Paieška Vasarį žvelgiant į „parduotas vasaras“...

Vasarį žvelgiant į „parduotas vasaras“...

Sodininkų lūkesčiai ir neišspręstos problemos

Vytautas LEšČINSKAS

 

šių metų vasario 1 d. Lietuvos žemės ūkio ministerijos konferencijų salėje rinkosi Vilniaus susivienijimo „Sodai“ sodininkai. Sueigoje dalyvavo šio susivienijimo nariai – Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono sodininkų bendrijų pirmininkai, kiti bendrijų atstovai.

 

Dalyvavo ir žemės ūkio ministrė

 

Kalbėdamas sodininkams jiems aktualiais klausimais, Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas, Vilniaus susivienijimo “Sodai” pirmininkas Vladislovas Butkevičius taip pat pateikė Vilniaus susivienijimo “Sodai” 2006 metų veiklos ataskaitą, kuriai susirinkusieji vieningai pritarė. Revizijos komisijos pirmininkas, sodininkų bendrijos “Žeimena” pirmininkas Alfonsas Kavaliauskas pateikė šios komisijos ataskaitą, o finansininkė Zita Kozlovskienė – Vilniaus susivienijimo “Sodai” finansinės veiklos ataskaitą bei atsakė į dalyvių klausimus.

Pranešimus apie valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje sąlygas padarė ir su tuo susijusius teisinius klausimus aiškino Vilniaus susivienijimo “Sodai” juristė Laimutė šapokienė. Dėl Europos Sąjungos paramos fondų gavimo ir panaudojimo sodininkų bendrijose galimybių bei kitais sodininkams rūpimais klausimais kalbėjo Žemės ūkio ministerijos specialistai.

šie ir kiti sodininkų bendrijoms aktualūs klausimai buvo aptariami ir kilusioje susirinkimo dalyvių diskusijoje.

Į susirinkimą atvyko ir žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė, kai kurie kiti Žemės ūkio ministerijos darbuotojai, įvairių sričių specialistai.

Ministrė padėkojo sodininkams už jų nenuilstamą triūsą ir pripažintiems geriausiai besitvarkančiais savo sklypuose sodų šeimininkams įteikė Žemės ūkio ministerijos padėkos raštus. Kai kurie sodų šeimininkai buvo apdovanoti taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padėkos raštais.

Apdovanotuosius – geriausiai besitvarkančius, besirūpinančius savo aplinkos švara bei išradingiausiai puošiančius ją įvairiais augalais sodininkus nuoširdžiai sveikino, atminimo dovanas teikė ir Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas Vladislovas Butkevičius.

 

Džiaugtis galima rūpestingais sodininkais...

 

“Vasario 1-ąją mūsų sodininkai susirinko susumuoti praėjusių metų darbo rezultatus. Tie rezultatai, regis, nėra prasti. Bet problemų sodininkai tikrai turi, nors dabar ir lengviau jiems tvarkytis soduose, nes yra sodininkų bendrijų įstatymas, - pasakojo renginiui baigiantis užkalbintas Vladislovas Butkevičius. - Taip pat priimti ir poįstatyminiai aktai, reglamentuojantys mėgėjišką sodininkystę. Bet liko dar daug nepašalintų problemų. Be abejonės, jos yra šalinamos – ir šiais metais bus sprendžiamos. Praėjusiais metais, kartu su Aplinkos, Žemės ūkio ministerijomis, su Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybėmis surengėme apžiūras konkursus ir pamatėme, kad vis dėlto yra sodininkų bendrijų bei atskirų sodininkų – nedidelių sklypų šeimininkų, kurie tvarkosi tikrai gerai. Labai malonu buvo šiame susirinkime pažymėti tuos, kurie tikrai gerai tvarkosi, įteikti jiems dovanas. Vilniaus miesto sodininkų konkurso laimėtojai buvo pagerbti anksčiau, o šiandien mes pagerbėme Vilniaus rajono sodininkų konkurso laimėtojus. Malonu, kad į Žemės ūkio ministerijos administracijos pastato konferencijų salę susirinko daug sodininkų – dalyvavo apie tris šimtus bendrijų atstovų. Džiugu, kad ir Žemės ūkio ministerija rado galimybę apdovanoti konkurso laimėtojus, kurie gali būti pavyzdys, kaip reikia tinkamai tvarkyti sodus. Ir Vilniaus rajono savivaldybė pirmą kartą pagerbė tas bendrijas bei sodininkus, kurie deramai tvarkosi…

