškeliai…” (kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimo parkas Kaišiadorių urėdijoje, Guronių kaime), Nr.18.

GYLIENĖ Onutė ir kt., “Jaunųjų miško bičiulių vasaros stovykla Girionyse”, Nr.28.

JAKUBKAITĖ Lina, JAKUBKAITĖ Miglė, “Gyvenimo, taikos ir meilės ąžuoliukas” (Vilnius), Nr.35.

JAKUTONIS Bronislovas, “Kupiškėnai – geriausi…” (aplinkosauginių švietėjiškų projektų kūrybos konkursas Panevėžio apskrityje), Nr.20.

JURJONAITĖ Toma, “Vasaros stovykla Girionyse”(JMB, švėkšna), Nr.29.

JUšKAITĖ Jolita, “Saugoti ir globoti” (šakių r.), Nr.13.

KANAšEVIČIENĖ Daivutė, “šventės, kurios įpareigoja…” (Trakų Vokė), Nr.16.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Prie Nemunėlio, Lietuvos pakrašty…” (ekologinis ugdymas Kvetkų ir Germaniškio pagrindinėse mokyklose, Biržų r.), Nr.1.

KILIKEVIČIENĖ Danutė, ERLICKYTĖ Regina, “Takeliu į paslaptingą sidabrinę pasaką…” (Kauno miesto moksleivių aplinkotyros centras), Nr.2.

KYTRIENĖ Ina, MORKEVIČIENĖ Janina, “Taip mes gyvename…”, “…o Berčiūnų pušynėlį išvydus!” (Panevėžys), Nr.44.

KUPČINSKAS Romas, “…ir dovanoti patiko…” (JMB, Panevėžys), Nr.4.

KUSAITĖ Irena, KOšYTĖ Aistė, “Du ratai geriau nei du batai” (Vilnius), Nr.35.

KISIELIŪTĖ Egidija, “Viščiukus skaičiuojame rudenį. Gamtamokslinė vaikų užimtumo programa vasarą pradinėje mokykloje” (JMB, Vilnius), Nr.4.

KULBIS Almantas, “Vaikų ir jaunimo projektas “Gamta šalia mūsų”, Nr.39.

KUPSTIENĖ A. ir kt., “Vyturiukai” atsiskyrė” (JMB, Ežerėlis, Kauno r.), Nr.37.

LEšČINSKAS Vytautas, “Voveriukai”, “Žirniukai” ir kiti” (aplinkosauga ir vaikų darželiai, Vilnius), Nr.39.

LITVINAVIČIENĖ Vyda, “Žvelgiant iš vietos, kurioje gyvename…” (ENO – Pasaulinė aplinkosauginė mokykla), Nr.42.

LOPETA Vidmantas, “Kurtuvos žalioji mokykla vėl kviečia jaunuosius gamtininkus”, Nr.2.

LUKOČIENĖ Violeta, “Paukšteliai, žvėreliai ir pradinukams rūpi…”, Nr.9.

LUKšIENĖ L., “…ir tie Stasio Skipario pasakojimai!” (JMB, Kuršėnai), Nr.18.

MACKONIS Deividas, “Jaunieji geografai iš Linkmenų”, Nr.17.

MAČIULIENĖ Vilma, “Miško šventė” Daugėliuose” (JMB, Kuršėnai), Nr.35.

MALINAUSKAITĖ Aušra, “Vanduo – mūsų gyvenimas” (Vištytis), Nr.37.

MATAITIS Antanas, LAMANAUSKAS Vincentas, “Sandraugoje su gamta…”, Nr.10.

MATAITIS Antanas, “Gal net mokslininku taps…” (konferencija Vilniaus Žemynos gimnazijoje “Aplinkos raida”), Nr.10.

MATAITIS Antanas, “Gamta yra šalia…” (štrichas iš šiauliuose vykusios 10-osios konferencijos “Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje”), Nr.12.

MATAITIS Antanas, “Man tikrai atsigauna širdis” (respublikinis jaunųjų gamtininkų mokslininkų konkursas Vilniuje), Nr.13.

MATAITIS Antanas, “…ir medis turi duris!” (konferencijos, skirtos JMB), Nr.38.

MATONIS Algimantas, DANILKEVIČIŪTĖ Ramunė, “Pagalba miško gyventojams” (JMB, Kaišiadorys), Nr.6.

MATUSEVIČIENĖ Loreta, RUTKAUSKAS Redas, “Jono Žebrausko premijos laureatė – Gintarė Grašytė”, Nr.43.

MERKELYTĖ Edita, “Papuošk medį ‘2003” (Tauragė), Nr.1.

MILTENIENĖ Janė, SAMULIONIENĖ Ingrida, “Mokomės gamtoje ir iš gamtos” (šiauliai), Nr.22.

MINGAILAITĖ Neringa, AUGUTIS Danas, “…ir šiltnamyje auginami beržai! Utenos gamtotyrininkų atradimų ir bendravimo metai: svečiuose pas Kauno gamtos bičiulius”, Nr.3.

PAKšTAITIENĖ Irena, “Akvariumo gyventojai” (Palanga), Nr.41.

PAPLAUSKIS Erlandas, “Vilkai nenusipelno neapykantos” (apie ekologinį švietimą Telšių miškų urėdijoje), Nr.21.

PATIEJŪNAS Kazys, “Atostogos miške” (Trakai), Nr.23.

PAULAUSKAS Vacys, “Apie grąžtą ir kultūrą”, Nr.1.

PAULAUSKAS Vacys, “Paslaptinga plėšrūnė” (vėgėlė), Nr.4.

PAULAUSKAS Vacys, “Dar kartą apie ledą” (kaip neįlūžti…), Nr.9.

PAULAUSKAS Vacys, “Kaip atsirado meškerė”, Nr.14.

PAULAUSKAS Vacys, “Jėgas išbandė žvejai”, Nr.18.

PAULAUSKAS Vacys, “Apie žurnalus žvejams”, Nr.25.

PAULAUSKAS Vacys, “Tarsi bitelės, susispietę į šeimas” (“SOS vaikų kaimas”, Vilnius), Nr.27.

PAULAUSKAS Vacys, “Su meškere, žodžiu, plunksna…”, Nr.28.

PAULAUSKAS Vacys, “Kai akys mato gyvenimą” (“Vilniaus SOS vaikų kaimo” gamtos pažinimas stovykloje Karklėje), Nr.30.

PAULAUSKAS Vacys, “Mane vilioja plėšrūnai”, Nr.32.

PAULAUSKAS Vacys, “Varžėsi jaunieji žvejai” (Vilnius), Nr.39.

PUTEIKIENĖ Nika, “Kurėnas išplaukia į mokyklas”, Nr.40.

REINOLDCAITĖ V., PETROšIENĖ I., Kai rankas šildo arbatos puodelis…” (JMB, Jurbarko r.), Nr.33.

RIAUBIENĖ Vilija, “Padėsime tobulėti…” (Panevėžio ekologinio ugdymo bendrija “Žalioji gija”), Nr.2.

RUKšĖNAITĖ Dalia, “Žemė ir žmogus” (Ignalinos r.), Nr.21.

RUZGIENĖ Vaida, RAMONIENĖ Aldona, “…priartėti prie gamtos…” (kalėdinių naujametinių puokščių puoselėjimas, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras), Nr.3.

