Paieška Kas laukia Viršuliškių miškelio,

Kas laukia Viršuliškių miškelio,

kurio tik dalis pažymėta Vilniaus miesto bendrajame plane?

Rimantas GRIKEVIČIUS

Kaimynystėje su miškeliu gyvenantis

 

Apie Viršuliškių miškelio, esančio tarp Tujų, T. Narbuto gatvių (prie Spaudos rūmų) likimą (iškirtimą) rašyta ne kartą. Ne vienas straipsnis buvo skirtas ir unikalaus miškelio išsaugojimui. šiek tiek vilties, kad Viršuliškių miškelis bus išsaugotas, suteikia bendrajame plane pažymėtas žalias plotelis. Deja, pažymėta tik nedidelė dalis miškelio.

2006 metais Valstybinis miškotvarkos institutas, Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu, inventorizuodamas Vilniaus miesto miškus, inventorizavo ir Viršuliškių miškelį: išskyrė 10 sklypų, kurių bendras plotas 9,3 ha. Didesnę dalį miškelio sudaro 50-60 metų pušies ir beržo medynai. Naujai inventorizuotas, vešliai augantis, 3,5 ha beržo ir drebulės su pušies priemaiša 10 metų, 7-8 metrų aukščio jaunuolynas. Visuose ankstesniuose savivaldybės planuose tas sklypas parodytas kaip aikštė. Gal todėl ir dabar miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje pažymėtas gerokai mažesnis miškelio plotas, visiškai neatsižvelgta į atliktos miškelio inventorizacijos duomenis. Dalį miškelio pažymėjus plane baltai, sudaromos visos prielaidos ateities statyboms. Vientisame miškelio plote jokių statybų neturėtų būti planuojama. Labai didelis turtas mieste, tarp gyvenamųjų rajonų, prie labai judrios magistralės su viaduku, turėti tokį natūralų medžiais apaugusį plotą. Koks nuostabus jo grožis pavasarį. Europos Sąjungos šalyse tokie miškeliai vertinami kaipo unikumai ir dedamos visos pastangos, kad mieste susiformavusi ekosistema stabiliai funkcionuotų.

Viršuliškių miškelis atsirado natūraliai. Jis formavosi daug metų. Aptvėrus vieline tvora, jo egzistencijos sąlygos pagerėjo - nėra mindžiojamas, niekas ten nevaikšto, išskyrus kelis radijo stoties darbuotojus. Aplinkiniai gyventojai dar gerai prisimena, kaip prieš 10-15 metų žiūrėdami pro langus, žavėdavosi miško aikštelėje besiganančiomis stirnomis, kartkartėmis pasirodančiais kiškiais, nesyk užklydusiomis lapėmis. šiuo metu miškelyje gyvena net kelios genių rūšys. Viršuliškių miškelis lyg didelis ekranas slopina triukšmą, sugeria anglies dvideginį ir išskiria deguonį. Svarbi jo ir psichologinė funkcija. Žvilgsnis į mišką atsikėlus anksti rytą, patyrus stresą, esant depresinei būsenai, tapo daugelio netoli miškelio gyvenančių žmonių gyvenimo būdo dalimi. Gulint ligos patale, daug geriau žvilgtelėti į žaliuojantį beržyną, negu į akiai neįprastą kelių ar keliolikos aukštų betono mūrą. Jis ir toliau turėtų likti aptvertas tvora, kaip turtinga biologinės įvairovės oazė.

Labai estetinį vaizdą gadina (kartu ir teršia mišką) prie miškelio atvirame plote prisišliejusi (netoli viaduko), automobiliais prekiaujanti UAB „Milnora“.

Aptvertame miškelio plote, šiaurinėje dalyje (prie Tujų gatvės) yra nemažas, tačiau neperspektyvus sodas su pavieniais beržais, pušimis. Jį reikėtų rekonstruoti, įveisiant naujus želdinius. Jokiu būdu ten neturėtų išdygti statiniai.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"