Paieška Ką kalbini, baltiškoji upė?..

Ką kalbini, baltiškoji upė?..

Rengiasi pakartoti grafo Konstantino Tiškevičiaus kelionę Nerimi

Vytautas LEšČINSKAS

 

Upe ir paupiais

 

Tą žiemos vėlyvąją popietę – 2007 m. vasario 7 d. – į Vilniaus rotušės salę rinkosi įvairiausio amžiaus žmonės, pageidaujantys susipažinti su šią vasarą numatomos surengti įdomios ekspedicijos maršrutu, o gal ir nuspręsti joje dalyvauti. Ekspedicija turėtų pakartoti grafo Konstantino Tiškevičiaus kelionę Nerimi prieš 150 metų. Mat šis žinomas visoje Europoje to meto lietuvių mokslininkas 1857 metais ne tik leidosi nelengvon kelionėn šia upe, ją tyrinėdamas, bet ir paliko nepaprastai įdomų bei svarbų mokslui kelionės aprašymą. Beje, ši geriausiai išgarsinta geografinė kelionė buvo ir bene svarbiausia 19 amžiuje atlikta buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje geografinio pobūdžio ekspedicija. Toje kelionėje Konstantinas Tiškevičius pirmasis iš mokslininkų ištyrė septyniasdešimt septynių kilometrų ilgio Neries upės atkarpą. O tyrinėjimų rezultatus paskelbė knygoje “Neris ir jos krantai”, kuri buvo išleista jau autoriui mirus, 1871 metais.

Tad Neries regioninio parko direkcija drauge su VšĮ “Vilniaus rotušė”, kitais partneriais, kultūros paveldo specialistais, įvairių sričių mokslininkais, visuomenės veikėjais vasario 7 d. ir surengė susitikimą su potencialiais tos ekspedicijos dalyviais, visais, kuriems rūpi Neries upės dabartinė būklė su per paskutinius 150 metų joje įvykusiais pokyčiais.

Renginys buvo išties naudingas; jo dalyviai išgirdo labai įdomią Klaipėdos universiteto istoriko Vykinto Vaitkevičiaus paskaitą apie Neries upės vagos ypatybes, joje riogsančius akmenis, rėvas bei šios upės vardo kilmę ir netgi sąsajas su baltų mitologija.

 

Naujosios ekspedicijos tikslai

 

Konstantino Tiškevičiaus kelionę pakartoti rengiamasi šių metų vasarą – birželio 5-liepos 2 d. Kelionės metu numatoma daug įvairių renginių – ir Lietuvos, ir Baltarusijos teritorijoje. Pirmąją ekspedicijos dieną planuojama Kameno kaime (Baltarusija) atidengti Konstantino Tiškevičiaus paminklą, skirtą šio mokslininko asmenybei bei veiklai pagerbti bei jo ekspedicijos 150 metų sukakčiai paminėti. šie renginiai primins K. Tiškevičiaus kvietimą visuomenei savo laisvą laiką,  išsimokslinimą bei išteklius skirti gimtajam kraštui geriau pažinti.

Apskritai rengiamos ekspedicijos svarbiausi tikslai yra priminti Lietuvos ir Baltarusijos žmonėms grafo Konstantino Tiškevičiaus nuopelnus mokslui bei kultūrai, pateikti naujausių duomenų apie Neries upės vaidmenį abiejų kraštų ekonominiam bei kultūriniam gyvenimui, atkreipti dėmesį į jos pakrantėse esančias kultūros vertybes.

K. Tiškevičiaus geografinės ekspedicijos kartojimo metu, naudojant šiuolaikines priemones, mokslinių tyrimų įrangą bus stengiamasi užfiksuoti per 150 metų įvykusius Neries bei jos pakrančių pokyčius ir juos pristatyti visuomenei ne tik mokslo, bet ir praktinės aplinkosaugos, paveldosaugos aspektais.