RUZGIENĖ Vaida, “Gamta: imti ir duoti” (akcija “Padėkime paukšteliams ir žvėreliams”), Nr.11.

RUZGIENĖ Vaida, “Oras ir vanduo mūsų aplinkoje” (Klaipėda), Nr.20.

RUZGIENĖ Vaida, “Pažink aplinką…” (moksleivių gamtamokslinė konferencija uostamiestyje), Nr.41.

RUZGIENĖ Vaida, RAMONIENĖ Aldona, “Rudenį prisiminus…” (Klaipėda), Nr.43.

RUTKAUSKAS Redas, “Nepamiršus sparnuočio…” (JMB, Kazlų Rūda), Nr.9.

RUTKAUSKAS Redas, “Žvilgsniai po Kazlų Rūdos miškininkų valdas” (JMB), Nr.21.

RUTKAUSKAS Redas, “Smagu matyti nesugadintą mažą žmogiuką” (Kazlų Rūda), Nr.37.

SALDUKIENĖ Elvyra, “Juk mes ateiname ir išeiname..”, Nr.15.

SAVICKIENĖ Aldona, “Būti pavyzdžiu kitiems…” (Plungės r., Nausodis), Nr.16.

SAVODNIKIENĖ Kazimiera, “Susitikimas su pašto darbuotojais – susitikimas ir su… gamta” (Tauragė), Nr.40.

SMILGUVIENĖ Lina, “Kiekvienas turi teisę gyventi: ir Tu, ir Aš, ir Medis” (šakiai), Nr.23.

SMILGUVIENĖ Lina, “Gerumu ir grožiu prasidėjusi vasara”(JMB, šakiai), Nr.24.

STECKYTĖ Živilė, “Mėnesienoje galima išgirsti save…” (“Žalioji stovykla ‘2004”), Nr.30.

SUBAČIENĖ Nijolė, šERNIENĖ Jolanta, “Labas vasaros saulutei”, Nr.21.

SUBAČIENĖ Nijolė, šERNIENĖ Jolanta, “Kauniečių vasaros stovyklos: “Būkime sveiki” ir “Kamanė”, Nr.27.

SŪDŽIENĖ Birutė, “Atsisveikinimas su rudeniu Derliaus šventėje”, Nr.1.

SŪDŽIENĖ Birutė, “Eglės – tarsi žibančios pilys…”, Nr.5.

SŪDŽIENĖ Birutė, “Žalioji studija” (pažintis su neakivaizdine aplinkosaugos mokykla), Nr.22.

SUTKEVIČIENĖ Daina, “Laimės žiburėlį paliksi…” (JMB, šventė Raseiniuose), Nr.13.

šAPOKIENĖ Elena, AUGUTIS Danas, NORKŪNAS Darius, “Pažįstant kelius į gamtą…” (Utenos jaunųjų gamtotyrininkų patirtis), Nr.15.

šLIOGERIENĖ Laima, “Miško šventė – miške” (JMB, Telšiai), Nr.23.

šLIOGERIENĖ Laima, “Neišdrįsau…”, Nr.27.

TAMOšIŪNAS Saulius, “Net “Nokia” iš po ledo traukė” (akimirkos iš 4-osios Varėnos r. moksleivių sportinės poledinės žūklės varžybų), Nr.11.

TAMOšIŪNAITĖ Gytė, “Ąžuoliukas primins…” (varėniškių moksleivių gamtotyros klubui “Eureka” – 10 metų), Nr.40.

TOLEIKIENĖ Irena, “Išvyka į Krekenavos apylinkes…” (JMB, šiaulių r.), Nr.19.

UKTVERIS Augustas, SVENTICKAS Algimantas, “…jos nepastebėti tiesiog negalima”, Nr.6.

UKTVERIS Augustas, “Pakylėtieji ir…” (2004 02 28 Molėtuose vyko 7-as Utenos apskrities jaunųjų gamtininkų konkursas “Žmogus ir aplinka”), Nr.9.

UKTVERIS Augustas, KLIMINSKIENĖ Regina, “Atsigręžiant į paliegusį gandrelį…”(Panevėžio jaunųjų gamtininkų centras), Nr.29.

UKTVERIS Augustas, “O ką pasakytų veidrodėlis? (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras: mintys po projekto “Gamta šalia mūsų” devintosios konferencijos), Nr.43.

UMBRASIENĖ Lidija, “…ir kur krypuoja mažyliai ančiukai…” (7-oji jaunųjų ornitologų konferencija, Palanga), Nr.23.

VALAITYTĖ Gražvyda, “Žemės bičiulių gausėja… (jaunojo ekologo mokyklėlė Nemunaičių pagrindinėje mokykloje), Nr.9.

VASAITIS Zigmas, “Dalyvaujame gamtosauginių mokyklų programoje” (Vištytis), Nr.29.

VINSKAS Deimantas, “Moksleivių stovykla – galimybė geriau pažinti gamtą”, Nr.29.

VIZBARAITĖ Irma, “Mes, kartu su miškininkais…” (JMB, Jonava), Nr.10.

ZEMECKIENĖ Aldona, “Gamta – gerų vaiko jausmų ugdymo mokykla” (Akmenė), Nr.12.

ŽEBELIENĖ Irena, “Gerumas – ir žiemą dygstanti sėkla” (JMB, Tauragės r.), Nr.8.

ŽEMAITAITIS Matas, MILERIS Ignas, “Geriausios pamokos – Egipte…” (vilkyškiečiai atstovavo Lietuvą tarptautinėje aplinkosauginėje jaunimo konferencijoje), Nr.34.

ŽIVATKAUSKIENĖ Vilma, “Darbai, tarsi netirpstančios snaigės” (JMB, Kėdainiai), Nr.4.

Gamtamokslinis ugdymas (konferencijos “Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje” autoriai ir pranešėjai), Nr.8.

Integruoto ugdymo akcijos “Plukė ‘2004” nuostatai (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras), Nr.14.

Jaunųjų miško bičiulių neakivaizdinė konferencija “Vorai miške”, Nr.30.

Konferencija “Gamta ir mes” (Kėdainiai, nuostatai), Nr.11.

Kviečiame tave ir tavo draugus į 12-ąją aplinkotyros stovyklą (“Žvejonė”, Klaipėda), Nr.17.

Kviečiame teikti darbus Suomijos aplinkos ministerijos premijai gauti, Nr.29.

Kviečiame į neakivaizdinę aplinkosaugos mokyklą “Žalioji studija”, Nr.10.

Kviečia neakivaizdinė jaunųjų entomologų mokykla, Nr.41.

Lietuvos įstojimą į ES šventė ir moksleiviai (Trakai), Nr.19.

Lietuvos jaunųjų ornitologų mokslinės konferencijos nuostatai, Nr.15.

Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sambūrio rėmimo tarybos ir Generalinės miškų urėdijos vaikų piešinių konkurso “Mums rūpi Lietuvos miškai” nuostatai, Nr.9.

Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkurso nuostatai (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras), Nr.5.

Lietuvos mokyklų ir laikraščių konkurso “Mūsų žalieji namai”, skirto lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui, nuostatai (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras), Nr.4.

Lietuvos vaikų ir jaunimo ekologinės aplinkotvarkos konkurso “Žaliasis rūbas” nuostatai, Nr.16, Nr.33.

