Paieška Girių sargybai

Girių sargybai

Pirmieji specialūs automobiliai - miškų urėdijoms

Antanas MATAITIS

 

Vasario 15 dieną Vilniuje, netoli Parodų rūmų, prie Neries išsirikiavo devyniolikai miškų urėdijų skirtieji naujieji specialieji automobiliai, kainavę per 1,6 mln. litų. Išsirikiavo sniegu padengtoje pievutėje, tarsi demonstruojant puikias visureigių savybes – šiemetinė sniego danga nebaisi! Greta naujųjų automobilių išsirikiavo ir atskirų urėdijų urėdai, kiti specialistai. Tarsi koks išskirtinis urėdų sąskrydis prie Neries būtų... Net žurnalistų kuopelė, tų urėdų bei naujųjų automobilių ieškodami, buvo visiškai pasiklydusi...

Tačiau, kiek paklaidžiojus, kiek pasidairius apie naujuosius visureigius, jau ir girdi oficialias kalbas: siekdama užtikrinti operatyvų miškų urėdijų mobiliųjų miško apsaugos grupių (valstybinių miškų pareigūnų) darbą, Generalinė miškų urėdija organizavo šių automobilių įsigijimą. Tatai - gal ir nepasipuikavimui prieš kokius bėdžius, po girias besišlaistančius... Greičiau pagrūmoti tiems, kurie taip pat su prašmatnia technika po girias bastosi...
Mat miškų urėdijų valstybinių miškų pareigūnų specialiosios transporto priemonės skirtos stabdyti ir tikrinti transportą bei dokumentus, įtarus, kad šiuo transportu gabenama mediena, kiti miško ištekliai, įsigyti neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal galiojančius teisės aktus toks leidimas reikalingas, arba gabenami teisės aktų nustatytą tvarką pažeidžiant sumedžioti gyvūnai. 

Neatsitiktinai ir aplinkos ministro pavaduotojas Zdislovas Truskauskas šiame sambūryje kalbėjo:

„Valdome didžiulį turtą – Lietuvos miškus. Tai apie 15-20 mlrd. litų. Tad mums reikia rūpintis, kad miškai būtų apsaugoti ne vien nuo ligų ir kenkėjų... Tais kenkėjais būna ir žmonės, kurie neteisėtai kerta miškus, sukelia gaisrus, ar paprasčiausiai nederamai giriose elgiasi, jas niokoja, šiukšlina. Per pastaruosius tris metus miškuose būklė pagerėjo. Tačiau neatsitiktinai yra posakis: nori taikos – ruoškis karui. Į šiuolaikinius miškus reikia judėti tik su šiuolaikinėmis transporto priemonėmis.“

O sumanyta buvo įteisinti valstybinių miškų apsaugai specialiuosius automobilius pernai, t.y. buvo papildytas vadinamasis specialiųjų transporto priemonių standartas, reglamentuojantis naujosios specialiosios transporto priemonės atsiradimą valstybinių miškų apsaugai. Tad kiekviena miškų urėdija pradžioje turi įsigyti bent po vieną tokią transporto priemonę. Likę 23 tokie specialieji automobiliai miškininkų valdas pasieks jau kitą mėnesį.

...Netrukome ir įsitikinti, jog visų miškų urėdijų specialiosios transporto priemonės įrengtos pagal Aplinkos ministro nustatytus ir patvirtintus reikalavimus: tamsiai žalios spalvos, su oranžine juosta iš šonų ir gale, specialiu apskritimo formos ženklu, kuriame pavaizduotas aukso spalvos stilizuotas medis, simbolizuojantis gyvybės energiją, ir užrašas „Valstybinė miškų apsauga“.
UAB „Auto Vytaras“ pardavimo vadovė Ieva šilinskaitė pasidžiaugė, jog ši bendrovė laimėjo skelbtą konkursą ir tuo galėjusi prisidėti prie gražių miškininkų siekių.

„Smagu simboliškai įteikti mūsų kolektyvo vardu raktelius aplinkos ministro pavaduotojui Zdislovui Truskauskui“, - šypsojosi Ieva šilinskaitė. 

Zdislovas Truskauskas, prisipažinęs, jog neturi teisės vairuoti tokį puikų automobilį, gautuosius raktelius tuoj suskubo įteikti Trakų miškų urėdo pavaduotojui Dainiui Taukiui, savotiškai ir nustebinant jį. Net uniforminės kepurės prieš foto aparatais spragsinčius  žurnalistus Dainius nespėjo tinkamai užsidėti...

Generalinio urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga taipogi buvo šventiškai pakilus: „Generalinės miškų urėdijos vardu noriu užtikrinti, jog šie automobiliai iš tikro tarnaus pagal paskirti, o ne, kaip gerbiamas Truskauskas pajuokavo, naminės aparatams aptikti giriose.“

Dubravos eksperimentinės mokomosios urėdijos urėdas Kęstutis šakūnas grįžo prie gyvenimiškų realijų: „Vienas toks automobilis, be abejo, dar nėra išganymas. Esminis darbas vis tiek lieka ant girininkijų darbuotojų pečių. Tik tada, kai jau reikės ką pričiupti, manau, šis automobilis ir talkins. Žinoma, talkins ne vien kokius niekdarius gaudant, o ir savotiškai atbaidant galimus ugnies sukėlėjus miškuose.“

Tad pirmuosius automobilių, kaip teigė oratoriai, įsigijo miškų urėdijos, kurių miškuose yra didžiausias pavojus kilti gaisrams.šios transporto priemonės bus aprūpintos ir pirminio miško gaisrų gesinimo inventoriumi (kastuvais, ugnies užplakikliais, kibirais, motopjūklais, šalmais, respiratoriais ir t.t.).

...Nors ir gerokai šalvenant, nors ir stovint pusnyne, vis tiek buvo atkimštas ir šampanas: kad keleliai nedulkėtų! Pavasaris juk greitai atpuškės...

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"