Paieška Aptarti aktualūs žuvininkystės sektoriaus klausimai

Aptarti aktualūs žuvininkystės sektoriaus klausimai

 

Vasario 1 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko Žuvininkystės reikalų komiteto posėdis, kuriam vadovavo žemės ūkio ministrė prof. Kazimiera Prunskienė.

Posėdyje buvo galutinai aptartas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007 – 2013 m. nacionalinis strateginis planas, parengtas siekiant nuo 2007 m. pradėti naudotis Europos žuvininkystės fondo parama. Posėdyje buvo išanalizuota, kaip rengėjai atsižvelgė į socialinių partnerių pastabas, pristatyti naujausi plano patobulinimai.

Po diskusijų komiteto nariai pritarė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų nacionaliniam strateginiam planui, kurio tikslas - žuvininkystės sektoriaus plėtra ir konkurencingumo didinimas, užtikrinant ekonominį, aplinkos ir socialinį tvarumą, žuvų išteklių tausojimą ir atkūrimą. Naujuoju finansiniu laikotarpiu žuvininkystės sektorius kasmet gaus trigubai daugiau lėšų negu gaudavo 2004–2006 metais. Numatoma, kad ateinantį septynmetį Lietuvos žuvininkystės sektoriui iš Europos žuvininkystės fondo bus skirta beveik 189 mln. litų, o iš nacionalinio biudžeto – daugiau kaip 57 mln. litų, iš viso – 246 mln. litų. Parama žuvininkystei bus teikiama pagal penkias prioritetines kryptis, daugiausia lėšų teks jūrų žuvininkystei.

Strateginis planas iki š.m. vasario 20 d. bus pateiktas Vyriausybei ir įsigalios jai pritarus.

Posėdyje taip pat buvo diskutuota ir dėl tikslingo Europos žuvininkystės fondo techninės paramos lėšų paskirstymo. šios lėšos skiriamos ES paramą administruojančioms institucijoms, siekiant užtikrinti efektyvų ES paramos administravimą bei veiksmingą informacijos apie ES paramą sklaidą visuomenėje.

Žuvininkystės departamento prie ŽŪM direktorius Aidas Adomaitis komitetui pristatė kelis preliminarius variantus dėl Kuršių mariose žvejojančių įmonių ir žvejų pasitraukimo iš verslo kompensavimo galimybių. šiuo metu Kuršių mariose žvejoja 72 įmonės, iš jų 37 žuvis gaudo ir Baltijos jūros priekrantėje. Per metus sugaunama apie 1200 tonų įvairių žuvų. Daugiau kaip 66 proc. įmonių metinės pajamos siekia tik iki 54 tūkst. litų, 23 proc. įmonių – nuo 54 iki 90 tūkst. litų ir tik 10 proc. įmonių pajamos viršija 90 tūkst. litų.

Žemės ūkio ministrė prof. Kazimiera Prunskienė posėdyje pasiūlė pakeisti žuvų sugavimo kvotų administravimo tvarką. Ji mano, kad kvotų skyrimo komisijose turėtų dirbti ir Žemės ūkio ministerijos atstovai, o kvotų skyrimo žvejybos subjektams protokolai turėtų būti tvirtinami komitete. Taip būtų galima išvengti nesutarimų tarp socialinių partnerių grupių. „Ministerija yra ta institucija, kuri Briuselyje tiesiogiai derasi dėl kvotų, todėl ta gija neturėtų nutrūkti skirstant kvotas socialiniams partneriams“, - sakė žemės ūkio ministrė. 

 

Žemės ūkio ministerijos inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"