Neakivaizdinės gamtos mokslų vadybos mokyklos nuostatai (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras), Nr.2.

“Žaliosios savaitės” konkursas mokykloms ‘2004, Nr.5.

2-osios respublikinės moksleivių ir mokytojų konferencijos “Žmogus ir aplinkos pokyčiai” nuostatai (Kauno miestas), Nr.6.

Septintosios – 2004 metų – Utenos apskrities jaunųjų gamtininkų konkurso “Žmogus ir aplinka” laureatai, Nr.9.

Vaikų ir jaunimo ekologinis projektas “Gamta šalia mūsų” kviečia į vasaros stovyklas, Nr.21.

2004 metų Lietuvos jaunųjų gamtos tyrėjų nuostatai, Nr.23.

 

VII. GAMTA IR TAUTA, KULTŪRA, KŪRYBA, FILOSOFIJA, ETNOSAS, PAPROČIAI, VIZIJOS, ETIKA. VARTOTOJIšKOJI VISUOMENĖ

 

ASTROVAITĖ Regina, eilėraščiai, Nr.2.

ASTROVAITĖ Regina, eilėraštis, Nr.29.

BALBIERIUS Alis, “Angelas, žvelgiantis į rūką” (esė), Nr.2.

BALBIERIUS Alis, “Kūnas: begalybės link” (esė), eilėraščiai, Nr.5.

BALBIERIUS Alis, “Kartais kaip žolė” (esė), Nr.16.

BALBIERIUS Alis, “Kaukolės gyvena ilgiau” (esė), Nr.29.

BALBIERIUS Alis, “Iš “Trieilių” (eilėraščiai), Nr.34.

BALBIERIUS Alis, “Trobelė ant debesies” (esė), Nr.38.

BALBIERIUS Alis, eilėraščiai, Nr.44.

BASTIENĖ Birutė, “Reklamai paliepus, mums nenorėjus…”, Nr.35.

BAšKYS Vytautas, “Saulė kėlė rasą…” (žvilgsnis į dailininkės Dalios Dokšaitės kūrybą), Nr.34.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kalėdų Senelis. Kaip atsirado? Kaip keitėsi?”, Nr.44.

BERNOTAS Albinas Benediktas, eilėraščiai, Nr.38.

BLAUZDIENĖ Monika, “Gyventi gera…”, Nr.7.

BLAUZDIENĖ Monika, “Su uorkliu par Lietuvu”, Nr.27.

ČAIKOVSKIS Arnoldas, “Pasaulis pripažino Kernavę”, Nr.27.

ČIAPAITĖ Danutė, “Dabikinės pakrantėje” (Akmenė), Nr.5.

ČIAPAITĖ Danutė, “Pėdos apsnigtuose laukuose”, Nr.7.

ČIAPAITĖ Danutė, “Žiemos rytą”, Nr.8.

ČIAPAITĖ Danutė, “Pavasario dieną”, Nr.17.

GRUDZINSKAS Leonardas, “2004-ieji – Beždžionės metai”, Nr.3.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Pusiaužiemis”, Nr.4.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Graudulinės žvakės šviesa, lino ir Agotos duonos galia”, Nr.5.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Sodyboje, kurioje vaikšto briedė”, Nr.6.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Žiemos tarpsniai. Mėsiedas”, Nr.6.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Užgavėnės – didžioji vasario šventė”, Nr.7.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Kazimierinės…”, Nr.9.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Nuo Pempės dienos – lydeka nerštan, gervė raistan”, Nr.11.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Gandrinės arba Blovieščius”, Nr.12.

GRUDZINSKAS Leonardas, Romualdas šIMKŪNAS, “Kerėtoja auksinėje karietoje” (apie Eugeniją šimkūnaitę), Nr.12.

GRUDZINSKAS Leonardas, LAPIENIS Juozas, “O tie laužai Velykų naktį…”, Nr.13.

GRUDZINSKAS Leonardas, “šilų ir pušynų pirmažiedės: šilagėlės”, Nr.14.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Sidabralapio medžio paunksnėje” (gamtos bičiulis poetas Albinas Bernotas), Nr.15.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Vainikas – gyvatei, spyna – vilko nasrams” (Jurginės), Nr.16.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Užkukavo raiboji gegelė”, Nr.17.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Suskambo pakalnučių varpeliai”, Nr.19.

GRUDZINSKAS Leonardas, “šeštinės, sekminės”, Nr.20.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Baladė apie vandens leliją ir žaliąją varlikę” (birželio 6-ąją minint Tėvo dieną), Nr.21.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Saulės take – raudonlapis lazdynas ir gėlelė veronika”, Nr.23.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Rasos (Kupolinės), Joninės”, Nr.24.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Apkabinu medį, tarsi mylimą žmogų…” (skiriama Romualdui šimkūnui), Nr.25.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Griežlės žvangučių pievoj…”, Nr.26.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Vandens lelijos – saulėto ryto perlai”(vidurvasaris), Nr.28.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Plaukė žąselė per ežerėlį”, Nr.29.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Kelionė į Lietuvos pakraštį” (prisimenant prof. Česlovą Kudabą), Nr.30.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Saulė gulasi į Laumių patalėlius”, Nr.31.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Gervių, strazdų ir grybų ruduo…”, Nr.32.

GRUDZINSKAS Leonardas, LAPIENIS Juozas, “Auksinis ruduo Vaduvose” (minint Juozo Tumo-Vaižganto 135-ąsias gimimo metines), Nr.34.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Toks geltonas ruduo…”, Nr.35.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Saulės ratelis, Mėnulis – Moemo skatikas”, Nr.36.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Auksinis medžių generolų paradas”, Nr.37.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Lakštingala, čiulbanti erškėtrožių krūme” (apie Salomėją Nėrį), Nr.40.

GRUDZINSKAS Leonardas, KIELA Bronislovas, “Per Daukanto žalias girias…”, Nr.41.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Žmonės-žvaigždės mano prisiminimuose: Viktoras Bergas, Tadas Ivanauskas, Česlovas Kudaba”, Nr.42.

GRUDZINSKAS Leonardas, “Kūčios!... Kalėdos!..”, Nr.44.

GUDAUSKIENĖ Genovaitė, eilėraščiai, Nr.22.

GUDAVIČIUS Henrikas, “Gražios buvo Nemuno pakrantės”, Nr.5.

JANKUS Kostas, “Tėvynės keleliais vingiuotais…” (pasidairymai po Dzūkiją), Nr.24.

KISIELYTĖ Reda, miniatiūros, Nr.29.

KISELYTĖ Reda, miniatiūra, Nr.44.

KULIEšIŪTĖ Jūratė, “Skurdusis Dima, kuris sielojasi…”, Nr.10.

LAPIENIS Juozas, “Sakmė apie mamą” (apsakymas), Nr.11.

LAPIENIS Juozas, šIMKŪNAS Romualdas, “Burčiakus ilgai sapnuosime”, Nr.25.

LAPIENIS Juozas, “Sakmė apie Juzuką” (novelė), Nr.34.

LEšČINSKAS Vytautas, “Neįsivaizduoju gyvenimo be jų…” (keletas štrichų profesorės Dalios Marijos Brazauskienės portretui), Nr.42.

LIETUVIS Mykolas, “Kernavė, kaipo Čižo alutis?…” (“Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje”), Nr.27.