Ir kitais klausimais kalbėta susirinkime, drauge mėginome ieškoti būdų, kaip greičiau galima būtų spręsti kilusias problemas. Pavyzdžiui, labai daug problemų yra ir dėl žemės pardavimo, dėl jos nuomos sąlygų. Tad gerai, kad dalyvavo susirinkime ir Žemės ūkio ministerijos atstovai, specialistai, kurie paaiškino sodininkams, kokios galimybės yra, kokia įstatymo raidė dabar galioja dėl žemės papildomo pirkimo ir nuomos. Labai sodininkus domina, kokių galimybių yra pasinaudoti Europos Sąjungos fondų lėšomis. šie klausimai labai dažnai keliami sodininkų bendrijų susirinkimuose, kuriuose man tenka dalyvauti. Kodėl sodininkai nesinaudoja tomis lėšomis? Tad ir paprašėme Žemės ūkio ministerijos specialistus, kurie užsiima tais klausimais, kad vis dėlto suprantamai paaiškintų, ar sodininkai gali pasinaudoti Europos Sąjungos fondų lėšomis ir kokiose jų veiklos srityje galima tai daryti? Labai svarbu, manau, buvo tai, kad sodininkai iš ministerijos specialistų išgirdo, ką reikėtų daryti ir kur reikėtų kreiptis, kad galėtų pasinaudoti tomis lėšomis. Suprantama, šios galimybės nėra didelės, bet vis dėlto jų yra, taigi reikia mėginti tas galimybes išnaudoti.”

 

...Bet būtina šalinti ir įsisenėjusias problemas

 

Pirmininkas pabrėžė, jog sodininkai labai geru ženklu vadina tai, jog ataskaitiniame susirinkime, vykstančiame kasmet, šiemet pirmą kartą dalyvavo žemės ūkio ministrė  Kazimiera Prunskienė bei labai aktyvūs buvo jame kiti Žemės ūkio ministerijos darbuotojai, specialistai. Suprantama, tai labai gerai, nes sodininkų bendrijos su Žemės ūkio ministerija yra labai glaudžiai susijusios; šios ministerijos specialistai gali daug kuo pagelbėti sodininkams.

Toks bendradarbiavimas yra ypač svarbus dabar, kai skelbiama, jog šiais metais Lietuvoje turi būti baigta žemės ūkio reforma, soduose dar yra likusių labai nedidelių laisvų plotelių, bet kyla įvairių problemų norint sodininkams juos nusipirkti, prisijungti jau prie turimo sklypo. Rajonuose tos problemos yra menkesnės, bet miestuose – iš tiesų didelės; labai sudėtinga kokį nors nedidelį laisvą žemės plotelį sodininkui įsigyti, nors neretai jį jau seniai tas sodininkas prižiūri, rūpinasi jo švara.

“Todėl mes, sodininkai, ir prašome, kad Žemės ūkio ministerija supaprastintų tą tvarką, kurios sodininkai privalo laikytis norėdami nusipirkti tokius plotelius, nes tai vis tiek yra vienos ar kitos sodininkų bendrijos prieš trisdešimt-keturiasdešimt metų suformuota teritorija, kuri nesikeičia. Tad kodėl tokios sudėtingos tų sklypelių įsigijimo sąlygos, ar negalėtų ši tvarka būti paprastesnė? Juk tie ploteliai – iš tiesų nedideli. Tad tikimės, jog Žemės ūkio ministerija atsižvelgs į mūsų prašymus”, - pasakojo Vladislovas Butkevičius.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"