Paieška Pelkių dienos aidas iš Čepkelių

Pelkių dienos aidas iš Čepkelių

Onutė GRIGAITĖ

Čepkelių rezervatas

 

Pamažu Pasaulinė pelkių diena mūsų šalyje tampa švente, ypač tiems, kuriuos traukia pažinti raistus, raistelius... šia proga, mes, Čepkelių rezervato darbuotojai, surengėme kolektyvinę paskaitą. Sužinojome ar prisiminėme kai kuriuos dalykus, susijusius su pelkėmis. Tikimės, jog ir „Žaliojo pasaulio“ skaitytojams bus pravartu prisiminti, jog:

* Vasario 2-oji pasirinkta  pelkių diena, nes būtent šią dieną 1971 m. Ramsaro mieste buvo pasirašyta konvencija dėl pelkių apsaugos;

* Lietuva prisijungė prie Ramsaro sutarties 1993 m., įtraukdama į pasaulinės svarbos pelkių sąrašą 5 pelkes. šiuo metu tapti vadinamomis Ramsaro teritorijomis pretenduoja 16 Lietuvos pelkių;

* Lietuvoje pelkės užima 6-7 proc. šalies ploto, t.y. 240 tūkst. ha, kas prilygsta 30 Čepkelių. Čepkelių rezervato plotas 11212 ha, jame pelkės užima apie 8000 ha;

* Pelkės Lietuvoje saugomos Ramsaro konvencija, ES Buveinių direktyva ir LR  vyriausybės  nutarimu “Dėl specialiųjų žemės ir miško panaudojimo sąlygų” (2005 m.);

* Pelkėse vanduo svyruoja 1 metro amplitudėje. Dviejų-trijų metrų gylio durpės klode slūgsantis vanduo yra kelių šimtmečių senumo;

* Pelkės saugo dar neatrastas, ypač mikrodrugių, rūšis. Čepkeliuose  patyrinėjus minuojančių vabzdžių gaubtagalvių šeimą aptiktos 35 rūšys;

* Pelkės, ypač aukštapelkės, yra reliktinių vabzdžių, drugių (pelkinio satyro, šiaurinio perlinuko) ir laukinių bičių (pelkinės bei hiperborėjinės ostijų) buveinės;

* Klajojančių pelkių ugnelių (žaltvykslių) prigimtis moksliškai neišaiškinta. Yra tik hipotezės, jog tai dega metano dujos susijungę su deguonimi arba švyti fosforas.

*  *  *

Susibūrę švęsti Pelkių dieną mes prisiminėme grafikę Gražiną Didelytę, prieš mėnesį iškeliavusią Anapilin. Ji daugybėje savo darbų įamžino slėpiningą pelkių gyvenimą.  Autorine technika, artima piešiniams ji 1990-1991 metais sukūrė 85 darbus, pavadindama juos “Raisto slėpiniais”. šiuos darbus sudaro trys  labai skirtingi pagal tikslą, turinį ir meninę išraišką ciklai: “ Raisto akivarai”, “Raisto dienos ir naktys”, “Saulės žaidimai raiste”. G.Didelytė sukūrė ir oforto technika miniatiūrų, skirtų raistui: “Pušų žaidimai”, “Raisto žibintas”, “Raisto pokalbiai”. Mūsų  bendrai knygutei “Raiste” dailininkė nutapė 16 unikalių darbų, atspindinčių raisto grožį ir didybę. Todėl G.Didelytę teisėtai galime vadinti unikalia  raistų dailininke.

Po to žiūrėjome J.Matonio ir V.Damaševičiaus 2005 m. sukurtą filmą apie G.Didelytę - naujai išgirdome dailininkės kvietimą  atrasti, domėtis, stebėti, saugoti, grožėtis, pažinti gamtos lopinėlį, esantį šalia mūsų.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"