NEKRAšIUS Jonas, “Olegas Truchanas – Tasmanijos legenda” (lietuvio fotografo, keliautojo ir gamtosaugininko gyvenimo ir veiklos bruožai), Nr.42.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Pavasario dienos – aukso vertos”, Nr.19.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Vasarą sutinkant, vasarą palydint…”, Nr.28.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Rudens laikas, rudeniškos nuotaikos”, Nr.31.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Rekviem paskutiniam šių metų žiogui”, Nr.32.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Suplyšo “Bobų vasaros” voratinkliai”, “Grybų ir kitų gamtos turtų metas”, Nr.33.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Dar pavasariškos rudens nuotaikos”, Nr.36.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Brangios vėlyvojo rudens spalvos”, Nr.37.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Jeigu užgriūtų žiema…”, Nr.38.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Ne lapų šlamėjimas tvirtybę lemia…”, Nr.39.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Gulbės sutinka ledą”, “Ko neišgąsdins žiema”, Nr.40.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Diena – trumpyn, naktis – ilgyn…”, Nr.41.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Žiema tokia, kokios tikimės?”, Nr.42.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Dar visai ne žiema”, Nr.43.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Eglutės pasaka”, Nr.44.

PAšKAUSKIENĖ Nijolė (Ukmergė), “Miela fotografuoti gamtą!…”, Nr.35.

PELAKAUSKAS Vytautas, “…ar joje liks vietos žmogui?..” (Pasaulinę Žemės dieną minint), Nr.11.

RAČIENĖ Daina-Marija, “Mokykimės gyventi gamtoje, kurioje neliktų vietos gandrašaudžiui”, Nr.18.

RAČIENĖ Daina-Marija, “Vis dar ieškau gandrelių…”, Nr.34.

RIMšA Antanas, “Gamta – visų namai” (miniatiūros), Nr.44.

RODZEVIČUVNA Marija, “Į pasakų šalį”, Nr.16.

MIKULĖNAITĖ-JONUšKIENĖ Rūta, eilėraščiai, Nr.24.

NEMEIKA Andrius, “Pasiskolinus Žemę iš ateities…” (Pasaulinę Žemės dieną minint), Nr.11.

OšKINIS Liudvikas, miniatiūros, Nr.24.

SUBAČIENĖ Zita, “Amerika, amerika, ame…”, Nr.44.

šALTIENĖ Dainora, “Kokias jėgas pasitelkti?” (kaip gyventi vartotojiškoje visuomenėje), Nr.41.

šATAITĖ Sandra, “Ar šiuolaikiniam žmogui svarbus ryšys su gamta?”, Nr.19.

šIMKŪNAS Romualdas, “Meilės posmai gamtai ir žmogui”, Nr.3.

šIMKŪNAS Romualdas, “Poezija prozoje”, Nr.7.

šIMKŪNAS Romualdas, “…ir šventa Motinėlės duonkepė…”, Nr.10.

šIMKŪNAS Romualdas, “Aukštaičiai įamžina deivės Indrajos legendą”, Nr.19.

šIMKŪNAS Romualdas, “Mūsų brangieji žmonės”, Nr.20.

šIMKŪNAS Romualdas, “Ją pavadinčiau šieno karaliene”, Nr.30.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Helovynas: vartotojiškosios visuomenės išnara?”, Nr.27.

TUMILOVSKAJA Jelizaveta, “Kokioje Lietuvoje norėčiau gyventi?”, Nr.18.

TURONIS Kęstutis, “Kas yra viesulas?” (Nijolės Riaubaitės kn. “Stebuklingoji Rasytė” pristatymas), Nr.40.

VANAGAS Jonas, “Žiemą veja visos tautos” (užgavėnių tradicijos), Nr.7.

ŽIČKUVIENĖ Adelė, “Amžino poilsio – į Baltijos jūrą”, Nr.27.

Konkurso “Gamtos fotografija ‘2004” nuostatai, Nr.7.

Konkurso “Gamtos fotografija ‘2003” rezultatai, Nr.7.

 

VIII. EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS. APLINKOSAUGA, GAMTOSAUGA, GAMTONAUDA IR MOKSLAS. DARNIOJI RAIDA

 

BRAZAUSKIENĖ Dalia, “Žmogus prarado sugebėjimą numatyti…” (Lietuvos ateitis ir globaliosios ekologinės problemos), Nr.25.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “šviečia paslaptingi Kuršių marių kuorai…”, Nr.9.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Aš esu GMO”, Nr.27.

DAGILIS Jonas, “Gražios buvo pakrantės” (Biržai), Nr.7.

DARAFĖJUS Romas, “Skatins bendradarbiavimą” (ekskursija-seminaras “šiuolaikinės biologijos naujovės”), Nr.16.

DRĖBA Jurgis, ŽALIŪNAS Remigijus, “…buvo meilė florai ir faunai”, Nr.12.

IVČENKA Sergejus, “Daugiaveidė rugiagėlė”, Nr.26.

KAVALIAUSKIENĖ Vilma, “Mažiau palankios ūkininkauti teritorijos ir teritorijos su aplinkosauginiais reikalavimais”, Nr.7.

KIBILDYTĖ Kristina, “Pagerbiant simpatiškąją prevenciją…” (konferencija “Genetiškai modifikuoti organizmai ir produktai bei jų panaudojimo perspektyvos Lietuvoje”), Nr.22.

MARČIUKAITIS Mantas, “Saugokis ekoturisto!”, Nr.26.

MATAITIS Antanas, “Gyvensime darniai su… rugiagėle. Aptarta Nacionalinė darnaus vystymosi strategija”, Nr.4.

MATAITIS Antanas, “Darniai ir sąmoningai?” (pastabos iš tarptautinės konferencijos “Darnus vystymasis ir sąmoningumo didinimas”), Nr.11.

MATAITIS Antanas, ZURBA Vytautas, “Laikas alų daryti…” (ekologinis ūkininkavimas), Nr.37.

MONSEVIČIUS Virgilijus, “Laukiniai gaisrai”, Nr.10.

NAVYS Evaldas, “Egzotinis medis, kaipo kraitė anūkams”, Nr.10.

PALIONYTĖ Jurga, “Įteikti tausojamojo žemės ūkio sertifikatai”, Nr.1.

PALIONYTĖ Jurga, “UAB “Ustukių malūnas” Berlyne pristatys naujausius ekologiškų javų produktus”, Nr.2.

PALIONYTĖ Jurga, “Rekreacinės žuvininkystės projektas “Nemuno žemupys”, Nr.3.

PALIONYTĖ Jurga, Saulius JASIUS, “Parama ekologiškai ūkininkaujantiems”, Nr.11.

PETKŪNAS Kęstutis, “Trakuose tarėsi želdynų specialistai”, Nr.36.

RAMOšKAITĖ Aušra, “Kaimo plėtros plano priemonė “Agrarinė aplinkosauga”, Nr.5.

RAMOšKAITĖ Aušra, “Nustatyti mažiau palankių ūkininkauti vietovių išskyrimo rodikliai”, Nr.10.

SVIRSKIS Antanas, “Žemdirbystė, kaip perpetuum mobile?” (dar kartą apie tausojamąjį žemės ūkį), Nr.2.

TAMOšIŪNAS Saulius, “Pakviečiant stebėti ir paukščius” (gamtinis turizmas), Nr.17.