Ketinama surengti dvišalį Lietuvos ir Baltarusijos aplinkos specialistų susitikimą, aptarti Neries upės baseino valdymo plano įgyvendinimo perspektyvas, organizuoti susitikimus su visuomene, skirtus Neries istorijai, kultūros paveldui, jo tyrinėtojams, taip pat susitikimus su gyventojais bei įmonėmis dėl vandens išteklių subalansuoto naudojimo siekiant mažinti vandens bei vandens telkinių aplinkos taršą. Kartu numatoma platesnė informacijos apie Neries istoriją, kultūros paveldą, šios upės tyrinėtojus sklaida švietimo bei turizmo informavimo srityse. Planuojama sukurti video pasakojimą apie Neries Euroregioną ir pademonstruoti jį Europos šalių televizijų kanalais. Ekspedicijos rezultatai bus apibendrinti specialiame leidinyje bei internete. Numatoma surengti ir mokslinę konferenciją apie Neries Euroregiono praeitį, dabartį bei plėtros perspektyva, taip pat parengti turistinio Neries maršruto aprašymą su žemėlapiais, skirtais vandens, automobilių, dviračių ir pėsčiųjų turizmo mėgėjams.

šiam dideliam projektui įgyvendinti yra sukurtas organizacinis komitetas. Projekto programą realizuoja partneriai, pasirašę jungtinę sutartį: VšĮ “Vilniaus rotušė”, Neries regioninio parko direkcija, VšĮ “Bliūškis”, VšĮ “Baltijos aplinkos forumas”, Lietuvos archeologų draugija; prie jų gali prisijungti ir daugiau partnerių.

 

Svarbiausi renginiai Lietuvos teritorijoje

 

Tikimasi, kad ekspedicijoje ir su ja susijusiuose renginiuose gausiai dalyvaus įvairaus amžiaus žmonės. Juk renginiai, bent jau organizuojami Lietuvos teritorijoje, bus tikrai įdomūs ir smagūs.

štai birželio 18 d. Balingrade (švenčionių rajonas) galės prisijungti ekspedicijos dalyviai, keliaujantys tik per Lietuvos teritoriją, o kitą dieną, birželio 19, numatyta ekskursija po vaizdingas Skališkių kaimo bei jo apylinkių vietas, esančias jau Vilniaus rajone.

Birželio 20 d. Nemenčinėje, prie girininkijos, planuojama smagi folklorinė vakaronė.

Birželio 21 d. Vilniuje, Verkiuose, vyks Verkių dvaro sodybos kultūrinio paveldo pristatymas bei vakaronė prie laužo.

Birželio 22 d. – ekspedicijos dalyvių eisena į Vilniaus rotušę; įvyks susitikimas su Vilniaus miesto valdžios atstovais.

Birželio 23 d. – Vilniuje, Žvėryne, prie pėsčiųjų tilto, bus atidengtas paminklinis akmuo Konstantino Tiškevičiaus ekspedicijai atminti ir surengta Rasos (Joninių) šventė.

Birželio 24 d. – sielių rišimo seminaras, bardų vakaras Neries regioniniame parke (Stirniuose).

Birželio 25 d. – vakaras Neries regioniniame parke (Karmazinuose, Vilniaus raj.).

Birželio 26 d. – Grabijolų gamtos ir kultūros paveldo pristatymas Neries regioniniame parke (Grabijolai, Elektrėnų sav.).

Birželio 27 d. – Kernavės istorinio kultūrinio rezervato programa (Valiukiškiai, širvintų raj.).

Birželio 28 d. – Čiobiškio apylinkių gamtos ir kultūros paveldo pristatymas (Čiobiškis, širvintų raj.).

Birželio 29 d. – renginys Kaišiadorių rajone, Gegužinėje.

Birželio 30 d. – Aplinkosaugos vakaras Neries ir šventosios santakoje.

Liepos 1 d. – renginys Svilonyse (Jonavos raj.).

Liepos 2 d. – Kaune, Nemuno ir Neries santakoje, įvyks įspūdinga ekspedicijos pabaigos šventė.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"