UKTVERIS Augustas, GUTKAUSKAS Almonas, “Ekologinis = natūrinis? Arba patalėlio klojimas: pasiguldysime GMO ar GMP?”, Nr.4.

UKTVERIS Augustas, LYGIS Danius, “GMO arba tamsiame kambaryje atsidūrus”, Nr.22

UKTVERIS Augustas, “Ir žodžiai, ir darbai…” (Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programos projektų mugė bei konferencija), Nr.36.

UKTVERIS Augustas, GUTKAUSKAS Almantas, “Jubiliejinių ekologinių mugių paakinimai”, Nr.37.

VANAGAS Jonas, “Ekologinio transporto problemos aktualios ne tik mums”, Nr.3.

Ekologiškų produktų mugės Vilniuje bus rengiamos iki pavasario, Nr.43.

Jaunųjų mokslininkų darbų aplinkosaugos, aplinkosaugos technologijų srityje konkurso nuostatai, Nr.6.

Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės: “Miškų ūkis”, Nr.8.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su dešimčia mokslo įstaigų, Nr.28.

 

IX. GYVŪNAI, JŲ GLOBA.

 

ARVASEVIČIUS Antanas, “Kurmio kelionė”, Nr.30.

AUGUSTĖNAS Anicetas, “Privertė ardyti lubas”, Nr.7.

AUKšTIKALNIS Vidmantas, “Kas apgins briedžius?”, Nr.12.

AUKšTIKALNIS Vidmantas, “Kiškiai”, Nr.19

BARZDĖNAS Jonas, “Žiemos rūpesčiai”, Nr.4.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Žavioji medžiotoja” (lūšis), Nr.2.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Silikoniniai “privalumai”, “Netikėta parama”, “Tie nuostabūs kailinėliai” (kiškiai), Nr.3.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Ei! Visi prie puotos stalo!”, Nr.7.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kur keliauja “šuniškieji” pinigai?”, Nr.10.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kur tas striukis beuodegis?”, Nr.12.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kaip apsiginti nuo kovų?”, Nr.13.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Groju net užsimerkęs…” (apie kurtinius), Nr.14.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “O vaikučiai – tarp žolių”, “Jos užtemdydavo Saulę”, Nr.15.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Vyrai mėgsta įspūdingus užpakaliukus”, Nr.17.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Mediniu šaukštu – kakton…” (apie žalčius), Nr.17.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Atsisveikinimas su augintiniu”, “Kaip atrodo gyvūnų laidotuvės Vokietijoje?”, Nr.25.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Pažaisti nori ir žmonės, ir gyvūnai”, Nr.29.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Gyviausi eglynų balseliai”, Nr.31.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Draugas ir padėjėjas” (šuo), Nr.31-32.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Auksinis gyvenimas auksinėje valstybėje…”, Nr.38.

BUTLERIS Algis, “Kas sumedžios kiaulę” (šis tas apie tai, kai padorumas, pagarba gyvybei nušaunama), Nr.14.

ČEPULĖ Dainora, “Vyriausiojo gydytojo Virginijaus Juodpusio sulaukus” (šiauliai), Nr.35.

ČIAPAITĖ Danutė, “Viešnia iš šiaurės”, Nr.9.

ČIAPAITĖ Danutė, “Genys Čikas”, Nr.44.

ČIDIENĖ Danutė, Moksleiviai – žiemojantiems paukščiams” (Kėdainiai), Nr.4.

GAIDAMAVIČIUS Andrejus, “Nakties menuetai. Ornitologiniai atradimai, prilygstantys gamtos stebuklams”, Nr.2.

GAIDAMAVIČIUS Andrejus, “Ginu Labanoro girios ir visos Lietuvos vilkus”, Nr.11.

GUDAVIČIUS Henrikas, “Krūčiaus Ravo miškinė katė”,Nr.39.

JANKAUSKIENĖ Marija, “Jerubė – paslaptinga miškų paukštė”, Nr.2.

JANKAUSKIENĖ Marija, “Paslaptingieji skrajūnai: šikšnosparniai”, Nr.6.

JANKŪNAITĖ Dana, “Ką prisijaukinome, už tuos ir atsakykime”, Nr.9.

JANKUS Kostas, “Save gydo ir žvėrys”, Nr.10.

JANKUS Kostas, “Požeminė perėja – tiktai varlėms” (švedija), Nr.15.

JANKUS Kostas, “Koalos pirštų antspaudai”, Nr.23.

JANKUS Kostas, “Telepatijos kalba” (ar gali gyvūnai ir žmonės vieni kitus suprasti be žodžių), Nr.34.

JUODKIENĖ Rita, “Sulaukę pavasario – pasmerkti mirti…”, Nr.19.

JUOZALĖNAS Andrius, “Žiema. Gyvūnų globa”, Nr.43.

KAUNECKAITĖ Milda, “Katino Gintaro požiūris į gyvenimą”, Nr.26.

KAZITĖNAS Alfonsas, “Išgelbėjo barsukų šeimą” (Biržai), Nr.44.

KONDROTAITĖ Živilė, “šventė “Mano augintinis” gali vykti ištisus metus!”, Nr.37.

KUNGELIS Kristijonas, “Mano augintinis”, Nr.23.

KURMILAVIČIŪTĖ Dana, “Laikyti naminius gyvūnus Kinijoje naudinga, bet rūpesčių su jais tebėra daug”, Nr.5.

KURMILAVIČIŪTĖ Dana, “Laukinė medžioklė Maltoje”, Nr.6.

LEšČINSKAS Vytautas, “Gyvosios gamtos stebuklai” (Marijampolė), Nr.40.

LORENCAS Konradas, “Puikioji mano paukštė” (apie kuosą), Nr.35-44.

MATAITIS Antanas, “…kurių Gryčia yra Laisvė” (šventė-konkursas “Nekaltinkime gyvūnų – auklėkime žmones” sostinės Radvilų vidurinėje mokykloje), Nr.19.

MULEVIČIUS Juozas, “Vilko pilko nebijau?” (Joniškis), Nr.4.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Ką pasakoja lapės pėdsakas?”, Nr.1.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Paukščių pasaulin atėjo išbandymų metas…”, “Dar kartą atrasta rūšis” (ornitologija), Nr.2.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Devyniolikta lesyklos žiema”, Nr.3.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Kam tau, paukšti, toks snapas?”, Nr.9.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Ar žinote, kaip sukalti inkilą?”, Nr.13.

PALTANAVIČIUS Selemonas, “Patys nuodingiausi pasaulyje”, Nr.30.

PAŽERECKAITĖ Eglė, “Mano stebėtieji gandrai”, Nr.37.

PILYPAITĖ Roberta, “Mano augintinis”(šilutė), Nr.24.

PODERIENĖ Aldona, “Skaičiavome gandrus” (Kauno moksleivių aplinkotyros centras), Nr.27.

POTIJEVSKIS Viktoras, “Opšraus gyvenimas”, Nr.1-8.

POTIJEVSKIS Viktoras, “Didysis Ugas” (apysaka apie briedį), Nr.17-24.

PUTEIKIENĖ Nika, “Jūrų muziejus skelbia karą lapėms”, Nr.10.

PUTEIKIENĖ Nika, “Lankytojus džiugina ruonių mažyliai”, Nr.11.

PUTEIKIENĖ Nika, “Tėtuk, eime pas delfinus!..”; “Tarptautinis kino projektas apie delfinų terapija”, Nr.33.

RIAUBA Gintaras, “Paukščių palydos ‘2004”, Nr.31.

šALTENYTĖ Aušra, “Paukščių palydos ‘2004”, Nr.33.

šILINGAS Rymantas, “Paukščiai ir žmonės”, Nr.2.

šILINGAS Rymantas, “Profesoriškieji” paukščiai”, Nr.21.

šILINGAS Rymantas, “Kai išlieka tik stipriausi…”, Nr.26.

šITIKOVIENĖ Danguolė, “Gyvūnų globa – tavo rankose” (Kauno moksleivių aplinkotyros centras), Nr.36.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Ant praskrendančių paukščių sparnų” (paukščių perneša ligas), Nr.9.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Priešo pašonėje” (žmogaus ir kitų gyvūnų santykiai). Nr.21.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Japonijai tikra bėda – meškėnai, o Australijai – ruoniai”, Nr.24.

TREČIOKAS Algirdas, “Mano mieloji padėjėja”, Nr.7.

TREČIOKAS Algirdas, “šito niekada neužmiršiu”, Nr.44.

UDRAS Albertas, “Gyvenimo puslapėliai”, Nr.7.

UMBRASIENĖ Lidija, “Pajūry sniegui pradingstant…”, Nr.10.

UMBRASIENĖ Lidija, “Grįžtantys sparnuočiai”, Nr.17.

UMBRASIENĖ Lidija, “Paukščius palydėjus…”, Nr.35.

UMBRASIENĖ Lidija, “Penktasis “paukščių stebėtojų ralis”, Nr.37.

UMBRASIENĖ Lidija, “Susitikimai su pelėdomis”, Nr.44.

VAIšNORAS Tadas, “Atsargiai – namuose vilkas!”, Nr.27, Nr.29.

VANAGAS Jonas, “Ko tik nepadarysi vardan gyvūnų!”, Nr.6.

VANAGAS Jonas, “Paukščiai – pagal Petrarką, Hičkoką ir Dantę”, Nr.7.

VANAGAS Jonas, “Karališkoji medžioklė. Ar turi teisę Anglijos karalienė pribaigti sužeistą paukštį?”, Nr.8.

VANAGAS Jonas, “Koviniai gaidžiai – puikus pajamų šaltinis?”, Nr.9.

VANAGAS Jonas, “Džiunglių įstatymas kartais irgi neveikia”, Nr.13.

VANAGAS Jonas, “Ir vilkai sotūs, ir lapės sveikos”, Nr.32.

VANAGAS Jonas, “šuniška lapių medžioklė Vestminsteryje”, Nr.41.

“Įteikti padėkos už gyvūnų globą ženklai”, “Paminėta Pasaulinė gyvūnijos diena”, Nr.33.

Delfinų gydytojas Žilvinas Kleiva, Nr.30.

Gyvūnų ir gyvūninių žaliavų importo ir judėjimo tarp Europos Sąjungos šalių kontrolė, Nr.22.

Kurapkoms reikia žmogaus pagalbos, Nr.4.

Konkurso “Nekaltinkime gyvūnų…” laureatai, Nr.19.

Lietuvos mokinių gamtininkų projekto “Vaikas ir gamta” forumo “Pasaulinė gyvūnų diena ‘2004” nuostatai, Nr.19, Nr.29.

 

X. ŽMOGAUS EKOLOGIJA

 

BALČYTYTĖ Giedrė, “Moterys ir AIDS”, Nr.10.

GALGAUSKIENĖ Eglė, “Kaip vartoti medų ir jo produktus”, Nr.28.

GIEDRAITYTĖ Milda, “…ten ateina raudotoja…” (šviesos terapija), Nr.39.

JANKUS Kostas, “Kataraktą bandoma išgydyti namie”, Nr.10.

JANKUS Kostas, “O, internetas… Ak, internetas…”, Nr.11.

JANKUS Kostas, “Kinai juokauti neketina” (atipinė pneumonija), Nr.13.

JANKUS Kostas, “Paukščių gripas. Kas gi, šitoji neganda…”, Nr.21.

JANKUS Kostas, “Išsigydę mintis, išsigydysime…”, Nr.24.

JANKUS Kostas, “Didysis valymas”, “Dar kartą apie žuvų taukų naudą”, Nr.31.

JANKUS Kostas, “Chroniškai pavargę”, “Absoliuti apgaulė”, Nr.32.

JANKUS Kostas, “šokiruojantis eksperimentas” (Kuboje pradėti bandymai, kuriais siekiama prailginti žmogaus gyvenimą iki 120 metų), Nr.38.

JANKUS Kostas, “Ką valgo tironai ir romantikai”, Nr.43.

KAMINSKIENĖ Rima, “Velykos: žvilgtelėjus iš medicininės pusės”, Nr.14.

KAUNECKAITĖ Milda, “Kai liūdesys tave aplanko”, Nr.16.

KLIMAITĖ Dana, “Vargas dėl… nuovargio”, Nr.6.

KLIMAITĖ Dovilė, “Sielos ir kūno sveikatai” (apie pasninkavimo naudą), Nr.3.

KLIMAITĖ Dovilė, “Gerti ar negerti pieną?..”, Nr.38.

KLIMAITĖ Dovilė, “šaltajam metų laikui atėjus…”, Nr.40.

KURMILAVIČIŪTĖ Dana, “Briedžių lizdas”, Nr.15.

LEšČINSKAS Vytautas, “Įtrynimu išsigydydavo ir nuo baisių ligų”, Nr.2.

LEšČINSKAS Vytautas, “Vaistinis valerijonas”, Nr.3.

LEšČINSKAS Vytautas, “Gydo krūmai, žolės, medžiai…”, Nr.5.

LEšČINSKAS Vytautas, “Iš žolininko vaistinėlės”, Nr.8.

LEšČINSKAS Vytautas, “Iš žolininko vaistinėlės”, Nr.11.

LEšČINSKAS Vytautas, “Iš pievagrybių gyvenimo”, Nr.13.

LEšČINSKAS Vytautas, “Kuokiškas pataisas”, Nr.16.

LEšČINSKAS Vytautas, “Kai trūksta vitaminų…”, Nr.17.

LEšČINSKAS Vytautas, “Žvilgtelkim į mišką”, Nr.34.

LEšČINSKAS Vytautas, “Priemonės nuo radiacijos poveikio”, Nr.36.

LEšČINSKAS Vytautas, “Vaistai – šalia mūsų”, Nr.44.

MILKEVIČIŪTĖ Giedrė, “Kaip padėti artimam”, Nr.18.

MILKEVIČIŪTĖ Giedrė, “Ką derėtų žinoti apie nuovargį”, Nr.21.

MILKEVIČIŪTĖ Giedrė, “Medus – ir maistas, ir vaistas”, Nr.28.

PAVASARIS Stasys Žygimantas,”Ką patartų D.Mendelejevas?” (leisti ar ne naminę degtinę), Nr.23.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Globalizacija palietė ir mitybą”, Nr.7.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Civilizacijos laimėjimai – ne jiems” (žmonės, kurie superjautrūs elektromagnetiniams laukams), Nr.12.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Ryžiai – azijiečių duona. Ir ne vien jų”, Nr.14.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Pavojinga švara arba šis tas apie alergiją ir jos sukėlėjus”, Nr.19.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Nepraraskite galvos”, Nr.25.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Kvėpuoti taip pat reikia mokėti”, Nr.44.

VANAGAS Jonas, “Kuklus blogųjų įpročių žavesys”, “Internetomanija”, Nr.1.

VANAGAS Jonas, “Vynas rūkoriams, o taurelės mėgėjams – kava”, Nr.6.

VANAGAS Jonas, “Cinamonas ne vien skanus”, Nr.7.

VANAGAS Jonas, “Aritmetika vyresniojo amžiaus žmonėms”, Nr.8.

VANAGAS Jonas, “Gyvenimas pagal Kneipą. Arba vanduo – sveikatos šaltinis”, Nr.9. 

VANAGAS Jonas, “Kam sunkiausia mesti rūkyti”, Nr.15.

VANAGAS Jonas, “Prieš rūkymą ES šalyse kovojama vis griežčiau”, “40 metų be miego”, Nr.18.

VANAGAS Jonas, “Miegas kiekvieną naktį – prabanga”, “Mumijas: iliuzija ar panacėja?”, Nr.20.

VANAGAS Jonas, “Minkštas vanduo – bėda širdžiai”, Nr.24.

VANAGAS Jonas, “Tas visagalis garsas…”, Nr.36.

VANAGAS Jonas, “Cholesterinas (cholesterolis): ištikimas draugas ar piktas priešas”, Nr.37.

VANAGAS Jonas, “Kiekvienam savo sodą!”, Nr.41.

Ką vartotojas turėtų žinoti apie genetiškai modifikuotus produktus?, Nr.29.

Projektas “Nedelsk”, Nr.19.

Vėžys, vėžys, vėžys, Nr.23.

 

XI. PASAULIS MARGAS

 

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kepti kaštonai neskanūs”, Nr.4.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Vai gražiai gražiai aguonėlė žydi…”, Nr.27.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Kas slepiasi po alyvmedžio vainiku?” (olimpiniai mitai), Nr.29.

BUTKEVIČIUS Zenonas, “Rojus minų laukuose”, Nr.31.

ČAIKOVSKIS Arnoldas, “Kanadiečių eliksyras”, Nr.8.

ČAIKOVSKIS Arnoldas, “Esperanto neabejinga gamtosaugai”, Nr.14.

JANKUS Kostas, “Planetoje tapo tamsiau”, Nr.26.

JANKUS Kostas, “Čia taip ramu ir žmonių nėra!” (Černobylio zonoje), Nr.31.

JANKUS Kostas, “Eglučių rekordai”, Nr.44.

LEšČINSKAS Vytautas, “Jungtinės Valstijos: Baltųjų kalnų slaptybės”, Nr.42.

MANDRAVICKIENĖ Jadvyga, “Eglaitė salykle ėmė augti”, Nr.2.

MATAITIS Antanas ir kt., “…ir simfonijos klausymas Oslo nuotekų valykloje!”, Nr.38.

NEKRAšIUS Jonas, “Stounhendžas – šokančių milžinų ratas” (Anglija), Nr.35.

PAULAUSKAS Vacys, “O buvo taip…”, Nr.8-17

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Pūgoms siaučiant… Arba kaip galynėjamasi prieš pusnis Suomijoje ir Kanadoje”, Nr.3.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Pasaulio valdovą pražudė… uodas”, Nr.21.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Norvegija: kelios mintys pamąstymams”, Nr.23.

TOLVAIšYTĖ Ramunė, “Ekoturistų meka” (Norvegija), Nr.26.

SATKŪNAS Jonas, “Ekologinės katastrofos, jų pamokos”, Nr.7.

SAVICKAS Juozas, “Geriau jie nuo manęs atstotų…”, Nr.18.

SPRAINAITYTĖ Sigita, “Urbanizuotoje šalyje botanikams – taipogi atradimų žemė (Vokietija gamtininkų akimis)”, Nr.7.

UKTVERIS Augustas, JUOČERYTĖ Dalia, “Pabeldė liūtas letena į langą…”, Nr.10.

VANAGAS Jonas, “šulinyje – verdantis vanduo”, “Gyvenimas gintaro lašelyje”, Nr.4.

VANAGAS Jonas, “Sarkofagas – jau pilnametis!”, Nr.17.

VANAGAS Jonas, “Europoje po 70 metų bus tikras pragaras”, Nr.25.

ZABLECKIS Nerijus, “Indija yra tokia savita ir neaprėpiama..”, Nr.19.

ZABLECKIS Nerijus, “Po pilių griuvėsius: Lietuva-Latvija-Estija-Latvija-Lietuva”, “Išmėginimas ant dviejų ratų”, Nr.30.

 

XII. KONKURSAS “GAMTOS PASAKA-2004”

 

ADOMAITIS Lukas, “Mano miškelis” (šilutės Pamario vid. m-los 6c kl. mokinys), Nr.32.

ANDRULYTĖ Jurgita, “Kiekvienas žmogus žemėje palieka pėdsaką…” (Radviliškio r. Butėnų pradinė m-la), Nr.30.

ANDRULYTĖ Jurgita, “Kregždutė”, Nr.32.

ANIULYTĖ Monika, “Kodėl žmogus atėmė mamą…” (Trakų r. Onuškio vid. m-la, penktokė), Nr.20

ARLAUSKYTĖ Lina (Telšiai), “Miško tyloje”, Nr.6.

BERNATAVIČIŪTĖ Gintarė, eilėraštis (Rokiškio “Romuvos” gimnazija, 7d kl.), Nr.10, Nr.17.

BERNATAVIČIŪTĖ Gintarė, “Pavasario metą” (miniatiūra), Nr.17.

BERNATAVIČIŪTĖ Gintarė, eilėraštis, Nr.37.

BERNATAVIČIŪTĖ Giedrė, “Vakaras sodžiuje”, (Rokiškio “Romuvos” gimnazija, 7d kl.), Nr.37.

BRESKUTĖ Vilma, miniatiūros (Kupiškio vid. m-los vienuoliktokė), Nr.35.

BUTAVIČIŪTĖ Gitana, “Vienišas” (Ignalinos r., Ceikinių K.Petrausko pagr. m-los devintokė), Nr.8.

ČERNIAUSKAITĖ Kristina, eilėraščiai (Telšių “Atžalyno” vid. m-los mokinė), Nr.39.

ČIČIULKAITĖ Gintarė, eilėraštis (Panevėžio r. Berčiūnų pagr. m-los dešimtokė), Nr.30.

ČIČIULKAITĖ Gintarė, “Sodas”, Nr.32.

ČIČIULKAITĖ Gintarė, “šuns akys”, Nr.33.

ČIŽAS Vladas, “Riedulio istorija” (Joniškio 2-osios vid. m-los devintokas), Nr.35.

DEKSNYTĖ Gabija, “Miestas gamtos glėby” (Rokiškis, “Romuvos” g-ja, šeštokė), Nr.8.

DILINSKYTĖ Aušra (Kuršėnų Daugėlių vid. m-la, 11h klasė), eilėraščiai, Nr.6, Nr.8.

DILINSKYTĖ Aušra, “…į vargu alsuojančią žemę” (Kuršėnų Daugėlių vid. m-la, 11h klasė), Nr.16.

DILINSKYTĖ Aušra, “Tai jis…”(Kuršėnų Daugėlių vid. m-la, 11h klasė), Nr.20.

DILINSKYTĖ Aušra, “šildo plunksnos plaukiančios dangum…”, eilėraščiai, Nr.37.

DILINSKYTĖ Aušra, eilėraščiai, Nr.39.

DIRGINČIUS Paulius, DIRGINČIUS Matas, “Mūsų zylutės”, Nr.6. Nr.8 (pasikartojo!)

GEDVILAITĖ Birutė, “Žengiu į tylą” (Telšiai, “Atžalyno” vid. m-la, septintokė), Nr.8.

GEDVILAS Antanas, “Reksas” (šilalės S.Gaudėšiaus gimnazija, 5a kl.), Nr.42.

GENYTĖ Gintarė, “Medžio jausmas”(Tauragės r. Žygaičių vid. m-los 7 b klasės mokinė), Nr.17.

GLOBYTĖ Monika (Tauragė), “Baltoji paukštė”, Nr.6.

GRAJAUSKAITĖ Aušra, “Boružėlės dovana” (Telšių “Atžalyno” vid. m-la, 8 c kl.), Nr.32.

GRAšYTĖ Gintarė, miniatiūrų ciklai (švenčionėlių gimnazijos), Nr.42.

GRIBAUSKAITĖ Laura, “Išgelbėtas stirniukas” (Panevėžio r. Berčiūnų pagr. m-los penktokė), Nr.16.

GUDINSKAITĖ Sandra, “Almanti naktinė gamta…” (Tauragės “Versmės” gimnazija, 3h klasė), Nr.15.

GURAITĖ Jurgita, “Mano mažoji draugė”(Ignalinos r., Ceikinių K.Petrausko pagr. m-los aštuntokė), Nr.8.

JALINSKAITĖ Enrika, “Mano draugas – ežiukas” (šiaulių “Juventos pagr. m-la, 2c kl.), Nr.33.

JASIULIONYTĖ Gita, eilėraštis, Joniškio 2-oji vid. m-la, Nr.20.

JOKUBAVIČIŪTĖ Birutė, “Pavasario pasaka” (Telšių r. Mitkaičių pagr. m-la), Nr.33.

JONAITYTĖ Kristina, “Nakties paslaptys”, “Gamtos paslaptis” (Varėnos r. Marcinkonių pagr. m-los devintokė), Nr.8.

JURGELEVIČIŪTĖ Svajūnė, eilėraštis, Ignalinos r. Linkmenų pagr. m-la, penktokė, Nr.17.

KATAUSKAS Jokūbas, “Prie Tenenio…” (šilutės Pamario pagr. m-los 6e klasės mokinys), Nr.20.

KAVOLIŪNAS Mantas, “…kurį ji ugdo” (Kupiškio r. Adomynės pagr. m-los aštuntokas), Nr.16.

LAPINSKAITĖ Angelina, “Rūpinomės!..”(Panevėžio r. Berčiūnų pagr. m-los antrokė), Nr.16.

LIAKšAS Paulius, “Verkiantys akmenys” (šilutės Pamario pagr. m-la, 6c kl.), Nr.33.

LIULYTĖ Žydrūnė, eilėraštis, Joniškio 2-oji vid. m-la, Nr.20.

LUKOšIŪNAITĖ Ieva, “Ledai ir pavasaris” (Rokiškio “Romuvos” gimnazija, 5c klasė), Nr.16.

LUKšAITĖ Nijolė, eilėraštis (švenčionių r., Adutiškio vid. m-los dešimtokė), Nr.10.

MACKONIS Deividas, eilėraštis, Ignalinos r. Linkmenų pagr. m-la, šeštokas, Nr.17.

MAJAUSKAITĖ Renesta, “Senelis Rimantas” (šilutės Pamario pagr. m-la, 6c kl.), Nr.32.

MARTINKUTĖ, Rūta, “Gyvenimo medis” (Tauragės “Versmės” gimnazija, III r klasė), Nr.15.

MASKOLIŪNAITĖ Irutė, “Mūsų lesyklėlės” (Ignalinos r., Ceikinių pagr. m-la), Nr.8.

MAŽYLIS Valdas, “Gamta – ir mano namai” (Kupiškio r. Adomynės pagr. m-la, aštuntokas), Nr.30.

MEČKAUSKAITĖ Gerda, “Pavaišinome…” (Panevėžio r. Berčiūnų pagr. m-los šeštokė), Nr.33.

MILKEVIČIŪTĖ Irena, “Smagios dienos Klevaity…” (Telšių r. Mitkaičių pagr. m-los šeštokė), Nr.30.

MIKALAJEVIČ Honorata, eilėraščiai, Vilniaus Baltupių vid. m-los dvyliktokė, Nr.17.

MOGYLAITĖ Sonata, eilėraštis (Kupiškio r. Adomynės pagr. m-los aštuntokė), Nr.20, Nr.30.

PAKALNIšKYTĖ Dovilė, eilėraštis (Kupiškio r. Adomynės pagr. m-los penktokė), Nr.32.

PAKALNIšKIS Saulius, eilėraštis (Kupiškio r. Adomynės pagr. m-los ketvirtokas), Nr.32.

PETRAITYTĖ Renata “Geri darbai gyvūnams” (Radviliškio r. Butėnų pagr. m-la), Nr.30.

PETRAUSKAITĖ Orinta (šiauliai), “Žvirblio draugystė”, Nr.6.

PETRIKYTĖ V., ČIJAUSKAITĖ B., “Kodėl daugiausia lyja rudenį?” (Telšių r.), Nr.33.

RAGELIS Lukas, “Piktas dėdė”, (šilutės Pamario pagr. m-la, 6e klasė), Nr.30.

RUKšĖNAITĖ Dalia, “Žemė ir žmogus”, Ignalinos r. Linkmenų pagr. m-la, devintokė, Nr.17.

RUKšĖNAITĖ Sigita, eilėraštis, Ignalinos r. Linkmenų pagr. m-la, šeštokė, Nr.17.

SEMĖNAITĖ Justina, “Pelkės akis”, “Prieštvaninės būtybės” (švenčionių profesinio rengimo centras, 2S grupė), Nr.10.

SENULYTĖ Monika, “Vasaros rūpestėlis – viščiukai”(šiaulių “Juventos” pagr. m-la, 2c kl.), Nr.39.

SLAVINSKAS Saulius, “Gyvenimas su kaštonu” (Utenos “Vyturių” pagr. m-la, 7 klasė), Nr.15.

STALMAČENKA Vytautas, miniatiūros (Pakruojo r. Pašvitinio pagr. m-los aštuntokas), Nr.10.

šATAITĖ Sandra, “Geriausia dovana – balandžio širdis”, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija, 2g klasė, Nr.20.

šVYTORAITYTĖ Daiva, eilėraštis (Vilkaviškio r. Vištyčio vid. m-los aštuntokė), Nr.20.

VERBUS Vytenis, “Mano šlamantis draugas…”(šilutės Pamario pagr. m-los septintokas), Nr.35.

ŽUKAUSKAITĖ Enrika, “Margaspalvis ruduo” (Rokiškio “Romuvos” gimnazija, 6d kl.), Nr.16.

Konkurso “Gamtos pasaka ‘2003” rezultatai, Nr.3.

Konkurso “Gamtos pasaka ‘2004” nuostatai, Nr.4.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"